ยินดีต้อนรับครับผม
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
24 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 
ปัญหาเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ ได้/ไม่ได้

ขอถามเรื่องคดียึดทรัพย์...หนี้บัตรเครดิตหน่อยค่ะ..?

ขอถามเรื่องคดียึดทรัพย์...หนี้บัตรเครดิตหน่อยค่ะ..?
ในกรณีที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายแสน ไม่ได้ชำระมานานแล้ว
หากเกิดกรณียึดทรัพย์ อยากจะถามดังนี้ค่ะ

1. ทรัพย์สินที่เป็นบ้าน ชื่อตนเองกับสามี ยังผ่อนกับธนาคารอยู่ จะยึดได้ไหมคะ

2. โฉนดที่ดินเป็นชื่อของพ่อแม่ (ยังไม่ได้โอนยกมรดกมาให้) เจ้าหนี้จะตามไปยึดได้ไหมครับ..?

3. จากข้อที่ 2 หากโอนมาเป็นชื่อของเราแล้ว ตอนนี้เจ้าหนี้ยังไม่ฟ้อง เราสามารถโอนคืนเป็นชื่อของพ่อ หรือ แม่ ได้ไหมคะ (คือไม่ต้องให้มีทรัพย์สินเป็นชื่อของเรา) ทำแบบนี้ได้หรือเปล่า..? ( ย้ำ..นะคะ เค้ายังไม่ฟ้อง ยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้น แต่คิดเผื่อเอาไว้ก่อน ยังไง อนาคต ฟ้องชัวร์ เพราะเราไม่มีเงินจ่ายหนี้แล้ว)

3. ทรัพย์สินที่เป็นสังหริมทรัพย์ ภายในบ้าน อะไรบ้างที่สามารถ ยึดได้ค่ะ

........ขอบคุณมากคะ...........

จากคุณ : ยึดทรัพย์
เขียนเมื่อ : 24 ก.พ. 53 02:08:59 A:202.149.25.241 X: TicketID:241907

ความคิดเห็นที่ 3

ขอร่วมแสดงความเห็นดังนี้ครับ

1. ทรัพย์สินที่เป็นบ้าน ชื่อตนเองกับสามี ยังผ่อนกับธนาคารอยู่ จะยึดได้ไหมคะ

^
^

กรณีทรัพย์ที่เป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะยึด-อายัดได้ทั้งสิ้นครับ กรณีที่ถามมา บ้านเป็นชื่อลูกหนี้(จขกท)แม้จะมีชื่อร่วมกับผู้อื่นและติดจำนองกับธนาคารอยู่ เจ้าหนี้ก็สามารถยึดได้ครับ


2. โฉนดที่ดินเป็นชื่อของพ่อแม่ (ยังไม่ได้โอนยกมรดกมาให้) เจ้าหนี้จะตามไปยึดได้ไหมครับ..?
^
^

กรณีไม่ใช่ทรัพย์ของลูกหนี้ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิยึดทรัพย์นั้นๆครับ


3. จากข้อที่ 2 หากโอนมาเป็นชื่อของเราแล้ว ตอนนี้เจ้าหนี้ยังไม่ฟ้อง เราสามารถโอนคืนเป็นชื่อของพ่อ หรือ แม่ ได้ไหมคะ (คือไม่ต้องให้มีทรัพย์สินเป็นชื่อของเรา) ทำแบบนี้ได้หรือเปล่า..? ( ย้ำ..นะคะ เค้ายังไม่ฟ้อง ยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้น แต่คิดเผื่อเอาไว้ก่อน ยังไง อนาคต ฟ้องชัวร์ เพราะเราไม่มีเงินจ่ายหนี้แล้ว)
^
^

ทำได้ครับ แต่ต้องระวังความผิดอาญาฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยดังนี้

มาตรา 350 ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระ หนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล ให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้นหรือโอนไปให้ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- จาก ม.350 ถ้า จขกท.ทำแบบในคำถาม และเจ้าหนี้เขาฟ้องและนำสืบได้ตามนั้น น่าจะผิด ม.350 ข้างต้นครับ


3. ทรัพย์สินที่เป็นสังหริมทรัพย์ ภายในบ้าน อะไรบ้างที่สามารถ ยึดได้ค่ะ

ตามหลักแล้วนะครับ ทรัพย์ทุกอย่างที่เป็นของลูกหนี้ เจ้าหนี้สามารถนำยึดเพื่อชำระหนี้ได้ทั้งสิ้น

แต่จะมีข้อยกเว้น กรณี สังหาริมทรัพย์ ที่ไม่ต้องรับผิดในการบังคับคดี ตาม ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังนี้ครับ

มาตรา 285 ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ ย่อม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(1) เครื่องนุ่งห่มหลับนอนหรือเครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินห้าหมื่นบาท ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะกำหนดทรัพย์สินดังกล่าวที่มีราคาเกินห้าหมื่นบาท ให้เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามฐานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(2) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ โดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษามีคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลขออนุญาตยึดหน่วง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้อันจำเป็นเพื่อดำเนินการเลี้ยงชีพหรือการประกอบวิชาชีพ อันมีราคาเกินกว่าจำนวนราคาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในบังคับแห่งเงื่อนไข ตามที่ศาลเห็นสมควร
(3) วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่แทน หรือช่วยอวัยวะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(4) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตาม กฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัว โดยแท้เช่นหนังสือสำหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ จดหมายหรือ สมุดบัญชีต่าง ๆ นั้น อาจยึดมาตรวจดูเพื่อประโยชน์แห่งการบังคับ คดีได้ ถ้าจำเป็นแต่ห้ามมิให้เอาออกขายทอดตลาด
ประโยชน์แห่งข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ใน มาตรานี้ ให้ขยายไปถึง ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง อันเป็นของภริยาหรือของบุตรผู้เยาว์ของ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งทรัพย์สินเช่นว่านี้ตามกฎหมายอาจถือได้ ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือเป็นทรัพย์สินที่อาจ บังคับเอาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้
คำสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

- จาก ม.285 ข้างต้น จะเป้นข้อยกเว้น ไม่ให้ยึดทรัพย์ ของลูกหนี้ หากเป็นทรัพย์ตาม (1)-(4) ครับ

ขอร่วมแสดงความเห็นเพียงเท่านี้ครับ

จากคุณ : อุบลแมน
เขียนเมื่อ : 24 ก.พ. 53 08:35:48


ที่มา- //www.pantip.com/cafe/social/topic/U8917217/U8917217.html#3


Create Date : 24 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 24 กุมภาพันธ์ 2553 8:40:12 น. 2 comments
Counter : 12178 Pageviews.

 


โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:35:40 น.  

 
สวัสดีครับผม คุณหาแฟนตัวเป็นเกลียว


โดย: อุบลแมน วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:01:14 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุบลแมน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Friends' blogs
[Add อุบลแมน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.