Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

ขอเชิญร่วมบริจาค ซื้อชุด HERO BOX (ชุดฝึกสอนการช่วยชีวิตด้วยการทำCPR+AED) ... Street Hero Project

เรื่องดี ๆ ที่ควรช่วยกันสนับสนุน ..

#CPR_at_School

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อชุด HERO BOX (ชุดฝึกสอนการช่วยชีวิตด้วยการทำCPR+AED) มูลค่าชุดละ 4500 บาท ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ลูกเสือ เนตนารี และกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำ

จากข้อมูลพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ทำได้เพียงสอนโดยการเปิดหนังสือสอน เปิดคลิปสอน ดีหน่อยก็ใช้หมอนมาฝึกปั๊ม และอีกหลายโรงเรียนก็ข้ามการสอนเรื่องนี้ไป ทำให้นักเรียนขาดทักษะ ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR รวมถึงการปฐมพยาบาลต่างๆ

Street Hero Project ได้เปิดรับอาสาสมัครในแต่ละอำเภอ เพื่อไปสอนการทำ CPR และการปฐมพยาบาล ให้กับโรงเรียน และจะมอบชุดฝึก HERO BOX ไว้ให้ที่โรงเรียนเพื่อนำไปสอนต่อรวมทั้งโครงการจำนวน 100 ชุด

ช่องทางการสนันสนุน
1. จัดซื้อพวงกุญแจรุ่น CPR ในราคา 200 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมจัดซื้อชุด HERO BOX มอบให้แต่ละโรงเรียน ได้ที่ชื่อบัญชี คุณฐานิดา สละชีพ ธ.กรุงไทย เลขที่ 984-1-47374-7 / ธ.กสิกรไทย เลขที่ 582-2-10418-7 และ ธ.กรุงเทพ เลขที่ 088-0-49278-0

2.อีกช่องทางเข้าที่เทใจดอทคอมในโครงการ https://taejai.com/th/d/cpr_school/ โดยสามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาทที่มา FB @Street Hero Project
https://www.facebook.com/streetheroproject/photos/a.905311766239508.1073741829.838203756283643/1214326038671411/?type=3&theater
_________________________________________

CPR at School: สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ
https://taejai.com/th/d/cpr_school/

หัวใจหยุดเต้น 4 นาทีคือ ตาย แต่ถ้าเราสร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพด้วยการสอนการทำ CPR จะดีแค่ไหน โครงการนี้เราจะสอนและมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ให้โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้สอนรุ่นต่อ ๆ ไปได้

เราทุกคนต่างเป็น Hero ได้

หากเราทุกคนมีทักษะการช่วยชีวิต หรือ สามารถทำ CPR (การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ) เพื่อช่วยชีวิตคนก็จะทำอัตราการรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น

หลายครั้ง ที่หลายคนเผชิญต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด หากแต่เราไม่รู้วิธีการช่วยชีวิตที่ถูกต้อง เราก็ไม่กล้าที่จะทำการช่วยเหลือชีวิตคน หรือ ในบางครั้งการช่วยชีวิตในแบบที่ไม่ถูกต้องอาจจะยิ่งทำให้คนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายกว่าเดิม


ทีมงาน Street Hero Project จึงอยากให้เด็กนักเรียนได้เรียนการทำ CPR ด้วยการจัดทีมครูฝึกสอนการทำ CPR ไปสอนให้ในแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หากพบเหตุก็จะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิต โดยเฉพาะตัวนักเรียนมีโอกาสพบในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การจมน้ำ เป็นต้น

ทางโรงเรียนจะมีชุดฝึกสอนให้คุณครูที่รับผิดชอบใช้ฝึกสอนการทำ CPR ให้กับนักเรียนที่เหลือรวมถึงรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งปัจจุบันแต่ละที่จะใช้วิธีการเรียนจากการดูคลิปในยูทูป หรือดีหน่อยก็มาฝึกกับหมอน ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้งานจริงได้เวลาพบเหตุก็จะไม่มีความมั่นใจ

การดำเนินการครั้งนี้เราจะทำการคัดเลือก 20 โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ จากนั้นเราจะพัฒนาครูฝึกในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ถ่ายทอดการทำ CPR ที่ถูกต้อง โดยครูของเราจะเข้าไปสอน และทำการประเมินให้จนมั่นใจว่าโรงเรียนนำไปสอนเพื่อขยายผล จากนั้นเราจะทำการมอบ CPR (HERO BOX) เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้สอนในรุ่นต่อไป

เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนโครงการ "สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ" กับเรา

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

    คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
    จัดเตรียมครูฝึกในแต่ละพื้นที่
    จัดส่งชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ให้ครูฝึก
    เข้าดำเนินการสอน สอบประเมิน และมอบชุดฝึกให้โรงเรียน
    ติดตามผลกิจกรรม

ประโยชน์ของโครงการ

    นักเรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการทำ CPR ได้จริง
    โรงเรียนได้มีชุดฝึกสอนไว้ใช้ในโรงเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ

สมาชิกภายในทีม

นายวีระกิจ อัครโชติวิทย์ (Mr.Veerakit Akarachotivit) แอดมินเพจ Street Hero Project

พญ.ณิชยา วัฒนกำธรกุล แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ที่ปรึกษาโครงการ

รายชื่อครูฝึกสอน

    พ.ณัฐพงษ์  วัชรเสมากุล / ผอ.รพช.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    จสต.เจริญ  จันทร์ลักษณ์ / สภอ. เมืองอุดรธานี และคุณอำพร หินแสงใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน / รพศ.อุดรธานี
    นายสันติ  สารภี / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน หน่วยฝึกดับเพลิงองค์การบริหารส่วน ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
    คุณอาทร  สร้อยสด / นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
    คุณวิยดา  คงมี / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหาร อ.บางกล่า จ.สงขลา
    คุณเผด็จ  ลายนารี / ผู้จัดการสถานดูแลอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม อ.อุทัย จ.อยธุยา


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อชุด HERO BOX (ชุดฝึกสอนการช่วยชีวิตด้วยการทำCPR+AED)... Street Hero Project //www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2017&group=15&gblog=82

การช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น และ AED เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=07-07-2014&group=4&gblog=102

นักกีฬาเสียชีวิตคาสนามเกิดจากอะไร ? .... เขียนโดย 1412 เวบไทยคลินิก //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=10-02-2015&group=4&gblog=106

FW Mail สุขภาพที่หลายคนเข้าใจผิด(หมอแมว) แถมเรื่อง การช่วยชีวิตเบื้องต้น //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=13-10-2009&group=7&gblog=36

เด็กจมน้ำ ..ตะโกน โยน ยื่น //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=26-04-2015&group=4&gblog=108
Create Date : 22 สิงหาคม 2560
Last Update : 22 สิงหาคม 2560 14:31:41 น. 1 comments
Counter : 1387 Pageviews.  

 
สวัสดีจ้ะ เราแวะมาทักทายนะ sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน SculpSure เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค Hyaluronic คีเลชั่น Chelation Hifu Pore Hair Removal Laser freckle dark spot cellulite SculpSure Ultherapy กำจัดไขมัน ร้อยไหม adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ สักคิ้วถาวร สักคิ้ว 6 มิติ ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: สมาชิกหมายเลข 4286561 วันที่: 22 ธันวาคม 2560 เวลา:17:35:34 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]