Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

ขายตรงของจริง ( MLM ) กับ ขายตรงของปลอม (ระบบแชร์ลูกโซ่) ต่างกันอย่างไร? ... รู้ไว้จะได้ไม่เสียรู้


มีกระทู้ที่ตั้งโดยคุณ panda smile แล้วคุณ fillforfull ก็เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่อง ขายตรง ของจริง กับ ของปลอม ว่าต่างกันอย่างไร

เลยนำมาเผยแผ่ให้ทราบกันต่อ ...

เดี๋ยวนี้ สินค้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เกียวกับ สุขภาพ มีเยอะแยะมาก ... แล้วส่วนใหญ่ ก็มักจะอ้างโน่นนี่ ไปเรื่อย ... พอผ่านไปสักพัก ก็เงียบหายไป คนขายรวย แต่ คนที่ซื้อก็โดนหลอก ทั้งเสียเงิน เสียสุขภาพ แถม เสียรู้ อีกต่างหาก ..

ยาวหน่อย แต่ก็มีประโยชน์ แน่นอน ... รู้ไว้ จะได้ ไม่ถูกหลอก

เสียเงิน ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ เสียรู้ นี่สิ เจ็บบบบบบบบ
L8277903 Agel ....อีกสักรอบนะครับ ขอถามหน่อย [สุขภาพกาย] Panda Smile

//www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L8277903/L8277903.html


ความคิดเห็นที่ 5ธุรกิจการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-Level Marketing หรือ MLM) คือ

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าช่องทางหนึ่งในการตลาด และการขายเท่านั้นเอง เพียงแต่มีลักษณะเฉพาะตัวเองบางอย่างที่แตกต่างออกไปบ้างจากธุรกิจประเภท อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของผู้จำหน่าย หรือที่เรียกว่า “มนุษย์ MLM” ซึ่งมหัศจรรย์มาก พวกเขาไม่ใช่ลูกจ้าง พวกเขาไม่มีเงินเดือน พวกเขาไม่มีนาย พวกเขาไม่มีลูกน้อง ไม่มีใครสั่งให้เขาทำงาน แต่พวกเขาและกลุ่มในธุรกิจของเขาต่างก้มหน้าก้มตากันทำงานอย่างขยันขันแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กอดเกี่ยวกันไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน เป็นเครือข่ายใหญ่บ้างเล็กบ้าง จึงมีผู้เรียกธุรกิจ MLM นี้อีกอย่างหนึ่งว่า “ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย”

ทัศนคติต่อการทำ ธุรกิจ MLM เป็นของตัวท่านเอง ความนึกคิดและความรู้สึกของท่านจะสะท้อนออกมาในผลงาน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง ไม่มีบุคคลอื่นใด มิได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่สูงกว่า หรือได้รับมรดกมาจากเครือญาติ หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีกว่า หรือแม้กระทั่งเกิดมาด้วยความสามารถเฉพาะตัวที่ได้เปรียบกว่า หรือที่เราเรียกว่าอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ดีกว่า ไม่มีใครที่จะมามีโอกาสมากกว่าท่านในการที่จะประสบความสำเร็จ เพราะธุรกิจ MLM ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันทุกประการ

ธุรกิจMLM ความสำเร็จเกิดจากความสามารถในการบริหารความอิสระ และความรับผิดชอบ ในธุรกิจนี้ทุกคนต้องบริหารเวลา โดยมีพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน คือ วันละ 24ชั่วโมง เหมือนกัน

ในธุรกิจ MLM ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ การขายระบบเครือข่ายไม่ใช่การรวยทางลัด หรือการรวยข้ามคืน ผู้ที่ร่ำรวยในธุรกิจนี้ส่วนใหญ่ คือผู้ที่ค่อยๆเติบโตในธุรกิจโดยความเพียรพยายามที่สม่ำเสมอ และต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เท่าเทียมกัน ในการที่จะทำรายได้สูงสุดโดยไม่มีขีดจำกัด ซึ่งเป็นการทำงานให้ตัวเองด้วยตนเองอย่างจริงจัง

การขายระบบเครือ ข่ายไม่ใช่ความสัมพันธ์ระบบลูกจ้างนายจ้าง แต่ท่านกำลังทำงานร่วมกับบริษัท ความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวแทนจำหน่ายอิสระ และความสำเร็จของตัวแทนจำหน่ายอิสระก็ขึ้นอยู่กับการทำงานเป็นทีม

การขายระบบเครือข่ายเป็น ธุรกิจที่รายรับไม่ได้ขึ้นอยู่กับการชักจูงคนเข้าร่วม ธุรกิจซึ่งการให้ผลตอบแทนจากจำนวนสมาชิกที่ท่านแนะนำ (ค่าแนะนำ) เข้าสู่บริษัทซึ่งเป็นการผิดทั้งจรรยาบรรณและกฎหมาย

ในธุรกิจนี้ท่านจะได้รับผลตอบแทนก็ต่อเมื่อ ตัวท่าน และสมาชิกในเครือข่ายสามารถกระจายสินค้าได้เท่านั้น เมื่อเริ่มต้นทำแล้วอย่าเหลียวมองข้างหลัง ให้เวลากับตัวเองอย่างน้อย 1ปี เลือกสินค้าและบริษัทเพียงบริษัทเดียว เพราะยังไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจกับหลายๆบริษัทในเวลา เดียวกัน

ธุรกิจนี้มีรากฐานมาจากความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ และผู้แนะนำ ถ้าท่านกำลังพยายามเหวี่ยงแห ท่านกำลังทำลายความน่าเชื่อถือของท่านเอง และอายุงานในธุรกิจเครือข่ายของท่านก็จะสั้นลงไปด้วย
ระบบพีรามิดผิดกฎหมาย (ระบบแชร์ลูกโซ่)

หลายๆ คน หลายๆหน่วยงานระบุว่าให้ระวังพีรามิดในการดำเนินธุรกิจขายตรงระบบเครือข่าย แต่ไม่มีใครออกมาอธิบายให้ชัดเจนว่าระบบดังกล่าวเป็นอย่างไร และแตกต่างจากระบบMLM อย่างไร ในบางกรณีผู้บริหารบริษัทMLM บางบริษัทเองก็ยังตอบคำถามนี้ได้ไม่ชัดเจน

ระบบพีรามิด เป็นระบบฉ้อโกงในการทำรายได้ที่จำเป็นต้องมีผู้สมัครเข้าสู่ระบบดังกล่าว อย่างไม่มีวันสิ้นสุด จึงจะประสบความสำเร็จ เช่น นาย(ก) นำเงินจ่ายให้ผู้ที่แนะนำตนเข้าสู่ระบบ และแนะนำนาย(ข) จากนั้นนาย(ข) แนะนำนาย(ค) และก็จะได้รับเงินค่าแนะนำจากนาย(ค) ซึ่งแนะนำต่อไปเรื่อยๆ

ส่วนรายได้จากแผนการตลาดจะมีการกำหนดจำนวนคนที่แนะนำเป็นจำนวนแน่นอน เช่น แนะนำ 10คน, 20คน กำหนดวันรับเงินค่าคอมมิชชั่นแน่นอน เช่น ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน

การแนะนำเข้าสู่ธุรกิจไม่นิยมแนะนำผลิตภัณฑ์ จะชวนกันเรื่องแผนการตลาดเป็นส่วนใหญ่

กรรมวิธีของระบบพีรามิดจะซับ ซ้อน แต่เป็นขั้นเป็นตอนและพลิกแพลงไปเรื่อยเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย ขอยกตัวอย่างที่พื้นฐานที่สุด เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ ในระบบนี้ผู้แนะนำจะขอให้กลุ่มเป้าหมายจ่ายเงินค่าสมัคร (สมมุติว่า 500บาท) ในค่าสมัคร 500บาทนี้ ผู้แนะนำจะได้รับ 200บาทเป็นค่าแนะนำ เมื่อสมัครแล้วก็จะทำการแนะนำคนอีก 10คน เข้าสู่ระบบโดยจ่ายเงินค่าสมัครคนละ 500บาทเช่นกัน ผู้แนะนำจะได้รับเงินจากค่าสมัครที่แนะนำเข้าสู่ระบบ 200 X 10 = 2,000 บาท ในขณะที่เขาจ่าย 500บาท คิดแล้วมีกำไร 1,500บาท หากจะทำให้ทุกคนได้รับเงิน จะต้องมีสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบตลอดกาล ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ

ฉะนั้น ในระบบพีรามิดนี้จะมีคนเป็นจำนวนน้อยที่ได้รับเงินปริมาณมาก ขณะที่คนส่วนใหญ่จะเสียเงินตามที่ได้ลงทุนไป การที่ระบบพีรามิดถูกกำหนดว่าผิดกฎหมายเพราะการที่จะให้ผู้สมัครจ่ายเงินได้นั้น ผู้แนะนำจะต้องบอกผู้สมัครผู้นั้นว่า จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินลงทุน โดยเพียงแนะนำคนไม่ต้องขาย ไม่ต้องทำอะไร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ระบบในลักษณะดังกล่าวจึงเข้าข่ายการหลอกลวง

ระบบพีรามิดได้ถูกกำหนดว่าผิดกฎหมายเพราะวิธีการชักจูงคนเข้าสู่ระบบ และทำให้บุคคลนั้นแนะนำบุคคลอื่นเข้าสู่ระบบ ซึ่งที่จริงเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องทั้งแง่กฎหมายและคุณธรรม ระบบนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะการให้เงินแก่บุคคลอื่นนั้นไม่ผิดกฎหมาย แต่ที่ระบบนี้ผิดกฎหมายเพราะเป็นระบบที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าจะสามารถได้รับ ผลตอบแทนโดยขอให้ผู้สมัครจ่ายเงินลงทุน ซึ่งตรงกับภาษากฎหมายว่า “ฉ้อโกง” โดยกระทำในลักษณะแยบยลต่างๆกัน

ธุรกิจไหนเป็นพีรามิดหรือไม่ มีแบบกว้างๆให้พิจารณาได้ดังนี้

1.รายรับของสมาชิกต้องเกิดจากความสามารถในการกระจายสินค้าโดยตนเองและทีมงานเท่านั้น

2.สินค้านั้นจะต้องมีผู้บริโภคอย่างแท้จริง มิใช่ซื้อไปเพื่อหวังรายได้ตอบแทนแต่อย่างเดียว

3.บริษัทต้องไม่หวังทำกำไรจากค่าสมัครสมาชิก แต่ได้กำไรจากการจำหน่ายสินค้าเป็นหลักหัวใจ ของการตลาดระบบเครือข่าย คือ ผู้ขายจะต้องเคยใช้สินค้าชนิดนั้นมาแล้ว และเห็นว่าสินค้านั้นมีคุณประโยชน์จริงๆ จากนั้นจึงแนะนำสินค้าให้แก่ญาติมิตร โดยได้รับการแบ่งกำไรในการมีส่วนช่วยกระจายสินค้านั้นอย่างยุติธรรม อะไรก็ตามที่เข้าสู่ระบบ การนำเงินจากผู้สมัครใหม่ไปจ่ายให้แก่ผู้แนะนำโดยเงินนั้นมิได้มาจากการ กระจายสินค้าเพื่อบริโภค แต่กลับกลายเป็นเงินลงทุนโดยหวังผลตอบแทนที่มากกว่าเดิม ให้เข้าใจว่าระบบนั้น คือ ระบบพีรามิดจำแลง หรือไม่ก็ จอมปลอม


จากคุณ : fillforfull [Bloggang]
เขียนเมื่อ : 3 ก.ย. 52 14:18:08รู้ไว้ จะได้ ไม่เสียรู้
Create Date : 03 กันยายน 2552
Last Update : 10 พฤษภาคม 2560 21:16:05 น. 3 comments
Counter : 2433 Pageviews.  

 
ยินดีมากมายค่ะ
เราชื่อเจี๊ยบค่ะ ทำขายตรงเช่นกัน เมื่อก่อนก็โดนหลอกมามากมาย กายกอง เสียรู้เจ็บใจแต่ไม่เคยเข็ด แต่ก็การเสียรู้ ก็ได้บทเรียนดีๆ มาปรับตัวเองให้รู้เท่าทันคนมากขึ้น และพยายามทำตัวเองให้ดีถ้าหากเราจะทำอาชีพนี้

ปัจจุบัน ทำงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
อาชีเสริม ทำขายตรงตัวหนึ่งอยู่ ตัวนี้คิดแล้วว่าแน่นอน เพราะทำการเปรียบเทียบ และ พิจารณา ถึงตัวสินค้าอยู่พักใหญ่ รวมถึงเลือกหาทีมที่เราคิดและพิจารณา โดยการดูแล เข้าไปฟัง แนวทาง ตอนนี้โอเคแล้วค่ะ แต่ไม่ถึงกับรายได้เป็นกอบเป็นกำ เพราะเราต้องใช้เวลา ไม่รวยเพียงชั่วข้ามคืน หรือ 3-7 วันรวยหรอกค่ะ ทุกอย่างต้องสร้างเอง

ยินดีที่ได้รู้จัก หมอหมูด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ
เจี๊ยบ


โดย: fillforfull วันที่: 3 กันยายน 2552 เวลา:16:22:43 น.  

 
เป็นประโยชน์ดีมากครับ


โดย: Beeee(Beeee) วันที่: 3 กันยายน 2552 เวลา:16:43:33 น.  

 
//www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L12244474/L12244474.html

เภสัช ทำอาชีพเสริมโดยการขายตรง

เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่่าคนโพสเกี่ยวกับอาหารเสริมนั้นเป็นเภสัชจริง บอกชื่อ นามสกุล มีรูปลงด้วยค่ะ ความเป็นเภสัชนั้นสร้างความน่าเชื่อถือได้ ทำให้อาหารเสริมนั้นมีคนสนใจมาก

จากคุณ : DeusExMachina
เขียนเมื่อ : 16 มิ.ย. 55 07:50:50 [แก้ไข]


ความคิดเห็นที่ 1

ไม่แน่ใจว่า สอบถามผ่านเวบสภาเภสัชกรรมได้หรือเปล่านะครับ ..

//www.pharmacycouncil.org/main/index.php


ผมลองหาในเวบแล้ว ไม่มีจุดให้ค้นหาชื่อเภสัชกร นะครับ ( ถ้าเป็น เวบแพทยสภา จะมีให้ค้นชื่อแพทย์ //www.tmc.or.th/service_check_doctor.php )สำคัญที่สุด คือ " ข้อมูล " อย่าไปยึดถือ ตัวบุคคล ตำแหน่งหน้าที่การงาน ..
แพทย์ ขายตรง ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้กับคนไข้ ขณะทำหน้าที่รักษา .. ผมว่ามันไม่เหมาะ นะครับ

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=19-12-2010&group=7&gblog=118โดย: หมอหมู วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:15:44:54 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]