Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

“ หมอคนไหนดี “ ??? .... คำถามสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ ไม่รู้จะตอบอย่างไร ...


“ หมอคนไหนดี “ ???
เป็นคำถามสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ ไม่รู้จะตอบอย่างไร ...

- เป็น อาจารย์ มีชื่อเสียง เชี่ยวชาญโรคนั้นโดยตรง แต่พูดจาไม่เอาไหน ผู้ป่วยถามก็ไม่ตอบ หรือ ดุกลับมา ไม่มีเวลาให้ผู้ป่วย แบบนี้ เป็นหมอที่ดีหรือเปล่า ???

- เป็น หมอทั่วไป จบใหม่ ไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค แต่ พูดจาดี ดูแลคนไข้อย่างดี แบบนี้เป็นหมอที่ดีหรือเปล่า ???

- เป็น หมอ รพ.รัฐ ตรวจคนไข้ วันละร้อย สองร้อยคน ไม่ค่อยอธิบาย ไม่ยิ้มแย้ม แถมดุอีกต่างหาก แต่พอไปอยู่ รพ.เอกชน ตรวจคนไข้วันละสิบ ยี่สิบคน อธิบายละเอียด ยิ้มแย้ม แบบนี้เป็นหมอที่ดีหรือเปล่า ???

- เป็น หมอผ่าตัด ที่คนรู้จักบอกว่า ดี เก่ง แต่ เมื่อคืนคนไข้เยอะ ผ่าตัดทั้งคืน วันนี้ออกตรวจคนไข้นอก ดุคนไข้เสียงดัง ตรวจอย่างเร็ว ไม่อธิบายอะไรเลย แบบนี้เป็นหมอที่ดีหรือเปล่า ???

- เป็น หมอผ่าตัด ดูแลคนไข้อย่างดี ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามละเอียด แต่ หลังผ่าตัดเกิดภาวะแทรกซ้อน คนไข้ เสียชีวิต แบบนี้เป็นหมอที่ดีหรือเปล่า ???


จากตัวอย่างข้างต้น .. คงไม่ง่าย ที่จะตอบว่า หมอคนไหนดี ...

ถ้าเทียบง่าย ๆ ก็คงคล้ายกับถามว่า “ อาหารร้านไหนอร่อย “ พอแนะนำไป บางคนกินบอกว่า อร่อย แต่อีกคนบอกว่า รสชาติธรรมดา (ไม่อร่อยตามที่คาดหวัง) แถม แพงอีกต่างหาก


“ หมอที่ดี “ ในความเห็นของผม คือ หมอ ที่ ...

๑. ให้คำอธิบาย คำแนะนำ เกี่ยวกับ ความเจ็บป่วย ว่า เป็นโรคอะไร แนวทางรักษาเป็นอย่างไร วิธีดูแลตนเองทำอย่างไร ฯลฯ

๒. ตอบข้อซักถาม ของผู้ป่วย (ญาติ) จนเข้าใจ ด้วยท่าทางยิ้มแย้ม ไม่หงุดหงิด พูดจาสุภาพ

๓. มีเวลาให้กับ ผู้ป่วย และญาติ (ตามสมควร)

๔. ถ้าเป็นหมอผ่าตัด ก็ต้องคอยดูแล ทั้งก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด จนกระทั่งคนไข้กลับบ้าน ก็นัดผู้ป่วยมาตรวจ ติดตามอาการ เป็นระยะ

๕. มีความรู้ ที่ทันยุคทันสมัย และ ให้การรักษาตามหลักวิชาการแล้ว “ ผู้ป่วย และ ญาติผู้ป่วย ที่ดี “ ในความคิดของผม คือ ผู้ป่วยและญาติ ที่ ...

๑. สนใจ ศึกษาหาความรู้ และ คิดพิจารณา อย่างมีเหตุผล ว่า ความรู้ที่หามาได้นั้น “น่าเชื่อถือ” หรือไม่

๒. เตรียมข้อมูล เรียงลำดับเหตุการณ์ อาการ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการรักษาที่ผ่านมา

๓. ถ้ามีข้อสงสัย ก็ซักถาม แพทย์ จนเข้าใจ ด้วยท่าทางยิ้มแย้ม ไม่หงุดหงิด พูดจาสุภาพ

๔. ให้ความศรัทธา เชื่อถือแพทย์ที่รักษา โดย ดูแลรักษาตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรวจตามนัด

๕. มีความเข้าใจ และ ยอมรับความเป็นจริง ไม่คาดหวังมากจนเกินไป


ปล.

ตัวผมเอง ไม่ได้เป็น หมอที่ดี ตามที่ผม(คิด) เขียนไว้ข้างต้น หรอกนะครับ แต่พยายามเป็น หมอ ผู้ป่วย และ ญาติ ที่ดี ตามที่คิดไว้ ทำได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง ก็จะพยายามต่อไป


แถมอีกนิด มีคนให้คำนิยามของคำว่า “ หมอ “ ไว้น่าสนใจ นำมาฝากกัน

"ห" แปลว่า "ให้"

"ม" แปลว่า "มอบ"

"อ" แปลว่า "อุทิศ และ อดทน"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

ข้อสังเกตคลินิก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข

๑.มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต ๑๑ หลัก ติดไว้หน้าคลินิก

๒.แสดงใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

๓.แสดงใบอนุญาต ให้ดำเนินการสถานพยาบาล

๔.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ของปีปัจจุบัน

๕.แสดงรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อม ชื่อและเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

๖.แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และ สามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้

๗.แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ สิทธิผู้ป่วย ในที่เปิดเผยและเห็นง่าย

 

อ้างอิง:

คู่มือประชาชนในการเลือก คลินิก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

โทร02 193 7000 ต่อ 18416 - 7

www.mrd.go.th

FB@สารวัตรสถานพยาบาลOnline

https://www.facebook.com/สารวัตรสถานพยาบาล-Online-1502055683387990/

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

คู่มือประชาชนในการเลือก คลินิก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2017&group=15&gblog=80
ช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับ ...ยา ....หมอ ....คลินิก .....โรงพยาบาล ...
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=23-02-2009&group=7&gblog=18
ไปคลินิกแล้ว จะดูอย่างไรว่า ผู้ที่ตรวจรักษา เป็น หมอจริง ?
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2020&group=7&gblog=238
แขวนป้ายแขวน ใบว. ถ้ารู้แล้วยืนยันจะเสี่ยงก็ไม่ว่ากัน
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=12-11-2015&group=7&gblog=193
ข้อแนะนำก่อนจะพบแพทย์กระดูกและข้อ
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=04-07-2008&group=7&gblog=3
ข้อแนะนำเมื่อต้องรับการรักษา
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2007&group=4&gblog=2
คำถาม..ที่ควรรู้..คำตอบ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2008&group=4&gblog=3
เคล็ดลับ20 ประการ ที่จะช่วยคุณ "ป้องกันความผิดพลาดทางการแพทย์ในการเข้ารับบริการสุขภาพ "...
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=cmu2807&month=10-2010&date=19&group=27&gblog=52
หมอคนไหนดี“ ??? .... คำถามสั้น ๆ ง่ายๆ แต่ ไม่รู้จะตอบอย่างไร ..
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=14-01-2012&group=15&gblog=42
ผลของการรักษาโรค
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=cmu2807&month=01-2008&date=05&group=27&gblog=22
 ข้อเท็จจริงในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยแพทย์
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=cmu2807&month=06-2013&date=11&group=27&gblog=12
ฉลาดเลือกใช้...การแพทย์ทางเลือกโดยอ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=25-09-2011&group=7&gblog=149
หน้าที่อันพึ่งปฏิบัติของผู้ป่วย(มิย.๖๓) สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย(สค.๕๘) สิทธิผู้ป่วย(เมย.๔๑)
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-12-2007&group=4&gblog=1
ความรู้เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2008&group=4&gblog=5
 Create Date : 14 มกราคม 2555
Last Update : 10 กรกฎาคม 2563 21:34:07 น. 4 comments
Counter : 3463 Pageviews.  

 
แหะ...แหะ รู้สึกว่าจะสอบตกในส่วนของผู้ป่วยที่ดีข้อ 4 ซะแร้ววววววว


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 14 มกราคม 2555 เวลา:16:43:01 น.  

 
ขอบคุณมากๆครับคุณหมอผู้น่ารัก
อรุณสวัสดิ์ครับ


โดย: nordcapp (nordcapp ) วันที่: 16 มกราคม 2555 เวลา:8:06:42 น.  

 
ขอบคุณครับ เป็นหมอที่ดีจริงๆเลยครับคุณอาหมอ


โดย: bluepharm วันที่: 16 มกราคม 2555 เวลา:13:55:43 น.  

 
สวัสดีคะอาหมอ
ที่ทำให้หนูได้มีโอกาสอ่านอะไรดีๆอย่างนี้

โดยส่วนตัวหนูชอบ
- เป็น หมอทั่วไป จบใหม่ ไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค แต่ พูดจาดี ดูแลคนไข้อย่างดี แบบนี้เป็นหมอที่ดีหรือเปล่า ???

แต่หมอที่หนูเจอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถามอะไร
จนบางทีหนูก็งงว่า เวลามาหาหมอ คุณหมอต้องซักประวัติไม่ใช่หรอ เลยต้องกลายเป็นหนูต้องพ่นประวัติแทน จนหมอบอกว่าพอก่อนๆ อันนี้หนูเป็นคนไข้ที่ดีไหมเนี่ย

อาหมอรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
หนูคิดถึงหน้าหนาวแบบห้าปีที่แล้วจัง


โดย: kaenice (kaenice ) วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:1:32:42 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]