Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 2 “มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา” (ถึง ๒๘กพ.๖๑)


เพิ่มเวลาแห่งการแบ่งปัน โครงการ #มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา เฟส 2 ขยายเวลาในการรับบริจาคเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญชาวไทยสายบุญทุกท่านร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี แล้วนำรายได้จากการรีไซเคิลทั้งหมดกลับคืนสู่สังคม โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ และ ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

โดยสามารถบริจาคได้หลายช่องทาง ดังนี้
1. อาสาสมัครโครงการ อสม. , ทสม. ทั่วประเทศ
2. จุดรับบริจาคโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบล (รพ.สต.)
3. สถานีอนามัยทั่วประเทศ
4. ศูนย์ทสม.ประจำตำบลทั่วประเทศ
5. ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา
6. ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่
ศูนย์ประสานงานจิตอาสาโครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา
เลขที่ 333 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110

**ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561**

ที่มา FB @มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
https://www.facebook.com/recycleandreduce/photos/a.1335604619869434.1073741828.1320490611380835/1539200492843178/?type=3&theater

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
.................................................................
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 2 เริ่มแล้ว ภายใต้แนวคิด “มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา” มุ่งหวังประชาชนคนไทยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ลดมลภาวะจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนและสร้างบุญเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายรับบริจาคมือถือเก่าจากประชาชนอีก 5 ล้านเครื่อง ซึ่งรายได้จากโครงการเฟสที่ 2 นี้ ส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ

ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมอาสาสมัครในหน่วยงานทั่วประเทศ รวมประมาณ 1.12 ล้านคน เข้ามาช่วยจัดเก็บมือถือเก่าร่วมกับจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมเพื่อให้สามารถรับบริจาคมือถือเก่าได้ตามเป้าหมาย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถบริจาคมือถือเก่าได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 61 ที่จิตอาสาประจำโครงการ 2 หมื่นคนทั่วประเทศและที่โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัย ทั่วประเทศ , ศูนย์ ทสม.ประจำตำบล ทั่วประเทศ , ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ , ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา โดยสามารถติดตามรายละเอียด และกิจกรรมต่างๆของโครงการฯได้ที่ Facebook:https://www.facebook.com/recycleandreduce/มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์ประสานงานจิตอาสาโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เลขที่ 333 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

ทั้งนี้โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 1 ได้รับบริจาคมือถือเก่าจากประชาชนทั่วประเทศจำนวนถึง 1.7 ล้านเครื่อง และนำรายได้ที่เกิดจากการรีไซเคิลในครั้งนี้ไปมอบให้กับ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อร่วมสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โดยในเฟสที่ 2 นี้จะเป็นแนวคิด “มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา”มีกำหนดให้รายได้จากโครงการระยะที่ 2 จะถูกส่งมอบให้
- โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ โดยในเฟสที่2นี้ สามารถบริจาคมือถือเก่าได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 60 ถึง 31 มกราคม 61 ที่จิตอาสาประจำโครงการ 2 หมื่นคนทั่วประเทศและที่
- โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัย ทั่วประเทศ
- ศูนย์ ทสม. ประจำตำบล ทั่วประเทศ
- ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ
- ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา
โดยสามารถ ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆของโครงการฯได้ที่
Facebook: มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ทุกวัน

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 2 เริ่มแล้ว ภายใต้แนวคิด “มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา” มุ่งหวังประชาชนคนไทยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมลดมลภาวะจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน และสร้างบุญเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายรับบริจาคมือถือเก่าจากประชาชนอีก 5 ล้านเครื่อง ซึ่งรายได้จากโครงการเฟสที่ 2 นี้ส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ และในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมอาสาสมัครในหน่วยงานทั่วประเทศรวมประมาณ 1.12 ล้านคน เข้ามาช่วยจัดเก็บมือถือเก่าร่วมกับจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมเพื่อให้สามารถรับบริจาคมือถือเก่าได้ตามเป้าหมาย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถบริจาคมือถือเก่าได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 61 ที่จิตอาสาประจำโครงการ 2 หมื่นคนทั่วประเทศ และที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยทั่วประเทศ, ศูนย์ ทสม.ประจำตำบลทั่วประเทศ, ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ, ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา โดยสามารถติดตามรายละเอียด และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/recycleandreduce/ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์ประสานงานจิตอาสาโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เลขที่ 333 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

ทั้งนี้ โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 1 ได้รับบริจาคมือถือเก่าจากประชาชนทั่วประเทศจำนวนถึง 1.7 ล้านเครื่อง และนำรายได้ที่เกิดจากการรีไซเคิลในครั้งนี้ไปมอบให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อร่วมสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

โครงการ #มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเฟส2 เพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ
ณ จุดรับบริจาค โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยทั่วประเทศ, ศูนย์ทสม.ประจำตำบลทั่วประเทศ , ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และ ร้านเจมาร์ททุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2561
หรือ ต้องการส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์มายังศูนย์ประสานงานโครงการฯ ก็ทำได้เช่นเดียวกัน โดยส่งมาที่ โครงการ #มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเฟส2 เลขที่ 333 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
https://www.facebook.com/recycleandreduce/photos/a.1320507654712464.1073741826.1320490611380835/1507101346053093/?type=1&theater

มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  ชีวิตจะได้กำไรเมื่อเราตั้งใจทำความดี..
มาเลย มาสมัครเป็นจิตอาสากับเรา #มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเฟส2
มาร่วมเป็นอีกกำลังสำคัญในการสร้างความดี
เพื่อลดมลภาวะจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
และเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส
สมัครเลย https://bit.ly/recycle-volunteer
ที่มา : https://www.facebook.com/recycleandreduce/photos/a.1335604619869434.1073741828.1320490611380835/1523822354380992/?type=3&theater

รายละเอียดเพิ่มเติม FB@มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
https://www.facebook.com/recycleandreduce/
www.recycleandreduce.club******************************************โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
รับบริจาคมือถือเก่า เป็นเวลา 5 เดือน  ( ๗ กรกฎาคม - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ )
สามารถบริจาคโดยฝากบุรุษไปรษณีย์ หรือ บริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคทั่วประเทศ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ โรงพยาบาล สถานีอนามัย (รพ.สต) โรงเรียน ศาลากลางจังหวัด สำนักงานเทศบาล เป็นต้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม FB@มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
https://www.facebook.com/recycleandreduce/

วิดีทัศน์ โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
การผนึกกำลังของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งประว้ติศาสตร์
7 - 7 - 17 ถึง 7 - 12 - 17
https://youtu.be/H_67fxKzezk


Create Date : 15 กรกฎาคม 2560
Last Update : 16 มกราคม 2561 15:38:49 น. 2 comments
Counter : 4431 Pageviews.  

 
สวัสดีจ้ะ เราแวะมาทักทายนะ sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน SculpSure เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค Hyaluronic คีเลชั่น Chelation Hifu Pore Hair Removal Laser freckle dark spot cellulite SculpSure Ultherapy กำจัดไขมัน ร้อยไหม adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ สักคิ้วถาวร สักคิ้ว 6 มิติ ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: สมาชิกหมายเลข 4286561 วันที่: 22 ธันวาคม 2560 เวลา:17:58:54 น.  

 
เพิ่มเวลาแห่งการแบ่งปัน โครงการ #มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา เฟส 2 ขยายเวลาในการรับบริจาคเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญชาวไทยสายบุญทุกท่านร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี แล้วนำรายได้จากการรีไซเคิลทั้งหมดกลับคืนสู่สังคม โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ และ ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

โดยสามารถบริจาคได้หลายช่องทาง ดังนี้
1. อาสาสมัครโครงการ อสม. , ทสม. ทั่วประเทศ
2. จุดรับบริจาคโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบล (รพ.สต.)
3. สถานีอนามัยทั่วประเทศ
4. ศูนย์ทสม.ประจำตำบลทั่วประเทศ
5. ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา
6. ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่
ศูนย์ประสานงานจิตอาสาโครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา
เลขที่ 333 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110

**ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561**

ที่มา FB @มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
https://www.facebook.com/recycleandreduce/photos/a.1335604619869434.1073741828.1320490611380835/1539200492843178/?type=3&theater

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


โดย: หมอหมู วันที่: 16 มกราคม 2561 เวลา:15:39:18 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]