ดอกทานตะวัน (Sunflower)
 


https://wallfive.com/sunflower-wallpaper.html
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus annuus
ชื่อวงศ์ : Asteraceae (Compositae)

ชื่อสามัญ : Sunflower
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
 

ชื่อ Helianthus ได้มาจาก Helios ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของกรีก ที่เรียกกันว่าทานตะวันอาจ
เป็นเพราะทานตะวันให้ดอกสีเหลืองสด บานต้านดวงอาทิตย์ในฤดูร้อนได้อย่างไม่สะทกสะท้านในขณะที่
ดอกไม้อื่นแห้งเหี่ยวไปเพราะลมร้อน แดดจัด และอากาศแห้ง


 


https://goo.gl/O9YddE

 

ทานตะวัน มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันออกไปมากมายเนื่องจากได้รับการผสมและปรับปรุงพันธุ์
เป็นพืชในวงศ์เดียวกับ เบญจมาศ คำฝอย ดาวเรือง ดาวกระจาย และบานชื่น มีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่าบัวผัด
(ภาคเหนือ)เป็น พืชปีเดียว (Annual plant) อยู่ในแฟมิลี Asteraceae มีฐานรองกลุ่มดอก (Inflorescence)
 ขนาดใหญ่ ลำต้นโตได้สูงถึง 3 เมตร ฐานรองกลีบดอกอาจกว้างได้ถึง 30 เซนติเมตร ชื่อ "ทานตะวัน"
ถูกใช้อ้างอิงถึงพืชทั้งหมดในจีนัส Helianthus ด้วยเช่นกัน


 


https://goo.gl/mz8sAq

 

ทานตะวัน เป็นพืชท้องถิ่นของอเมริกากลาง มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการปลูกดอกทานตะวันในประเทศ
เม็กซิโก ตั้งแต่ประมาณ 2600 ปีก่อนคริสตกาล

ทานตะวัน เป็นพืชล้มลุกที่ปลูกกันมากในเขตอบอุ่น การที่มีชื่อเรียกว่า "ทานตะวัน" เพราะลักษณะการหัน
ของช่อดอกและใบจะหันไปทางทิศของดวงอาทิตย์ คือหันไปทางทิศตะวันออกในตอนเช้า และทิศตะวันตก
ในตอนเย็น แต่การหันจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ หลังจากมีการผสมเกสรแล้วไปจนกระทั่งถึงช่วงดอกแก่ ซึ่งช่อดอก
จะหันไปทิศตะวันออกเสมอ


 


https://goo.gl/1ZD0fg


 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี ลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ 3-4 ฟุต แต่ถ้าปลูกในถิ่นที่มีอากาศเย็นอาจสูงได้ถึง 6 ฟุต
มีขนปกคลุมหยาบ ๆ ใบเดี่ยว ส่วนใหญ่เรียงเวียน ใบกลมรีกว้างรูปหัวใจ ประมาณ 4-8 นิ้ว ยาว 1 ฟุต
โคนใบโค้งเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย มีก้านใบ ผิวใบมีขนหยาบปกคลุมทั้ง 2 ด้าน
เส้นใบหลัก 3 เส้น วงใบประดับรูปไข่ถึงรูปขอบขนาน ขอบใบมีขน ผิวด้านนอกมีขน


 


https://goo.gl/yvcMLvดอกมีขนาดใหญ่ ดอกบานเต็มที่โตประมาณ 5-10 นิ้ว มีสีเหลืองสด กลางดอกมีเกสรเป็นวงเกือบเท่า
ตัวดอก กลีบดอกบานแผ่เป็นวงกลมทำให้เกสรดอกเด่นชัดขึ้น ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ดอกย่อยที่อยู่
รอบนอกจานดอก เป็นดอกที่ไม่มีเพศ (เป็นหมัน) มีกลับดอกสีเหลืองส้ม อาจมีแต้มสีแดงหรือสีม่วงแดง
ดอกกลางแดงหรือสีม่วงแดงดอกย่อยที่อยู่ในจานดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ https://goo.gl/kFmZx


 


https://goo.gl/4UvEYMทานตะวัน เป็นพืชน้ำมันที่สำคัญทางเศรษฐกิจรองจากถั่วเหลือง และปาล์มน้ำมัน ทานตะวันค่อนข้าง
ทนแล้งได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับพืชไร่ชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง และถั่วเขียว เมล็ดทานตะวันมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง ส่วนกากที่ได้หลังจากสกัดน้ำมันแล้วมีโปรตีน 40-50 เปอร์เซ็นต์ น้ำมันทานตะวัน
มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวประมาณ 88 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์ม และมีสาร antioxidants
กันหืนได้ดี สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น

เนื่องจากน้ำมันทานตะวันมีคุณค่าสูง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการบริโภค
และใช้ในอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันชักเงา น้ำมันหล่อลื่น สีทาบ้าน ส่วนลำต้นทานตะวันสามารถนำไป
ทำกระดาษคุณภาพดี


 


https://forum.fujifilm.co.th/showthread.php?t=7798

 

ดอกออกเป็นช่อหรือเป็นกระจุกขนาดใหญ่ จะออกบริเวณยอด หรือรอบ ๆ ลำต้น ลักษณะของดอกเป็นดอก
สมบูรณ์เพศ ตรงกลางดอกเป็นเกสรตัวเมีย 1 อัน และเกสรตัวผู้ 5 อัน กลีบดอกวงในมีสีเหลือง ส่วนกลีบดอก
วงนอกมีสีเหลืองอ่อน หรือเหลืองทอง มีขนาดยาวประมาณ 1-4 นิ้ว ฐานดอกมีสีเขียวเชื่อมติดกัน


 


https://forum.fujifilm.co.th/showthread.php?t=7798
ตำนานดอกทานตะวัน

ในเทพนิยายกรีกมีนางไม้ชื่อ Clytie ที่หลงรักเทพอพอลโล (Apollo) ซึ่งเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ ได้
เฝ้ามองอพอลโลทุกวันจนผมสีทองของเธอกลายเป็นกลีบดอกสีเหลืองและใบหน้ากลายเป็นดอกทานตะวัน
ชื่อ Helianthus มาจากคำว่า helios ที่แปลว่าดวงอาทิตย์ กับคำว่า anthos ที่แปลว่า ดอกไม้

https://indulgy.com/post/gPGbKZsm91/blue-bird-on-sunflowerการเข้ามาของดอกทานตะวันในประเทศไทย

ดอกทานตะวัน เข้ามาในประเทศในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยชาวฝรั่งเศสนำมาปลูก
https://goo.gl/scG7G


 

การปลูกและดูแลรักษา

ทานตะวัน
เป็นพืชที่มีอายุสั้นระบบรากลึก มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีกว่าพืชอื่น ๆ แหล่งปลูก
ที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ และสระบุรี ทานตะวันเป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัด ขึ้นได้ดี
ในดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำปานกลาง

 https://www.vividlight.com/articles/4005.htmลักษณะนิสัยของคนที่ชอบดอกทานตะวันที่สุด

เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมาก และถือดีในความรู้ความสามารถของตนไม่น้อย ชอบพึ่งพาตัวเองมากกว่า
คนอื่น เป็นคนตั้งเป้าหมายในชีวิตสูง ในประเทศจีนถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืน และทางสากล
 ดอกทานตะวันถือเป็นสัญลักษณ์ของความทรนงและความมีชีวิตชีวา


 


https://www.allsunflowersseeds.com/ส่วนที่ใช้เป็นยา : ดอก ฐานรองดอก แกนลำต้น ใบ เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก

สรรพคุณ : แกนต้น ขับปัสสาวะ แก้นิ่วในทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไต ปัสสาวะเป็นเลือด
ปัสสาวะขุ่นขาว ไอกรน แผลมีเลือดออก
ดอก - ขับลม ทำให้ตาสว่าง แก้วิงเวียน หน้าบวม บีบมดลูก
ใบ, ดอก- แก้หลอดลมอักเสบ
ฐานรองดอก - แก้อาการปวดหัว ตาลาย ปวดฟัน ปวดท้อง โรคกระเพาะ ปวดประจำเดือน ฝีบวม
เมล็ด - แก้บิด มูกเลือด ขับหนองใน ฝีฝักบัว ขับปัสสาวะ เสมหะ แก้ไอ แก้ไข้หวัด
เปลือกเมล็ด - แก้อาการหูอื้อ
ราก - แก้อาการปวดท้อง แน่นหน้าอก ฟกช้ำ เป็นยาระบายขับปัสสาวะ
https://www.thaigoodview.com/node/44918


 


https://goo.gl/nAMhTR


 

เมล็ดทานตะวัน แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ

1. เมล็ดใช้สกัดนํ้ามัน จะมีเมล็ดเล็ก สีดำ เปลือกเมล็ดบางให้นํ้ามันมาก

2. เมล็ดใช้รับประทาน จะมีเมล็ดโตกว่าพวกแรก เปลือกหนาไม่ติดกับเนื้อในเมล็ด เพื่อสะดวก
ในการกะเทาะแล้วใช้เนื้อในรับประทาน โดยอบหรือปรุงแต่งขนมหวาน หรือทำเป็นแป้งประกอบอาหาร
หรือใช้เมล็ดคั่วกับเกลือแล้วแทะเปลือกออกรับประทานเนื้อข้างในเป็นอาหารว่าง เช่นเดียวกับเมล็ดแตงโม

3. เมล็ดใช้เลี้ยงนก ใช้เมล็ดเป็นอาหารเลี้ยงนก หรือสัตว์อื่น ๆ โดยตรง

https://www.allsunflowersseeds.com/การใช้ประโยชน์

ทานตะวัน เป็นพืชให้น้ำมันโดยสกัดจากเมล็ด น้ำมันดอกทานตะวันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงสามารถนำ
ไปใช้ในการฟอกหนังและประกอบอาหาร ชาวอินเดียนแดงกินเมล็ดทานตะวันและใช้น้ำมันเมล็ดทานตะวัน
มานานแล้ว แต่ในปัจจุบัน ประเทศที่เป็นผู้นำในการผลิตเมล็ดทานตะวัน คือประเทศรัสเซีย

ทานตะวัน เป็นพืชที่มีบทบาทมากในการฟื้นฟูดิน ตัวอย่างเช่น ทานตะวันสะสมตะกั่วได้ 0.86 mg/kg
เมื่อเลี้ยงแบบไฮโดรโพนิกส์ และส่งเสริมการย่อยสลายคาร์โบฟูรานได้ 46.71 mg/kg


 


https://nutrivore.org/2012/01/sunflower-seeds-and-sunflower-seed-butter/ยังมีตำนานของดอกทานตะวันที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ ก็เพราะดอกทานตะวันมักจะหันดอกไปตาม
แสงอาทิตย์แถมยังชอบแสงแดดมาก ทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหยิ่งทะนงและความกระปรี้กระเปร่า
มีชีวิตชีวานั่นเอง นอกจากนี้ ดอกทานตะวันยังให้ความรู้สึกถึงพลัง ความอบอุ่น และ การดูแลทนุถนอม
จากลักษณะที่ดอกหันไปหาแสงอาทิตย์เสมอ ๆ นั้น ทำให้เราเรียก ดอกทานตะวันว่า เป็นสัญลักษณ์ของ
"ความจงรักภักดีในรัก" นั่นเอง

https://goo.gl/udkato
ขนมปังจากเมล็ดดอกทานตะวันเมล็ดดอกทานตะวันจัดเป็นอาหารสุขภาพชั้นดี มีวิตามินอี และกรดไขมันไลโนเลอิค (linoleic acid) ป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง มีวิตามินอีช่วยป้องกันหัวใจวาย วิตามินอียังเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์
ที่ช่วยป้องกันมะเร็งและโรคต้อกระจก กรดไลโนเลอิคช่วยลดระดับทั้งคอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลร้าย
 (LDL) อันเป็นสาเหตุของหลอดเลือดหัวใจตีบ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการแข็งตัวของเกล็ดเลือดอีกด้วย

https://www.facebook.com/SunRachawadee/timeline

 

ต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวัน มีโปรตีนสูงกว่าถั่วเหลือง เมล็ดทานตะวันงอกมีโปรตีน 25 เปอร์เซนต์ มี
วิตามินเอ และวิตามินอีสูง บำรุงสายตา ผิวพรรณและชะลอความชรา มีวิตามิน บี 1 บี 6 โอเมก้า 3 โอเมก้า 6
 โอเมก้า 9 ช่วยบำรุงเซลล์สมอง ป้องกันโรคสมองเสื่อม (Alzheimer's disease หรือ AD) และธาตุเหล็กสูง
นอกจากนี้ต้นอ่อนทานตะวันยังมีสารอาหารอื่น ๆ อีกหลายตัวตัวด้วยกัน เช่น วิตามินเอ วิตามินอี โปรตีน ฯลฯ
 
https://goo.gl/zcPffUเทศกาลทุ่งทานตะวันบาน เป็นชื่อเรียกเทศกาลรวม ๆ ในการจัดชม ดอกทานตะวัน ในบริเวณภาคกลาง
ของประเทศไทย ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยมีพื้นที่ปลูกใน อำเภอพัฒนานิคม
และบางส่วนของ อำเภอเมืองลพบุรี รวมทั้งบริเวณโดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และรวมถึงพื้นที่ติดต่อ
กันในจังหวัดสระบุรีอีกด้วย

https://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=5810
Honey bee nectaring a Mexican sunflower. (Photo by Kathy Keatley Garvey)ทานตะวันมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันออกไปมากมายเนื่องจากได้รับการผสมและปรับปรุงพันธุ์
สนใจ คลิกอ่าน https://www.thaikasetsart.com/page/47/

 

-----------------------------

อ้างอิง :
https://goo.gl/scG7G

https://www.thaigoodview.com/node/44918
https://www.panmai.com/GardenSong/Flower_27.shtml
https://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newsid=30
https://www.thaikasetsart.com/page/47/
https://goo.gl/kFmZx♥♫ KEVIN KERN- Sundial dreams ♥♫

 

ดอกทานตะวันเม็กซิโก คลิกที่นี่
Create Date : 27 พฤษภาคม 2556
Last Update : 10 มกราคม 2564 9:18:44 น.
Counter : 35511 Pageviews.

52 comments
: ทำไป ธรรมมา : กะว่าก๋า
(15 ก.พ. 2567 04:41:44 น.)
ถนนสายนี้ .... มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 344 - “ไม่เคยพอ" ทนายอ้วน
(26 ม.ค. 2567 08:43:43 น.)
Hippeastrum Reticulatum Hybrids short call
(19 ม.ค. 2567 11:36:36 น.)
โลกของสวนนกยูงกรงใหญ่ตะแกรงเหล็กฉีก the_death
(17 ม.ค. 2567 08:04:31 น.)
  
สวัสดีครับคุณฟ้าใส

ตามมาชมดอกทานตะวันสีเหลืองสุดสวยแล้วครับ
เหมาะกับวันจันทร์สดใสเช่นวันนี้เลย
ดอกสวย สีสด งดงาม และยังมีคุณค่าทางอาหารด้วย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog


ปล.มีภาพจากบล็อกใหม่มาฝากด้วยครับ ครั้งนี้พาไปชมหอเอนแห่งเมืองปิซ่าที่สวยงามตระการตา

โดย: ทองกาญจนา วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:10:50:06 น.
  
ว๊าวได้ที่สองด้วยหล่ะ 555++ ^^

มาอ่านแล้วแหมทานตะวันนี้เขาสุดยอดนะครับ สวยดีมีคุณค่าพัฒนาเศรษฐกิจอีกด้วย ป้องกันโรคได้สารพัดอีกตะหาก

แหมอยากโหวตให้สิบทีเลยแต่วันนี้หมดแล้วพรุ่งนี้มาโหวตให้ใหม่รับรองไม่ลืมแน่นอนครับ

มีความสุขในวันจันทร์นะครับผม อิอิ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:16:17:48 น.
  
หวัดดีจ้า
ดอกทานตะวันสีแจ่มดีนะ
ตัดกับท้องฟ้าสวยดี
มีประโยชน์และสวย
ว่าแล้วก็อยากกินเม็ดทานตะวันจัง 55มีมาฝากด้วย ถ่ายมาจากสวนหลวง ร9
............
โดย: NENE77 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:03:50 น.
  
พี่เคยกินต้นอ่อนของทานตะวันนะ ไม่บอกก็ไม่รู้หรอก ว่าเป็นต้นอ่อน

วัด...ถ้าบำรุงรักษาทาสี บูรณะสม่ำเสมอ ก็อยู่ไปอีกนานชั่วลูกชั่วหลานจ้ะ ส่วนตัวพี่อยากให้ทาสีแบบนี้ อย่างพวกตึกอาคารเก่า ที่ยังดูสวยสง่าก็เพราะบำรุงรักษานี่แหละ

ไม่แน่ใจว่ามีกี่วัด แต่เป็นร้อยเลยมัง พี่ก็หวังว่าจะไปให้ครบนะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:19:51 น.
  
เข้ามาในประเทศไทยของเรา
ตั้งแต่สมัยแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์
นับว่ามีมานานแล้วจริงๆ
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:21:03:50 น.
  
สวัสดียามค่ำคืนครับ

โหวตและไลค์ส่งกำลังใจไปให้คุณฟ้าใสด้วยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog
โดย: **mp5** วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:43:11 น.
  
ยู้ฮู้ ที่ร๊ากกกกก
เค้ากลับมาแย้วววววว
มาให้เค้ากระโดดกอดคอขาหนีบเอวหน่อยจิ๊
สุดที่จะคิดถึงเลยนิ๊ เพิ่งจะกลับถึงบ้านตอนสามทุ่มนี่เองจ้าาา
รีบบึ่งเข้าประจำการตามวันเวลาที่ลากิจเลยนะเนี่ย

ว่าแต่ที่รักดูแลบ้านให้เค้าดีเกินไปป่าวนิ
มานั่งนับวันนับเดือนเช่นนี้ สงสัยคราวหน้าต้องลาเผื่อไว้บ้าง
เกิดเดินทางมาไม่ทันแย่เลยนะเนี่ย อิอิขอบคุณที่รักมากนะ
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:23:39:26 น.
  
ดอกทานตะวันสวยจังเลย
เป็นดอกไม้ที่เค้าอยากจะถ่ายภาพมากที่สุดเลย
ยิ่งท้องฟ้าเปิดแบบนี้ ถ่ายภาพสวยนักแล

คุณประโยชน์ของดอกทานตะวันก็มากมาย
ยิ่งเมล็ดทานตะวันของโปรดเค้าเลยนะ
ไว้ทานเล่นแก้ง่วงดี 555+
แต่วันนี้เพิ่งจะรู้ว่าทานแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเลย

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:23:43:24 น.
  
สวัสดียามบ่ายจ้าาา
วันนี้เจองานเพียบเลยค่ะ
เพิ่งจะเคลียร์งานออกไปได้เยอะทีเดียว
หน้ามืดตาลายเลยอ่ะ จึงต้องรีบโดดเข้ามาคุยกับเพื่อนๆ ดีกว่า
เพื่อความผ่อนคลายทางอารมณ์คร๊าาา ฮี่ๆ
คุยกับเพื่อนเสร็จ เด่วจะแอบงีบยามบ่ายดีกว่า


เห็นด้วยนะ .... ที่บอกว่าน่าเล่นซ่อนหานะ
แล้วเราจะเล่นซ่อนหากันกี่คนดี บ้านโน้นก็ผลุบโผล่
ตามตัวหายากเสียจริงๆ หนมตาลก็หายไปเลยนิ
ไม่รู้โดนสั่งเก็บหรือป่าว งดออกสื่อมานาน ชักเป็นห่วงหนมตาลคร๊าาา


เลยเที่ยงมามากแล้ว
ทานอะไรหรือยังค่ะ เค้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยนิ๊
หิวข้าว หิวขนม มาบ่นแล้วไปเปิดตู้เย็นดีกว่า อิอิ

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 28 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:07:59 น.
  
หนมตาลไม่อยู่
เอาหนมใส่ไส้ไปดูเล่นพลาง ๆ ละกันโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 28 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:23:29 น.
  
หุหุ มาเร็วทันใจเจงๆ
ตกลงทำงานทำการบ้างป่ะเนี่ย
มัวเล่นแต่บล้อกอยู่นั่นล่ะ กร๊ากกกก
ที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก ต่อมอิจฉากำเริบอ่าน๊า ฮี่ๆ


เจ้าฝาแฝดหนมตาลเนี่ย
ขนาดหางตัวเองก็ยังไม่เว้นเลยเนอะ
ดีนะที่เจ้าหนมตาลหางด้วนนะ เอ้ยม่ะใช่ หางกระต่าย กร๊ากกก
เลยไม่ต้องมากระโดดตีลังกาแบบนี้ เห็นแล้วยิ่งกว่าคณะเชิญยิ้มเสียอีก ฮี่ๆ
อ๊ยๆ ชื่อหนมใส่ไส้เหย๊อออ

พี่ต่ายขาาาา มีคนล้อเลียนชื่อหนมตาลคร๊าาา
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 28 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:40:52 น.
  
มาหวด เอ๊ย มาหด เอ๊ย มาโหวตให้ครับผม 555++ ^^

แหมเปิดบ้านนอนดึกซะหลายวัน ชักจะอยากปิดเม๊นท์เหมือนปิดคลีนิกอีกแล้วหล่ะครับผม
แต่ไม่ต้องห่วงนะครับ กลับมางวดหน้าต้องมีดอกไม้มาฝากเหมือนเดิม ก็แหง๋น่ะซิ อิอิ ^^ พรุ่งนี้บ่ายๆจะปิดเม๊นท์แล้วหล่ะครับ

ทานตะวันมีผีเสื้อเกาะสวยดีจังเลยนะครบั ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นผึ้งเสียมากกว่า

ดูตามปฏิทินแล้วน่าจะเป็นเสาร์หน้านะครับที่เป็นวันพระ เป็ดสวรรค์เขายังไม่บอกเลยครับว่างานตะพาบวันไหนแน่

ฝากดอกไม้ไว้สองหน่วยเน้อ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 28 พฤษภาคม 2556 เวลา:15:27:22 น.
  
แวะมาคุยก่อนเข้านอน
สบายดีป่าววันนี้ อิอิ
หมายถึงทั่วไป เรื่องาน ชีวิตประจำวัน
เราก็เรื่อยๆเปื่อยๆ 555 ร้อนก็หงุดหงิด ฝนก็เป็นหวัด 55 เยอะจริงๆนเนอะเราเนี่ย
ฝันดีละกันจ้า
โดย: NENE77 วันที่: 28 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:08:40 น.
  
มาแย้วค่าคุณฟ้าใส

ชอบภาพนกเกาะดอกนั้นมากๆรู้สึกว่าจะฟินสุดๆ ด้วยนะนั่น
มุมมองเฉียบเหลือหลายค่า

ดอกทานตะวันรินชอบมาก ต้องหามุมถ่ายกันอยางสนุกเลยทีเดียว แต่ต้องแดดแรงๆนะ
ฟ้าสวยๆ ยิ่งตัดกะสีเหลืองนี่ชอบมาก

แต่ปีก่อนไปทุ่งทานตะวันเขาจีนแลได้แต่ฟ้าหม่น แต่ดอกใหญ่มากค่า

หลากหลายสรรพคุณ อร่อยด้วย
อ้อ เม็ดทานตะวันทีแม่สาย อร่อยกว่าเม็ดทานตะวันสระบุรีอีกน่ะ
ไม่รู้เป็นไร สงสัยของแม่สายใส่กัญชาอะป่าว 555ขอบคุณสำหรับโหวตค่า ยังไม่ได้เอาป้ายหน้าปกมาแปะให้เลย
ตะพาบรินก็โดดมาตลอด
ช่วงอัพบล็อกไม่ลงตัวเลยค่ะ
อัพแล้วก็หนีหายไปทุกที แหะๆ


แต่ 1 มิถุนายนนี้ ไม่พลาดแน่ๆ ค่ะ
เกาะขอบจอ

คุณฟ้าใสถือบัตร Vip เข้าไปได้เลยยยยย
ขำตลอดทั้งเรื่องแน่นอน รินอ่านยังขำอะ

พรสวรรค์สุดๆ ค่า เอิ๊กกกกก

ปล. ตอนนี้ไม่รู้อาจารย์หายดีหรือยัง
ยังไม่ได้เอาดร๊าฟสัมภาษณ์ให้ตรวจเลยนะนั่น อิอิ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 29 พฤษภาคม 2556 เวลา:0:24:57 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับผม อิอิ ^^
โดย: วนารักษ์ วันที่: 29 พฤษภาคม 2556 เวลา:8:05:34 น.
  
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 29 พฤษภาคม 2556 เวลา:9:40:06 น.
  
กรี๊ดดด ที่รักมาตอนไหนค่ะ
เค้าไม่เห็นอ่ะ หากเห็นจะจับจูบปากเสียให้เข็ด
วันนี้มาแบบสะอาดสะอ้านเลยนะคะ
ตื่นนอนปุ๊บ อาบน้ำปั๊บ แปรงฟันหอมฉุยเลย ฮ่าๆ
ม่ะๆ เช้าๆ สักทีให้ชื่นจายยยย


โอ๋ๆๆๆ ถึงหนมตาลจะมา แต่หนมใส่ไส้ก็ยังน่ารักอยู่น๊า
ดูจิ เห็นหัวเจ้าตูบใหญ่เลย เหอๆ


หม่ำข้าวหรือยังค่ะ
ตั้งใจทำงานนะ อย่ามัวตั้งใจเล่นบล็อกล่ะ
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 29 พฤษภาคม 2556 เวลา:9:46:15 น.
  


สวัสดียามบ่าย...ครับ
โดย: พันคม วันที่: 29 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:27:03 น.
  
ขาสั่นเลยจ้ะฟ้าใส ชันอยู่นะ เดินเกาะราวบันไดไปจ้ะ ไปเช็คสภาพเข่าไง ยังใช้การได้อยู่มั้ย

พี่นะวาดภาพไว้เยอะ กลัวเหมือนกัน ไม่ชอบพวกถ้ำอยู่แล้วไง กลัวค้างคาว อึดอัดด้วย นี่เห็นไม่กี่ตัวจ้ะ เกาะอยู่ข้างบนโน้น ไม่ได้บินฉวัดเฉวียนไปมา ให้เราตกใจ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 29 พฤษภาคม 2556 เวลา:16:41:20 น.
  
555 หนมตาลเราก้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้วสิเนี่ย ช่วงนี้อ้วนยังกะหมูน้อย 55 ต้องลดน้ำหนักบ้างแล้วมั้งเนี่ย
ปีนต้นไม้ได้ครึ่งต้น ก็ไหลลง5555 สงสารก็สงสารนะขำก็ขำ แต่เห็นไปปีนทุกวัน จะจับนกมั้ง แต่ติดพุง อิอิ ....(นกก็ปลอดภัยไปงานนี้)

รอฝนตกก็ไม่ตก เลยไม่มีดอกหญ้าให้ถ่ายรูปเลย ไปเดินหาต้นตำแยแมวจะมาให้หนมตาล ก็ไม่มีขึ้นเลย ปกติช่วงหน้าฝนจะขึ้นเยอะ ต้องรออีกซักพักแหละ

ฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า

โดย: NENE77 วันที่: 29 พฤษภาคม 2556 เวลา:21:45:15 น.
  
มาหรือยัง .... เค้ามาเซ็นชื่อแล้วนะ

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 30 พฤษภาคม 2556 เวลา:8:24:43 น.
  

กด Like ให้เป็นคนที่ 4
ได้ความรู้เกี่ยวกับดอกทานตะวันเพียบเลยจ๊ะ

โดย: อุ้มสี วันที่: 30 พฤษภาคม 2556 เวลา:12:05:40 น.
  
หวัดดีค่าคุณฟ้าใส

รินเข้ามาโหวตบล็อกให้ค่า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog


เมื่อวานมัวยุ่งๆ ทำบล็อกสัมภาษณ์ลุล่วงไปด้วยดี
เห็น ผุ้สัมภาษณ์เรา ตื่นตี 4 มาตรวจดร๊าฟให้ไม่รู้ว่าตื่นเร็ว หรือยังไม่ได้นอนไม่รู้ค่า 5555+


คอยติดตามชม แบบนี้ มันทุกตัวอักษรค่า


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 30 พฤษภาคม 2556 เวลา:13:30:08 น.
  
ชอบดอกทานตะวันค่ะ เวลาออกดอก
จะสวยละลานตาสีเหลืองไปหมด
เคยดูในทีวีเขาทำขั้นตอนการเพาะ
เมล็ดทานตะวันและเก็บต้นอ่อนมาผัด
ให้ดูด้วย มีประโยชน์มากเลยนะคะ

วันก่อนจะวิ่งมาบอกว่าเคยเข้ามาดู
การแต่งบ้านด้วยสีส้มแล้วลืมไปเลยค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 30 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:53:10 น.
  
มาชมดอกทานตะวันยามเย็นครับ..แล้วจะเห็นมั๊ยเอ่ย..
แต่ได้ความรู้อย่างหนึ่งว่าต้นอ่อนทานตะวันทานได้ ไม่รู้รสชาติเป็นเช่นไร..
เอามาผัดเต้าหู้เหลืองน่าจะอร่อยนะ
โดย: พันคม วันที่: 30 พฤษภาคม 2556 เวลา:18:03:34 น.
  
25 ...

ชมดอกทานตะวันตอนเย็นก็จะเห็นแต่ทานตะวันหงอย ๆ หน้าคว่ำน่ะสิคะ อิอิ
ชื่อว่าทานตะวันก็ต้องไปชมตอนตะวันขึ้น จะได้เห็นทานตะวันยิ้มแฉ่งรับแสงตะวัน

ต้นอ่อนทานตะวันแค่ผัดน้ำมันหอย หรือทำเป็นผักสลัดก็น่าจะได้นะคะ
แต่ยังไม่เคยลองเหมือนกัน แหะ ๆ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 30 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:35:06 น.
  
สวัสดีจ้า

วันนี้ ป๋าเต๊ะ ไปหาหมอแต่เช้า กลับมาสลบไปเลย ตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้ว แต่ยังนั่งนานๆไม่ได้
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมกันทุกๆวันน้า

เดี๋ยวมาปฎิบัติหน้าที่ซะหน่อย ไม่ได้มาซะนาน
ดอกทานตะวันนี้สวยมีเสน่ห์เสมอ
อยากไปเที่ยวทุ่งทานตะวันสักครั้งนะ
เดี๋ยวโหวตให้ก่อนดีกว่า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog


โดย: multiple วันที่: 30 พฤษภาคม 2556 เวลา:21:31:53 น.
  
ลืมเอาดอกไม้ที่บ้านมาขอบคุณอะ

โดย: multiple วันที่: 30 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:15:50 น.
  
ถูกประกบตัวแจ แอบเล่นบล็อกไม่ได้อ่ะ แง ๆ
.
.
ครายยยย บังอาจคร๊าาาา
ที่รักบอกเค้ามาแค่คำเดียว เด่วเค้าจะไปช่วยประกบตัวที่รักอีกแรงน๊าาา กร๊ากกกก
น่าให้รางวัลเจงๆ เลย ทำได้ถูกใจเค้าชะมัด

นอนหรือยังเอ่ย
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 30 พฤษภาคม 2556 เวลา:23:36:39 น.
  
มาอีกรอบจ้า
เม้นกู้คืนมาเรียบร้อยแล้ว
ข้าวต้มกุ้งโดนแบนได้ไงเนี่ย
สงสัยกุ้งคงโป้ ไม่ใส่เสื้อผ้า แหงๆ555

ตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้ว สาเหตุน่าจะมาจากตอนน้ำท่วมปีที่แล้ว ไปยกกระสอบทรายกั้นน้ำท่วม 70-80ถุง
หมอบอกว่ากระดูกมีรอยร้าวเก่า
พอมายกของหนักอีกเลยเคลื่อนซะ แต่ยังไม่มาก ไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดจ้า

ขอบคุณข้าวต้มกุ้งมากจ้า น่ากินจริงๆเลย
โดย: multiple วันที่: 31 พฤษภาคม 2556 เวลา:9:39:33 น.
  วันนี้ผู้คุมสงสัยจะแอบหลับยาม
ถึงปล่อยให้นักโทษออกมาเพ่นพ่าน
วันนี้เงินเดือนออกพอดี .... ตัดเงินเดือนเข้ากระเป๋าเราดีกว่า อิอิ
มีนกแปลกหน้า แต่คนไม่เปลี่ยนใจนะเออ


เกี่ยวกันไหมเนี่ย
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 31 พฤษภาคม 2556 เวลา:13:37:00 น.
  
ติดสินบนผู้คุมด้วยขนมนิดโหน่ย 555
.
.
ผู้คุมเนี่ย เห็นแก่กินเจงๆ


นกแปลกหน้า แต่คนไม่เปลี่ยนใจ
อารายว้าาา งง ...
.
.
อย่าว่าแต่ที่รักเล้ยยย เค้ายังงงเลย กร๊ากกก


เอาน่าที่รัก เด่วก็ชิน ฮ่าๆที่รักงานยุ่งไหมคร๊าาาา
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 31 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:36:33 น.
  
ผักพื้นบ้านแถวอีสานจ้ะ อยู่ในเพลงมนต์รักลูกทุ่งไง

น่าจะอาิทิตย์หน้าเดี๋ยวพี่พาดูศิลปะแบบขอมเยอะเลย เบื่อแน่

พี่เหมือนทุกวันเลยแต่วันศุกร์ก็ดีหน่อย เหมือนไม่มีอะไรรีบร้อนมาก
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 31 พฤษภาคม 2556 เวลา:18:07:58 น.
  
ทักทายยามค่ำๆจ้า
วันนี้ฝนตกแล้ว ดีจริงๆ คลายร้อนไปเยอะเลย ตกไปอีกทุกวันเลยก็ดี แต่ขอเป็นตกตอนกลางคืนที่ชาวบ้านนอนกันหมดแล้วนะ นอนสบายดี 555
วันศุกร์อีกแล้ว ไวจริงๆนะพรุ่งนี้ต้องไปเรียนอีกแล้ว อาทิตย์นึงนี่ผ่านไปเร็วมากๆ

โดย: NENE77 วันที่: 31 พฤษภาคม 2556 เวลา:19:49:48 น.
  
มาแล้วค่าคุณฟ้าใส

บัตรวีไอพี ออกมาแย้ววว คินนี้ อิอิ
:: Interview .. the Blogger :: ~ multiple ~

รับประกันเสียงหัวเราะตลอดทั้งบล็อกที่นี่ !!
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 31 พฤษภาคม 2556 เวลา:23:49:55 น.
  
ดอกทานตะวัน เคยได้เห็นแต่ตอนไปเที่ยวสระบุรี ไปกี่ครั้งก็รู้สึกว่า สวยได้ใจค่ะ ส่วนเมล็ดทานตะวัน ก็ชอบกิน แทะมันอร่อยดีแถมได้ประโยชน์ด้วย
โดย: 3K-guy วันที่: 1 มิถุนายน 2556 เวลา:11:07:48 น.
  
สวัสดีจ้า

สงสัยฟ้าใสจาไม่อยู่บ้านเงียบเชียบเชียว
อ๋อ ที่แท้นั่งหันหลังอยู่นี่ เห็นแต่ผมเปีย
หลากสีสัน 555
ขอบคุณมากๆสำหรับกุ้งพันห่อมาอย่างเรียบร้อย ผ่านการโดนแบนฉลุยเลยจ๊ะ
โดย: multiple วันที่: 1 มิถุนายน 2556 เวลา:18:37:42 น.
  
จับตัวได้แล้ว ที่แท้ก็ฟ้าใสนี่เอง ตั้งคำถามยากซะ ป๋าเต๊ะกว่าจะตอบเสร็จลิ้นห้อยเลยน้า555
แล้วก็เรื่องรูปป๋าเต๊ะในโปรไฟล์นี่ ยังเห็นหน้าตาบ้าง แต่ของฟ้าใสมีแต่ผมเปีย
มาเลียใบตอง แถมหลากสีอีกตะหาก ป๋าเต๊ะอยากจะขอแบ่งมาแปะบ้างได้มั้ย เพราะตอนนี้ร่อยหรอไปแยะแล้ว555
โดย: multiple วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:7:55:17 น.
  
ทิ้งระเบิดบ้านใคร ทำไมจะไม่รู้ แหม๊
ไม่งั้นจะเรียกว่าสามสาวบ้านใกล้เรือนเคียงกันเหรอจ้ะ
ที่รักว่าป่ะ มาครั้งนี้หน้าตาเจ้าหนมตาลกวนชะมัดเลยอ่ะ
กำลังซุ่มดูว่า วันใดเจ้าบ้านเผลอนะ
จะจับมาเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นแมวให้ดู ฮี่ๆ

ว่าแต่เตรียมบล็อกสำหรับวันพรุ่งนี้ยังค่ะ .... อย่าช้านะ

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:8:26:32 น.
  
38 ...

555 คำถามง่ายจะตาย ป๋าตอบให้ยากเอง
แต่ก็ดีแล้วล่ะ ค่อยดูมี พุง เอ๊ย ภูมิ สมกับเป็นอาจารย์หน่อย
นี่เท่ากับเป็นการโปรโมทอาจารย์ไปในตัวเลยน้าา ฮะแอ้ม ไม่คิดเงินดีเท่าไหร่แล้ว

ทีนี้ป๋าก็ดังระเบิดเถิดเทิง แฟนขับ (ไล่) ตรึมยิ่งกว่าเดิม
สงกะสัยว่า ดังแล้วจะแยกวง หรือเปล่าน้าา ...

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:9:22:30 น.
  
39 ...

ก็พูดให้งงไปงั้นแหละ ก็มีอยู่บ้านเดียวนั่นแหละ 555

เคยได้ยินป่ะ ใครเลี้ยงตัวอะไรก็มักจะเหมือนคนเลี้ยง ทั้งนิสัยใจคอและหน้าตา
สันนิษฐานว่าอยู่ใกล้ชิดกันมากเลยมีการถ่ายเทพฤติกรรมและหน้าตา กรั่กกกก

บล็อกพรุ่งนี้กำลังสับสนว่าจะเอาสีอะไรดี เขียว หรือ ม่วง เอ๊ะ หรือ ม่วง หรือ เขียว ดี
เด๋วคงต้องลองโยนหัวโยนก้อยดู
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:9:23:32 น.
  


สวัสดีวันอาทิตย์จ้าฟ้าใส
555ได้ยินแว่วๆว่าใครมาเม้าท์หนมตาลกะเจ้าของหว่า ข้างบ้านนี่คุยกันดังจริงๆ
เดี๋ยวส่งให้หนมตาลไปจัดการซะเลย
หนมตาลหน้าเหวี่ยงวีน เหมือนเจ้าของจริงแหละ กร๊ากๆ จะคิดว่าเป็นคำชมละกัน หน้าตาเหมือนคนเลี้ยง 555 แสดงว่าคนเลี้ยงน่ารักนะนี่ อิอิ ....^_^
มีความสุขสดใสทั้งวันนะคะ

โดย: NENE77 วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:10:34:12 น.
  
42 ...

แหะ ไม่มีอะไรหรอก เราน่ะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับแมวอยู่แล้ว
อย่าเผลอแล้วกัน อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:11:02:26 น.
  
555 บ้านโน้นน่ะทำเป็นขู่จะเอาหนมตาลทำลูกชิ้น พอเจอหนมตาลส่งสายตาออดอ้อนแล้วจะเคลิ้ม กอดไว้ไม่ปล่อยอะดิ 555 งานนี้ไม่กลัวค่า หนมตาลบทจะโหด นางโหดมาก หนุ่มๆที่มาเฝ้า วันดีคืนดีนางนึกยังงัยไม่รู้ ตบซะหน้าเป็นเเผลเลือซิบเลย ต้องถือไม้ทำท่าจะตีถึงเลิกตบ เราสงสารแมวตัวนั้นมากเลย แต่มันก็ไม่เข็ดนะ มาหาเกือบทุกวัน วันไหนมาตอนแมวเราไม่อยู่(ไปนอนใต้ต้นไม้เฝ้านก ปีนไม่ไหว 555 )ก็ร้องเรียกจนเรารำคาญ ประมาณแผลหายแล้วมาใหม่ สงสัยจะชอบสาวโหด 555
.....................
วันนี้ไม่ออกไปไหนเหรอ แต่ครึ้มๆเหมือนฝนจะตกเลยแถวบ้านเรา
ก็ดีไม่ร้อนดี เที่ยงแล้วไปหาอะไรกันเถอะ เย็นๆค่ำๆจะมาโม้ใหม่


โดย: NENE77 วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:12:12:53 น.
  
5555เที่ยงแล้วไปหาอะไรกันเถอะ ???
ก็นะ หิวแล้วรีบไปหาอะไรกินดีกว่า 55
โดย: NENE77 วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:12:15:06 น.
  
คุยกับคนหันหลังพูดนี่เมื่อยจัง เมื่อไรจะหันหน้ามาซักทีน้อ อิอิ
เรื่องพุง อ.เต๊ะ เค้าอุตส่าห์เอา6แพคมารวมกันต่างหาก กลายเป็น1 แพคใหญ่555
ปล.พึ่งจารู้ว่าแมวลายเสือนี่ชื่อหนมตาลนี่เอง แต่แมวในถุงข้างบนนี่ท่าทางกำลังรมณ์เสียนะนี่ ส่ายหางใหญ่เล้ย
โดย: multiple วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:19:30:08 น.
  
หันหน้ามาคุยกันก็ได้โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:21:12:28 น.
  
สงสัยวันนี้จะมาช้าไปแน่ๆเลย...
น่าจะหลับกันหมดแล้ว มาช้าเพราะรถติดอิอิ
ฝันดีนะครับ..
โดย: พันคม วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:21:51:42 น.
  
โอ้โห แมวอารายนี่ น่ารักน่าขโมยมาก
ชอบแมวสีแบบนี้มาก อ้วนจ้ำม้ำจัง
ท่าทางจะซนไม่เบา ชอเกาพุงได้มั้ยเนี่ย555
โดย: multiple วันที่: 3 มิถุนายน 2556 เวลา:6:20:17 น.
  
มัวช้าอยู่นะที่รัก .... ให้ไว
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 3 มิถุนายน 2556 เวลา:8:35:02 น.
  
ภาพแรกเจิดจรัสมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ มีให้รีรัน555

ช่วงอาทิตย์หน้าอาจ ว่างบางแล้วค่ะ เดียวรอบล็อกใหม่ของคุณฟ้า อัพเรื่องอะไรค่ะ
โดย: ตาลเหลือง วันที่: 7 มิถุนายน 2556 เวลา:14:55:23 น.
  


ย้อนมาชม
ขอบคุณที่แชร์ค่ะคุณฟ้าใส ทานตะวันมีหลายพันธุ์จริงๆ
ยิ่งเว่อร์ชั่นดอกไม้ป่า ดอกเหลืองๆเล็กใหญ่ทางนี้เยอะพอควร จำชื่อไม่ไหวเลยค่ะ อิอิ


โดย: anigia วันที่: 2 ตุลาคม 2556 เวลา:20:31:12 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Fasaiwonmai.BlogGang.com

ฟ้าใสวันใหม่
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]

บทความทั้งหมด