ดอกแก้วเจ้าจอม หรือ น้ำอบฝรั่ง (Lignum Vitae)
 


https://goo.gl/XJ0Ifv
แก้วเจ้าจอม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Guaiacum officinale L.
ชื่อสามัญ : Lignum Vitae, น้ำอบฝรั่ง
ภาษาลาติน 'Lignum Vitae' แปลว่า 'ไม้แห่งชีวิต'

ชื่อวงศ์ : Zygophyllaceae (วงศ์โคกกระสุน)
สถานะ : ไม้หายาก ใกล้สูญพันธุ์


แก้วเจ้าจอม ไม้ดอกสีสวย ชื่อก็งามนามก็เพราะ เป็นต้นไม้เก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ...
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูง 10-15 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นคดงอ กิ่งก้านเป็นปุ่มปม ต้นแตกใบ
พุ่มแผ่กว้างทรงกลม เรือนยอดทึบ เปลือกของต้นสีเทาเข้ม กิ่งมีข้อพองเห็นเป็นปุ่ม ๆ ทั่วไป


 


https://goo.gl/XJ0Ifvแก้วเจ้าจอม เป็นพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นต้นไม้หายาก โตช้า จึงมีราคาค่อนข้างสูง
ได้ถูกจัดลำดับเป็นพันธุ์พืชอนุรักษ์ในบัญชี 2 ภายใต้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2525 กรมส่งเสริมการเกษตร
ศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ เป็นผู้ตั้งชื่อต้นไม้ชนิดนี้ว่า "แก้วเจ้าจอม" หรือ "น้ำอบฝรั่ง"


 


ต้นแก้วเจ้าจอม (4ใบ) ต้นแรกของประเทศไทย

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอายุมากกว่า 100 ปี

 

แก้วเจ้าจอม เป็นพันธุ์ไม้จากหมู่เกาะอินดีสตะวันออก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมา
จากประเทศชวา (อินโดนีเซีย) ครั้งเสด็จประพาส (ปี ๒๔๑๓) แล้วทรงนำมาปลูกในเขตพระราชอุทยานวังสวนสุนันทา
ปัจจุบันมีเพียงต้นเดียวเท่านั้นที่เป็นต้นดั้งเดิม อยู่บริเวณ 'เนินพระนาง' ด้านหลังพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และภายหลังได้กลายมาเป็นดอกไม้สัญลักษณ์
ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความสูงประมาณตึก ๔ ชั้น และยังคงให้ดอกดกงดงาม

จากการประกวดต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุยืนยาวและมีประวัติเก่าแก่มานาน เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
แก้วเจ้าจอมต้นนี้ได้รับรางวัลที่ ๑ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
https://goo.gl/cKvFLv


 


https://goo.gl/BDLw76


 

แก้วเจ้าจอม เป็นพันธุ์ไม้ประดับที่มีทรงพุ่มสวยงามโดยธรรมชาติตลอดปี ไม่จำเป็นต้องตัดแต่งทรงพุ่ม
มีช่วงอายุการใช้งานได้นานกว่า 25 ปี หรืออาจมากกว่านี้ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีใบขนาดเล็ก และใบจะทยอยร่วง
เกือบตลอดเวลา แต่ครั้งละน้อย ๆ จนเราแทบไม่รู้สึกว่ามีการร่วงของใบ เป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกสภาพ

https://goo.gl/CUL5C8ดอก : สีม่วงคราม (สีฟ้าอมม่วง) และจางลงเมื่อใกล้โรย อายุของดอกประมาณ 3-5 วัน หลังดอกบาน
ดอกเดี่ยวออกเป็นกระจุก ที่ปลายกิ่งและซอกใบ มีกลีบดอก 5 กลีบ เกสรตัวผู้สีเหลืองประมาณ 8–10 เส้น
ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกปีละ 2 ครั้ง คือเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และ เดือนธันวาคม-เมษายน

 

 


https://goo.gl/9Lp6WVผลสด ทรงกลมแป้นหรือรูปหัวใจกลับ ขนาด 1-2 ซ.ม. มีครีบ 2 ข้าง เมื่อแก่สีเหลืองหรือส้ม
มี 4–5 พู แต่ละพูมีเมล็ดสีน้ำตาลเข้มรูปร่างกลมรี หรือรูปไข่ 1-2 เมล็ด

แก้วเจ้าจอม ชนิดใบประกอบ 6 ใบ https://goo.gl/BGf2qK
 


ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ มีใบย่อย 2-3 คู่ (4-6 ใบ) และ 4-5 คู่ (8-10 ใบ) ใบประกอบยาว 1–1.5 เซนติเมตร
ก้านประกอบยาว 0.5–1.0 เซนติเมตร ใบย่อยไม่มีก้านใบ มีจุดเล็ก ๆ สีส้มที่โคนใบย่อยด้านบน รูปไข่กลับ
หรือรูปรีเบี้ยวเล็กน้อย

แก้วเจ้าจอม มี 3 ชนิด (บ้างว่า 4) คือใบย่อย 2 คู่ (4 ใบ), 3 คู่ (6 ใบ), 4 คู่ (8 ใบ) และ ...
ปลายใบมน ขอบเรียบ ใบย่อยคู่ปลายสุดมีขนาดใหญ่ ใบย่อยคู่ถัดลงมาขนาดเล็กไล่ขนาดลงไป เนื้อใบเหนียว
และหนาเล็กน้อย ผิวใบเป็นมันสีใบเขียวเข้ม


 


แก้วเจ้าจอม ชนิด 6 ใบ https://goo.gl/v1IuSRนิยมปลูกแก้วเจ้าจอมชนิด 6 ใบ เพราะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าแก้วเจ้าจอมชนิด 4 ใบมาก
3 ปี ก็จะสูงประมาณ 1.5-2 เมตร ส่วนอื่นก็ไม่แตกต่างกัน จะมีอยู่ที่พันธุ์ 8 ใบ จะมีขนาดลำต้นที่
เล็กกว่าพันธุ์อื่นหลายเท่าและโตช้ากว่ามาก ดอกเล็ก จึงไม่เป็นที่นิยม https://goo.gl/wqUG4u


 


https://goo.gl/PHSU5B
 


การขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ด เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง
ลำต้นจะได้มีรากแก้วยึดเกาะและดูดซับอาหารได้ดีกว่าการตอนกิ่งหรือปักชำ ถ้าจะให้โตเร็วหรือดอกดก ดินต้องดี
มีลักษณะร่วนซุย โปร่ง อากาศถ่ายเทดี มีธาตุอาหารครบ สาเหตุที่ทำให้แก้วเจ้าจอมไม่ออกดอกและต้นไม่โต
อาจเป็นเพราะดินไม่ชุ่มฉ่ำ ขาดความเย็น ที่สำคัญ การออกดอกขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นด้วย


สภาพอากาศที่เหมาะสม คือ ร้อนชื้น อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20–30 องศาเซลเซียส ปริมาณระดับน้ำทะเล
1,200–1,800 มิลลิเมตร มีฝนกระจายเป็นเวลาหลายเดือน และมีแสงแดดอย่างเพียงพอตลอดปี
สภาพดินร่วนโปร่ง มีการระบายน้ำดี ทนต่อสภาพดินเค็ม

https://goo.gl/qCg6jo
 ประโยชน์
https://goo.gl/x96Sxn

เป็นเนื้อไม้ที่หนักที่สุดในโลก แก่นไม้มีลักษณะสีน้ำตาลอมเขียวถึงดำ กระพี้มีสีเหลืองอ่อนเป็นมันและแข็งมาก
คุณสมบัติเนื้อไม้มีลักษณะเป็นเส้นประสานกันแน่น และหนักมาก ไม้ชนิดนี้จมน้ำ ทนต่อแรงอัด และน้ำเค็ม จึงนิยม
นำมาใช้ทำกรอบประกับเพลาเรือเดินทะเล ทำสิ่ว และนำมากลึงทำของใช้ต่าง ๆ เช่น ทำลูกโบว์ลิ่ง ทำรอก
ทำบ้องยาสูบ ที่บดยา ที่บดกาแฟ เป็นต้น

ใช้เป็นยาสมุนไพรจากทุกส่วนของลำต้น โดยเฉพาะยางจากเนื้อไม้ในธรรมชาติ มีสีน้ำตาลอมเขียว ประกอบ
ด้วยสารเคมีหลายชนิดในปริมาณค่อนข้างสูง มีคุณสมบัติในการรักษาโรค เป็นที่มาของชื่อภาษาลาติน
Lignum Vitae = ไม้แห่งชีวิต


 


https://goo.gl/mXQ6QFสรรพคุณการใช้เป็นยาสมุนไพร
https://goo.gl/akYH8y

ใช้เป็นยาสมุนไพรกันอย่างกว้างขวาง รักษาโรครูมาติซัมเรื้อรัง โรคไขข้ออักเสบ ปวดประจำเดือน
โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคเกาต์ ใช้เป็นยาตรวจคราบเลือดในนิติเวชวิทยา เรียกว่า Gum Guaiacum
แถบอเมริกาใต้ อินเดีย อินเดียตะวันตก และฟลอริดา ฯลฯ นอกจากนี้มีการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ เฉพาะส่วน
ดังนี้ ยางไม้ ใช้เป็นยาขับเสมหะ ขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ แก้ข้ออักเสบ หรือทำเป็นยาอมแก้หลอดลมอักเสบ
น้ำคั้นจากใบ กินแก้อาการท้องเฟ้อ เปลือก เป็นยาระบาย ผงชาจากดอก เป็นยาบำรุงกำลัง


 

-------------------------------


อ้างอิง :
https://goo.gl/PHSU5B
https://goo.gl/p9gX4d
https://ban-bu-ree-mag.exteen.com/20100212/entry-5
https://goo.gl/cKvFLv ตำนานแก้วเจ้าจอม

บทเพลงบรรเลงชโลมใจ
Create Date : 07 มีนาคม 2559
Last Update : 15 มกราคม 2564 20:20:19 น.
Counter : 68812 Pageviews.

49 comments
บันทึกน้องหนาม แมมชูแมน (Mammillaria schumannii) (13.5.2567 - 15.5.2567) ฟ้าใสวันใหม่
(9 มิ.ย. 2567 14:46:09 น.)
กะไปหาของป่าแต่กลับได้อันนี้มาแทน สมาชิกหมายเลข 4313444
(2 มิ.ย. 2567 12:04:41 น.)
ทนายอ้วนจัดดอกไม้ - จัดดอกไม้ง่ายๆ – แจกันกุหลาบสีส้ม vintage ทนายอ้วน
(24 พ.ค. 2567 12:01:10 น.)
ทำราวจับทางเดินขึ้น-ลงเนินเพื่อความสะดวกของผู้สูงวัย สวยสุดซอย
(13 พ.ค. 2567 14:43:23 น.)
  
เอนทรี่ก่อนหน้านี้ ...
ชบา - พู่ระหง ความเหมือนที่แตกต่าง คลิกที่นี่ค่ะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:8:51:18 น.
  
โอ้โห สเปคเลยนะนี่ แก้วหน้าม้า เย้ย เก้ากลางใจ เอ๊ย แก้วเจ้าจอม อยากได้อะ555

ดอกสวย ต้นใหญ่ หนักแน่น ตึ๊บตั๊บ
แถมแก้ปวด ปจด เย้ย แก้หอบหืดที่เราเป็นได้อีกแน่ะ อิอิ

เวลาอาการกำเริบ จะได้ไปแทะต้นมันเลย 555

แล้วก้ขอบคุณที่ชี้เป้าให้น้า

เดี๋ยวเราจะเอาเพลี้ยรถเครนไปลง
ที่ไหนนะที่สวนสุนันทาเหรอ อิอิ

ฟ้าใสเง็งจัด เพลี้ยอะไรของเอ็งฟร่ะ ข้ารู้จักแต่เพลี้ยกระสอบ แฮ่ๆ

อ้าว ก้เพลี้ยกระสอบมันขนได้แต่ไม้เล้กๆไง ต้นใหญ่ขนาดนี้เดี่ยวเค้าจัดรถเครนไปอุ้มมาเล้ยย555

ตอนนี้ที่บ้านให้เค้าเช่าที่ จอดรถเครนอยู่ด้วย เสร็จตรูละ อิอิ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: multiple วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:10:25:29 น.
  
2 ...

อ้าว ๆ ลูกเพ่ เล่นของสูงแล้วมั้ยล่ะ
นั่นน่ะ สมบัติของชาติเชียวนะเฟ้ย เอ๊ย นะคะ แฮ่ ๆ

ขอบคุณสำหรับโหวตจ้า
เด๋วข้าวผัดกับโอเลี้ยงจะตามไปนะจ๊ะ ๆ อิอิ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:11:53:32 น.
  
555 ก็นั่นแหละ ถึงจะเอาไง ต้นอื่นก้ไม่อยากได้ ไม่รู้เป้นไร 555

แล้วก็ฟ้าใส คงจะซื้อข้าวผัดกับโอเลี้ยงมาเยี่ยมเราไม่ได้หรอก

เพราะฟ้าใสก้เกาะลูกกรงอยู่ห้องข้างๆนั่นแหละ โทษฐาน สมรู้ร่วมคิด ชี้เป้า และดูต้นทาง 555โดย: multiple วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:12:03:58 น.
  
4 ...

อ่ะ เที่ยงแล้ว หิ้วมาฝาก อิอิ
ข้าวผัดให้กรงข้าง ๆ กินไปแระ แบ่ง ๆ กัน


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:12:42:54 น.
  
ฮ้า ยังกะตาเห็น ตอนนี้กำลังฝึกกินโอเลี้ยงอยู่หน้าคอมเลยนะเนี่ย เป็นเล่นไป 555

ฟ้าใสบอก ดีมาก ข้าก้กำลังฝึกกินข้าวผัดอยู่เหมือนกัน 555

โดย: multiple วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:13:54:48 น.
  
แก้วเจ้าจอม พี่ชอบตั้งแต่ชื่อ รูปทรงของต้น ไม้ยืนต้น ใช้เวลานานกว่าจะโต ชอบลักษณะของดอก สียิ่งชอบ ... ชอบไปหมดบันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


*** น่ารักจริง อุตส่าห์หาจนเจอ นั่นล่ะครั้งแรกที่พี่เจอ "แก้วเจ้าจอม"

พี่ยังไม่ได้อัพบล็อกเลยจ้ะ เมื่อคืนกลับถึงบ้านดึก วันนี้ก็ยุ่ง เมฆปิดเทอมแล้ว ก็ยุ่งไปอีกแบบ ทำโน่นนี่วันนี้ เพิ่งได้นั่งหน้าจอนี่แหละ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:15:52:22 น.
  บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
multiple Food Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


หวัดดีค่า
ห่างหายไปหลายวัน ติดคุมสอบ หน้ามืดดมยาไป 2 คืน 555 คุณฟ้าใสสบายดีนะคะ แม่โมขอบคุณมาก ๆ ที่แวะไปโหวตให้โมเสสด้วยน่ะคะ

ดอกไม้สวย มีสรรพคุณด้วย ขอบคุณที่แชร์ค่ะ
โดย: mariabamboo วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:19:28:34 น.
  
แวะมาดู นึกว่ายังไม่ได้ตอบ ใจหายวาบ แฮ่ๆ

ดูแล้ว ตอบเรียบร้อยแล้วนี่นา โล่งอก อิอิ

บล้อกนี้นี่ไม่ได้เลย พลาดละโดนแบนไอพีทันที 555

อ.เต๊ะ ขอประกาศ เม้นท์ข้างบนและข้างล่าง ระวังตัวกันด้วยนะ ตะเองงง 555

โดย: multiple วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:10:09:39 น.
  
9 ...

โปรดทราบ

วันนี้วันสตรีสากลนะเฟ้ยเฮ้ย เอ๊ย นะเจ้าคะ
สตรีย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน อิอิอย่าไปฟังข้างบนมากนัก
ท่านประธานฯ ยิ่งหาคนทะเลาะไม่ได้อยู่ด้วย เหงาปากจัง

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:10:31:59 น.
  

ทักทายตอนเที่ยงๆในวันสีชมพูจ้า
พักหม่ำข้าวเลยแวะมาดูดอกไม้สวยๆซะหน่อย
แก้วเจ้าจอมสวยมากนะ โตช้านี่เองถึงไม่เห็น
ปลูกกันทั่วไป ทั้งที่ดอกสวย ใบยังสวยเลย55
จริงๆน่าช่วยกันปลูกเยอะๆเนอะ ช้าหน่อยแต่ถ้าปลูกไว้บ้านละต้น สองสามปีผ่านไป ก็มีเพียบละ 555 ชอบๆ ชื่อเพราะ มีประโยชน์ทางยามากมาย เรียกว่าอย่างมีคุณค่า อิอิ

ยุ่งๆเช่นเคย แต่อาทิตย์นี้จะยุ่งมากกว่าปกติ
ว่างๆจะมาคุยด้วยใหม่จ้า
โดย: NENE77 วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:12:38:05 น.
  
11 ...

ถ้ามีที่เยอะแยะ ก็อยากปลูกทุกอย่างที่ขวางหน้าเหมือนกันแหละ
คืออะไรที่โตช้า กว่าจะออกดอกออกผลใช้เวลานาน มันไม่คุ้มกับการลงทุน 555

ที่ยิ่งน้อย ๆ อยู่ ปลูกไม้ดอกต้นใหญ่ ๆ ขนาดนี้ก็ไม่ไหวหรอกจ้า
สู้ปลูกไม้แหลกม่ายล่าย ... ต้นเล็ก ๆ เดี๋ยวดอก ๆ ไม่กินที่ด้วย แฮ่ ๆ
ปลูกในบล็อกอย่างนี้แหละ ดีที่ซู้ด (สำหรับเรานะ) 555

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:13:11:43 น.
  
10...

555 อ้าววันสตรีสากลเหรอ แล้วทำไงละ
วันนี้ห้ามเถียงเหรอ อิอิ

แล้วก็ ฟ้าใส เล่นแบนไอพี เพื่อนๆ เค้าไปครึ่งบล้อกแก๊งค์ ได้แล้วม้างงง

มันจะเหลือใครให้ทะเลาะซักกี่คนกันล้า 555

โดย: multiple วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:14:11:17 น.
  
อาคารบ้านเรือนแบบนี้เขาเรียกสไตล์อะไรคะ ไม่กล้าเรียกกลัวปล่อยไก่ แฮ่ ๆ ....

โน่นจ้ะ ฟ้าใส ได้อานิสงส์จาก อ.เต๊ะ ไปคอมเมนท์ไปให้ความรู้ ปลื้มปริ่มมาก ... พี่เองก็พลอยได้ความรู้ไปด้วย ขอบคุณ อ.เต๊ะ ค่ะ เดี๋ยวจะไปเสนอหน้าที่บ้าน อ.เต๊ะ เป็นทางการอีกรอบนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:14:37:23 น.
  

วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:0:03:02 น.


นอนดึกมากเลยฟ้าใสเอ๊ย
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:15:15:29 น.
  
อารายๆ ฟ้าใสนี่ คนจาหลับจานอน มาอยากรู้อารายตอนนี้ ยิ่งกำลังหิวๆอยู่ด้วย 555

ตึกแถวโซน ถนนพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย์นี่

มันเป็นงานลูกผสม ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมตะวันตก

สมัย ร.5 นิยมทำกันมากไม่มีชื่อเฉพาะหรอกจ้า

เค้าเรียกรวมๆกันว่า งานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ แบ่งเป็นยุคๆไล่มาตั้งแต่ ร1 ถึง ร9

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย

ตึกแถวนี่สมัย ร5 ก้อยู่ในช่วงตอนกลาง พอใจอะยังๆๆๆ

แล้วเนี่ยดูซิ มาให้เราเม้นท์แบบมีสาระ เสียลุค บล็อคเกอร์สายอธรรมกันหมดพอดี 555โดย: multiple วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:22:51:08 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ชอบชื่อภาษาอังกฤษจังเลยค่ะ
ชื่อเท่มว๊ากกกก
โดย: Close To Heaven วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:23:33:10 น.
  
สวัสดียามเช้าค่า ขอบคุณสำหรับโหวตนะคะ และแวะมาตอบคำถามคุณฟ้าด้วยค่ะ
เวียงท่ากาน แม่โมไปไม่ไกด์หรือใบปลิวเลยค่ะ. ไปแบบลอยละล่องย่องๆๆ เลยไม่มีข้อมูลเลย ข้อมูลเดียวที่มีคือ เป็นแฝดของเวียงกุมกาม อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน. และคงสร้างในปีใกล้ ๆ กันน่ะคะ
แม่โมรอบล๊อกใหม่คุณฟ้าอยู่นะคะ
โดย: mariabamboo วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:6:45:37 น.
  
กล่าวฝ่ายพระมุนี ฤาษีศีล ข้าวปลาไม่ได้กิน กินแต่ กุ้งยักษ์ อิอิ

ก็พระอาจารย์ เป็นไบโพล่า ไง เลยได้ทั้ง 2แบบเลย 555

ว่าแต่ว่า ผิดปกตินะนี่ ที่ฟ้าใสจะตื่นเช้า
ต่อไปไม่เอานะ

เดี๋ยวธรรมชาติจะวิปริต ลมฟ้าจะแปรปรวน ข้าวจะยาก พิซซ่าจะแพง 555

โดย: multiple วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:6:50:44 น.
  
กล่าวฝ่ายพระมุนี ฤาษีศีล ข้าวปลาไม่ได้กิน กินแต่ กุ้งยักษ์ อิอิ
ก็พระอาจารย์ เป็นไบโพล่า ไง เลยได้ทั้ง 2 แบบเลย 555

ว่าแต่ว่า ผิดปกตินะนี่ ที่ฟ้าใสจะตื่นเช้า
ต่อไปไม่เอานะ เดี๋ยวธรรมชาติจะวิปริต ลมฟ้าจะแปรปรวน ข้าวจะยาก พิซซ่าจะแพง 555

-------------------

โล่งอกไปที นึกว่าเป็นเสือใบ อิอิ
มิน่า วันนี้ถึงได้เกิดสุริยุปราคา เป็นเล่นไป 555
//goo.gl/jPKhZ1
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:7:53:44 น.
  
ชอบค่ะ สีสวยแปลกตา
แต่ปลูกเองกว่าจะได้เชยชมคงต้องใช้เวลาพอสมควรเลยเนาะ
มาดูที่นี่เร็วดีค่ะ อยากให้มีกลิ่นลอยจากคอมด้วยจัง อิอิ..
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:12:12:38 น.
  
เมื่อวานไปทำงาน กลับดึก อยู่ๆก็คึก ในซอยเปลี่ยว เย้ย มันใช่เพลงเค้ามั้ยเนี่ย อิอิ

เมื่อวานร้อนมากที่บ้าน 35 องศา ขนาดต้นไม้แยะนะ ตอนนี้ผิวกะเนื้อ ออกทาง medium rare ได้แล้วมั้ง 555

แล้วก็เดี๋ยวนี้โหวตให้ตั้ง 10 อัน เราคนมักน้อย
ประหยัด ใช้ไม่ครบ แหงๆเลยอะ กลุ้มใจจัง อิอิ

โดย: multiple วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:7:16:23 น.
  
22 ...

"... กลับดึก อยู่ ๆ ก็คึก ในซอยเปลี่ยว" ... ชื่อเพลงโจรปล้นสวาท ชิมิ ๆ


เรื่องโหวตไม่มีผลกับชีวิตเราอยู่แล้ว ดีก็ตรงโหวตซ้ำหมวดได้เท่านั้นเอง
จริง ๆ ออกจะรำคาญ อยากให้ยกเลิกไปมากกว่า แฮ่ ๆ
มีเยอะก็เลยไล่แปะกันจนดูไม่มีค่าอะไรเลย พูดอย่างนี้จะโดนมั้ยเนี่ย
งานนี้คนแฟนแยะอย่างป๋าคงเหนื่อยล่ะสิ
โสน้ำหน้าจริง ๆ เล้ยยยยยยย

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:11:55:44 น.
  
23...

โดนซี้ ต้องโดนแน่ๆ โดนใจเค้า อะตะเอ้งงง555

จริงๆบล้อกเรา นี่ไม่ได้หวังโหวตอะไรกะเค้าหรอก

ถ้าอยากได้โหวตป่านนี้ อัพบล็อกไม่คิดชีวิตไปแล้วละ นี่ขนาดขยันเต็มที่แล้ว ยังได้แค่ปีละ 4 บล็อกเองอะ 555

แต่ไม่น่าเชื่อ เพื่อนๆที่ไม่ใช่คนเล่นบล้อกมาอ่าน มันถามว่า เมื่อไหร่ บล็อกเราจะรวมเล่ม อิอิ

จริงๆที่อยากได้ คือแค่มีคนคุยด้วย สนุกๆ ไปวันๆ ก้แค่นั้นเอง

งานอดิเรกนี่ มันต้องทำแล้วสนุก ทำแล้วมีความสุข ถึงจะน่าทำเนอะ

แต่ถ้าต้องคอยแข่งขัน ต้องเครียด
มันก้ไม่มีความสุขแล้วละ

สู้ เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว เลี้ยงนก ที่บ้านยังเพลินๆกว่าเลยอะนะ

ฟ้าใสบอก เออ ก่อนเอ็งจะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว เอ็งต้องโหวตให้ข้าก่อน แล้วเอ็งจะไปไหนก้ไป ชิ้วๆ 555

โดย: multiple วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:15:23:53 น.
  
ภาพสะพาน ... ถูกใจ ดีใจ ด้วยจ้ะ เห็นประตูทางขึ้นสะพานปิดแล้ว ตอนนั้นใจแป้วเลย ไปถึง 6 โมงเป๊ะ เกือบจะขับรถออกมากันแล้ว คิดว่าไงก็แห้ว ดีนะ ยังยืนรี ๆ รอ ๆ หามุม

คนถ่ายรูปคงคิดเหมือนกันหมดเนาะ อยากถ่ายรูปให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

ขอบคุณฟ้าใสจ้ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:17:15:37 น.
  
24 ...

555 พูดเรื่องรวมเล่ม ฟ้าใสชอบนะ โดยเฉพาะบล็อกเก่า ๆ ของป๋า
ตั้งแต่บล็อกแรก ๆ เลย อ่านทีไรฮาน้ำหูน้ำตาเล็ด วันไหนเซ็ง ๆ เปิดเข้าไปอ่านก็ยังฮาได้ทุกที

เสียดายไม่มีภาพประกอบ ไม่งั้นจะดีกว่านี้เยอะเลย ขายหัวเราะยังสู้ไม่ได้เลย
เด๋วนี้ฝีมือตกนะตะเอง อ่านแล้วไม่ฮาเท่า 555

เรื่องโหวตอีรุงตุงนังชะเอิงเงย ก็สุดแต่ใครใจไขว่คว้า อิอิ
เราก็เล่นตามสบายแบบของเรา ... เค้าให้เล่นฟรี ๆ ไม่คิดตังค์ก็ดีเท่าไหร่แล้ว 555

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:17:41:18 น.
  
ทักทายจ้า
อัพบล็อกแล้วจ้า
ช่วงนี้ยุ่งๆเครียดๆเลยวาดรูปแก้เครียด
วาดแล้วก็เพลินดี เลยอัพบล็อกซะเลย
เพราะรู้สึกจะดองบล็อกนานเกินไปแล้ว 55


โดย: NENE77 วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:19:32:25 น.
  
ชอบจังเลยค่ะ ช่ื่อก็เพราะ สีดอกก็สวย หลงไหลได้ปลื้มดอกไม้สีประมาณนี้อยู่แล้ว สีฟ้าอมม่วง น้ำเงินอมม่วง คราม แต่ไม่เคยรู้จักดอกแก้วเจ้าจอมมาก่อนเลยค่ะ ขอบคุณที่ทำให้รู้จักดอกไม้ที่มีสีที่ชอบสุดๆอีกชนิดนึงแล้ว

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

------------------------------
"ก่อนอื่นก็ต้องทำใจให้ "รัก" ซะก่อน เพราะถ้าเรารักสิ่งใด เราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดี
จะว่าไปก็เข้าหลักธรรมะเลยนะคะ ... ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา"
เห็นด้วยค่ะ ถ้ามีหลักอิทธิบาท 4 ครบถ้วน ทำอะไรก็น่าจะสำเร็จนะคะ :)

โดย: Raizin Heart วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:22:30:48 น.
  
มาชวนไปเที่ยวกับเพื่อนบล๊อกค่า
โดย: Close To Heaven วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:23:46:39 น.
  
26...

ฮั่นแน่ จับตัวได้แล้ว ฟ้าใสนี่เอง ที่แอบมาอ่านบล้อกเก่าเรา อิอิ

มิน่าละ ถึงรู้ประวัติเราหมดทุกเรื่อง ตั้งแต่3 ขวบ
555

แล้วนี่ขนาดมือตกไปแยะนะ ถ้ามือไม่ตก top top ฟอร์มละก็ จะขนาดไหน อิอิ

เอ่ แต่ว่า บล็อกเก่าๆเรานี้ เรท 36+ ซะแยะเลยนะ
แสดงว่า ฟ้าใสชอบแนวนี้ ใช่มะ

เดี๋ยวต่อไปต้องเพิ่มเรท ให้หนักขึ้นไปอีกดีฝ่า 555

โดย: multiple วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:6:29:21 น.
  
30 ...

555 อ่านบล็อกเก่าก็เพราะ จขบ. ไม่ยอมอัพบล็อกใหม่ให้อ่านอะจิ
เป็นความผิดมหันต์ ต้องทำโทษให้เอาบล็อกเก่ามา rewrite ใหม่ ใส่ภาพประกอบด้วยนะตะเอง
ชอบอ่านแนวขำขันแบบนี้แหละ คือขำแบบแทรกความรู้ อ่านแล้วสนุก ไม่เครียดด้วย
จะเรทไหนก็อ่านได้หมด ถ้าออกแนวฮา ๆ แบบนี้นะคะ อิอิ

Believe It or Not!
4 บล็อกแรกของ multiple blog อัพภายในเดือนเดียวกัน (ตุลาคม 2550)
2 บล็อกแรก อัพวันเดียวกันด้วยนะ โอ้โห อเมซิ่งมากมาย


ต้องทำตัวแดงแปะไว้เป็นหลักฐานซะหน่อย
เผื่อจะกลับตัวกลับใจได้บ้าง อิอิ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:10:33:13 น.
  
ตะเอ๋ เปลี่ยนบล๊อกใหม่ยังเอ่ย อิ อิ
คุณฟ้าไปเที่ยวไหนไหมคะ สุดสัปดาห์นี้
โดย: mariabamboo วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:12:10:38 น.
  
31...

Believe It or Not!
4 บล็อกแรกของ multiple blog อัพภายในเดือนเดียวกัน (ตุลาคม 2550)

2 บล็อกแรก อัพวันเดียวกันด้วยนะ

โอ้โห อเมซิ่งมากมาย

อะจ๊ากกกก มันเป็นไปได้ไงเนี่ย หรือมันจะเป็นตัวปลอม ไม่งั้นก็ใครขโมยล็อกอิน เรามาอัพบล็อกกันเนี่ยยๆๆๆ แง๊ๆๆๆ

ไม่ได้การแระ 555
นี่ฟ้าใสรู้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย

เรา เจ้าของบล้อกยังจำไม่ได้เลยนะ แฮ่ๆ

ว่าแต่ว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุด อยากรู้จัง
ต่อไปจะได้ จัดแนวที่ชอบให้ซะเลย ดีมั้ยๆๆๆๆล้า 555


โดย: multiple วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:14:44:30 น.
  
สวัสดีบ่ายวันศุกร์ค่ะ

"ดูเพื่อบันเทิง แต่ถ้าไม่บันเทิง ก็ไม่ดูดีกว่า แฮ่ ๆ"
แต่บางทีพอเข้าโรงไปแล้ว ไม่ชอบก็ต้องดูให้จบนะคะ เสียดายตังค์ค่ะ 555+

ปล เห็นด้วยค่ะที่ว่างานศิลปะนี่มันนานาจิตตังจริงๆ
โดย: Raizin Heart วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:15:50:32 น.
  
ขอบคุณสำหรับโหวตนะคะคุณฟ้าใสไว้แม่โมจะแวะมาใหม่ค่า
อะแฮ่ม ทานข้าวยังคะ ลืมถามไปค่ะ
โดย: mariabamboo วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:20:19:03 น.
  
33 ...

555 ความจริงป๋าก็เขียนแนวเดียวมาตั้งแต่ต้นแล้ว
เพิ่งจะมาเปลี่ยนแนวช่วงหลัง ๆ นี่แหละ 555

เมื่อก่อนยังมีสาระเรื่องทำมาหากินบ้าง ช่วงหลังออกแนวชีวิตรันทด
โดนข่มเหงรังแก เหมือนละครน้ำเน่าไงไม่รู้ แฮ่ ๆ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:20:57:57 น.
  
ดอกแก้วเจ้าจอมกับดอกแก้วที่สีขาวๆหอม
ใช่พันธ์เดียวกันเปล่า..หอมมั๊ย..
..
ฝันดีนะ..ครับ..ท่าน
โดย: พันคม วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:21:38:09 น.
  
สีม่วงหวานๆ ด้วยแบบนี้อยากให้เป็นไม้ประดับมากกว่าค่า
แบบอย่บนต้นหอมๆ แบบนี้ก็สดชื่นได้เหมือนกันนะเออ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อาคุงกล่อง Book Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
อุ้มสี Fanclub Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:23:23:06 น.
  
36...

ช่วงหลังออกแนวชีวิตรันทด
โดนข่มเหงรังแก เหมือนละครน้ำเน่าไงไม่รู้ แฮ่ ๆ


ชีวิตเรา ก็เศร้าพอๆกับ ดาวพระศุกร์ หรือ พจมาน บ้านทรายทอง นั่นแหละ อิอิ

ฟ้าใสบอก หูยๆๆๆ โบราณซะไม่มี ทำไมไม่เอา นางเอื้อย ปลาบู่ทองไปซะเลยล้าาา
ค่อยทันสมัยหน่อย555

โดย: multiple วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:4:20:59 น.
  
39 ..

พูดถึงบ้านทรายทอง ป๋าจะเป็น "ชายกาง" เอ๊ย "ชายกลาง"
หรือ "ชายน้อย" ดี เค้าจาได้เรียกถูก 555

ชีวิตรันทดแบบกินกุ้งยักษ์เนี่ยนะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:10:35:24 น.
  
37 ...

คนละพันธุ์ คนละสี แต่หอมทั้งคู่ ...
หอมแบบไหนตอบบ่ได้จ้า ที่บ้านปลูกต้นแก้วดอกสีขาวอย่างเดียว
แก้วเจ้าจอม ปลูกในบล็อกเลยไม่ได้กลิ่น
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:10:37:09 น.
  
พี่ทำโปสการ์ดไปเยอะเลยฟ้าใส สวยหรือเปล่าไม่รู้ แต่ไล่แจกเค้าไปทั่วล่ะ หลัง ๆ มา ปริ้นท์เอง ตัดแปะเองแล้ว นี่ล่ะการ์ดทำมือของแท้ ใช้มือตัวเองทำหมด
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:16:28:02 น.
  
ส่งกำลังใจไปให้คุณฟ้าใสครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: **mp5** วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:16:59:51 น.
  
40...

หลับตั้งแต่บ่าย3 พึ่งจะตื่น แฮ่ๆ

เดี๋ยวตอบคำถามก่อน

เรื่องอะไร เค้าไม่เป็นหรอก พวกชายที่ว่ามา ทั้งหลายแหล่ เนี่ย อิอิ

เค้าจะเป็น หญิงใหญ่ หล่อนก็อย่ามาแย่งเค้านะ
ตะเองงง 555

โดย: multiple วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:20:20:12 น.
  
44 ...

หลับตั้งแต่บ่าย 3 พึ่งจะตื่น แฮ่ๆ
-------
เค้าจะเป็น หญิงใหญ่ หล่อนก็อย่ามาแย่งเค้านะตะเองงง 555
โดย: multiple วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:20:20:12 น.

------------------

ต๊าย หล่อนหลับตั้งแต่บ่าย 3 ยัน 2 ทุ่ม
งั้นคืนนี้ก็คงไม่หลับยามแล้วสิ 555

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:21:27:26 น.
  
555 ตอนนี้ตาแป๋วเลย อิอิ

เดี๋ยวกะลัง จะออกล่าเหยื่อ เย้ย ออกเม้นท์แล้ว
เผลอหลับไปแป๊บเดียว มาอื้อเลยอ่า 555
โดย: multiple วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:22:04:33 น.
  
มาโหวตหมวด Home & Garden ค่ะคุณฟ้าใส
วันนี้คอมเสียค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:22:14:31 น.
  
พี่รีบวิ่งมานึกว่าฟ้าใสอัพบล็อกซะอีก

น่า...กินไปเหอะ ชาเขียวก็ยังดี วันหลังหิว ๆ ค่อยมาหยิบติดมือไปใหม่ ซักถาดนะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 มีนาคม 2559 เวลา:18:55:15 น.
  
เอนทรี่ต่อไปจ้า ...
กรรณิการ์ (Night Jasmine) คลิกที่นี่ค่ะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 มีนาคม 2559 เวลา:19:08:26 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Fasaiwonmai.BlogGang.com

ฟ้าใสวันใหม่
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]

บทความทั้งหมด