แก้วกาญจนา หรือ อโกลนีมา (Aglaonema)
 


https://goo.gl/KfW9MVแก้วกาญจนา หรือ อโกลนีมา (Aglaonema)
ชื่อสามัญ :  อโกลนีมา (Aglaonema), เขียวหมื่นปี (Chinese Evergreen)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaonema modestum
วงศ์ : Araceae (วงศ์บอน)
สกุล : Aglaonema


แก้วกาญจนา หรือ อโกลนีมา (Aglaonema) เป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามที่ใบ ได้ชื่อว่าเป็นราชา
แห่งไม้ประดับ สามารถวางประดับได้ทั้งในและนอกอาคาร เป็นลำดับพืชที่มีมากกว่า 40 ชนิด ปัจจุบัน
มีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มีสีสันสวยงาม นิยมเพาะเลี้ยงเพื่อความสวยงามและจัดเป็นไม้มงคล
ใช้ใบประกอบการจัดดอกไม้ ได้รับความนิยมจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ


 


https://artianocturna.deviantart.com/art/The-legacy-Aglaonema-1-213528801ชื่อภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์จาก ภาษากรีก คำว่า aglos แปลว่า แสงสว่าง หรือความสดใส คำว่า nema
แปลว่า thread คือเส้นใยบาง ๆ หรือเกลียว มีการตั้งชื่อสายพันธุ์ภาษาไทยที่สื่อความหมายทางโชคลาภ
เช่น กวักมหามงคล บัลลังก์ทับทิม บัลลังก์ทอง หยกกาญจนา

 https://maidokmag.blogspot.com/2012/09/blog-post_15.html
"เพชรน้ำหนึ่ง" แก้วกาญจนาประเภท ลูกผสมโพธิสัตว์ โพธิ์นำเงิน ที่ลำต้นไม่เลื้อย (กอ)อโกลนีมา Aglaonema หรือที่เราเรียกว่า ว่านเขียวหมื่นปี ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Chinese Evergreen
ในช่วงแรก ๆ นั้น ใบจะมีสีเขียว แล้วค่อย ๆ พัฒนาเป็นสีสันแปลกตาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ว่านเขียวหมื่นปี เป็น 1 ในรายชื่อของพันธุ์ไม้ที่นักวิจัยระบุว่า ช่วยลดและกำจัดสารพิษจากวัสดุในอาคาร
ที่อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัด ช่วยลดมลพิษภายในอาคาร

 https://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=78575.0อโกลนีมา (Aglaonema) หรือ แก้วกาญจนา ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับ ที่มีทรงพุ่มสวยงาม ขนาด
เล็กกระทัดรัด ใบมีสี และลวดลายที่หลากหลาย จากการที่มีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์มาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ความสวยงามของอโกลนีมาเท่านั้น แต่ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ดี จึงเป็นเหมือนพืชที่ช่วยฟอกอากาศ และยังเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมสิริมงคล และให้โชคลาภแก่ผู้ปลูก
อีกด้วย ทำให้อโกลนีมาได้รับความนิยมในการนำมาประดับตกแต่งสวน อาคาร สถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
บ้าน โรงแรม หรือ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

https://aglaonemathai.webiz.co.th/
อโกลนีมา (Aglaonema) เป็นไม้ป่าพื้นเมืองของประเทศแถบเอเชียตอนใต้ ปัจจุบันมีการ
ปรับปรุงพันธุ์จนได้ลูกผสมพันธุ์ใหม่ ๆ ที่มีใบสวยงามหลากหลายสีสันลักษณะของต้นอโกลนีมาที่ดี

มีใบสีแดง ยิ่งแดงราคายิ่งสูง นอกจากนั้นลักษณะรูปทรงต้องสวย ใบรูปหัวใจ ก้านและใบสั้น ตั้ง 45 องศา
การผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกผสมที่มีใบสีแดง แม่พันธุ์ที่ใช้ คือ โพธิ์บัลลังก์และขันหมากชาววัง ซึ่งทั้งสองพันธุ์
นี้จะแต่งแต้มลักษณะสีแดงบนใบให้แก่ลูกผสม https://goo.gl/ygOaQV


 


"ศิริโชค" https://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=6060.0ได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549
ว่า "แก้วกาญจนา" หมายถึง "งดงามสว่างไสวและสุกสว่างดุจดั่งทอง" ดังลักษณะและสีสันของใบ นอกจากนี้
ปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจส่งออกระดับประเทศสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก


 


"อัญมณี" https://www.parichari.com/tag/tree/อโกลนีมา เป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงดูแลรักษาง่ายไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากนัก สามารถเจริญงอกงาม
ได้ดีในที่ที่มีแสงสว่างไม่มากนัก ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งและความชื้นต่ำได้เป็นอย่างดี

แสงแดด : อโกลนีมาไม่ชอบแสงแดดจัดเกินไป จะทำให้ใบไหม้ หรือ สีซีด ไม่สดใส
จึงควรตั้งกระถางอโกลนีมาในที่ร่มรำไร

"เสริมทรัพย์" https://www.parichari.com/tag/tree/การปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา

การปลูกเลี้ยงอโกลนีมานั้น ถ้าปลูกเลี้ยงในที่มีแสงสว่างมากใบจะชูตั้งขึ้น ใบอาจจะสั้นลงแต่ก็จะมีสีสวย
สดใส ถ้าปลูกเลี้ยงในที่ที่มีแสงสว่างน้อยใบจะลู่ราบลงขนานกับพื้น ใบจะยืดยาวสีไม่สดใส จึงควรปลูกเลี้ยง
ในที่มีแสงเหมาะสมประมาณ 30-40% และมีแสงสม่ำเสมอรอบต้น หากได้รับแสงเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
จะทำให้ต้นเอียงไปทางด้านที่มีแสงมากกว่า แต่ถ้าให้ถูกแสงแดดโดยตรงจะทำให้ใบไหม้ได้


 


อโกลนีมา "วาเลนไทน์" https://bussamadee.diaryclub.com
การขยายพันธุ์ :

1. การแยกหน่อ

ต้นอโกลนีมาที่เจริญเติบโตเต็มที่จะแตกหน่อแทงยอดใหม่ที่เกิดจากตาข้างขึ้นมาเหนือดิน ทำให้เป็นพุ่ม
กว้างออก ซึ่งสามารถแยกออกไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ โดยเลือกยอดที่มีใบ 2 – 3 ใบ และเกิดรากแล้ว
ใช้มีดที่คมและสะอาดตัดตรงรอยต่อระหว่างต้นเดิมและหน่อใหม่ ใช้ปูนแดงทารอยแผลที่ตัด ทิ้งไว้ให้แห้ง
 แล้วนำไปปลูกในวัสดุปลูกต่อไป2. การปักชำยอด

วิธีนี้มักใช้กับต้นที่มีขนาดใหญ่และสูงชะลูด แต่ขาดความสวยงาม เลือกยอดที่สมบูรณ์มีใบ 5 – 6 ใบ ใช้มีดคม
และสะอาดตัดส่วนยอดให้รอยแผลอยู่ชิดกับข้อต้นมากที่สุด ตัดใบออก 2 – 3 ใบ เพื่อลดการคายน้ำ นำไปปักชำ
ในขุยมะพร้าวผสมขี้เถ้าแกลบหรือขุยมะพร้าวผสมทรายหยาบวางไว้ในที่ร่ม รดน้ำและรักษาความชื้นให้สม่ำเสมอ
ใช้เวลาประมาณ 20 – 30 วัน ก็จะเกิดรากสามารถย้ายลงปลูกในดินได้ต่อไป

"Royal Treasure"  https://goo.gl/BnkxgA
ในประเทศไทยของเรามีเซียน อโกลนีมา หลายท่านที่ผสมพันธุ์แล้วได้สายพันธุ์ใหม่ ๆ สีสวยแปลกตา
และพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ หลายท่านบอกว่าต่างประเทศเขาผสมพันธุ์ได้ แต่การดูแลและลูกไม้ที่ได้นั้น ลักษณะ
ของก้านและใบมีลูกเล่นสวยสู้ของเราไม่ได้

https://www.rv-orchidworks.com/orchidtalk/eye-candy/24564-thai-aglaonemas.htmlดิน หรือ วัสดุปลูก : ต้องใช้วัสดุที่โปร่งเบาระบายน้ำได้ดี เพราะทำให้ต้นโตเร็ว และรากไม่เป็นโรคเน่าง่าย
โดยใช้ชิ้นมะพร้าวสับขนาดใหญ่ แกลบดิบเก่า (แกลบดิบที่ทิ้งไว้ 3-4 เดือน จนมีสีเหลืองคล้ำ) และใบก้ามปูผุ
ในอัตรา 1: 1: 1 หรือ อาจผสมเศษถ่านหิน เพิ่มเข้าไปอีก 1/2 ส่วนก็ได้

อโกลนีมา "Legacy " https://www.parichari.com/tag/tree/

 

Tips : เมื่อปลูกเลี้ยงไปนาน ๆ ควรเปลี่ยนดินปลูกทุก 6 เดือน เพื่อให้อโกลนีมาเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

- เลือกใช้วัสดุปลูกที่สะอาด เพื่อลดโอกาสการเกิดโรค
- ไม่ควรวางกระถางต้นอโกลนีมาบนพื้นดิน หรือ บนโต๊ะที่ชื้นแฉะ
เพราะหากมีการระบายน้ำไม่ดีจะทำให้เกิดโรคได้

การให้น้ำ : อโกลนีมา ชอบสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้น แต่ที่สำคัญต้องไม่แฉะ การรดน้ำจึงควรให้น้ำในเครื่องปลูก
หรือวัสดุปลูกแค่ชื้น ๆ เท่านั้น เพียงวันละครั้ง ก็เพียงพอ หรือ อาจพิจารณาตามความเหมาะสมหากเป็นช่วง
ฤดูฝน เพราะถ้าให้น้ำมากเกินไปจะทำให้รากเน่า และตายได้

https://maidokmag.blogspot.com/2012/09/blog-post_15.html
"โคตรเศรษฐี" แก้วกาญจนาประเภท ไม้ก้านขาว ชมพู ผสมโพธิ์บัลลังก์ และชาววังใบปื้น ใบจุดการใส่ปุ๋ย : ควรใช้ปุ๋ยออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 โรยรอบโคนต้น หลังปลูก ตามอัตราต่าง ๆ ดังนี้

- กระถางขนาด 6-8 นิ้ว ใช้อัตรา 10 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) ต่อกระถาง
- กระถางขนาด 10-15 นิ้ว ใช้อัตรา 20 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) ต่อกระถาง ใส่ทุก 3 เดือน
หรือ อาจใช้ผสมร่วมกับวัสดุปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกเลยก็ได้

อโกลนีมา "สยามออโรร่า"เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงปากดูดที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้บริเวณที่ถูกเข้าทำลายเป็นสีเหลือง ใบเหี่ยว
และร่วง ต้นชะงักการเจริญเติบโต มักพบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามซอกใบหรือโคนต้น เพลี้ยแป้งจะมีลักษณะ
รูปร่างค่อนข้างกลม อ่อนนุ่ม มีผงสีขาวคล้ายแป้งปกคลุมอยู่ทั่วตัว และจะถ่ายมูลที่มีน้ำหวานของเพลี้ยแป้ง
เมื่อมาพบกับสปอร์ของเชื้อราในอากาศทำให้เกิดราดำขึ้นปกคลุมต้น ทำให้ใบไม่สวย และพืชลด
การสังเคราะห์แสงที่ใบ ส่งผลให้การสร้างอาหารไปเลี้ยงต้นลดลงด้วย


 


อโกลนีมา "บัลลังก์ทอง"วิธีกำจัดเพลี้ยแป้งโดยวิธีธรรมชาติ

เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงที่คอยดูดกินน้ำเลี้ยงตามต้นไม้ ยอดใบอ่อน หรือใต้พุ่มใบ โดยอาศัยมดคอยคาบเพลี้ย
ไปวางตามยอดไม้ แล้วคอยกินน้ำหวานที่เพลี้ยถ่ายออกมา ดังนั้นควรกำจัดต้นตอ คือ มด ออกไปเสียก่อน
ถ้ายังมีเพลี้ยแป้งอยู่ก็ให้ตัดส่วนนั้นทิ้ง แต่หากเพลี้ยแป้งระบาดมาก ให้ฉีดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือใช้
น้ำส้มสายชู 1 ฝา ผสมกับน้ำเปล่า 2-3 ลิตร พอให้เจือจาง นำไปผสมกับน้ำยาล้างจานเล็กน้อย แล้วฉีดพ่น
ที่ตัวเพลี้ย ไม่นานเพลี้ยจะหายไป

Tips : ไม่ควรตัดใบที่เป็นโรคทิ้งบริเวณต้นที่เป็นโรคเดิม เพราะจะทำให้สปอร์ของเชื้อราแพร่กระจายไป
ติดกับต้นอื่นที่อยู่ข้างเคียง โดยสปอร์ของเชื้อราสามารถปลิวไปตามลม การชะล้างของน้ำฝน และการรดน้ำ

https://www.thairath.co.th/column/life/tanudsri/335796- หากพบการะบาดของพลี้ยแป้ง ควรใช้ สตาร์เกิล จี โรยรอบโคนต้น ตามอัตราต่าง ๆ ดังนี้

กระถางขนาด 6-8 นิ้ว ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อกระถาง (1 ช้อนโต๊ะ)
กระถางขนาด 10-15 นิ้ว ใช้อัตรา 20 กรัม ต่อกระถาง (2 ช้อนโต๊ะ)

แล้วรดน้ำตาม หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วัน จะพบว่าเพลี้ยแป้งแข็งตายอยุ่ที่เดิมหรือ ร่วงหล่นลงมาจากต้น
นอกจากนี้ สตาร์เกิล จี ยังสามารถป้องกันกำจัดมด พาหะสำคัญของเพลี้ยแป้งได้อีกด้วย


 


https://www.123rf.com/photo_16418778_aglaonema.html

 

อโกลนีมา เป็นไม้ประดับที่มีความโดดเด่น ปัจจุบันประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในการผสมพันธุ์ ได้พันธุ์อโกลนีมา
สวย ๆ เป็นที่ต้องการของตลาดไม้ประดับทั้งในและต่างประเทศโดยนิยมสีแดงสดใสเป็นอันดับแรก ซึ่งคาดว่า
น่าจะยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องอีกหลายปี เพราะตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง โดยเฉพาะตลาด
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญนอกจากนั้นยังมีตลาดใหม่ ๆ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
อ้างอิง :
https://goo.gl/lSmAho
https://www.parichari.com/tag/tree/
https://www.sotus.co.th/Home%20garden%20care_aglaonema.html
https://agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-flowers/MM019.pdf


Richard Clayderman - Lady Di
Create Date : 13 สิงหาคม 2556
Last Update : 25 สิงหาคม 2565 10:10:45 น.
Counter : 180386 Pageviews.

61 comments
เสาเข็มไอหรือเสาเข็มรูปตัวไอ เสาเข็มที่ทั้งทนทั้งถูก สมาชิกหมายเลข 2029665
(20 เม.ย. 2567 03:42:46 น.)
แนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในย่านประชาอุทิศ สมาชิกหมายเลข 7523409
(20 เม.ย. 2567 00:10:40 น.)
เหนื่อยใจกับอากาศที่ไม่ยอมอุ่นจริงๆ สักที สวยสุดซอย
(19 เม.ย. 2567 13:20:02 น.)
บางปู : นกกาบบัว ผู้ชายในสายลมหนาว
(19 เม.ย. 2567 10:34:34 น.)
  

เปิดบ้านจ้าาา
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:7:55:16 น.
  
อโกลนีมา หรือ แก้วกาญจนา
หน้าตาเหมือนต้นไม้ที่วางขายในตลาด JJ เลยค่ะ
แต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ ... ต้องกลับไปเดินอีกสักรอบ
เป็นต้นไม้ที่น่าสนใจดีนะ อ่านจากข้อมูลแล้วใส่กระถางวางประดับไว้ในบ้านท่าจะดี
แถมยังฟอกอากาศได้ และเป็นไม้มงคลอีกด้วย
การปลูกและการดูแลก็แสนง่ายเหลือเกิน ไม่แน่ใจว่าราคาจะสูงหรือป่าวนะ

เป็นต้นไม้ที่ใบสวยมากๆ
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:8:02:32 น.
  
แม่นแหล่ว ที่ jj หรือที่ไหน ๆ ก็มี
เป็นไม้พื้น ๆ ไม่แพงด้วย แต่ถ้าฟอร์มสวย ๆ
หรือเป็นลูกไม้ใหม่ ๆ ก็ราคาสูงนิดหน่อย
สรุปว่า ราคาไม่เกินมือเอื้อมหรอกจ้า

เลี้ยงง่าย ไม่เรื่องมาก ทนไม้ทนมือ ฝากเทวดาเลี้ยงบ้างก็ได้
ประมาณอยู่กับพี่ก็ต้องอดทน อิอิ

ขอบคุณที่ช่วยมาเปิดบ้านให้น้าา

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:8:15:51 น.
  
อโกลนีมา มีแต่ต้นสวยๆชื่อเป็นมงคล
คงได้แต่ชม....

เลี้ยงต้นนี้ไม่รุ่งเลย
มีปัญหากับน้องเพลี้ยนี้แหละ
แปีบเดียวใบซีดไม่งามเลยครับ
โดย: moresaw วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:9:18:36 น.
  
ถ้าราคาไม่แพง สัปดาห์หน้าต้องไปหาซื้อมาสักสองสามกระถาง
ราคาไม่เกินมือเอื้อม เพราะมันวางไว้ที่พื้นใช่ป่าว เหอๆ
ไปใช่เวลาไปถามกระถางหลายร้อยนะเฟ้ยยย
เวลาซื้ออะไรซื้อเยอะๆ หากราคาสูงคงจะสอยแค่กระถางเดียวพอ

สรรพคุณโฆษณาเกินความจริงป่าวอ่ะ
ทนไม้ทนมือ เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ว่างั้น
หากเค้าเอามาเลี้ยงแล้วไม่รอด ใครรับผิดชอบเนี่ย เค้าไม่ยอมด้วยนะ

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:9:19:13 น.
  
มาแล้วค่าคุณฟ้าใส

ทำไมเจ้าชื่อนี้เรียกชื่อยากจังน้า
เหมือนรินเคยเรียกว่าเดฟใบแดงว่างั้นแหละ ฮรี่ๆ

ไม่คุ้นชื่อที่เรียกเลยอะ เรียกยากด้วย
แต่ปลูกเป็นพุ่มหลายต้นติดกัน สวยนะเนี่ย
เป็นไม้ประดับเอาไว้ทางขึ้นบันไดกับริมน้ำได้เลย
เคยเห็นอีกแล้วววว

เลี้ยงแล้วต้องขยันด้วย ปลูกถาวรไม่ได้ต้องเปลี่ยนตินทุก 6 เดือนอีก จะได้เจริญเิบโตได้ดี
เอิ๊กกกก คนขยันเค้าต้องหมั่นดูแลจริงๆค่า

โหวตแรกก่อนค่าบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:10:20:19 น.
  
เด่วไปส่งการบ้านอื่นก่อน แว๊ปเอางานมาให้ตรวจอีก อิอิ


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:10:20:52 น.
  
สวัสดีจ้า

อะ ปลูกมาตั้งนาน พึ่งจะรู้ชื่อสกุล ก็วันนี้เอง แหะๆ
แก้วกาญจนา นี่นับว่าเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับ อ.เต๊ะ มากที่สุด กินน้ำน้อย ประหยัดน้ำ ไม่ต้องเอาอกเอาใจมาก รดน้ำมั่งไม่รดมั่ง
ก็ไม่น้อยใจตายง่ายๆ 555
แถมออกดอกประชดสะอีกแน่ะ
นี่ไงดูซี

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog


>
โดย: multiple วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:10:26:57 น.
  
เอ้ารูปหาย เอาใหม่น้า

โดย: multiple วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:10:32:21 น.
  
เอางานมาส่งค่าคุณฟ้าใส
เห็นอาจารย์เต๊ะเข้าไปด้วยตั้งแต่ตี 3 กว่าๆ
ไม่รู้ละเมอมาหรือว่า เพิ่งถึงบ้านก็ไม่รู้ อิอิ
น้ำตก ขุนเขา และสายน้ำ
เมื่อเราหวลคืนสู่ ธรรมชาติ


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:10:53:32 น.
  
แก้วกาญจนาสวยที่ใบสีสันดีจริงๆ
เคยซื้อมาอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ไม่รอด55
โดนศัตรูพืชสี่ขาหน้าตาเหมือนแมว ตะกุยเล่นซะเดี้ยงไปเลย พวกพลูด่างไม่ยักกะชอบเล่นนะ อิอิ........
ช่วงนี้เพื่อนคงหายหัวไปอีกหลายวัน
ก็เดิมๆน่ะ ป่วยน่ะ ป่วยหนักเลยก็ว่าได้
เป็นตั้งแต่วันที่8 แล้ว วันนี้อาการทุเลาลงมาหน่อยแล้ว แต่ยังไม่หายเลย ไม่รู้อะไรนักหนาชีวิตเรา ป่วยตลอดเลย เป็นนี่หายเป็นนั่นต่อ ท้อใจมากมาย ไว้หายแล้วจะมาคุยด้วยใหม่ละกันนะ
ฝากทักทายเพื่อนบ้านที่บล้อกนี้เลยละกันเด้อ ^^
โดย: NENE77 IP: 125.24.219.100 วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:11:28:17 น.
  
5 ...

คำถามเยอะจัด 555
ไม่แพงน่ะ หมายถึงไม้ทั่วไป ไม่ใช่ลูกไม้ใหม่
หรือฟอร์มสวยขนาดประกวดนางงามนะเฟ้ย
อันนั้นมีสิทธิ์ราคาแพงหูตูบเลยล่ะ 555

เลี้ยงไม่ยาก เพราะข้าพเจ้าก็เลี้ยงอยู่
ประเภททิ้ง ๆ ขว้าง ๆ นึกได้ก็ไปลูบ ๆ คลำ ๆ (อย่าคิดลึก)

จับเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ใสปุ๋ยให้บ้าง
เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถาง แยกหน่อ ปักชำ ให้
เพราะคุณเธอจะออกลูกออกหลานประชดเราจนล้นกระถางทุกที อิอิ

อ่านเอนทรี่นี้แล้วทำตาม ก็ถือว่าได้สำเร็จวิชาการปลูกต้นไม้นี้แล้ว ^^
เชื่อสิ ว่ารอด เอาหัวแมวญาญ่าเป็นประกัน เอิ๊กกก

ใครจารับผิดชอบ ถามได้ 555
ต้นไม้ของใคร ใครก็รับผิดชอบไปดิ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:11:31:22 น.
  
ขอบคุณTips มากครับ
จะเอาไปใช้
น่าจะใช้กับต้นมะนาวได้
โดนน้องเพลี้ยเกาะประจำ
ใช้วิธีธรรมชาติเอาไม่ค่อยอยู่ครับ
โดย: moresaw วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:12:01:38 น.
  
อิอิ ของกล้วยๆ ดูหน้าตาแล้ว
น่าจะเป็นพันธุ์ "ซุปเปอร์อัญมณี" เพราะสีแดงแปร๊ด กว่าใครเพื่อน
ส่วนวงศ์ ก็น่าจะ วงศ์คำเหลา แน่นอน555
โดย: multiple วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:14:11:46 น.
  
มาชมมาอ่านเรื่องแก้วกาญจนาครับ

สวยจังเลยนะครับ บอกวิธีปลูกเสร็จสรรพบริบูรณ์ เสียด้วย

แกลบดินเก่านี่ใช่ขี้เก้าแกลบดำๆหรือเปล่าครับ หรือว่าแกลบเหลืองๆที่เป็นเปลือกข้าว คิดไปคิดมาน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่า แหะๆ

โหวตบ้านและสวนให้เลยครับผม

วิธีกำจัดเพลี้ยที่ได้ผล ผมค้นพบเองคือใช้แคปซูล ฟ้าทะลายโจร แกะสักสี่แคปซูลละลายน้ำในกระป๋องฟ๊อกกี้แล้วฉีดพ่น ครั้งสองครั้งก็เกลี้ยงแล้วครับ สูตรนี้ยังไม่จดลิกขสิทธิ์เลยนะเนี่ย 555+++

แก้กล่องเม๊นท์ที่บ้านแล้วแต่ที่บ้านนี้มีรูปเก๋ๆด้วย ว่างๆรบกวนส่งโค๊ตให้อีกหน่อยนะครับ แหะๆ ขอบคุณล่วงหน้าครับ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:16:22:59 น.
  
15 ...

ไปตรวจการบ้านแล้ว ยังไม่ทันให้คะแนนเลย ปิดบ้านหนีเฉยเลย แง ๆ
กล่องเม้นท์กลับมาแล้ว กรอบสีจมปูเหมือนกันเยย ชอบ ๆ อิอิ

โค้ดที่อยากได้เด๋วว่าง ๆ ส่งให้นะคะ ^^
อิอิ จาบอกอะไรให้นะ อย่าเอ็ดไปล่ะ เหอ ๆ
มีคนเอาโค้ดที่ฟ้าใสให้ไปแปะโดยไม่แก้ไข พอจิ้มส่ง
หลังไมค์บ้านโน้น มาโผล่ที่บ้านฟ้าใสทุกทีเลย

---------------------

เรื่องห้องน้ำกับผู้สูงอายุ อยากแนะนำให้ติดราวจับ stainless แบบ ร.พ. ไงคะ
แหม คุณหมอก็ ใกล้เกลือกินน้ำตาลไปได้ 555

เรื่องพรมกันลื่นไม่ดีหรอกค่ะ เป็นที่หมักหมม
ทำความสะอาดลำบาก เผลอ ๆ ลื่นยิ่งกว่าเดิม

ทางที่ดีปูกระเบื้องห้องน้ำแบบไม่ลื่น หรือหาน้ำยาเคลือบกันลื่น
ลองไปดูที่โฮม ... เจ้าเก่านั่นแหละค่ะ

ข้อสำคัญพยายามให้ห้องน้ำแห้งตลอดเวลา กันส่วนเปียกส่วนแห้งแยกออกจากกัน
เวลาเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องล็อคประตูด้วยนะคะ เผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยได้ทัน

เห็นคุณอ๋าเป็นห่วงเรื่องคุณแม่ลื่นล้มในห้องน้ำ
ก็เลยอยากนำเสนอไอเดียตามที่พอจะคิดได้ตอนนี้ แหะ ๆ
ถือเป็นของฝากวันแม่ ด้วยความปรารถนาดีค่ะ อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:17:11:09 น.
  
แวะมาเยี่ยมยามเย็น...สวัสดีครับ

แก้วกาญจนา หรือ อโกลนีมา ใบสีสวยดีครับ

โหวตและไลค์ส่งกำลังใจไปให้คุณฟ้าใสด้วยนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog
โดย: **mp5** วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:17:41:36 น.
  

Like ให้เป็นคนที่ 3
แหล่มเลยค่ะ

โดย: อุ้มสี วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:23:58:10 น.
  
สวัสดีจ้า

เมื่อคืน4ทุ่ม ยังซิ่งเหยียบ 120อยู่บนทางด่วนเลย อิอิ ฝนก็ตกตลอดเล้ย
แถม เมื่อเช้าแดดออกจ้า เลยล้างรถซะเอี่ยม พอตกเย็นฝนตกเละเลย แง๊ๆๆๆๆ
โดย: multiple วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:7:09:48 น.
  
คำตอบยาวเหยียดจัง 555+
ไม่ได้ตั้งใจถามมากหรอกนะ แต่อยากรู้อ่า
เวลาเกาคีย์บอร์ดมันก็ลื่นไหลของมันไปเอง ฮ่าๆ

แตกหน่อรวดเร็วเหรอ
งั้นซื้อแค่สองกระถางก็พอ
แล้วค่อยมาจับแยกขยายลูกหลานเอง
วันหยุดได้โปรแกรมเดินเล่น JJ กันแล้ว
ว่าแต่จะเอาหัวญาญ่าเป็นประกันเนี่ย
ตายล่ะ เจ้าญาญ่าภัยถึงตัวแล้ว ฮ่าๆ

วันนี้อากาศดีดีเคลียร์งานอะไรเสร็จ
ว่าจะแยกต้นไม้ลงดินเหมือนกัน ฝนตกง๊ามงาม
ไม่ทำตอนหน้าฝนก็ไม่รู้จะทำช่วงไหนเนอะ

ว่าแล้วไปรับผิดชอบต้นไม้เราดีกว่า

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:9:04:35 น.
  


สวัสดีวันพระครับ
โดย: พันคม วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:10:08:05 น.
  
20 ...

สวัสดีวันพุธจ้ะ

จริง ๆ ตลาดต้นไม้ jj วันพุธ-พฤหัส นี่เค้ามีขายด้วยน้า
มีแต่ต้นไม้ล้วน ๆ เลย แล้วก็ถูกด้วย อย่างหลิวไต้หวัน 3 ต้น 20 บาท
อโกลนีมาหรือแก้วกาญจนา ไม่ขี้เหร่ด้วยนะ 3 กระถาง 100

ก็อย่างว่าแหละ พวกนี้แพร่พันธุ์เร็ว ราคาก็เลยถูก
เลี้ยงดี ๆ แพล็บเดียวเต็มบ้านเลย 555

มายั่วน้ำลายคนแถวนี้แล้วก็จากปายยยยยย

อ้อ ... เรามีผักคะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย เพิ่งทำเมื่อเช้า
ไม่รู้จะส่งการบ้านได้ป่าว เก็บไว้เองดีกว่า


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:10:55:28 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog

วันนี้เข้้าได้ไม่มีปัญหาค่ะคุณฟ้าใส

สวัสดีค่ะ

แก้วกาญจนา ชื่อไพเราะเชียวค่ะ

แต่เจ้าต้นนี้ที่บ้านไม่มีค่ะ ที่บ้านมีแต่ โกสน ใกล้เคียงกันป่าวค่ะ พี่ไม่สันทัดเสียด้วย เห็นเป็นไม้ใบเหใือนกันค่ะ
โดย: ตาลเหลือง วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:11:30:36 น.
  
อ้าวอ่านจนจบแล้วไปแก้กล่องเม๊นท์แล้วก็ลืมตอบกลับมาใหม่อีกรอบ

ขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆ ต้องบอกว่าไม่เคยได้ยินนะครับน้ำยากันลื่นเนี่ย ไปหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วแจ๋วจริงๆครับ

มีความสุขในวันสีเขียวนะครับ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:11:59:46 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog
สวยมากกกกกเลยค่ะ ชอบสีเจ็บๆ จัดๆ เห็นแล้วสดชื่นดีค่ะ
เคยไปที่ห้องสมุดประชาชนแล้วเห็นสันปกอโกลนีมาก็สนใจเพราะชื่อแปลกดีค่ะ พอหยิบมาดูก็อ๋อ ต้นไม้นี่เอง เลยยืมมาดูรูป เพราะขี้เกียจอ่าน แหะๆ แล้วก็ปลื้มไปหลายวันเพราะมีพันธุ์ที่ชื่อเหมือนตัวเองด้วยค่ะ บ้าจริงๆ
โดย: ประกายพรึก วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:15:56:17 น.
  
สวัสดีจ้า

ภาพใบไม้หลังดำเอามาจากไหนนี่
ถ่ายเองอะเปล่า สวยดีเหมือนกันนะ
ปล. พรุ่งนี้กลางคืนก็ ม่ายอยู่ กลางวันนอนนะ อิอิ
โดย: multiple วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:19:00:20 น.
  
มีอยู่ช่วงนึง พี่ก็บ้าไม้ประเภทนี้เหมือนกัน ตอนนั้นซื้อมาในชื่อ เขียวหมื่นปี เค้าเปลี่ยนเป็นแก้วกาญจนาแล้วเนาะ ว่านที่ชื่อเป็นมงคล เอามาหลายต้น ตายหมด เพลี้ยขึ้น เสียดายมาก ตอนเค้าเล่นบอนสี ก็ซื้อมาเลี้ยง มือไม่ขึ้นเลยพี่ ปลูกอะไร ไม่ค่อยรอด
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:19:18:53 น.
  
วันพุธสีเขียวไม่สงวนลิขสิทธิ์จ้ะ มาช้า...อย่างอนน้า ฟ้าใส
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:19:23:26 น.
  

กากรี๊ดดด ผัดคะน้าน้ำมันหอย
หน้าตายังกะแฝดบ้านเค้าเลยนิ๊
น่าทานสุดๆ แต่ใส่กระเทียมเจียวน้อยไปหน่อยนะ
เรื่องงานบ้านงานเรือนฝีมือไม่ธรรมดานะเนี่ย
อย่างนี้ ฝากผีฝากไข้ได้หายห่วง เอิ๊กๆ

JJ ใหญ่เค้าไม่ไปหรอกคร๊าา มานนนใหญ่ แถมรถติดบรรลัย
เอาแค่ JJ ใกล้บ้านนี่ล่ะ ต้นไม้อาจจะน้อยแต่ก็สะดวกสะบาย
เดินทางจากบ้านเพียง 10 นาทีก็ถึงแระ อิอิ
3 กระถาง 100 ถูกสุดๆ ถูกใจจ๊อดดด

ผัดคะน้าฮ่องกงใช้ได้เลยคร๊า
ส่งการบ้าน ... จะฟาดให้เรียบเลย
เช้าๆ ได้ทานเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้ดีนักแล

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:6:24:08 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่า
555555 ไม่บอก ฟามลับ
สวยจังเลยค่ะ แต่ละพันธุ์น่าลัก เอ๊ย รักจริงๆ เลย ถ้าคุณนายที่บ้านเห็นน่าจะชอบนะเนี่ย ไปเสนอหน้า เอ๊ย นำเสนอบ้างดีกว่า เผื่อจะอนุมัติ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: ประกายพรึก วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:7:08:28 น.
  
สวัสดีครับคุณฟ้าใส

เข้ามาชมไม้ใบชื่อเพราะ สีสันสดใส "แก้วกาญจนา"
งดงามสมชื่อจริง ๆ ครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog

โดย: ทองกาญจนา วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:9:09:15 น.
  
29 ...

กระเทียมใส่ไป 2 หัวใหญ่ ๆ เลยนะ
คราวหน้าแก้ตัวใหม่จะใส่สัก 3 หัวเลย อิอิ
กระเทียมไทยกลีบเล็ก ใช้กระเทียมจีนกลีบใหญ่เลย
กินแล้วติดใจ ปกติไม่ชอบทานผักเท่าไหร่
แต่คะน้าฮ่องกงนี่อร่อยกว่าคะน้าไทยนะเออ ^^

อ้าว เอาเข้าไป เด๋วว่าไม่รักชาติอีก กรั่กกกกกกกก
กระเทียมจีน คะน้าฮ่องกง ไม่มีไทยเลย แม้แต่คนกิน
เอ้าเฮ้ย ความลับแตก

แหะ ๆ แล้วที่บอกว่าจะฝากผีฝากไข้น่ะ
ไม่รับฝากหรอกนะ ไม่ค่อยถูกกะผี
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:9:16:27 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปเจิมให้
และคำแนะนำดีๆครับ

เมื่อวานไปหาซื้อสตาร์เกิล จี ที่ร้านนั้นไม่มี
เค้าแนะให้เอาฟูราดาน บอกตัวยาแรงกว่า
เลยถึงบางอ้อ ว่าทำไมใช้แล้วเราปวดหัวกับกลิ่นม๊าก
เพราะมันแรงนี้เอง คงงต้องหาซื้อร้านใหม่ดูครับ
โดย: moresaw วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:11:29:45 น.
  
โอ้โห ภาพของท่านเจ้าสำนัก หน้าแดง หลังดำ ศิษย์น้องต้องขอคารวะ 3 โป๊ก อิอิ
วันนี้ต้องออกหากินยามวิกาลอีกแระ
กลางวันแดดเปรี้ยง กลางคืนสงสัยจะตกอีกมั้งเนี่ย

โดย: multiple วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:11:41:43 น.
  
33 ...

สารภาพว่าตั้งแต่ปลูกต้นไม้มา ไม่เคยใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชเลยค่ะ

ลองใช้พวกน้ำยาล้างจานหรือน้ำผงซักฟอกใส่ฟ็อกกี้ฉีด ๆ พ่น ๆ ดู
หรือไม่ก็พวกสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืชดูนะคะ
ถ้าเอาไม่อยู่ค่อยใช้พวกสารเคมี

แต่ถ้าเป็นไม่มากก็ตัดกิ่งหรือใบที่เป็นทำลายทิ้ง (ดูวิธีจากในบล็อก)
ถือเป็นการตัดแต่งต้นไม้ไปในตัวด้วย

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:14:13:54 น.
  

บ้านเค้าก็ใช้กระเทียมจีนหัวใหญ่ค่ะ
แต่แม่เค้ายังคงอนุรักษ์กระเทียมไทยหัวเล็กอยู่
บอกว่าหอมกว่ากันเยอะเลย งั้นก็ต่างคนต่างทำ ฮ่าๆ
ในตู้ยังมีคะน้าฮ่องกงอยู่นะ ไว้ค่อยทำพรุ่งนี้ค่ะ
วันนี้ว่าจะผัดเห็ดรวมมิตรน้ำมันหอยเสียหน่อย
ซื้อเห็ดมาหลายชนิดเลย ชอบทานผักนะ ดีใจจังไม่มีคนแย่ง ฮี่ๆ

วันนี้มาตลกแต่เช้าเลยนะ
ชอบทานของนอก แต่หัวใจยังรักชาติเหมือนเดิมนะ
ไม่มีสีแดงสีเหลืองให้เกิดความบาดหมาง
อ้าวเฮ้ยยย วกไปการเมืองเฉยเลย เด่วก็โดนสอยหรอก


หนีไปตกแต่งบ้านดีฟ่าาา
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:14:34:20 น.
  
ก็คิดๆว่าคงจะใช้วิธีธรรมชาติ
ถ้าเอาไม่อยู่ก็คงปล่อยให้ต้นไม้ตายไป
ปลอดภัยต่อสุขภาพเราดีกว่า

ปรับเรื่องภาพอยู่ครับ
ถ้าว่างไปดูให้หน่อย
โอเคหรือโนเค ทำแบบนี้อ่ะครับ
โดย: moresaw วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:14:50:47 น.
  
ขอบคุณครับ
ปรับสปีดช้าลงแล้ว
เสียเวลาdisplay ภาพพอสมควร
แต่ก็ถือเป็นการฝึกไปเรื่อยๆ

ภาพที่ 18 Mama Au Gratin .....
ลงไปในทริปบอกให้เลย เพิ่มวงเล็บอีกนิ๊ดครับ

ชอบคำนี้มาก...เลี้ยงเพื่อความบันเทิง....
ไม่ได้เลี้ยงเพื่อการค้าเนาะ

โดย: moresaw วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:16:33:03 น.
  
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog


ใบไม้สวยจังค่ะ คุณฟ้าใส
โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:20:43:19 น.
  
นานสักครั้งค่ะ ที่พี่จะความตะหลิว ออกสื่อ(ฮา...)ความจริงมีเมนูประจำตัวอีกบ้าง(บ้าง...คือไม่มากมายขั้นเทพของพี่ ได้แค่ทากค่ะ อิอิ)

วันหลังจะ ทำแกงเลียงกุ้งสดค่ะ แต่แหม ทำไป ถ่ายรูปไปนี่ มัน ไม่ถนัด เอาเสียเลยค่ะจะไปหันหาคนใกล้ตัว ก็อยู่ร้านเสียอีก แต่เถอะนะ....ถ้าคุณฟ้าใสไม่เกี่ยงเรื่องรูป จะออกสื่อให้ดูอีกครา (ฮ่ะ.ฮา)

วันนี้นายต้นไปเข้าค่ายที่โรงเรียนค่ะ
โดย: ตาลเหลือง วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:12:54:43 น.
  
นั่งเคลียร์งานกับเอกสารกองโต
จนตาลายหมดแล้ว อยากจะแอบงีบสักตื่นจริงๆ เลย เฮ้อออ
วันนี้ตั้งใจว่า ... หากเคลียร์งานเสร็จ
ก็มานั่งตกแต่งบ้าน (บล็อก) ต่อนะเนี่ย
ตอนนี้ยังสร้างบ้านในฝันไม่ได้ค่าาา ขาดเงินทุน
นั่งแต่งบล็อกรอไปก่อน ฮ่าๆ


โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:13:01:13 น.
  
ขำคุณฟ้าใสไปท้าทาย

พี่ยังไม่ทันได้อัพบล็อกอาหาร นายต้นก็กลับมาแล้ว ไม่เชื่อคอยดู ฮ่า ๆ (ท้าทาย)

ฮ่ะ..ฮา..เถียงไม่ออกค่ะ
แหมเล่นดักคอเสียแบบนี้ (อายอ่ะ

)
โดย: ตาลเหลือง วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:13:37:25 น.
  
สวัสดีจ้า

แวะไปเยี่ยม ท่านเจ้าสำนักมาแล้ว
ดอกไม้สวยงามมากมาย เต็มสวนเลย
ขอบคุณที่ให้แผนที่ ลายแทงน้า

ปล.ที่มหาลัย เฉพาะในห้องที่สอนก็มีกล้อง2ตัว นอกห้องอีก2
นั่งหลับไม่ได้เล้ย555
โดย: multiple วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:14:37:25 น.
  
ฉลอง 5 โหวตต่อว้นด้วยจ้ะ ฟ้าใส

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


...แสงสีทองจับขอบน้ำ ขอบฟ้า สมกับที่รอจ้ะ พี่ก็ชอบ ฟ้ามีเมฆมาก แต่แค่นี้ก็ดีใจแล้วเนาะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:16:47:19 น.
  
เปิดบล็อกไว้ตั้งแต่เช้า ค่อยๆ เก็บทีละนิด จบเอาตอนบ่าย...ปลื้มนะเนี่ย ขอบคุณจ้ะ ฟ้าใส
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:18:14:12 น.
  
แวะหลังบ้านด้วยจ้า

โดย: NENE77 วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:20:20:50 น.
  
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:21:00:53 น.
  
สวัสดียามดึกค่ะ
แต่ต้องลองไปส่องงานต้นไม้แถวบ้านค่ะ ไม่รู้ว่าจะมีรึยัง
เคยหิ้วกล้วยไม้กลับบ้านถุงใหญ่มากกกกก จนมีคนแซวว่าแถวบ้านไม่มีเหรอน้อง แป่ว เขินจนอยากจะมุดลงไปในถุง ฮ่าๆๆๆๆๆ
ฝันดีนะคะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: ประกายพรึก วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:22:19:39 น.
  
สวัสดีค่ะ..

แวะมาชื่นชมไม้ประดับด้วยค่ะ

ชื่อก็เพราะ ลายก็สวยด้วยนะค่ะ

มีความสุขมากๆนะค่ะ

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 17 สิงหาคม 2556 เวลา:8:53:10 น.
  
สวัสดีเที่ยงวันเสาร์ค่ะ

ยกส้มตำ-ยำเห็ดทอดกรอบมาฝากค่ะ

โดย: ตาลเหลือง วันที่: 17 สิงหาคม 2556 เวลา:11:59:07 น.
  
ท้าทาย..เพื่อให้ฮึดสู้

สำหรับพี่....คงฮึดไม่ขึ้นค่ะ

เป็นนอนอืด เสียมากกว่าค่ะคุณฟ้าใส

อากาศวันนี้ เหมาะแก่การนอนค่ะ ไม่มีแดด ไม่มีฝน และก็ไม่มีลูกค้าอีกด้วย555
โดย: ตาลเหลือง วันที่: 17 สิงหาคม 2556 เวลา:12:59:47 น.
  
ไม่ต้องตั้งใจมากขนาดนั้นจ้ะฟ้าใส ผูกปิ่นโตกับข้าวซ้ำๆ พาลจะเบื่อนะ เข้่ามาคุยหรือส่งยิ้มให้กันพอแ้ล้วจ้ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 สิงหาคม 2556 เวลา:19:07:27 น.
  
สวัสดีจ้า

วันนี้ยุ่งมากๆ หมดแรง เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่
ส่งเข้านอน ราตรีสวัสดิ์เลยน้า
โดย: multiple วันที่: 17 สิงหาคม 2556 เวลา:22:53:11 น.
  เทสๆๆ
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 18 สิงหาคม 2556 เวลา:9:48:35 น.
  ฮ่าๆ เมื่อกี้ไม่เห็นอีโมตัวนี้อ่ะ
คิดว่าเอาออกเสียแล้ว กำลังจะโวยพอดีเลย


ยังแต่งบล้อกไปไม่ถึงไหนเลยนิ๊
เมื่อวันศุกร์เคลียร์งานกันตาเหลือกเลย
แต่สะสางงานจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
เอกสารเข้าที่เข้าทางเป็นระบบแระ
หลับตายังหาเจอเล้ยยย หลังจากหมักดองงานไว้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี เฮ้อออ


เพราะบล็อกแก็งค์แท้ๆ ทำให้เสียงานเสียงาน ดูสิ๊
แต่ตอนนี้เป็นไทยแย้วววว เล่นบล็อกกันต่อ


ส่วนเมื่อวานไม่ได้เปิดคอมเลยคร๊าาา
ไปช้อปปิ้งที่ JJ มาได้ต้นไม้มาเพียบเลยนิ
ตั้งใจจะไปซื้อเจ้าแก้วกาญจนานี่ล่ะ
พอเอาเข้าจริงๆ ได้ต้นไม้อะไรมาก็ไม่รู้
สรุปไม่ได้แก้วกาญจนามาสักต้นหนึ่ง หุหุ

เมื่อเช้าเพิ่งไปดู แงๆ หอยกินใบโกร๋นสองกระถางเลย เซงงงง

เมื่อวานเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมด
วันนี้ขอเวลานอกไปนวดตัวหน่อยนะ
เด่วค่อยกลับมาแต่งบล็อกต่อ ฮี่ๆ

สุขสันต์วันหยุดน๊าาา

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 18 สิงหาคม 2556 เวลา:9:53:40 น.
  
สวัสดีตอนเช้า เอ้ยสายจ้า

วันนี้อยู่บ้านหรือเปล่า หรือยังไม่ตื่นก้ม่ายรู้ อิอิ
โดย: multiple วันที่: 18 สิงหาคม 2556 เวลา:10:08:24 น.
  
ทุเรียนหลงพึ่งจะเคยกินไปหนเดียวเองเหมือนกัน รสชาติก็อร่อยหวานมัน
เม็ดมันละเล็กมาก ลีบๆเลยละฝากคนไปซื้อที่อุตรดิษฐ ยังไม่ได้เลย เค้าบอกว่าหายาก มีเป็นช่วงๆ
โดย: multiple วันที่: 18 สิงหาคม 2556 เวลา:14:28:04 น.
  
สวัสดียามเย็นครับ
โดย: **mp5** วันที่: 18 สิงหาคม 2556 เวลา:18:44:48 น.
  
ทักทายเย็นๆวันหยุด
วันนี้เบื่อๆอยากๆ เดิมๆเรื่อยๆเปื่อยๆกันไป
ก็คงต้องดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นล่ะนะ จะได้ป่วยน้อยลงซะที พึ่งหายไข้ อยากกินโน่นนี่นั่นเยอะแยะหมด สรุปที่อยากกินที่สุดคือส้มตำล่ะ เมื่อวานกับวันนี้เลยกินแต่ส้มตำ 55 สรุปว่าท้องเสียกันไป แต่ไม่เป็นไรมาก ตอนนี้ดีแล้ว ซ่าส์ได้นิดหน่อยพอประมาณเด้อค่า อิอิ
เพื่อนข้างบ้านไปช้อปต้นไม้มาอีกแล้วน่าอิจฉาจัง อยู่ใกล้จะไปจิีกมาตอนเจ้าของบ้านเผลอคงจะได้หลายต้นอยู่นะ 555
ว่าไป เราก็ซื้ออยู่เรื่อยต้นไม้น่ะ เดินตลาดนัด ถ้ามีมาขายก็ซื้อมาเรื่อย
ได้เชยชมอยู่เดือนนึงก็ไม่รอดซะงั้น อิอิ
โม้แค่นี้ล่ะ ไปหาข้าวกิน แล้วนอนดูทีวีดีกว่า ตั้งแต่ป่วยนะ เล่นคอมไม่ค่อยได้ เลยติดดูทีวีน่ะ ดูหนังช่องเคเบิ้ล ก็สนุกดีนะ ดูไปหลับไป ตกลงสนุกจริงป่าวเนี่ย555
^^ ..
โดย: NENE77 IP: 1.2.204.61 วันที่: 18 สิงหาคม 2556 เวลา:19:12:16 น.
  
สวัสดีวันจันทร์สีเหลืองจ้ะฟ้าใส

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 19 สิงหาคม 2556 เวลา:6:26:56 น.
  

ให้ว่องที่รัก
วันนี้เค้ามีธุระตอนเช้าจ้ะ

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 19 สิงหาคม 2556 เวลา:6:59:03 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Fasaiwonmai.BlogGang.com

ฟ้าใสวันใหม่
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]

บทความทั้งหมด