Good Morning with Morning Glory (ผักบุ้งฝรั่ง)


https://1ms.net/morning-glory-301429.html


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea purpurea (L.) Roth
(Eye-poh-MEE-uh pur-PEW-ree-uh)

ชื่อสามัญ : Morning Glory, ผักบุ้งฝรั่ง
วงศ์ : Convolvulaceae


ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของมอร์นิ่งกลอรี่หรือผักบุ้งฝรั่งอยู่ในทวีปอเมริกา บริเวณประเทศเม็กซิโกและเปรู
ผักบุ้งฝรั่งในไทยนั้นเชื่อว่ามาจากประเทศอินเดียอีกทอดหนึ่ง ไม่ได้นำมาจากแหล่งกำเนิดโดยตรง น่าจะ
เข้ามาในประเทศไทยไม่เกิน 100 ปีที่ผ่านมานี้ เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้ออ่อนสูงประมาณ 3-5 เมตร ดอกเป็นรูปแตร
มีหลายสี กลีบอ่อนบาง สีหวานแหวว เป็นไม้เถาเลื้อยฤดูเดียวเถามีขนาดเล็ก ตามเถามีขนขึ้นปกคลุมจนทั่ว
โดยเฉพาะบริเวณปลายยอด


 


https://www.wallng.com/morning-glory-hd-photography-7-flower/
 


ใบเดี่ยว รูปไข่ปลายใบแหลม โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบทั้ง 2 ข้าง หรือใบเป็นรูปหัวใจ มอร์นิ่งกลอรี่เป็น
ไม้เถาแต่ไม่สามารถเลื้อยเกาะผนังกำแพงทึบได้ ต้องปลูกให้เกาะตามรั้วโปร่ง ๆ หรือทำแผงไม้ให้เกาะ
จะใช้เชือกหรือตาข่ายขึงก็ได้ เป็นไม้โตเร็ว ปลูกประดับรั้วหรือซุ้มจะขึ้นเร็ว แต่อายุไม่ยืน


 


https://goo.gl/iis9QG  by audrey

 

ออกดอกทั้งปี เป็นดอกเดี่ยวหรืออาจจะออกเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่ง ๆ จะมีประมาณ 5 ดอก รูปทรงของดอกจะ
คล้ายกับแตร หรือลำโพง ลักษณะคล้ายดอกผักบุ้ง มีขนาดเล็กและมีความยาวประมาณ 3 นิ้ว ดอกมีสีต่าง ๆ
กัน เช่น สีม่วงคราม สีม่วงอมน้ำเงิน หรือ สีม่วงปนขาว สีขาว สีแดง สีฟ้า สีน้ำเงิน สีชมพู สีบานเย็น

https://goo.gl/MtB3sD
Purple Morning Glory Spirals. By _Maji_
แสง มอร์นิ่งกลอรี่เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบแดดจัด ขึ้นได้กับดินทุกชนิด ชอบความชื้นสูง

น้ำ ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ในระยะแรกปลูก แต่เมื่อต้นโตและแข็งแรงดีแล้ว ให้รดน้ำวันละ 1 ครั้ง เฉพาะใน
ช่วงเช้าก็พอ ไม่ควรรดน้ำให้โดนดอก เพราะจะทำให้ดอกเน่าง่าย ควรเด็ดดอกโทรมทิ้งเพื่อให้ดอกแตกใหม่


 


https://www.baanlaesuan.com/plantlover/webboard/viewtopic.aspx?qId=4323ดิน เจริญงอกงามได้ดีในดินที่ร่วนซุย หรือดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2-3 ครั้ง โดยการพรวนดินรอบ ๆ โคนต้นก่อน
หากต้นไม้มีอาการใบร่วงหรือใบซีดเหลือง ให้รดด้วยยูเรีย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ติดต่อกันประมาณ 2 เดือน

ขยายพันธุ์ ด้วยการปักชำหรือเพาะเมล็ด


 


https://my.englishclub.com/profiles/blogs/what-s-you-birth-flower
September Birth Flowers : Aster and Morning Gloryมอร์นิ่งกลอรี่เหมาะที่จะปลูกริมรั้ว หรือปลูกเป็นซุ้มประตู เพื่อให้เถาได้เลื้อยพาดไปตามริมรั้ว หรือตาม
ซุ้มประตูได้ การปลูกให้นำกิ่งที่ได้จากการปักชำหรือต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด มาปลูกลงดิน โดยขุด
หลุมปลูกให้มีความกว้างลึกประมาณ 1x1 ฟุต รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ประมาณ 1/4 ของหลุม
กลบดินเล็กน้อย แล้ววางต้นกล้าลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม


 


https://roberta4949.wordpress.com/
 


ที่ได้ชื่อ มอร์นิ่งกลอรี่ ก็เพราะดอกจะบานตอนเช้าที่มีแดดอ่อน ๆ และหุบตอนเที่ยงและบ่ายของวันที่
แดดจัด แต่จะบานได้จนถึงเย็นในวันที่มีอากาศครึ้ม เป็นไม้เลื้อยถ้าปล่อยให้เลื้อยเป็นซุ้มหรือตามรั้วบ้าน
 จะมีต้นใหม่ขึ้นจากเมล็ดที่ร่วงจะอยู่ได้นานกว่าปลูกในกระถาง


 


https://www.wallpaper111.com/wallpapers.aspx?typeid=9252

 

ความยาวของหลอดดอกจนถึงปลายกลีบประมาณ 8.0-8.5 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอก 7.5-8.5 ซม.
ออกดอกตลอดปี ควรปลูกกลางแจ้ง แสงแดดจัด มอร์นิ่งกลอรี่สามารถขึ้นได้ในดินทุกชนิด ไม่จำเป็นต้อง
สมบูรณ์นักชอบความชื้นสูงหรือที่เปียก เหมาะแก่การปลูกเป็นรั้ว สามารถปลูกริมทะเลหรือที่น้ำกร่อยเค็มได้


 


https://www.planandplant.com/annual-vines.html
 


การเพาะเมล็ด ถ้าต้องการให้เมล็ดงอกเร็วขึ้น ควรแช่เมล็ดในน้ำอุ่นทิ้งไว้ข้ามคืนก่อน แล้วค่อยปลูก
เริ่มด้วยการเทเมล็ดลงในถาดเพาะ หรือตะกร้าเพาะเมล็ด ใช้นิ้วกดวัสดุเพาะเมล็ด ให้หลุมขนาดเล็กประมาณ
0.5 ซม. หยอดเมล็ดลงหลุม แล้วกลบเมล็ดด้วยวัสดุเพาะบาง ๆ รดน้ำทุกวันพอชุ่ม

เมื่อเมล็ดงอกนำไปวางในที่ร่มรำไร เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 1 คู่ ควรให้แสงเต็มที่ เมื่อต้นกล้าโตขึ้นมีใบจริง
2-3 คู่ จึงค่อยย้ายลงแปลง

https://goo.gl/Sf9EM4
วิธีการปลูก

นิยมปลูกโดยการหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูกโดยตรง เพราะต้นมอร์นิ่งกลอรี่ไม่ชอบการย้ายปลูก
หากย้ายปลูกต้นจะชะงักการเจริญเติบโต และอาจตายได้

ระยะเวลาปลูกจนถึงออกดอก 10-16 อาทิตย์


 


https://gardentenders.com/topics/1073 by Simply Vintagegirl.comมอร์นิ่งกลอรี่ เป็นไม้เถามีเมล็ดขนาดใหญ่ เปลือกเมล็ดหนาและแข็ง ทำให้การงอกช้าและไม่ค่อยสม่ำเสมอ
การปลูกให้เตรียมดินร่วนพอสมควร จากนั้น นำเมล็ดพันธุ์ซึ่งแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน ให้เปลือกอ่อนตัว
แล้วปลูกในหลุมลึกประมาณ 1 ซม. ห่างกันประมาณหลุมละ 1 เมตร รดน้ำจนชุ่ม เมล็ดจะงอกภายใน 5-7 วัน


 


https://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=85223.384


 

การใส่ปุ๋ย

ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือใกล้เคียงในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโต
เพียง 1-2 ครั้งก็เพียงพอ

ในช่วงระยะใกล้จะออกดอกคือ หลังจากปลูก 2-3 เดือน ควรงดการให้ปุ๋ย มิฉะนั้นต้นจะมีแต่ใบ
ให้ดอกน้อย หรือไม่ให้ดอกเลย


 


photo by : Island Jungle


 

มอร์นิ่งกลอรี่ มีหลายพันธุ์ (https://goo.gl/QrRn3R) ตัวอย่างเช่น :

- พันธุ์ Heavenly Blue สีฟ้าเข้ม ใจกลางดอกสีอ่อน ดอกขนาด 4–5 นิ้ว สูง 3.5 เมตร
- Scarlet O’Hara สีแดงสด ได้ AAS ปี 1939
- Pearly Gates สีขาว ได้ AAS ปี 1942
- ชุด Early Call มีสีคละ เช่น ฟ้าเข้ม แดง ม่วงไวโอเล็ต ชมพู ขาว สีชอคโกแลต และ Early Call Rose
สีชมพูเข้มได้ AAS 1970

- Scarlet Star เป็นพันธุ์ใหม่ ดอกสีแดง (carmine scarlet) มีแฉกสีขาวรูปดาว และขลิบริมกลีบสีขาวด้วย
พันธุ์นี้ให้ดอกเร็วและสามารถบานได้นานในช่วงบ่าย เถายาว 3 ฟุต หรือกว่านั้น ดอกมีขนาด 3.25 นิ้ว
 ผู้สร้างพันธุ์นี้ คือ ศาสตราจารย์ Yoneda และบริษัท Sakata นำมาปรับปรุงพันธุ์

- Dwarf Variegated Leaved mixture ต้นเตี้ยไม่เลื้อย ใบด่าง ให้ดอกสีต่าง ๆ เช่น แดง ชมพู น้ำเงิน และมีขอบขาวในทุกสี
- Dwarf Minibar Rose ดอกสีแดงอมชมพู (rosy red) มีขอบขาว ออกดอกดก ต้นมีใบเล็ก ๆ และด่าง 


https://www.cepolina.com/convolvulus-morning-glory-calyx-flower.htmดอกมอร์นิ่งกลอรี่ (Morning Glory) เป็นดอกไม้เถาจำพวกดอกผักบุ้ง เป็นสัญลักษณ์แห่งการจากลา
 ความเจ็บป่วย หรือความตาย (https://goo.gl/GjbcCc)


 

เครดิต :
https://www.maipradabonline.com/maileay/moninggery.htm
https://papalengthoughts.blogspot.com/2012/12/the-mystical-black-flowers.html
https://goo.gl/ppIf6b อัลบัม Morning Glory
https://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=7865.0
https://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=85223.0
Create Date : 23 กันยายน 2556
Last Update : 15 มกราคม 2564 15:54:38 น.
Counter : 38146 Pageviews.

59 comments
ตกแต่งแบบLndustrial style the_death
(2 ก.ค. 2567 15:17:24 น.)
30 มิย 67 ผ่านมาผ่านไป mcayenne94
(30 มิ.ย. 2567 23:21:20 น.)
ทนายอ้วนจัดดอกไม้ - จัดดอกไม้ง่ายๆ – แจกัน Peonoy สีชมพูเข้ม ทนายอ้วน
(10 มิ.ย. 2567 13:36:18 น.)
ทนายอ้วนจัดดอกไม้ - จัดดอกไม้ง่ายๆ – แจกัน Peonoy สีขาว - สีชมพู ทนายอ้วน
(4 มิ.ย. 2567 12:26:02 น.)
  

เปิดบ้านนนนนน
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:7:51:42 น.
  

ที่รักขาาาาา
มาแล้วค่าาา โทษทีนะค่าาา
ที่หายหน้าหายตาไปเสียหลายวัน
แต่เค้าก็ไม่ลืมวันของเราน๊าา กร๊ากกก
มาถึงรีบหยอดคำหวานก่อนเลย เด่วจะโดนจัดหนัก ฮ่าๆ

อย่าได้มัวฝอย .... ขึ้นไปสำรวจข้างบนก่อนน๊าา

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:7:53:22 น.
  
ผักบุ้งฝรั่งสวยจังเลยค่ะ
หากปลูกในกระถางแล้วไปแขวนไว้
ปล่อยให้มันเลื้อยไปตามเส้นลวดก็สวยดีนะคะ
ปลูกแบบผสมผสานกับหลากหลายสีดอก
สวยไม่แพ้ดอกไม้อื่นๆ เลยละคะ

เมื่อเช้าเค้าก็เพิ่งปลูกดอกแววมยุราเสร็จค่ะ
พอมาเจอมอนิ่งกลอรี่ทำให้สะดุดในความคิดว่าจะลองปลูกบ้างดีกว่า
เพราะพื้นที่เริ่มจะหมดแระ คงต้องหาไม้เลื้อยไม้แขวนมาลงแล้วล่ะ 555+

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:7:58:11 น.
  
สวัสดียามเช้าจ้า

ดอกผักบุ้งไฟแดง เย้ย ไม่ช่ายซี ผักบุ้งฝรั่งนี่สวยใส กลีบบอบบางมากเลยนะ
ชอบอันที่เป็นเกลียวสว่าน 2สี สวยมากเลย ต้นของจริงยิ่งไม่เคยเห็นเลยนะ

ที่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ปลุกไม้ดอกแล้ว
หันมาปลูกมะละกอแทน
โมโห ส้มตำปากซอย ไม่ต้องใช้แก๊สใช้แต่ครกกับสาก มันยังขึ้นราคาได้ แค้นๆ555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: multiple วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:8:09:18 น.
  
อื้อหือ ใจดีจัง เอาผัดผักบุ้งกระทะทองแดง เอ๊ย ผักบุ้งไฟแดงมาฝากป๋าเต๊ะด้วย 555
ในบรรดาผักไม่กี่อย่างที่ป๋าเต๊ะกินได้นี่ ผักบุ้งนี่แหละที่กินบ่อยที่สุด
ขอบคุณมากน้าที่เอามาฝาก
โดย: multiple วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:8:31:47 น.
  
สีก็สวย ฟอร์มดอกก็สวยชอบครับ
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog
โดย: moresaw วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:9:06:04 น.
  
เจ้าลายแค้นฝั่งหุ่นจริงๆ อ่ะ
ตอนนี้คุนเธอยังไม่หายงอนเลยนะ
ไปอุ้มเธอ เธอก็ชอบขึ้นเสียงกับเค้า
เค้ากลัวหงอเลยค่ะ กร๊ากกกก


หายไปหลายวันไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ
ขึ้นศาลนะ อาทิตย์เดียว ขึ้นศาล 3 ครั้ง
แบบนี้ต้องทำรายงานส่งป่ะ ฮ่าๆ


ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวยๆ นะคะ
เพลงวันนี้เพราะมากเลยค่ะ ช๊อบๆๆ

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:10:13:42 น.
  
สวัสดีครับคุณฟ้าใส

ดอกผักบุ้งฝรั่งเคยเห็นอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำเงินเข้ม
สีม่วง-ชมพูไม่ค่อยได้เห็น
แต่ไม่ว่าสีไหนก็สวยทั้งนั้น ชอบมากครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog
โดย: ทองกาญจนา วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:12:54:33 น.
  

Like ให้เป็นคนที่ 3
ผักบุ้งฝรั่งออกดอกสีสวยมากๆ นะคะ
ชอบค่ะ

โดย: อุ้มสี วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:14:35:08 น.
  
มาอ่านแล้วกำลังเคลิ้มสวยดีปลูกง่ายแต่พอเจอประโยคสุดท้าย เป็นสัญลักษณ์ของการจากลา ความเจ็บป่วยและความตาย ต้องคิดหนักเลยนะครับ 555++ ^^

สวยมากๆครับ ถ้ามีโอกาสก็น่าปลูกนะครับ เลี้ยงง่ายตายยากมีหลายสีเสียด้วย อิอิ

โหวตให้เลยครับผม ถูกใจมากๆครับ อิอิ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:15:21:16 น.
  
สวัสดียามค่ำคืนครับ

ตามมาชมผักบุ้งฝรั่งด้วย ดอกสีสวย เพลงเพราะด้วยครับ

โหวต และไลค์ส่งกำลังใจไปให้คุณฟ้าใสด้วยนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog
โดย: **mp5** วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:20:37:36 น.
  
คุณฟ้าใส เห็นเอนทรี่นี้ต้องกด like กดโหวตค่ะ
ชอบมากๆ ไม้เถาๆแถมสีโทนฟ้าๆม่วงๆ
ดูแล้วสดชื่นสดใสจริงๆ

ขอบคุณมากๆที่ไปทักทายนะคะ
ใช่แล้วเค้าตระกูลเดียวกัน แยกสาขาเป็น russian sage แบบที่มีกิ่งก้านยาวๆหว่าหน่อยค่ะ

บล็อกล่าสุดเราก็มี salvia มาฝากค่ะ ไปสวนที่เดิมอีกแล้วโดย: anigia วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:22:03:22 น.
  
มาแย้วค่าคุณฟ้าใส
เพิ่งได้เข้าบล็อก แหะๆ


รินเปิดมาก็ทายถูกเลยว่าดอกผักบุ้งฝรั่งเพราะเห็นบ่อยมากกกก
เป็นดอกที่สวยจริงๆคะ

เวลาถูกฝนแรงๆ หายโม๊ด

แต่เมื่อเทียบกับความสวยแล้ว แจ่วเลย
สดใจ อยากให้กลีบแข็งแรงหน่อยเนอะ

ต้องให้อาจารย์เต๊ะ ไปก้มๆ ถ่ายรูปบ้างซะแล้วสิเน้อ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:23:06:21 น.
  
โหวตแรกของวันค่า


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog


ช่วงนี้คงไม่มีเวลาอัพบล็อก อาทิตย์นี้คงไม่มีงานส่งค่า แหะๆ
แต่ก็ไม่แน่
ช่วงนี้เวลาเข้าบล็อกน้อยลงจริงๆ

ขอบคุณสำหรับโหวตบล็อกฟินๆ หมอกสวยๆน้า
แต่จะได้ไปอีกรอบไหม ต้องคิดนานเลยค่าโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:23:07:31 น.
  
สีสวยโดนใจจริงๆ
กลีบอบบางมาก
บานพร้อมกันเยอะๆสวยมากมาย
มองเพลินเลยล่ะ
เห็นแล้วอยากถ่ายรูปจริงๆ
แต่ไม่มีให้ถ่ายนิสิปัญหา55
มาซะดึกเลยล่ะ
ฝันดีนะ เดี๋ยวเราก็ไปนอนบ้าง

โดย: NENE77 วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:0:00:39 น.
  
สีสวยจังเลยค่ะ
โดย: หนีแม่มาอาร์ซีเอ วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:0:26:15 น.
  
555 อ่านแล้วมองเห็นภาพเลย กร้ากกก
เป็นเราหน่อยไม่ได้ ต้องมีวิธีเอาคืนกันบ้างแล้ว
นี่แสดงว่าปล่อยให้เป็นใหญ่ซะเคยตัว อย่างนี้ต้องปฏิวัติแล้ว
ไม่งั้นก็จะเป็น "ทาสแมว" ไปตลอดชีวิต ฮ่า ๆ
.
.
จะบอกว่าเค้าไม่กล้า จะเชื่อไหมอ่า
ทุกวันนี้ก็พยายามเอา้น้ำเย็นเข้าลูบอยู่
คุณเธอก็เริ่มจะโอเคแล้วล่ะ จะมีบ้างที่อุ้มแล้วยังขึ้นเสียงเค้าอยู่ หุหุ
รักเค้าก็ยอมๆ กันหน่อย ฮ่าๆ เด่วแมวไม่รัก ชีช้ำเลยนะนั่น ฮ่าๆ


หนายๆ การบ้านนะ
ให้มาตรวจการบ้าน ป่านนี้ยังไม่ยกเสิร์ฟเลย
ตัดคะแนนฟรีๆ ไปก่อนเลย 3 คะแนน

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:7:16:50 น.
  
อิอิ มาแล้วค่า
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:7:51:29 น.
  
ขอบคุณครับคุณฟ้าใส
เรื่องแปะก๊วย (Ginkgo Biloba)
พอดีถามท่านพันคมว่า..จิงโก๊ะ คืออะไรอยู่

โดย: moresaw วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:7:53:56 น.
  
มาชวนดร.โรสไปชิมผัดผักบุ้งด้วยกันจ้า
ว่างๆแวะไปนะตัวเอง ลิลลี่รออยู่ค่ะท่านประธาน555


โดย: NENE77 วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:15:32:31 น.
  
มาชมดอกผักบุ้งยามเย็นครับ..ท่าน
สีสรรแซ่บดีจัง
ดอกผักบุ๊งจริงๆก็สวยดีนะ เสียดายที่ดูบอบบางไปหน่อย จึงไม่สามารถนำไปใช้งานอะไรได้มากนัก ใช่เปล่าเอ่ย
โดย: พันคม วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:17:50:11 น.
  
55 ว่างแล้วเหรอดร.โรส
ผัดผักบุ้งฝอยนี่เราเห็นในกระทู้ที่พันทิปน่ะ
เลยมาลองทำบ้าง อยากรู้ว่าจะอร่อยมั้ย
เห็นเค้าว่าไปกินที่ร้าน แพงเว่อร์อ่ะ อิอิ
นี่ทำเป็นครั้งที่2เองน่ะ ผักบุ้งไทยกำนึงใช้เวลากรีดเป็นเส้นประมาณเกือบ20นาทีแน่ะ ก็นะอร่อยในแบบผักบุ้งผัดแหละ
ปกติถ้าจะผัดเราใช้ผักบุ้งจีนหั่นท่อนแล้วผัดเลยเร็วดี อิอิ
ผัดดอกกุยช่ายจริงๆก็ผัดใส่ตับแหละ
แต่ไม่มีเลยเป็นเนื้อไก่แทน ว่าไป
เราชอบผัดดอกกุยช่ายใส่ไข่นะ ผัดกินคู่กะน้ำพริกกะปิ เข้ากันสุดๆ กินข้าว2จาน
แล้วจะไม่ไห้มีไขมันรอบพุงไงไหว
โดย: NENE77 วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:20:33:09 น.
  ยกต้นซัลเวียมาฝากคุณฟ้าใสนะคะ

ขอบคุณมากๆที่แวะไปทักทายบล้อกกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์จ้า
โดย: anigia วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:20:52:25 น.
  
มาแล้วจ้า สมัยก่อนนี่ ป๋าเต๊ะ เป็นแฟนละครพิภพมัจจุราช รุ่นแรกๆเลย ชอบดูมากๆ เพราะสมัยก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เอามาทำของอร่อยๆกินมาก
เลยต้องศึกษาทางหนีทีไรเอาไว้ก่อน เพื่อความไม่ประมาท555
โดย: multiple วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:22:05:17 น.
  
มาฟังเพลงเพราะๆเปลี่ยนเพลงใหม่นะครับเนี่ยของพี่เบิร์ดนี่นา เวอร์ชั่นนี้ไม่เคยได้ยิน ฟังแล้วเย็นสบายใจมีกำลังใจดีจังนะครับ ^^

แหมถ้าเรียกต้นผักบุ้งฝรั่งก็ดีนะครับ ฝังดูไทยๆดี สีสวยขนาดนี้อีกหน่อยคงจะได้เห็นกันมากขึ้นนะครับ สีครบเหมือนกุหลายเลยมีทุกสี เอ แต่ไม่มีเหลืองเนอะ 555++ ขาดไปสีนึงจนได้ อิอิ

พรุ่งนี้จะเปิดเม๊นท์เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเจอกันงานตะพาบคราวหน้า ศุกร์ที่4 ต.ค.นะครับโดย: วนารักษ์ วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:22:12:14 น.
  
แวะมาเยี่ยมยามค่ำคืน...หลับฝันดีครับ
โดย: **mp5** วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:22:13:54 น.
  
25 ...

แหะ ๆ ละเอียดอย่างนี้ แสดงว่าอ่านจริง
แต่อ่านไม่หมด ไม่ได้คลิกไปอ่านต่อลิ้งค์ที่ให้ท้ายบล็อก อิอิ

ลองเข้าไปดูตามลิ้งค์ที่ให้นะคะ ...
//www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=85223.0
มีมากมายสารพัดทั้งสีและลวดลายเลยค่ะ ^^

สีเหลืองก็มีค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:23:14:53 น.
  


//www.ebay.com/itm/MORNING-GLORY-several-varieties-20-100-200-1000-2000-seeds-choice-listing-/370879545597
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 กันยายน 2556 เวลา:12:01:44 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
AppleWi Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog

สวัสดีค่ะคุณฟ้าใส

เมื่อสองวันก่อน เจอน้องน้ำมาเยือนค่ะ อัพบล็อกเสร็จ รีบกลับบ้านทันที เพราะ น้ำท่วม ช้ากว่านั้นคงต้องเกาะรถอีแต๋นเข้าบ้านล่ะค่ะ แต่กว่าจะเข้าบ้านได้ก็ลุ้นเสียเอวยอก เพราะ ป๊านายต้นหาทางอ้อม ในจุดที่มีน้ำน้อยที่สุด เสี่ยงน้อยที่สุด กลัวลื่นไถลตกข้างทางค่ะ พี่ขับไม่ได้แน่ ๆ น้ำเข้าไม่ถึงตัวบ้าน แต่รอบนอก หมดค่ะ กลายเป็นชาวเกาะค่ะ ติดอยู่อยู่บ้านสองวัน ที่ร้านก็ปริ่ม ขอบประตูร้านค่ะ

แต่วันนี้ ลดหมดแล้วค่ะ

โดย: ตาลเหลือง วันที่: 25 กันยายน 2556 เวลา:12:44:25 น.
  
คุณฟ้า แหะ แหะ ภาพมันใหญ่เกิ๊น คุณฟ้าลบได้นะค่ะ เกรงใจเพื่อนค่ะ
โดย: ตาลเหลือง วันที่: 25 กันยายน 2556 เวลา:12:48:16 น.
  

โห ส่งการบ้านช้านะเนี่ย
สวนทางกับ อ. เสด็จออกจากโลกไซเบอร์อีกด้วย หุหุ
เมื่อวาน อ. รีบไปแปลงโฉมอ่าน๊าาา
นานๆ ทีจะมีงานเลี้ยง ต้องสวยไว้ก่อน ฮี่ๆ

มาม่ะ มาตรวจการบ้านของเราดีกว่า
โห หน้าตาเนี่ย เลียนแบบได้เหมือนจริงๆ นะนั่น
น่าทานมากค่าาาา เมนูผ่านค่าา ผัดสะตอจงเจริญ
ว่าแต่ไม่ยกข้าวสวยมาเสิร์ฟ หักคะแนนๆ อีกแล้ว 555+

ลูกศิษย์ต้องไปหาเมนูอื่นมาแก้ตัวนะค่าาา

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 25 กันยายน 2556 เวลา:13:20:22 น.
  
วันนี้กินเตี๋ยวเรือไป2ชามเอง หิวอีกแล้ว
แง้วๆๆๆๆ
แต่ว่า บ้านนี้มีของกินแยะนะนี่
ทำไมไม่ทำบลอกอาหารมั่งล้าๆๆๆๆๆ555
โดย: multiple วันที่: 25 กันยายน 2556 เวลา:13:46:43 น.
  
29 ...

ไม่เป็นไรค่ะ ภาพใหญ่ได้เท่าที่ฟ้าใสทำโค้ดกันไว้แล้ว
อีกอย่างหนึ่ง ขยายใหญ่ทำให้เป็ดกลายเป็นห่านได้ด้วย อิอิ

ตกลงน้ำท่วมสูงแค่คอเป็ดใช่ไหมคะ เห็นเป็ดมอมแมมเชียวค่ะ
โชคดีไม่ได้ท่วม "คอห่าน" ด้วย เหอ ๆ

ที่บ้านก็มีเป็ดเหมือนกันค่ะ แต่รับรองน้ำท่วมยังไง
ก็ไม่มีวันท่วมหลังเป็ดแน่นอน

ดีใจที่น้ำลดแล้วนะคะ มาเร็วไปเร็วไม่อ้อยอิ่งอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อย
ขอบคุณสำหรับโหวตด้วยค่ะ ^^


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 กันยายน 2556 เวลา:16:39:10 น.
  
ทักทายยามเย็นจ้า
ผัดกุยช่ายใส่ตับที่ยกไปฝากน่ะ
ตับชิ้นใหญ่ได้ใจมากเลยเพื่อน 55
จริงๆแล้วคือผัดตับใส่ดอกกุยช่ายใช่ป่าว
เพื่อนบอกดอกกุยช่ายผัดไข่แปลกดี
ไม่เคยเห็นเราเลยยกมาฝากล่ะ
เราผัดใส่แครอทกับฟักทองนิดหน่อยเพิ่มสีสัน
และยกไก่ทอดมาแลกกับผัดตับด้วยล่ะ อิอิโดย: NENE77 วันที่: 25 กันยายน 2556 เวลา:18:54:49 น.
  
555 ผัดตับใส่กุยช่าย ใช่เลย อิอิ ...
จานนั้นน่ะทำนานแล้ว แต่ที่ทำใหม่เมื่อเช้านี้เอง
คราวนี้ผัดหมู ใส่น้ำพริกกะปิด้วย


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 กันยายน 2556 เวลา:19:34:28 น.
  
ผัดเมื่อเช้าเหรอตัวเอง
มีเวลาทำกับข้าวตอนเช้า
แสดงว่าเพื่อนตื่นเช้าแน่เลย
ผัดดอกกุยช่ายใส่ไข่ เราผัดเมื่อเย็นนี้เอง
สดๆร้อนเป็นมื้อเย็น กินกับน้ำพริกกะปิ
อร่อยจริงๆเพื่อน อิอิ
โดย: NENE77 วันที่: 25 กันยายน 2556 เวลา:19:44:54 น.
  
ป่าวเลยค่ะ ชอบดอกไม้โทนชมพู ม่วง ส้ม
แบบเจ้าผักบุ้งนี้ แต่ไม่ได้ปลูกเลย ไม่แน่ใจว่า
ถ้าหามาปลูกได้ เค้าจะทนหนาวรึปล่าวด้วยน่ะค่ะ
เมื่อวานไปได้อีกพันธุ์มาปลูกให้เลื้อยกำแพงไม้หน้าบ้าน
คือ clematis คุณฟ้าใสน่าจะรู้จัก ทนหนาว
แต่ปลายฤดูแล้ว ไม่สวยเลย รอลุ้นๆปีหน้าค่ะ
ถ้ารอดจะเอาภาพมาฝากนะคะ
ขอบคุณที่เอาภาพดอกไม้งามๆไปแลกกันค่ะ
โดย: anigia วันที่: 25 กันยายน 2556 เวลา:21:11:31 น.
  
เข้าไปชมมาแล้วครับ ว๊าว อเมซิ่งมากๆมีสีสันลวดลายสวยงามมากๆ แอบดูข้างบนอีกนิดนึงด้วย ปลูกเมืองไทยสบายเลยแจ๋วจริงๆครับ

คงคล้ายๆชวนชมนะครับตอบสนองได้หลายๆสีแต่อันนี้แจ๋วกว่าเยอะ 555++

ขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องหามาปลูกบ้างครับ อิอิ ^^

ปิดบ้านแล้วนะครับผม

โดย: วนารักษ์ วันที่: 25 กันยายน 2556 เวลา:21:40:31 น.
  
37 ...

คุณแอ๋นขา จริง ๆ เจ้า Clematis ที่ว่าน่ะ เราไม่รู้จักหรอกค่ะ
แต่พอไปค้น ๆ ดู ... อ๊ะ ในบล็อกตัวเองก็มีกับเค้าด้วยเหมือนกัน แต่อยู่ในชื่ออื่นค่ะ
ดูจากชื่อวิทยาศาสตร์ถึงรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน สนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะ

พวงวิวาห์ (Sweet Autumn Clematis)
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=fasaiwonmai&month=12-2011&date=06&group=2&gblog=215

พวงแก้วกุดั่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Clematis smilacifolia Wall
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=fasaiwonmai&date=26-11-2010&group=2&gblog=12

สนใจดอกไม้อื่น ๆ ก็เชิญเข้าไปค้นหาข้อมูลในบล็อกฟ้าใสได้นะคะ (ถ้าทำไว้)
มีเครื่องมือช่วยค้นอยู่มุมขวาบนค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 กันยายน 2556 เวลา:9:56:55 น.
  
สวัสดีจ้า

วันนี้ต้นไม้ที่บ้าน ไม่ปรากฏสัญชาติออกดอกอีกแล้ว เลยเอามาให้ชมเล่นๆจ้า

โดย: multiple วันที่: 26 กันยายน 2556 เวลา:10:37:51 น.
  


Micky mouse
สัญชาติ อเมริกัน ... อยู่แล้ว อิอิ
//clgc.rdi.ku.ac.th/index.php/rs/ornamental/340-ochna

ตอบถูก ยกรางวัลมาเสิร์ฟด้วยล่ะ ยิ่งหิว ๆ อยู่
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 กันยายน 2556 เวลา:11:04:21 น.
  
เอ้าๆๆๆ เราปลูกเองยังไม่รู้ว่าต้นไรเล้ย แหะๆ
วันนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวเลย
เอาลูกมิคกี้เม้าส์ไปแทะเล่นก่อนน้า555
โดย: multiple วันที่: 26 กันยายน 2556 เวลา:11:41:29 น.
  
สวัสดีค่ะคุณฟ้าใส

น้องน้ำผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไปค่ะ ทิ้งเพียงร่องรอยไว้

และโชคดีหนักหนา ที่น้ำไม่ท่วมคอห่าน

ไม่งั้น คงได้ เรื่องค่ะ
โดย: ตาลเหลือง วันที่: 26 กันยายน 2556 เวลา:12:10:41 น.
  

ทักทายยามบ่ายจ้าาา
คอมเค้าไม่รู้เป็นอะไรนิ๊
ส่งเม้นเบิ้ลทุกทีเลย เมื่อกี้ก็เพิ่งจะรีเซ็ตเครื่อง
ตอนนี้เป็นอีกแระ ขอเทสหน่อยนะ
หากว่ายังเบิ้ลอีก รอรีเซ็ตเครื่องอีกรอบ
หากยังเป็นอีก ไม่เล่นบล็อกก็ได้เฟ้ยยย

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 26 กันยายน 2556 เวลา:13:09:53 น.
  


ว๊าวๆ กรี๊ดๆ คุณฟ้าใสมีข้อมูลด้วย
ดีใจมากๆ และขอบคุณจังเลย
ชอบตรงที่เค้ามีชื่อไทยนะคะ

อยู่นี้ก็รู้แต่ชื่อพันธุุ์ทางนี้เนาะ มีเยอะมากๆ
ทางนี้เค้าเล่นกันเป็นสมาคมเลยน่ะค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณฟ้าใสจะเข้ามาเก็บข้อมูลค่ะ


โดย: anigia วันที่: 26 กันยายน 2556 เวลา:20:33:08 น.
  
นี่พี่ไม่ได้เข้ามาตั้งแต่วันจันทร์เหรอ ตายๆๆๆ

เคยถ่ายรูปมาหลายครั้ง เจ้ามอร์นิ่งกลอรี่นี้ ชอบมาก ทุกเฉดสีเลย

ภาพดอกหมุนๆ นั่น purple morning glory สวยดี

Island jungle นี่ก็สวย ไม่เคยเห็นสีนี้

เพลงก็นะ พี่ก็ไม่แพ้หรอกฟ้าใส อึด ถึก ยิ่งกว่าคูโบต้าอีก

พิมพ์ไปตั้งเยอะ เค้าบอกให้ใส่ชื่อ วันนี้ 3 รอบละ บ่นแ้ล้ว ไปละ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 26 กันยายน 2556 เวลา:20:33:21 น.
  
46 ...

1. พี่ไม่ได้เข้ามาตั้งแต่วันพฤหัสฯ ทีแล้วค่ะ นับได้ 1 อาทิตย์พอดีเลย แง ๆ
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=morkmek&group=18
เม้นท์ที่ 33 วันพฤหัส 19 ก.ย. 56 8:02:59 น.

2. ภาพที่เห็นเป็นดอกตูมค่ะ ฟ้าใสก็ชอบเหมือนกัน
3. ภาพของคุณ Island jungle ค่ะ ไม่ใช่ชื่อดอกไม้ ^^

เพลงให้กำลังใจตัวเองและคนอื่น ๆ ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณที่แวะมานะคะ อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 กันยายน 2556 เวลา:9:13:37 น.
  
โอ๋ๆ ขอโทษจ้า นิ่งนะๆ

อาทิตย์นึงเลยเหรอ เฮ้ย นานขนาดนั้นเลย มีหลักฐานพร้อม คงแก้ตัวไม่ขึ้นเนาะ

อ๋าย...อีกละ ปล่อยไก่หน้าแตกเยินอีกแล้ว ประจำเล้ยยยยย ชื่อเจ้าของภาพเหรอ

อีโมพี่เจ๊ง อยากได้เสือน้อย แบบของ อ.เต๊ะ ต้องตัวใหญ่แบบนี้ด้วยนะ อ.เต๊ะ ให้มาแล้วด้วย แต่พอพี่ copy มาวาง กลายเป็นอีโมพื้นฐานของบล็อกแก๊งค์ เลยทำลิง วันนี้ เปิดเข้ามาเจ๊งอีก เพราะโฟโต้บัคเก็ท เลยหาซะวุ่นเลย

วางแก้ขัดไปก่อน copy มาหลายชุดละ ยังไม่ค่อยถูกใจเลย
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 27 กันยายน 2556 เวลา:9:43:56 น.
  

สวัสดียามสายจ้าคุณเพื่อน
เช้านี้รีบมาแบบหางจุกตรูดเลยนิ๊
มีเวลาแค่ครึ่ง ชม. กับการทักทายเพื่อนๆ ในโลกไซเบอร์

ไม่พูดพล่ามทำเพลงแระ
ทำงานอย่างมีความสุขในวันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานน๊าา
เย้ พรุ่งนี้ได้หยุดแล้ว ไปทำงานก่อนนะ แห่ะๆ

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 27 กันยายน 2556 เวลา:10:44:00 น.
  
ทักทายวันศุกร์ค่ะ
เพราะเดียวจะหายหน้าหายตาไปสองวัน

ถ้าน้ำเข้าบ้านคง ฮาไม่ออกเหมือนกันค่ะ

ก็ขำ ขำ กันไป ตามประสา ล่ะค่ะ
แต่ชาวบ้านเค้าก็ไม่เครียดนะค่ะ เขาก็จับปลา เล่นน้ำ ล้างรถกันไปค่ะ

ชีวิต ก็เท่านั้นเองค่ะ
โดย: ตาลเหลือง วันที่: 27 กันยายน 2556 เวลา:12:16:25 น.
  
วันนี้งานยุ่งมากเลย อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 กันยายน 2556 เวลา:12:29:03 น.
  
โอ้โห แมวอ้วนดูท่าทางจะซนมากๆ น่ารักดีด้วย ชอบแมวลายเสือแบบนี้แหละสวยมาก ป่านนี้หน้าจอแทบเลตคงจะเต็มไปด้วยรอยข่วนไม่มีชิ้นดีแล้วมั้ง555
ปล.เอาวัดพระพุทธบาท เวอชั่น HIDEF มาฝาก ชมได้ที่นี่น้า อิอิ
//babdee.com/
โดย: multiple วันที่: 27 กันยายน 2556 เวลา:21:11:28 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog

มาให้กำลังใจคุณฟ้าใสค่ะ สำหัรับดอกไม้สวยๆและเพลงไพเราะ คุณฟ้าใสคงสบายดีนะคะ
โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 28 กันยายน 2556 เวลา:14:09:37 น.
  
สวัสดีจ้า

วันนี้ออกไปข้างนอก กลับมาสลบไปเลย แหะๆ
ขอบคุณที่แวะไปชมผลงานhidef วัดพระพุทธบาท ที่แบบดีน้า
งานแบบนี้ตอนนี้คนยังไม่ค่อยสนใจเท่าไร ต้องรออีกสัก50ปี
จะต้องขอบคุณเรา ที่บันทึกเอาไว้ให้ชมเนอะ555
หลับฝันดีมีความสุขจ้า
โดย: multiple วันที่: 28 กันยายน 2556 เวลา:22:35:58 น.
  
54 ...

ความจริงภาพสวย ๆ แบบนี้ ป๋าน่าทำเก็บไว้เป็นแกลลอรี่เลยนะคะ
เปิดบล็อกกลุ่มใหม่ขึ้นมาเลย แล้วรวบรวมภาพสวย ๆ ไว้เป็นหมวดหมู่
อยากดูเมื่อไหร่ก็จะได้เข้าไปดูได้เรื่อย ๆ ไม่กระจัดกระจาย
ให้รายละเอียดของภาพไว้ด้วย ทั้งการถ่ายภาพ และอื่น ๆ

เป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากเรียนรู้การถ่ายภาพสวย ๆ อย่างนี้ด้วย
ได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ ... เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจ
อนาคตยังเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจด้วย
แค่คิดก็มีความสุขแล้วน้าา อิอิ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 29 กันยายน 2556 เวลา:10:52:28 น.
  
ข้อเสนอดีมากแต่ทีมงานmultiple blog ค่อนข้างขี้เกียจมากเลยจ้า ก็คือป๋าเต๊ะนี่เองแหละ555 เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะกลั้นใจทำสักที อิอิ
ส่วนเรื่องไปหาหมอก็เพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยมีอาการหอบหืด กำเริบ เหนื่อยง่าย ต้องไปเอายาตามหมอนัดจ๊ะ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและความเป็นห่วงน้า
โดย: multiple วันที่: 29 กันยายน 2556 เวลา:17:33:37 น.
  
แวะมาเยี่ยมยามค่ำ...สวัสดีครับ
โดย: **mp5** วันที่: 29 กันยายน 2556 เวลา:18:24:01 น.
  
สวัสดีค่ะคุณฟ้าใส
ไม่ได้มาทักทายกันนาน
เข้ามาก็เจอดอกไม้สวย ๆ
เสมอนะคะ ดอกไม้วันนี้สีสัน
สวยจังเลยค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 30 กันยายน 2556 เวลา:0:10:00 น.
  

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 30 กันยายน 2556 เวลา:7:49:22 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Fasaiwonmai.BlogGang.com

ฟ้าใสวันใหม่
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]

บทความทั้งหมด