หลักจรรยาบรรณ (ตอนที่ 2)

4.การวางตนเป็นกลาง (Impartiality)

หมายความว่านักแปลและล่ามจะไม่แนะนำสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ตัวเองมีผลประโยชน์อยู่

- หากลูกค้าต้องการทนายความแล้วสามีทำงานทนายความ ก็ไม่สามารถแนะนำได้เพราะเป็นคนในครอบครัวควรให้ลูกค้าไปหาเองโดยอาจบอกลิงค์หรือชื่อเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดสำนักงานกฎหมายไว้

- หากเทียบเคียงกับสถานการณ์ในการทำงานบริษัททั่วไปกรณีจัดซื้ออุปกรณ์โครงการ หากตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อและผู้เสนอราคาเป็นญาติกัน คุณต้องแจ้งหัวหน้าและขอให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อคนอื่นมาทำหน้าที่แทน

- กรณีที่งานแปลหรือล่ามมีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของนักแปลหรือล่ามทางที่ดีควรถอนตัวออกมาจากงานนั้นเพราะคุณไม่สามารถรับประกันกับลูกค้าได้เลยว่าคุณจะแปลหรือล่ามได้อย่างเป็นกลาง เช่นกรณีทำหน้าที่ล่ามให้คนไข้ที่จะมาทำแท้งซึ่งการทำแท้งในประเทศไทยผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่สังคมประนามนักแปลชาวไทยอาจต้องปฏิเสธงานนี้ไป

- เราเคยเจอกรณีอย่างนี้แต่เป็นกรณีของหมอ ช่วงหนึ่งเราเครียดเรื่องแฟน เพื่อนแนะให้ไปหาจิตแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา หมอผู้หญิงที่เราไปหา ให้คำแนะนำไปก็ตำหนิไปว่าไม่น่าทำอย่างนี้ และตำหนิอะไรอีกมากมาย อย่างนี้ถือว่าหมอคนนี้ทำผิดจรรยาบรรณแพทย์ คราวหลังเราไปหาจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลเดิมแล้วขอเปลี่ยนหมอ ได้คุณหมอผู้ชายคุณหมอก็ถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนหมอ เราก็อธิบายให้ฟังว่าหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้ตามอาการคุณไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ว่าเขาทำผิดหรือถูก การตัดสินใจเป็นเรื่องของคนไข้เขาจะตัดสินใจอย่างไรก็ถือเป็นเรื่องของเขา หมอคนนี้เห็นด้วย พอออกจากห้องเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าแผนกจิตเวช หมอท่านนี้รักษาดีมาก

5.ความถูกต้อง (Accuracy)

หมายความว่านักแปลและล่ามต้องสื่อสารจากภาษาต้นทางเป็นภาษาปลายทางได้ถูกต้องครบถ้วน

- หากลูกค้าพูดคำหยาบล่ามก็ต้องหยาบตามในระดับ (tone) เดียวกัน

- หากลูกค้าพูดจาไม่ปะติดปะต่อล่ามก็ต้องพูดแบบไม่ปะติดปะต่อเหมือนกัน (กรณีผู้ป่วยไปหาหมอ) เพราะหมอจะได้รู้ว่าผู้ป่วยพูดจาไม่ปกติ ถ้าล่ามพูดไปแบบปกติหมอก็จะไม่รู้อาการที่แท้จริง

- ห้ามแก้ไข ดัดแปลงต่อเติม หรือลบข้อความจากเอกสารต้นฉบับ หมายถึงห้ามแปลตกหล่น เคยมีกรณีลูกค้าให้แปลใบเกิด ตัวอักษรจางมากอ่านไม่ออกเลยว่าเกิดส่วนไหนของโลก ไม่รู้แม้กระทั่งว่าเกิดในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ใบเกิดเป็นแบบฟอร์มของไทย ลูกค้าติดต่อมาบอกว่าเขียนได้มั้ยว่าเกิดในจังหวัดตากเราบอกว่าเขียนไม่ได้เพราะต้นฉบับไม่ได้เขียน แต่อ่านดีๆแล้วรู้ว่าเกิดในค่ายผู้ลี้ภัยชื่อนี้นะ ก็สามารถระบุให้ได้ จังหวัดตากมันใกล้ชายแดนพม่าถ้าเราอ่านไม่ออกเลย แล้วลูกค้ามาขอให้ใส่ว่าเกิดในไทยแต่แท้จริงแล้วเกิดในประเทศพม่าปัญหาที่ตามมาคือปัญหาการเมืองเพราะช่วงนั้นประเทศพม่าเป็นประเทศที่โดนคว่ำบาตรเราไม่รู้เลยว่านโยบายของประเทศออสเตรเลียกำหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของประเทศพม่าไว้ยังไง ปัญหาอื่นจะตามมาอีก

- การรับรองความถูกต้องของเอกสารแปลให้ระบุ ชื่อนักแปล รายละเอียดของใบรับรอง NAATI ที่ตนเองถืออยู่(ว่าได้รับการรับรองการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทย หรือภาษาไทยเป็นอังกฤษ) ลงชื่อและระบุวันที่ กรณีที่ใช้ตราประทับ NAATI จำไว้ว่าห้ามทำตรายางลอกเลียนหากต้องใช้ ให้สั่งทำจาก NAATI เพราะตรายางในประเทศออสเตรเลียต้องมีการขึ้นทะเบียนไม่ใช่ไปสั่งร้านหน้าปากซอยทำอันละร้อยบาทได้แบบบ้านเรา

6.ข้อกำหนดเรื่องการจ้างงาน (Employment)

- หากได้รับการว่าจ้างแปลหรือล่ามแล้วการทำงานนั้นจะทำให้มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ปฏิเสธงานนั้น

- ห้ามรับเงินตอบแทนจากการแนะนำใครก็ตามให้ลูกค้าเช่น แนะนำนักแปลเฉพาะด้านให้ลูกค้าแล้วลูกค้าให้ค่าตอบแทนหรือเพื่อนนักแปลคนนั้นให้ค่าหัวคิวมา ก็ไม่สามารถรับได้ ตรงนี้ชัดเจนเพราะถ้าเราได้ค่าหัวคิวจากนักแปลคนนั้น งานต่อๆไปเราก็อยากส่งให้คนนั้นเพราะได้เงิน อย่างนี้ถือว่าไม่เป็นธรรมกับนักแปลรายอื่น (แต่อันนี้เป็นคนละกรณีกับการจ้างช่วง ซึ่งเป็นการที่นักแปลส่งงานให้นักแปลท่านอื่นทำ แล้วรับงานแปลกลับมาเพื่อตรวจแก้ ก่อนส่งให้ลูกค้า  ซึ่งจะต้องมีการบวกค่าตรวจแก้เพิ่มเข้าไปในต้นทุนค่าบริการ)

- นักแปลและล่ามห้ามรับของขวัญหรือทิปยกเว้นของขวัญนั้นเป็นของขวัญเล็กน้อยแทนน้ำใจ

- กรณีที่จ้างช่วง (sub-contract)นักแปลหรือล่ามยังคงต้องรับผิดชอบในผลงานนั้นอยู่

- ถ้ารับงานในฐานะบริษัทแปลเช่น บริษัทแปลและล่าม จ้างให้เราเป็นล่ามที่ประชุม เวลาไปพบลูกค้าให้ยื่นนามบัตรของบริษัทแปล ห้ามยื่นนามบัตรของตัวเอง

7.การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development)

- นักแปลและล่ามต้องใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอและคอยประเมินตนเองว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอยู่หรือไม่

- นักแปลและล่ามต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาอยู่เสมอโดยการเรียนเพิ่มเติม

- นักแปลและล่ามต้องคอยเรียนรู้วัฒนธรรมของภาษาที่ตนเองทำงานอยู่เสมอ

ข้อนี้ถูกบังคับในตัวอยู่แล้วเพราะNAATI กำหนดให้นักแปลและล่ามต้องเก็บคะแนนการพัฒนาวิชาชีพ(CPD) ให้ครบตามที่กำหนดเพื่อขอต่อใบรับรองทุกๆ 3 ปี

8.ความสมานสามัคคีในวิชาชีพ (Professional Solidarity)

-อย่าให้ความเห็นที่ทำให้เพื่อนวิชาชีพเดียวกันหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องเสื่อมเสียเช่น การเอางานแปลของคนอื่นมาชำแหละในเว็บไซต์ ไม่มีนักแปลคนไหนที่แปลถูกครบถ้วนตลอดเวลา ถ้าเขาผิด ก็บอกเขาตรงๆ ไม่ต้องเอามาประจานไม่เหมาะ ไม่ควร นึกถึงใจเขาใจเรา ถ้ามีคนเอางานเราไปทำอย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกยังไง

-ถ้านักแปลหรือล่ามมีความเห็นต่างกัน ให้ปรึกษากัน อย่าให้ร้ายเพื่อนเช่น คนนี้แปลไม่ดี เราตรวจงานเขาหลายรอบแล้วก็ผิดซ้ำซาก รู้เลยว่าแปลไม่เก่ง อย่างนี้ห้ามไปบอกลูกค้าว่านักแปลคนนี้ไม่เก่งแต่ให้คุยกับนักแปลคนนี้โดยตรงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องให้แจ้งสมาคมที่เกี่ยวข้อง

สนใจพูดคุยเรื่องการแปล อีเมลมาที่ natchaon@yahoo.com

ณัชชาอร ชูเชิดศักดิ์ NAATI No. 67061 ออสเตรเลีย
Create Date : 30 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 28 สิงหาคม 2557 6:32:49 น.
Counter : 1793 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13Natchaon
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 281 คน [?]Sawaddee ka. My name is Nat. I am a certified translator. I have been in the translation industry since 2004.

I graduated a master degree in English-Thai translation from Chulalongkorn University, Thailand.

I have the following accreditation:
- NAATI Accreditation for EN < > TH translation (Australia)
- Court Expert Registration for EN < > TH translation (Thailand)
- Member (MCIL), Chartered Institute of Linguists (U.K.)

See details about my services here http://www.nctranslation.net
http://www.expertthai.net

For a quick quote, email your document to natchaon@yahoo.com.

รับแปลเอกสารวีซ่าออสเตรเลียพร้อมประทับตรา NAATI ปรึกษาฟรีที่ natchaon@yahoo.com หรือ Line: Natchaon.NAATI

See below my locations:
- Melbourne: Now - 22 Dec 2017
(Last update: 03 Jul 2017)

NAATI ออสเตรเลีย, NAATI เมลเบิร์น, NAATI ประเทศไทย, NAATI กรุงเทพ, แปลเอกสารพร้อมประทับตรา NAATI, แปลเอกสารโดยนักแปล NAATI, NAATI Australia, NAATI Melbourne, NAATI Thailand, NAATI Bangkok, NAATI translation, NAATI accredited translation, Australia Visa, Partner Visa, Fiance Visa, Prospective Visa, Skilled Migrant, Student Visa, Work Visa, Work and Travel Visa, Online Visa, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงานและท่องเที่ยว, วีซ่าออนไลน์
Thai – English translation, English – Thai Translation, แปลอังกฤษเป็นไทย, แปลไทยเป็นอังกฤษ

*บทความทั้งหมดในบล็อกนี้ สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ*
พฤศจิกายน 2555

 
 
 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
22
23
25
28
29
 
 
All Blog