ตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ก่อนทำ แนะนำให้อ่านบล็อกหัวข้อหลักจรรยาบรรณ ก่อน มี 8 ข้อจะได้รู้ว่าคำถามไหนเกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณข้อไหน

1. มีนักแปลท่านอื่นตรวจและวิจารณ์งานแปลของคุณ บางส่วนคุณเห็นด้วยแต่หลายๆข้อ คุณไม่เห็นด้วย คุณจะทำอย่างไร?

2. คุณได้รับการว่าจ้างแปลใบคำขอเงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมโดยผู้สมัครเป็นเพื่อนของคุณแต่ใช้ชื่ออื่นมายื่นใบคำขอ คุณจะทำอย่างไร คำถามนี้เกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณข้อใด?

3. หลังจากรับงานแปลมาแล้วคุณเพิ่งรู้ว่าทำงานไม่ทันวันกำหนดส่งงานคุณรู้จักเพื่อนนักแปลในสายงานนี้ที่สามารถช่วยแปลได้ คุณจะทำอย่างไร คำถามนี้เกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณข้อใด?

4. ระหว่างทำงานแปล คุณเพิ่งรู้ว่าตัวเอง“มือไม่ถึง” หลักจรรยาบรรณกำหนดให้คุณทำอย่างไร?

5. หน่วยงานราชการส่งเอกสารมาให้คุณแปลเอกสารนั้นเป็นของคนที่คุณรู้จัก คุณจะทำอย่างไร เพราะอะไร?

6. ลูกค้าส่งสูติบัตรมาให้คุณแปล ในเอกสารพบว่าพยัญชนะตัวหนึ่งถูกลบและพิมพ์ทับด้วยพยัญชนะอีกตัวหนึ่ง คุณจะทำอย่างไร?

7. หลังจากแปลเอกสารกฎหมายของลูกค้าเสร็จแล้วคุณยังมีร่างคำแปลและสำเนาต้นฉบับอยู่ คุณจะทำอย่างไรกับเอกสารเหล่านี้?

8. คุณได้รับการว่าจ้างให้ตรวจงานแปลของนักแปลท่านอื่น ตรวจแล้วปรากฎว่างานแปลนั้นไม่ได้มาตรฐาน คุณจะทำอย่างไร?

9. คำศัพท์บางคำในต้นฉบับที่คุณได้รับมานั้นเมื่อแปลเป็นภาษาของคุณแล้ว เป็นคำที่ไม่ใช้กันในวัฒนธรรมของคุณ (เช่นคำนั้นรุนแรงเกินไป) คุณจะทำอย่างไร?

10. ลูกค้าจ้างแปลจดหมายที่เขียนถึงทนายความ เมื่ออ่านจดหมายแล้ว ปรากฏว่าจดหมายนั้นมีข้อมูลที่อาจทำให้อีกคดีหนึ่งซึ่งคุณเป็นคนแปลเอกสารประกอบคดีนั้นได้รับความเสียหายคุณจะทำอย่างไร?

11. ลูกค้าซึ่งขอให้คุณตรวจงานแปลของนักแปลท่านอื่นถามคุณว่า “ถ้าผมจ้างคุณทำงานนี้ คุณให้ราคาถูกกว่านี้หรือเปล่า และคุณทำงานได้ดีกว่านี้หรือไม่”คุณจะตอบว่าอย่างไร คำถามนี้เกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณข้อใด?

12. บริษัทประมงแห่งหนึ่งจ้างให้คุณแปลเอกสารบริษัทซึ่งข้อความตอนหนึ่งระบุปริมาณการจับปลาของบริษัทซึ่งเกินกว่าปริมาณที่รัฐบาลกำหนดคุณจะทำอย่างไร?

13. ระหว่างแปลเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีศัพท์เทคนิคค่อนข้างมากคุณนึกได้ว่าระบบประกันภัยในประเทศของคุณนั้นไม่ซับซ้อนเท่า คุณจะแปลกรมธรรม์โดยใช้ภาษาที่ง่ายและเรียบเรียงคำใหม่เพื่อให้ผู้อ่านอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือไม่?

14. นักแปลควรปฏิเสธที่จะรับงานแปลในกรณีใดบ้าง?

15. ลูกค้าส่งจดหมายจ่าหน้าถึงบริษัทหนึ่งมาให้คุณแปล เนื้อความมีคำหยาบและคำสบถหลายคำ คุณจะเซ็นเซอร์คำเหล่านี้หรือ เพราะอะไร?

16. หากลูกค้าให้ของขวัญหรือสินน้ำใจเพิ่มเติมสำหรับงานแปลของคุณคุณจะทำอย่างไร?

17. ลูกค้าให้เงินคุณเพื่อให้ละเว้นการแปลบางส่วนของเอกสาร คุณจะทำอย่างไร?

18. ทนายความขอให้คุณแปลบันทึกการสอบปากคำของตำรวจกับผู้ต้องหา คุณสังเกตเห็นว่าตำรวจไม่ได้อ่านสิทธิของผู้ต้องหาที่จะไม่ให้การใดๆก่อนการสอบปากคำ คุณจะทำอย่างไร?

19. สำนักงานประกันสังคมจ้างคุณแปลใบคำขอเงินช่วยเหลือซึ่งเป็นของผู้อพยพรายหนึ่งที่คุณรู้ว่าเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย คุณจะแจ้งสำนักงนประกันสังคมหรือไม่ เพราะอะไร?

20. บริษัทแห่งหนึ่งว่าจ้างให้คุณแปลสัญญาจ้างงานมาตรฐานสำหรับพนักงานโดยสัญญาระบุว่า หากพนักงานทำงานเกิน 7 ชั่วโมงต่อวันพนักงานจะได้รับค่าล่วงเวลาในอัตราที่กฎหมายกำหนด แต่ข้อเท็จจริงที่คุณทราบดีคือ เวลาทำงานปกติกำหนดไว้ที่ 8 ชั่วโมง คุณจะแจ้งลูกค้าหรือไม่เพื่อให้ลูกค้าประหยัดเงิน เพราะอะไร?

21. ลูกค้ารายหนึ่งส่งงานด่วนมาให้คุณทำงานนั้นสำคัญมาก แต่ลูกค้าสามารถจ่ายเงินได้เพียงครึ่งเดียวของอัตราค่าแปลปกติ(เช่น จ่ายให้คำละ 4 บาทในขณะที่อัตราปกติอยู่ที่คำละ 8 บาท) คุณจะรับงานนี้หรือไม่ เพราะอะไร?

22. ลูกค้าส่งสำเนาเอกสารประจำตัวมาให้คุณแปล (เช่นทะเบียนสมรส สูติบัตร) นอกจากส่งคำแปลแล้วลูกค้าขอให้คุณรับรองสำเนาถูกต้องของสำเนาเอกสารประจำตัวด้วย คุณจะทำอย่างไร?

23. มีคนรู้จักขอให้คุณเขียนจดหมายรับรองความสัมพันธ์ของเขาและคู่หมั้นเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าและขอให้คุณแปลเอกสารประจำตัวสำหรับแนบไปกับใบคำขอวีซ่าด้วย คุณจะทำอย่างไร?

24. คุณได้รับการว่าจ้างให้แปลบันทึกคำให้การของนักโทษที่ตอบคำถามทนายความซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อคุณแปลเสร็จแล้ว ลูกค้าเพิ่งจะนำเทปบันทึกคำให้การมาให้คุณฟังแล้วปรากฏว่าคำให้การในเทปไม่ตรงกับ คำให้การที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร คุณจะรับรองคำแปลจากต้นฉบับรูปแบบใดคำถามนี้เกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณข้อใด?

25. ในเอกสารที่คุณกำลังแปลอยู่นั้น มีตัวย่อหลายคำที่คุณไม่รู้จักและไม่ปรากฎในพจนานุกรมเล่มไหนเลยคุณจะทำอย่างไร?

26. ลูกค้าซึ่งเป็นตัวแทนทำวีซ่าส่งรายงานการประชุมและเอกสารบริษัทของผู้สมัครมาให้คุณแปล เพื่อประหยัดค่าแปลลูกค้าไฮไลท์เฉพาะบรรทัดที่ต้องการให้คุณแปล แต่คุณอ่านแล้วเห็นว่า หากแปลแค่บางประโยคผู้อ่านจะไม่สามารถจับใจความได้เลยเพราะบริบทไม่เพียงพอ คุณจะทำอย่างไร คำถามนี้เกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณข้อใด?

27. ลูกค้าจ้างให้คุณแปลบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการขอเคลมค่าเสียหายจากบริษัทประกัน ในบันทึกระบุว่า “ผู้แจ้งวางกระเป๋าไว้ที่ชายหาดแล้วจู่ๆ ก็มีคนวิ่งมาหยิบกระเป๋าไปจากจุดนั้น” ลูกค้าแย้งว่าไม่ได้วางกระเป๋าไว้แต่ถืออยู่กับตัว ลูกค้าขอให้คุณแก้คำแปล คุณจะทำอย่างไร?

28. กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองกลุ่มหนึ่งว่าจ้างให้คุณแปลเอกสารประชาสัมพันธ์แต่คุณอ่านแล้วเห็นว่าเนื้อหานั้นเป็นมุมมองทางการเมืองที่ตรงกันข้ามกับมุมมองของคุณคุณจะรับงานนี้หรือไม่ เพราะอะไร?

29. ข้อเสนอที่เสนอให้ก่อนการจ้างงาน และของขวัญหรือสินน้ำใจที่ให้หลังจากส่งงานแล้วต่างกันอย่างไร อธิบาย?

30. ระหว่างแปลเอกสารราชการชิ้นหนึ่งคุณพบว่าเป็นเอกสารเรียกประมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องมีการเวนคืนที่ดินที่คุณเป็นเจ้าของอยู่ คุณจะทำอย่างไร คำถามนี้เกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณข้อใด?

31. คุณมีใบรับรองคุณวุฒิการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ลูกค้ารายหนึ่งขอให้คุณแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย คุณอธิบายแล้วว่าคุณไม่มีใบรับรองสำหรับคู่ภาษานี้ แต่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไร คุณจะทำอย่างไร?

เสาะหาคำถามมาให้ลองคิดกันแต่เราก็ยังทำไม่หมดนะ หลายๆข้อก็ตันเหมือนกัน ถ้าจะหาคำตอบจริงๆ ต้องถาม NAATI ว่าควรทำอย่างไร

สนใจพูดคุยเรื่องการแปลอีเมลมาที่ natchaon@yahoo.com

ณัชชาอรชูเชิดศักดิ์ NAATI No. 67061 ออสเตรเลีย
Create Date : 24 เมษายน 2556
Last Update : 29 กรกฎาคม 2556 15:29:15 น.
Counter : 1383 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Natchaon
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 298 คน [?]Sawaddee ka. My name is Nat. I am a certified translator. I have been in the translation industry since 2004.

I graduated a master degree in English-Thai translation from Chulalongkorn University, Thailand.

I have the following accreditation:
- NAATI Accreditation for EN < > TH translation (Australia)
- Court Expert Registration for EN < > TH translation (Thailand)
- Member (MCIL), Chartered Institute of Linguists (U.K.)

See details about my services here https://www.nctranslation.net
https://www.expertthai.net

For a quick quote, email your document to natchaon@yahoo.com.

รับแปลเอกสารวีซ่าออสเตรเลียพร้อมประทับตรา NAATI ปรึกษาฟรีที่ natchaon@yahoo.com หรือ Line: Natchaon.NAATI

See below my locations:
- Melbourne: 18 Feb - 30 June 2018
(Last update: 15 Feb 2018)

NAATI ออสเตรเลีย, NAATI เมลเบิร์น, NAATI ประเทศไทย, NAATI กรุงเทพ, แปลเอกสารพร้อมประทับตรา NAATI, แปลเอกสารโดยนักแปล NAATI, NAATI Australia, NAATI Melbourne, NAATI Thailand, NAATI Bangkok, NAATI translation, NAATI accredited translation, Australia Visa, Partner Visa, Fiance Visa, Prospective Visa, Skilled Migrant, Student Visa, Work Visa, Work and Travel Visa, Online Visa, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงานและท่องเที่ยว, วีซ่าออนไลน์
Thai – English translation, English – Thai Translation, แปลอังกฤษเป็นไทย, แปลไทยเป็นอังกฤษ

*บทความทั้งหมดในบล็อกนี้ สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ*
เมษายน 2556

 
1
2
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog