การต่ออายุใบรับรอง NAATI
การต่ออายุใบรับรอง NAATI

สองปีก่อนเราต่อใบรับรองคุณวุฒิที่NAATI ออกให้ใบนึง แต่อันนั้นเป็นใบรับรองคุณวุฒิการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ที่เราต่อไปเมื่อสัปดาห์ก่อนคือใบรับรองคุณวุฒิการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราก็เพิ่งต่ออายุทะเบียนผู้เชี่ยวชาญศาลไป

เดือนพฤศจิกายนนี้เราต้องต่ออายุสมาชิกสถาบันภาษาศาสตร์ของอังกฤษ (IOL)

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าถือคุณวุฒิที่มีเงื่อนไขการต่ออายุยุ่งยากหากไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้คุณวุฒินั้นจริงๆ

ใบรับรองคุณวุฒิที่ NAATI ออกให้นั้นมีอายุครั้งละ3 ปี ถ้าหมดอายุแล้วต่อไม่ทันเวลาที่กำหนด อาจต้องสมัครใหม่รวมถึงอาจต้องสอบใหม่

NAATI แก้ไขระเบียบและแบบฟอร์มการต่ออายุเมื่อถึงสิ้นปีภาษี ปีภาษีของออสเตรเลียสิ้นสุดเดือนมิถุนายน คนที่ขอวีซ่าออสเตรเลีย ถ้าสังเกตจะเห็นว่ามักจะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าในสิ้นเดือนมิถุนายนตามปีภาษี

แบบฟอร์มล่าสุดที่เราใช้สำหรับการแจ้งเรื่อง CPD หน้าตาคล้ายของเดิม ที่ต่างไปคือ วิธีกรอกไม่ซับซ้อนเท่าของเก่า การให้คะแนนหัวข้อต่างๆ เหมือนเดิม (อันนี้เราคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมเพราะหาเอกสารเกณฑ์การให้คะแนนฉบับล่าสุดจากเว็บไซต์ไม่เจอ) คือ

ส่วนที่ 1 จรรยาบรรณในวิชาชีพ – นักแปลต้องได้คะแนนอย่างน้อย30 คะแนนภายในระยะเวลา 3 ปี วิธีที่จะทำให้ได้คะแนนในข้อนี้เช่น เข้าร่วมอบรมหัวข้อจรรยาบรรณที่จัดโดยสถาบันวิชาชีพไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาชีพแปล วิชาชีพอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นเรื่องจรรยาบรรณ หัวข้อนี้หาอบรมยากที่สุดแล้วสำหรับเรา ในไทยไม่ค่อยเปิด เวลาเปิดอบรมก็จะเป็นการอบรมเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพนั้นๆอย่างการอบรมจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล บางครั้งเราติดต่อหน่วยงานอบรมไป เขาบอกว่า เปิดรับเฉพาะบุคลากรภายใน (ถ้าใครรู้ว่าอบรมเพิ่มเติมที่ไหนได้โปรดหลังไมค์มาบอกเราด้วย)

หรือใครที่ไม่ได้ไปเข้าอบรมก็อาจจะใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น อาจบทความด้านจรรยาบรรณ ร่วมการอภิปรายเรื่องจรรยาบรรณ โดยต้องมีคนเขียนจดหมายรับรองการเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณมาประกอบการอ้างว่าได้คะแนนในส่วนนี้ด้วย

หรืออาจร่วมอบรมออนไลน์ก็ได้ NAATIเปิดคอร์สนี้ทางอินเทอร์เน็ต เราอบรมไปแล้ว แต่ได้แค่ 20 คะแนน โชคดีที่ต้นไปนี้ เราไปอบรมเรื่องการเป็นนิติบุคคลที่ดีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วมีหัวข้อนึงเป็นเรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เรียนไปชั่วโมงนึงพอดี เลยเคลมคะแนนเพิ่มไปอีก 10 คะแนน

ส่วนที่ 2 การใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง – ส่วนนี้หมายถึงการที่นักแปลเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาเช่น การพักอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ตัวเองพูดภาษาแม่ อย่างนักแปลชาวญี่ปุ่นที่แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ สามารถเคลมคะแนนส่วนนี้ได้หากไปอยู่ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษอย่างน้อย2 สัปดาห์ภายใน 2 ปี

หรือเป็นสมาชิกวารสารเว็บไซต์ ต่างๆ ด้านการแปล ของเราเราเคลมคะแนนส่วนนี้จากการสมัครสมาชิกวารสาร The Linguists ของ IOL อังกฤษ

ถ้าเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติจากสถาบันอุดมศึกษาระหว่าง 10-20 ชั่วโมง ก็จะได้คะแนน 40 คะแนน

ในหัวข้อนี้ นักแปลต้องได้คะแนนอย่างน้อย30 คะแนนภายในระยะเวลา 3 ปี

ส่วนที่ 3 การพัฒนาทักษะด้านการแปลและล่าม - นักแปลต้องได้คะแนนอย่างน้อย 30 คะแนนภายในระยะเวลา 3 ปี นักแปลเคลมคะแนนได้โดยการเข้ารับการอบรมด้านการแปลและล่ามจากสถาบันวิชาชีพเช่น AUSIT, ASLIA, WAITI, NAATI หรือจากมหาวิทยาลัย กรม กระทรวง ทบวงต่างๆ ถ้าเข้าร่วม 1-3 ชั่วโมง จะได้ 20 คะแนน

หรือถ้าได้รับการรับรองคุณวุฒิจากNAATI เพิ่มในคู่ภาษาอื่น นักแปลจะเคลมได้ 40 คะแนน

หรือหากจบการศึกษาด้านการแปลจากสถาบันการศึกษาแบบครบหลักสูตรนักแปลจะได้เยอะกว่า เช่น จบปริญญาตรีด้านการแปล จะได้ 120 คะแนนจบปริญญาโทด้านการแปล จะได้ 150 คะแนน (จำได้ว่าคราวก่อนที่เราต่อมันไม่มีแยกคะแนนปริญญาตรีกับปริญญาโท)

หัวข้อนี้ เราเคลมไป 260 คะแนนเพราะเราเข้าร่วมการสัมนาของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยหลายครั้งไปฟังวิทยากรพูดเรื่องการแปลที่จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล เรียกว่า ถ้าเราอยู่ไทยเราไล่เข้าสัมนาให้เยอะที่สุดเพราะถ้ามาเก็บคะแนนที่ออสเตรเลียสงสัยค่าแปลที่ได้จะไม่พอกิน

ส่วนที่ 4 การพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ – ส่วนนี้ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ เราเคลมไป 220 คะแนนเพราะเราเข้าร่วมการสัมนาด้านกฎหมายของจุฬาฯหลายครั้ง และมีร่วมสัมนาหัวข้ออื่นที่มหาวิทยาลัยอื่นประปราย

ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมในวิชาชีพ –ส่วนนี้ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ นักแปลสามารถเคลมคะแนนได้หากเข้าร่วมประชุมกรรมการของสถาบันวิชาชีพแปลอย่างสม่ำเสมอ

หรือจัดทำสิ่งตีพิมพ์ในด้านการแปลและล่ามเช่น พจนานุกรม คลังคำ วิดีโอ ตรวจแก้วารสารการแปลและล่าม

หรือสอนด้านการแปลและล่ามในสถาบันที่อนุมัติเป็นเวลา5 เดือนขึ้นไป หรือฝึกสอนนักเรียนที่เรียนด้านการแปลอย่างน้อย5 ชั่วโมง

จริงๆเงื่อนไขมีเยอะกว่านี้ ต้องไปอ่านเกณฑ์อย่างละเอียด ไม่รู้ว่าสิ้นเดือน มิถุนายนนี้ มีปรับเกณฑ์เปลี่ยนฟอร์มอีกรอบหรือเปล่า

แบบฟอร์มอีกชุดที่ต้องส่งคู่กันคือแบบฟอร์ม Work Practice Log โดย NAATI ขอหลักฐานการทำงานแปลทั้งหมด เช่นในรูปของจดหมายจากนายจ้างว่านักแปลแปลไปทั้งหมดกี่คำ อันนี้เราทำเป็น freelancer เราก็เลยส่งพวกใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จงานแปลเป็นหลักฐาน คร่าวๆในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เราแปลและตรวจแก้งานแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษไปทั้งหมด 1 ล้านกว่าคำ (ทำเข้าไปได้ไงวะ งงตัวเองเหมือนกัน)

อัตราค่าต่อใบรับรอง (revalidation) อยู่ที่ $ 170 เท่ากันทั้งสำหรับชาวออสเตรเลียและพลเมืองประเทศอื่นๆ

จริงๆ ใบรับรอง TH-EN ของเรามันจะหมดอายุสิ้นเดือนกันยายน แต่เรากำลังจะกลับไทยและอาจจะไปฝรั่งเศสและอังกฤษต่อเลย กลับมาเตรียมเอกสารที่เมลเบิร์นไม่ทันเดือนกันยายน เลยต่ออายุตอนนี้ ซึ่ง NAATI บอกว่า ทำได้ไม่เสียสิทธิ์สำหรับเวลาที่เหลือด้วย

อยากจะบอกว่าเสียเวลาเตรียมเอกสาร 3 วันเต็ม ถ้าทำงานแปลก็จะเท่ากับขาดรายได้วันละ 10,000 x3 วัน เพื่อมาทำเอกสารให้เสร็จ พอทำเอกสารเสร็จแล้ว เอามาเทียบกับสมุดหน้าเหลือง ออกมาเป็นอย่างนี้


มิน่าทำไม หมึกหมด กระดาษก็เกือบหมดรีมเลย

ทำชุดนี้เสร็จแล้วเราไม่แปลกใจที่นักแปลNAATI รุ่นก่อนๆ ก่อนที่จะมีระเบียบเรื่องใบรับรองหมดอายุออกมา ถึงไม่อยาก opt in หรือเข้าร่วมทำตามระเบียบเรื่องการต่ออายุ
Create Date : 08 มิถุนายน 2557
Last Update : 8 มิถุนายน 2557 7:48:56 น.
Counter : 1158 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13Natchaon
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 289 คน [?]Sawaddee ka. My name is Nat. I am a certified translator. I have been in the translation industry since 2004.

I graduated a master degree in English-Thai translation from Chulalongkorn University, Thailand.

I have the following accreditation:
- NAATI Accreditation for EN < > TH translation (Australia)
- Court Expert Registration for EN < > TH translation (Thailand)
- Member (MCIL), Chartered Institute of Linguists (U.K.)

See details about my services here http://www.nctranslation.net
http://www.expertthai.net

For a quick quote, email your document to natchaon@yahoo.com.

รับแปลเอกสารวีซ่าออสเตรเลียพร้อมประทับตรา NAATI ปรึกษาฟรีที่ natchaon@yahoo.com หรือ Line: Natchaon.NAATI

See below my locations:
- Melbourne: Now - 22 Dec 2017
(Last update: 03 Jul 2017)

NAATI ออสเตรเลีย, NAATI เมลเบิร์น, NAATI ประเทศไทย, NAATI กรุงเทพ, แปลเอกสารพร้อมประทับตรา NAATI, แปลเอกสารโดยนักแปล NAATI, NAATI Australia, NAATI Melbourne, NAATI Thailand, NAATI Bangkok, NAATI translation, NAATI accredited translation, Australia Visa, Partner Visa, Fiance Visa, Prospective Visa, Skilled Migrant, Student Visa, Work Visa, Work and Travel Visa, Online Visa, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงานและท่องเที่ยว, วีซ่าออนไลน์
Thai – English translation, English – Thai Translation, แปลอังกฤษเป็นไทย, แปลไทยเป็นอังกฤษ

*บทความทั้งหมดในบล็อกนี้ สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ*
มิถุนายน 2557

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
 
 
All Blog