รวมที่สุดแห่งเมืองหนาว "สถานที่ท่องเที่ยวช่วงปีใหม่"


ที่สุดแห่งเมืองหนาว"เมืองหนาว" ถือเป็นสถานที่สุดฮิตช่วงเทศกาล "ปีใหม่" travel.mthai.com จึงรวม "ที่สุด..แห่งเมืองหนาว" เกาะกระแส "countdown 2012" มาให้พินิจพิจารณาหาที่ไปกันนะ!!

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


ดอยอินทนนท์"ดอยอินทนนท์" จังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับต้นๆ ของการท่องเที่ยว เดิมชื่อว่า ดอยหลวง หรือ ดอยอ่างกา "อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์" เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย (2,599 เมตร) จึงทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ มี น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริภูมิ ถ้ำบริจินดา โครงการหลวงอินทนนท์ และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายจุด


ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่


ดอยอ่างขาง"ดอยอ่างขาง" เป็นที่ตั้ง "สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง" ภายในสถานีมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ แปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว สวนบอนไซ มีการจำหน่ายผลิตผลพืชผักเมืองหนาวที่ปลูกในบริเวณโครงการฯ ให้แก่นักท่องเที่ยว


เขาค้อ – อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์


เขาค้อ"เขาค้อ" เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์อากาศเย็นตลอดปี ค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว และมีทัศนียภาพสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง สถานที่น่าสนใจบนเขาค้อได้แก่ อนุสาวรีย์จีนฮ่อ ฐานอิทธิเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ พระตำหนักเขาค้อ น้ำตกศรีดิษฐ์ สวนสัตว์เปิดเขาค้อ และเนินมหัศจรรย์ หมู่บ้านคุ้มจุดชมวิวกิ่วลม หมู่บ้านนอแล และหมู่บ้านขอบด้ง หมู่บ้านหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย สถานที่น่าสนใจ ในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ทุ่งหญ้ากงวัง ถ้ำผาหงษ์ สวนสนบ้านแปก สวนสนภูกุ่มข้าว น้ำตกซำผักคาว น้ำตกทรายแก้ว น้ำตกทรายเงิน น้ำตกเหวทราย น้ำตกทรายทอง ภูผาจิต หนองปลาไหล หนองน้ำขุ่น น้ำตกตาดพรานบา ผาล้อม ผากอง ถ้ำใหญ่น้ำ (อ่านต่อ...ที่นี่)


ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง จ.เชียงราย


ภูชีฟ้า"ภูชี้ฟ้า" เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตร ส่วนของหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว

ดอยผาตั้งอยู่บนเทือกดอยผาหม่น เป็นจุดชมวิวสองฝั่งโขง ไทย-ลาว และทะเลหมอก บนดอยมีหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะ ชาวจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็น ส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามา ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้


อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย


ภูกระดึง"ภูกระดึง" จังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว ลักษณะเด่นของอุทยานฯ แห่งนี้คือเป็นภูเขาหินทราย ยอดตัด เป็นที่ราบขนาดใหญ่คล้ายใบบอนหรือรูปหัวใจ มีเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร มีความสูง 400-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดท่องเที่ยวประทับใจได้แก่ ผานกแอ่น ผาหล่มสัก ผาหมากดูด น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำสอเหนือ-ใต้ สระอโนดาด เป็นต้น


อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก


ภูหินร่องกล้า"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า"ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลยไร่ภูหินร่องกล้ามียอดเขาสูง 1,617 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมด้วยป่าเต็งรังป่าดิบเขา และป่าสนเขา มีสนสองใบและสนสามใบ ขึ้นปะปนกัน และพบกล้วยไม้ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตามลานหิน เคยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งฐานที่มั่นการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ จุดที่น่าสนใจ ลานหินปุ่ม ลานหินแตก น้ำตกหมันแดง เป็นต้น (อ่านต่อ...ที่นี่)


ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ – ดอยแม่เหาะ จ.แม่ฮ่องสอน


ดอยแม่อูคอ"ดอยแม่อูคอ" เป็นทุ่งดอกบัวตองที่มีพื้นที่ครอบคลุมเป็นเขากว้าง ประมาณ 1 พันไร่ ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อม ๆ กันในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา ดอยแม่เหาะอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 10-8 ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 84 เขตตำบลแม่เหาะ เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณนี้ มีภูมิประเทศที่งดงาม มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อยู่เป็นส่วนมาก ในเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ของทุกปี ดอกบัวตอง หรือทานตะวันป่า จะบานสะพรั่งทั่วหุบเขา


อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย


ภูเรือ"ภูเรือ" เป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกคือ มีส่วนหนึ่งเป็นผา ชะโงกยื่นออกมาเหมือน หัวเรือสำเภาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูเรือจุดที่น่าสนใจบนอุทยานได้แก่ ผาโหล่นน้อย ภูผาสาด และทะเลภูเขา ผาซับทอง หรือ ผากุหลาบขาว เป็นหน้าผาสูงชัน และแหล่งน้ำซับที่มีพืชน้ำไลเคนสีเหลืองคล้ายสีทอง ขึ้นเต็มไปทั่ว น้ำตกห้วยไผ่ เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาสูงชัน ยอดภูเรือ เป็นจุดสูงสุดในอุทยานฯ สามารถมองเห็น แม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย-ลาว

(อ่านต่อ...ที่นี่)

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิถต์


ภูสอยดาว"ภูสอยดาว" สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงที่ป่าปกคลุมอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี การเดินทางขึ้นดอยค่อนข้างลำบาก แต่เมื่อขึ้นไปถึงแล้วจะพบดอกไม้ป่า พันธุ์ต่างๆ เช่น ดอกหงอนนาค ดอกไม้ดินต่าง ๆ สวยงามมาก แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่น้ำตกภูสอยดาว และลานสน (อ่านต่อ...ที่นี่)

ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ปางอุ๋ง"ปางอุ๋ง" หรือ"หมู่บ้านรวมไทย" หมู่บ้านในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมป์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นแนวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างกลมกลืน 

ยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี งดงามจนถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุด เปรียบได้กับ นิวซีแลนด์เมืองไทย


ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ปาย"ปาย" เป็นเมืองเล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา สูงตระหง่านเป็นรอยต่อชายแดนไทย-พม่า ฤดูหนาวอากาศเย็นจัด เพราะถูกปกคลุมด้วยสายหมอก ทุ่งนาสีเขียว แลเห็นไม้เมืองหนาวสูงใหญ่เป็นทิวแถวตามเชิงเขา วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คน "ปาย" จึงดึงดูดนักเดินทางอยากมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งนี้ (อ่านต่อ...ที่นี่)


ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์


ภูทับเบิก"ภูทับเบิก" ตั้งอยู่ ตำบลวังบาล ห่างจากอำเภอหล่มเก่า 40 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร ถือป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ สภาพภูมิประเทศของ "ภูทับเบิก" เป็นธรรมชาติแบบ "ทะเลภูเขา" เพราะสายหมอกอบอวล ไอหนาวคละคลุ้ง ส่งผลให้ฉ่ำปอดกันตลอดปี (อ่านต่อ...ที่นี่)


ดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


ดอยม่อนแจ่มยอด "ดอยม่อนแจ่ม" อยู่ใน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางไม่ทุลักทุเล ใครมีรถพารถมาหย่อนไว้ แล้วเดินสูดบรรยากาศให้ฉ่ำปอด กอดภูเขา สูดเอากลิ่นดอกไม้กันได้เต็มที่ เพราะพื้นที่บนดอยไม่กว้างใหญ่นัก เดินยังไม่ทันเมื่อยก็ได้สัมผัสทิวทัศน์โดยรอบ เตร็ดเตร่ทุกมุมแล้วก็นั่งจิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์ สำราญไอเย็นกันแบบเบา (อ่านต่อ...ที่นี่)

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่


 


 


 


 


 


แม่ปิงสภาพภูมิประเทศโดยรวมของ "อุทยานแห่งชาติแม่ปิง"เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมียอดเขาที่สูงที่สุดชื่อ"ดอยห้วยหลาว" มีความสูงประมาณ 1,238 เมตร เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสาย อาทิ ห้วยแม่หาด ห้วยแม่ก้อ ห้วยโป่งกะ ซึ่งห้วยต่างเหล่านี้ไหลลงสู่ "แม่น้ำปิง" (อ่านต่อ...ที่นี่)


ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


เชียงดาว"ดอยเชียงดาว" อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นเทือกเขา เป็นภูเขาหินปูน ซึ่งประกอบไปด้วยยอดเขาสูงหลายยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ "ดอยหลวงเชียงดาว" สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของบ้านเรา (อ่านต่อ...ที่นี่)


โมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จังหวัดกำแพงเพชร


โมโกจู"ยอดเขาโมโกจู"เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความอดทน ด้วยความสูง 1,964 เมตร จากระดับน้ำทะเล "โมโกจู" จึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน "อุทยานแห่งชาติแม่วงก์" จังหวัดกำแพงเพชรมีหมอกปกคลุมจัดบนยอดเขา โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว เย็นยะเยือก ควันออกปาก พ่นเล่นกันได้ทั้งวัน มองจากยอดเขาลงไปก็จะเห็นทะเลหมอกแห่งป่าตะวันตกอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา (อ่านต่อ...ที่นี่)

ขุนสถาน จังหวัดน่าน


ขุนสถาน"อุทยานแห่งชาติขุนสถาน" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "ขุนสถาน" ครอบคลุมพื้นที่ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังมีต้นนางพญาเสือโคร่งที่จะบานสพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปี (อ่านต่อ...ที่นี่) ที่มา://travel.mthai.com/travel-blog/41816.html


Free TextEditor
Create Date : 29 ธันวาคม 2554
Last Update : 29 ธันวาคม 2554 10:06:21 น.
Counter : 1487 Pageviews.

14 comments
  
สุดยอดจริงๆ
ขอบคุณที่รวบรวมมาให้ตัดสินใจครับ
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:11:05:12 น.
  
ลืมทะเลหมอก360องศาบนภูทอกอําเภอเชียงคานไปหรือเปล่าเอ่ยเป็นที่ดูทะเลหมอกได้รอบทิศทางสวยมากๆให้เป็นตัวเลือกเพิ่มอีก1ที่นะครับ
โดย: เขยเชียงคาน IP: 58.137.114.2 วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:12:41:34 น.
  
อยากไปเที่ยวบ้างจัง..
โดย: MC TROMUST วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:22:20:07 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ... ปีนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ รวย ๆ เฮง ๆ มีแต่สิ่งดี ๆ ผ่านเข้ามา ...^__^


โดย: Lika ka วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:9:11:32 น.
  


..มีความสุข กับปีใหม่ทั้งปีนะครับ
โดย: MC TROMUST วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:11:23:30 น.
  
" สวัสดีปีใหม่..เพื่อนๆ ทุกๆ คนค่ะ "
คงต้องขอโทษค่ะที่ไม่ได้แวะ
เข้าไปหาเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ
ตามบล็อกของแต่ล่ะคนเลย
เพราะตอนนี้กำลังมีปัญหาสุขภาพ
บ้างค่ะ..ทำให้ไม่สะดวกในการ
ใช้คอมฯ เลยต้องอวยพรปีใหม่
กันแบบรวบยอดเลยน่ะค่ะ..
เมื่ออาการดีขึ้นยัยกระป๋องจะตาม
ไปสวัสดีที่ล่ะคนเลยค่ะ..สัญญา

ปีใหม่นี้...กระป๋อง..ขอให้พี่ๆ
เพื่อนๆ น้องๆ จงมีความสุขวิ่ง
เข้าชนอย่างจัง สุขทั้งกาย สบาย
ทั้งใจ สุขภาพแข็งแรง ยิ้มรับกับ
สุขกันได้ทั้งปีน่ะค่ะ....
โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:16:04:57 น.
  
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:17:44:54 น.
  
happy new year ครับ ขอให้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงครับ
โดย: shadee829 วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:19:22:36 น.
  
แวะมาสวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:15:17:00 น.
  
"สวัสดีปีใหม่ 2555
โปรดนำพา พรชัย ให้สุขขี
มอบแด่คน ที่รัก ทุกราตรี
ทุกทิวา ในปีนี้ มีแต่ เฮง"
โดย: daraceo8 วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:17:45:53 น.
  
หยุด หยุด... อีกวัน อากาศฝนตกพร่ำ ๆ

... นอนอีกตามเคย รู้สึกนอนมากจัง กลัวว่าจะเป็นแผลกดทับอยู่เหมือนกัน 555++

ไงก็อวยพรปีใหม่ซะหน่อย ก็หยุดช่วงเทศกาลปีใหม่นิ..^^

โดย: Lika ka วันที่: 3 มกราคม 2555 เวลา:10:15:45 น.
  
ที่สวยๆทั้งนั้นเลยคะ มีตั้งหลายที่ไม่เคยไปคะ

ขอให้สำลักความสุข
ขอให้ทุกข์กระเด็น
ขอให้เห็นรอยยิ้ม
ขอให้อิ่มความรัก
ขอให้หนักเงินหนักทอง
ขอให้มองฟ้าสวย
ขอให้รวยความฝัน
ขอให้มั่นความดี
ขอให้มีแรงใจ
ขอให้ทุกท่านสดใส
สบายกายสบายใจ
ตลอดปี สุขสันต์วันปีใหม่เทอญ

โดย: gymstek วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:20:31:07 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ

สุขกาย สุขใจ อย่าเจ็บ อย่าจน ตลอดปีและตลอดไปนะคะ ^^


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:21:15:38 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ
มีความสุขสมหวังตลอดปี เลยจ้า
โดย: bbmit วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:21:22:05 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

bobobull
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]Fight.. Fight !!
ธันวาคม 2554

 
 
 
 
5
7
9
10
13
23
24
25
27
30
31
 
All Blog