ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2555
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2555
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ททท.

            ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ถือเป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอมหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตัว การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องการทำลวดลายไทย การแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียน การทำเทียนให้เป็นลายไทย แล้วนำไปติดบนต้นเทียน การประดับด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างในท้องถิ่น

            ส่วนการจัดขบวนแห่ก็ล้วนแต่ใช้ของพื้นเมือง เช่น เครื่องแต่งกายขอขบวนฟ้อน จะใช้ผ้าพื้นเมืองเป็นหลัก การฟ้อนรำจะใช้ท่ารำที่ดัดแปลงมาจากวิถีชีวิต การทำมาหากินของชาวบ้าน เป็นท่ารำในรูปแบบของศิลปะที่งดงาม ดนตรีประกอบก็เป็น เครื่องดนตรีประจำถิ่น ผสมเข้ากับการขับร้องที่สนุกสนานเร้าใจ ทำให้งานประเพณีนี้ยิ่งใหญ่ ประชาชนต่างเฝ้ารอคอย ศิลปะการฟ้อนรำที่นิยมนำมาประกอบการแสดงในขบวนแห่ ซึ่งดัดแปลงมาจากการประกอบอาชีพในวิถีชีวิต ประจำวันทั้งสิ้น

            ทั้งนี้ จึงทำให้ "ประเพณีแห่เทียนพรรษา" เป็นอีกหนึ่งงานที่ผู้คนให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อชมความงดงามของต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ซึ่งจังหวัดที่จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2555 ดังนี้...

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555

            จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 ภายใต้ชื่องาน "111 ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ" ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2555 วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน ซึ่ง จังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นแบบในการทำเทียนที่หล่อหลอมจากชุมชนในการจัดทำเทียนถวายเป็นพุทธบูชา พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานทางชลมารค

            โดยภายในงานจะมีการแกะสลักเทียนนานาชาติจากศิลปินนานาชาติ, ขบวนเทียนจากคุ้มวัดต่าง ๆ มีการจัดทำต้นเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ เป็นการนำเทียนประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ มารวบรวมในต้นเทียนเดียวกัน โดยฝีมือช่างเทียนระดับอาจารย์ 9 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี

            ทั้งนี้ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 จะมีการเห่เรือท่วงทำนองอีสาน นับเป็นพิธีที่หาชมได้ที่อุบลราชธานีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นภาคกลางคืนในวันเดียวกัน จะมีการแสดง แสง สี ประกอบขบวนเทียนพรรษา สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ โดยจากคุ้มวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดอุบลราชธานี จะมีในวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 3 สิงหาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770, 0 4525 0714

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอธาตุพนม
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอธาตุพนม ประจำปี 2555

            จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วม งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอธาตุพนม ประจำปี 2555 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2555 ณ ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม โดยภายในงานจะมีขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งด้วยบุพชาติอย่างตระการตา, ชมการประกวดต้นเทียน, การประกวดเทพีต้นเทียน, นมัสการพระธาตุพนม ห่มผ้าพระธาตุพร้อมร่วมพิธีเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ได้ที่ โทรศัพท์ 0 4251 3490-1

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด

            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อำเภอผักไห่ เทศบาลตำบลลาดชะโด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำในปีนี้มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ชมการตกแต่งเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ การประกวดตกแต่งบ้านเรือนริมคลองลาดชะโด การละเล่นพื้นบ้านลาดชะโด การจัดแสดงภาพถ่าย วิถีชีวิตชาวลาดชะโด การจำลองบรรยากาศตลาดน้ำลาดชะโด และในปีนี้ท่านจะได้พบกับการแสดง แสง สี เสียง ชุด สายน้ำแห่งชีวิต ลิขิตวิถีลาดชะโด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวัดลาดชะโด โรงเรียนลาดชะโด โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี และชุมชนอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ททท.ได้ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยเสนอขายรายการนำเที่ยว “กินหรู อยู่สบาย สไตล์ภาคกลาง คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย" ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2555 ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา และร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด ในเส้นทางพระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี-สระบุรี

            ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลลาดชะโด โทรศัพท์ 0 3574 0263 หรือ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา 0 3524 6076-7 หรือสนใจสอบถามข้อมูลรายการนำเที่ยว สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย โทรศัพท์ 0 2642 4426-8

งานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2555
งานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2555

            จังหวัดนครราชสีมา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดงานโดยเทศบาลนครนครราชสีมา กำหนดจัด งานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2555 “เสริมบุญ...สร้างบารมี แห่เทียนโคราช 2555” ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสวนเมืองทองสวนสุรนารี, สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

            สำหรับการประกวดต้นเทียนพรรษา ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศเป็นประจำทุกปี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมชมความงดงามอลังการของต้นเทียนพรรษา ซึ่งแต่ละต้นล้วนเกิดจากความเพียรพยายามของช่างเทียนที่มีความชำนาญ สร้างและแกะสลักต้นเทียนอันวิจิตรงดงาม กล่าวได้ว่าฝีมือของช่างเทียนโคราชนั้นไม่แพ้ใคร ในปีนี้ได้มีการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภท ก. ประเภท ข.  ประเภท ค. พร้อมชมขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ที่แต่ละอำเภอจัดมาอวดโฉมอย่างยิ่งใหญ่เป็นระยะทาง กว่า 7 กิโลเมตร

            ภายในงานยังมีการแสดง แสง สี เสียง พุทธยันตี 2,600 ปี เดอะมิวสิคัล ซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก อีกทั้งกิจกรรมทางบุญ กับ 9 บุญ ร่วมทำบุญตักบาตรหลอดไฟ 1 เดียวในโลก, หล่อเทียนพระประจำวันเกิดเป็นที่ระลึกนำกลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต พร้อมฟังการเสวนาธรรมจากพระวิทยากร และการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยไทยคอนเทมโพรารี่และวงดนตรี ipad กิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “เสริมบุญ...สร้างบารมี” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

            และที่สุดพิเศษกับโรงแรมที่พักทั่วเมืองโคราชในช่วง 4 วัน 4 คืน จัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมที่พัก และดาวน์โหลดใบสมัครประกวดภาพถ่าย ได้ที่ //www.koratcity.net ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลฯ โทรศัพท์ 0 4427 5933 และทาง เฟซบุ๊ก koratcandle และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 3030, 0 4421 3666

แห่เทียนพรรษาทางน้ำ จังหวัดนนทบุรี 2555
แห่เทียนพรรษาทางน้ำ จังหวัดนนทบุรี 2555

            จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ของอำเภอบางกรวย ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาชนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป ร่วมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดนนทบุรี

            สำหรับพีธีรับน้ำเทียนทางน้ำ จะมีตั้งแต่วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2555 เริ่มบริเวณท่าน้ำวัดเกด, พิธีหล่อเทียนทางบก จะมีตั้งแต่วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2555 บริเวณปะรำพิธีวัดชล, พิธีสมโภชเทียนพรรษา จะมีในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 บริเวณปะรำพิธีวัดชลอ และแห่เทียนพรรษาทางน้ำ จะมีในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 บริเวณท่าน้ำวัดชลอ ในเวลา 09 .00 น. แล้วล่องไปตามคลองบางกอกน้อย ไปที่วัดโบสถ์บน พร้อมกับทำพิธีถวายเทียนพรรษา แก่พระภิกษุจากวัดต่าง ๆ จำนวน 48 วัด โดยเรือแต่ละลำจะประดับตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมกับจัดการแสดงนาฏศิลป์ และขับร้องเพลงแห่เรือตลอดทาง

งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา 85 ไอยรา
งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา 85 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน และตักบาตรบนหลังช้าง

            จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา 85 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดินและตักบาตร บนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2555 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยภายในงานจะมีขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนแห่ช้างที่ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟระยิบระยับ และขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนหลังช้าง (ช่วงเย็นวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐานจิตถวายในหลวง พิธีปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนา ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 4447 - 8

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

            จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภายในงานจะมีขบวนแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างงดงามของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมการแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละอำเภอตลอดการแห่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 5789

ที่มา : //travel.kapook.com/view44506.html

Create Date : 26 กรกฎาคม 2555
Last Update : 26 กรกฎาคม 2555 21:49:36 น.
Counter : 3545 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

bobobull
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]Fight.. Fight !!
กรกฏาคม 2555

2
3
4
6
7
9
10
12
13
14
15
17
18
21
27
29
30
 
 
All Blog