รักษ์โลกง่าย ๆ เริ่มได้ที่บ้าน
Home
เรื่องโดย สงฟาง จากนิตยสาร Home&Style ธนาคารกรุงเทพ

          หากว่า บ้านคือวิมานของเรา ถ้าอย่างนั้นโลกใบนี้จะเป็นวิมานของใคร? เราทุกคนต่างก็ต้องพึ่งพิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงจะดีไม่น้อยหากวิมานของเรานั้น นอกจากจะอยู่สบายแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาโลกให้เป็นวิมานที่น่าอยู่สำหรับทุก ๆ ชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ด้วย เราจึงมีเรื่องราวดี ๆ จากนิตยสาร Home&Lifestyle จากธนาคารกรุงเทพ มาฝากคุณ เพื่อการมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรมไปกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล แต่เป็นบ้านของคุณนั่นเอง

  ลดพลังงาน ลดมลพิษ

          หัวใจของการอยู่อาศัยอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นอยู่ที่ความพอดี ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคพลังงาน การไม่ก่อมลพิษที่จะทำร้ายทำลายตนเองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความพอดีในการลงทุนเพื่อทำให้บ้านของคุณ "เขียว" ขึ้น ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ที่เรียกเก็บอยู่ทุกเดือน สารเคมีที่คุณใช้ หรือปริมาณขยะในถังที่คุณต้องเททิ้งอยู่ทุกวันนั่นเอง ความจริงที่เราต้องยอมรับก็คือ ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ การที่บ้านจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้นั้น ย่อมจะต้องอาศัยการลงทุนลงแรงเช่นกัน

  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาแพงจริงหรือ?

          เมื่อพูดถึงการลงทุน หลายคนเชื่อว่าราคาที่ต้องจ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมมักต้องสูงกว่าปกติ แต่อาจไม่จริงเสมอไป เพราะแนวคิดพื้นฐานในการปรับปรุงบ้านให้เป็นมิตรต่อผู้อยู่และไม่ทำร้ายสภาพแวดล้อมนั้น น่าจะหมายถึงการหาจุดสมดุลระหว่างความสามารถในการลดการบริโภคพลังงาน ลดมลพิษ ไม่ขัดกับวิถีชีวิต และเป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์ด้วย ลองชั่งน้ำหนักดูง่าย ๆ ว่า คุณจะเลิกใช้เครื่องซักผ้าเพื่อประหยัดน้ำประหยัดไฟ แล้วกลับไปซักผ้าด้วยมือ หรือจะรอจนกว่าผ้าจะมากพอ แล้วจึงค่อยใส่เครื่องซัก จึงจะดีกว่ากัน

          เรื่องเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่คุณสามารถบริหารจัดการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณได้คิด หรือวางแผนตั้งแต่ต้น คิดทุกอย่างไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่การออกแบบ การกำหนดทิศทางของบ้าน การคัดสรรวัสดุ และการเลือกซื้อของมาใช้สอยในบ้าน โดยทั่วไปการทำให้บ้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มี 2 วิธีได้แก่

1. อาศัยปัจจัยธรรมชาติ

          เป็นการพิจารณาปัจจัยทางกายภาพ เช่น แสงแดดและทางลม เพื่อกำหนดทิศทางการวางตำแหน่งของบ้านให้สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติและลมได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลไปถึงการกำหนดฟังก์ชั่นในการใช้งานของพื้นที่ในบ้านให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดวัน


Home

2. อาศัยเทคโนโลยี

          เช่น การนำเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟน้อย เปลี่ยนไปใช้หลอดผอมแบบใหม่ (T5) หรือใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ ฯลฯ จริงอยู่ที่ว่าวิธีการที่จะทำให้บ้านของคุณเขียวขึ้นอาจทำได้ครบวงจร และประหยัดกว่า หากได้วางแผนทำตั้งแต่แรกเริ่ม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องจ่ายแพงเสมอไปหากต้องการจะปรับเปลี่ยนให้บ้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างที่ต้องการ ลองค่อย ๆ ปรับในสิ่งที่ทำได้ ผ่านทางความคิด การวางแผน และเลือกสรรสิ่งต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้งานในบ้าน โดยเพิ่มเงื่อนไขในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปอีกข้อหนึ่ง นอกเหนือจากคุณสมบัติด้านอื่นที่ต้องพิจารณาอยู่แล้ว

          หากคุณสามารถทำได้ทั้ง 2 วิธีข้างต้น ซึ่งส่งเสริมซึ่งกันและกันก็จะยิ่งกลายเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมห้องนั่งเล่นที่ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกันยามบ่าย จะต้องปิดม่าน เปิดไฟ เปิดเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากถูกแสงแดดส่องโดยตรง เมื่อเปลี่ยนฟังก์ชั่นของห้อง ย้ายห้องนั่งเล่นไปยังฝั่งที่ร่มกว่า เปิดโอกาสให้คุณใช้แสงธรรมชาติได้ จะเปิดหน้าต่างก็ได้ หรือหากจะใช้เครื่องปรับอากาศ (รุ่นประหยัดไฟ) ก็ยังประหยัดกว่า เนื่องจากพื้นที่ส่วนนั้นไม่ได้โดนแสงแดดโดยตรง จึงมีความร้อนสะสมน้อยกว่า เครื่องปรับอากาศก็ไม่ต้องทำงานหนักมาก


Home

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ วัดจากอะไร?

          คุณอาจสงสัยว่า อาคารบ้านเรือนที่อ้างว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นจะวัดได้อย่างไร มีมาตรฐานใดบ้าง อันที่จริงมาตรฐานการวัดระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ถูกพัฒนาขึ้นในต่างประเทศก่อน ต่อมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานได้นำมาปรับปรุง โดยมอบหมายให้ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสถาบันวิจัยพลังงานต่าง ๆ ศึกษาและวิจัยจากระบบที่คล้ายกัน ระบบการออกแบบที่คำนึงถึงเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก (LEED System) ของสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน ซึ่งมีหลักพิจารณาคร่าว ๆ อยู่ 7 ประการด้วยกัน ดังนี้

          พื้นที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ใด มีระบบสาธารณูปโภคแล้วหรือยัง การเข้าถึงยากหรือง่ายเพียงใด

          ระบบน้ำ มีระบบบริหารจัดการน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างไร รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียด้วย

          ระบบพลังงาน มีการใช้พลังงานที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

          วัสดุ ใช้วัสดุแบบไหนในการก่อสร้างและตกแต่ง เช่น วัสดุรีไซเคิล หาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือไม่ หรือต้องขนส่งมาจากที่ไกล ๆ เป็นต้น

          คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการระบายอากาศ การควบคุมมลพิษ อุณหภูมิ และแสงที่ส่องเข้ามาได้

          อายุการใช้งาน ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างจนหมดอายุการใช้งาน

          ผู้อยู่อาศัย ไม่เพียงแต่บ้านเท่านั้น ผู้อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบ อยู่ในข่ายที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน ว่ามีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมแค่ไหน

Home

คุณจะทำอะไรได้บ้าง?

          นอกจากการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยแล้ว คุณยังช่วยโลกได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่คุณทำเองได้ทันที เช่น

          ตั้งเวลาอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องปรับอากาศ ล้วนมีโปรแกรมตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ ถ้าคุณชอบดูโทรทัศน์ก่อนนอน อย่าลืมตั้งเวลาปิดไว้ก่อน เผื่อคุณเผลอหลับไป หรือตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตื่นนอนสัก 15-20 นาที เพื่อลดระยะเวลาการทำงานของเครื่อง

          หมั่นเคลียร์ตู้เย็น ตู้เย็นที่จุของมากเกินไป ย่อมส่งผลต่อการหมุนเวียนอากาศภายในตู้ และอาจทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกินไป

          เลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแทนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือหากซื้อแบบตั้งโต๊ะควรเลือกใช้จอ LCD

          ดึงปลั๊กออกทุกครั้ง เมื่อปิดสวิทช์เครื่องใช้ไฟฟ้า

          อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน หรือปิดหน้าจอทันที จะช่วยประหยัดไฟได้ร้อยละ 60

          อย่าพรมน้ำจนแฉะเวลารีดผ้า เพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึ้น เสียพลังงานมากขึ้น

          หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ำ หม้อหุงต้ม ไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

          ล้างพืชผักผลไม้ในอ่าง หรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ ลดการใช้น้ำลงได้ถึง ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับการเปิดน้ำให้ไหลจากก๊อกโดยตรง

          อย่าทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในแก้วไปเฉย ๆ

          ปลูกต้นไม้เพิ่ม อาทิ เศรษฐีเรือนนอก ต้นราชพฤกษ์ (หรือ ต้นคูน) ซึ่งดูดซับมลพิษได้มาก

          พฤติกรรมบริโภคเกินความจำเป็นของเรา หากพิจารณาไปคงไม่ต่างจากการทุบหม้อข้าวตัวเองนัก เพราะทรัพยากรถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ขณะที่ความเคลื่อนไหวเพื่อการสงวนไว้และทดแทน มีขอบเขตจำกัด เริ่มทำในสิ่งที่คุณทำได้ตั้งแต่วันนี้ และทำงานอย่างจริงจังให้สำนักเพื่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นวิถีชีวิตของคุณ ไม่ใช่เพื่อใครที่ไหน เพื่อคุณ และคนที่คุณรักนั่นเอง


ที่มา : //home.kapook.com/view44973.html
Create Date : 07 สิงหาคม 2555
Last Update : 7 สิงหาคม 2555 20:34:35 น.
Counter : 1962 Pageviews.

2 comments
  
สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ

ความดีที่ทำไว้ เป็นมิตรตามตัวไปเบื้องหน้า

ปอป้านำบุญมาฝาก ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
และมีความสุขกับการทำความดี ตลอดไป...นะคะมาร่วมรักษ์โลกด้วยคน...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:13:28:15 น.
  

Cheap adidas Men's Falcon Leather Baseball Cleat,Collegiate Royal/Running White/Metallic Silver,9 D US best buy

Cheap Bow Net Baseball/Softball Big Mouth Portable Net best price

Cheap Champion Sports Multi-Colored Parachute (30-Feet) best price

Cheap Clarks Bushacre 2 Mens Size 8 Brown Brown Regular Suede Desert Boots best price

Cheap CONVERSE Women's All Star XX-HI (White 6.5 M) best buy

Cheap Cutters The Gamer Football Gloves (Red, XX-Large) best price

Cheap DeMarini Voodoo -13 Youth League Baseball Bat with a 2 1/4-Inch Barrel (17-Ounce, 30-Inch) best buy

Cheap Easton Youth Black Magic Catcher Box Set, Red for sale

Cheap Flag-a-Tag Sonic Boom Flag Belts, Gold, 52-Inch (One Dozen) best buy

Cheap Garmin Approach S1W GPS Golf Watch (old model) best price

Cheap Garmin eTrex 20 Worldwide Handheld GPS Navigator best buy

Cheap Garmin Forerunner 110 GPS-Enabled Sport Watch with Heart Rate Monitor (Pink) best buy

Cheap Garmin Forerunner 110 GPS-Enabled Unisex Sport Watch (Black) best price

Cheap Garmin Forerunner 405CX GPS Sport Watch with Heart Rate Monitor (Blue) best buy

Cheap Garmin Forerunner 410 GPS-Enabled Sports Watch best buy

Cheap Garmin Forerunner 410 GPS-Enabled Sports Watch with Heart Rate Monitor best price

Cheap Garmin Forerunner 610 Touchscreen GPS Watch With Heart Rate Monitor best price

Cheap Garmin Forerunner 910XT GPS-Enabled Sport Watch best price

Cheap Garmin Forerunner 910XT GPS-Enabled Sport Watch with Heart Rate Monitor best price

Cheap Garmin GTU 10 GPS Tracking Unit best price

Cheap Garmin Montana 650t Waterproof Hiking GPS with TOPO U.S. 100K and 5 Megapixel Camera best price

Cheap Insider Bat Size: 07 (Ages 12 & Up) best buy

Cheap Kansas Jayhawks Team Logo Fathead Wall Sticker for sale

Cheap Lifetime 1558 XL Base Height-Adjustable Portable Basketball System with Clear 52-Inch Square Shatter Guard Backboard best buy

Cheap Lifetime 71524 XL Adjustable Portable Basketball System with 54-Inch Backboard for sale

Cheap Lifetime Complete Portable Basketball System, 48" Shatter Guard Backboard for sale

Cheap McDavid Adult HexPad Thudd Sports Girdle, Royal Blue, xxx-large best buy

Cheap McDavid Hexpad Thudd Short with Dual Density Hexpad Thigh Pads (Black, Medium) best price

Cheap Men's Combat II Full Finger Gloves Gloves by Under Armour best price

Cheap Miken NXT (Freak) Supermax ASA Bat, 34x28-Inch for sale

Cheap Mizuno Franchise Softball GFN1403 Slowpitch Fielder's Mitt (14.00-Inch, Right Handed Throw) for sale

Cheap Mizuno Men's 9-Spike Classic G6 Low Switch Baseball Cleat,Black/White,12.5 M US for sale

Cheap Mizuno Men's 9-Spike Erupt Baseball Cleat,Black/White,7.5 M US best price

Cheap Mizuno Vintage Wheel Bag (Black) for sale

Cheap Mizuno Women's 9-Spike Watley G3 Switch Softball Cleat,Red/White,6.5 M US for sale

Cheap Motorola MOTOACTV 16GB Golf Edition GPS Sports Watch and MP3 Player - Retail Packaging for sale

Cheap New Balance BB891 Performance Basketball Shoe,Red,10.5 2E US for sale

Cheap New Balance Men's BB907 Performance Basketball Shoe,White/Black,10.5 2E US for sale

Cheap New Balance Men's MB823 Mid Baseball Cleat,Black,8 D US best price

Cheap Nike Air Monarch IV Mens Wide (4E) Training Shoe (14 (4E) US, White/Navy) best buy

Cheap Nike Air Monarch IV Mens Wide (4E) Training Shoe (14 (4E) US, White/Navy) best price

Cheap Nike AIR PEGASUS+ 28 TEAM (14 3E US, BLACK/WHITE//BLACK) for sale

Cheap Pocket Radar Personal Speed Radar best buy

Cheap Pro Down Collegiate Shield (Black, 16 X26-Inch ) best price

Cheap PUMA Clyde Script Lace-Up Fashion Sneaker,Black/Steel Gray,10 US/11.5 D US best price

Cheap Reebok Men's Zig Pro Future Basketball Shoe,Black,10.5 M US best buy

Cheap Schutt XV Flex QB/WR Shoulder Pad (Small) best price

Cheap Spalding 48-inch Eco Composite Fan Backboard/Rim Combo Unit for sale

Cheap Spalding NBA Official Game Indoor Leather Basketball best price

Cheap Tim Tebow New York Jets #15 Jerseys Green Authentic Football Jersey (Size Medium, Large, X-Large,XX-Large,XXX-Large) (M/48) best price

โดย: bobobull วันที่: 9 สิงหาคม 2555 เวลา:1:18:28 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

bobobull
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]Fight.. Fight !!
สิงหาคม 2555

 
 
 
1
5
12
20
31
 
 
All Blog