“สุโขทัย-ศรีสัชฯ-กำแพงเพชร” เที่ยวมรดกโลก ไม่เคยตกเทรนด์


เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย
       การเที่ยวชมโบราณสถานวัดวาอาราม อาจจะไม่สนุกสนานเหมือนการเที่ยวผจญภัยหรือเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่ได้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย แต่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ไม่เคยตกเทรนด์ ซึ่ง“ตะลอนเที่ยว”เอง ชื่นชอบไม่น้อย เพราะการได้ชมโบราณสถาน ก็เหมือนกับได้ย้อนวันเวลาไปสู่อดีตอันรุ่งเรืองของบ้านเมืองเราและการได้จินตนาการถึงภาพอดีตก็สนุกไม่น้อย

       ในครั้งนี้ “ตะลอนเที่ยว” ได้มีโอกาสเดินทางไปชมโบราณสถานซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นถึง “มรดกโลก” กับกรมศิลปากร ที่จัด “โครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ครั้งที่ 2” ขึ้น โดยเดินทางมาชม “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร” มาคราวนี้เลยได้รับความรู้จากเจ้าสำนักตัวจริง และยิ่งทำให้ซาบซึ้งกับคุณค่ามรดกไทยมากกว่าเดิม

       สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” ตั้งแต่ปี 2534 ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปกรรมไทยในยุคแรกเริ่ม ที่ยังเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีไทยที่ยังคงสืบทอดมาจนปัจจุบัน


เจดีย์วัดมหาธาตุ ด้านล่างมีพระพุทธสาวกเดินพนมมือประทักษิณ
       เรามาเริ่มต้นกันก่อนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย แต่ก่อนจะเข้าไปชมโบราณสถาน ถ้าจะให้ดี เราควรจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เสียก่อนเพื่อจะได้เข้าใจภาพรวมและได้รู้ข้อมูลคร่าวๆ ของแหล่งโบราณสถาน รวมทั้งยังจะได้รู้ว่าไฮไลต์ของแต่ละแห่งอยู่ที่ไหน จะได้ไปชมครบไม่เสียเที่ยว อีกทั้งโบราณวัตถุมีค่าต่างๆ ก็จะเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกัน อย่างที่ “ตะลอนเที่ยว” แวะมาที่ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง” ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงวัตถุโบราณที่มีขนาดใหญ่ เช่น พระพุทธรูปศิลา แผ่นจำหลัก เสมาธรรมจักรศิลา เตาทุเรียงจำลอง เป็นต้น ส่วนอาคารลายสือไท 700 ปี จัดแสดงศิลปวัตถุสมัยสุโขทัย ทั้งพระพุทธรูป เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสังคโลก ศิลาจารึก และอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่มีข้าวของล้ำค่ามากมายเก็บรักษาไว้ ทั้งโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร

       หลังจากนั้นก็ได้เวลาชมตัวโบราณสถาน ที่แม้จะเหลือเพียงซากอาคาร แต่ “ตะลอนเที่ยว” ก็ยังสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองสุโขทัย ซึ่งในอดีตเคยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ โดยโบราณสถานในอุทยานฯ มีทั้งในกำแพงเมืองและนอกกำแพงเมือง รวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง โดย “วัดมหาธาตุ” เป็นวัดขนาดใหญ่และสำคัญที่สุด ตั้งอยู่กลางเมืองสุโขทัย สิ่งสำคัญในวัดคือพระเจดีย์มหาธาตุรูปดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นเจดีย์ประธาน โดยเจดีย์รูปแบบนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยโดยแท้ ชั้นล่างสุดมีพระพุทธสาวกเดินพนมมือประทักษิณ บนฐานเดียวกันยังมีปรางค์ 4 องค์ประจำอยู่บริเวณมุมทั้ง 4 ทิศ และบริเวณมุมทั้ง 4 ทิศยังมีเจดีย์ทรงปราสาทแบบศรีวิชัยผสมลังกา 4 องค์ ยังไม่รวมเจดีย์รายกว่า 200 องค์ ในบริเวณวัดอีกด้วย


โบราณวัตถุล้ำค่าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
       ภายในวัดมีวิหารที่สำคัญคือวิหารพระศรีศากยมุนี หรือวิหารหลวง ตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์พระมหาธาตุ ศิลาจารึกหลักที่ 1 ได้กล่าวถึงสภาพใจกลางเมืองสุโขทัยว่า กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฎฐารส มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม ซึ่งพระพุทธรูปทองน่าจะหมายถึงพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปสำริด ศิลปะสุโขทัย สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ประมาณปี 1904 ปัจจุบันพระศรีศากยมุนีประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม สามารถไปกราบไหว้กันได้

       นอกจากนั้นก็ยังมี “วัดศรีสวาย” ที่โดดเด่นด้วยพระปรางค์ 3 องค์ ศิลปะแบบลพบุรี พบทับหลังสลักรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชิ้นส่วนของเทวรูปและศิวลึงค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัดนี้เคยเป็นเทวสถานของพราหมณ์มาก่อนแล้วจึงแปลงเป็นพุทธสถาน “วัดสระศรี” งดงามด้วยเจดีย์ทรงลังกาซึ่งตั้งอยู่กลางสระตระพังตระกวน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง


วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
       ส่วน “วัดศรีชุม” เป็นอีกหนึ่งวัดนอกกำแพงเมืองที่ไม่ควรพลาดชม วัดนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ นามว่าพระอจนะ มีความหมายว่า ผู้ไม่หวั่นไหว มีเรื่องเล่าว่า ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาชุมนุมทัพที่ "วัดศรีชุม" พระองค์ทรงวางแผนสร้างกำลังใจให้กับทหารโดยการให้ทหาร คนหนึ่งปีนบันไดขึ้นไปทางด้านหลังองค์พระเพื่อและพูดให้กำลังใจแก่เหล่าทหาร ทำให้เกิดตำนาน "พระพูดได้" ขึ้นที่วัดศรีชุม

       ที่จังหวัดสุโขทัยยังมีอีกหนึ่งมรดกโลก คือที่ “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย” เช่นเดียวกัน เราขอแวะไปหาความรู้เป็นพื้นฐานที่ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก” ในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ที่นี่จัดแสดงเรื่องราวน่าสนใจหลายอย่าง ทั้งพัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสวรรคโลกในอดีตตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงเครื่องสังคโลก หรือเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นเมื่อกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เครื่องสังคโลกมีความสวยงามโดดเด่นเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาเป็นเวลานาน และถือเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของกรุงสุโขทัยเลยทีเดียว และนอกจากนั้น ที่นี่ก็ยังจัดแสดงพระพุทธรูปเก่าแก่ที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย และยังมีส่วนจัดแสดงประวัติและผลงานของพระสวรรควรนายก อดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคารามและเจ้าคณะจังหวัดสวรรคโลก ผู้ก่อกำเนิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้


โบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว
       จากพิพิธภัณฑ์ เดินทางต่อไม่ไกลนัก “ตะลอนเที่ยว” ก็มายืนอยู่ที่ “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย” ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในอดีตเป็นเมืองที่เกินขึ้นก่อนที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะขึ้นครองกรุงสุโขทัย แต่ในระยะนั้นมีชื่อว่าเมืองเชลียง ก่อนจะกลายเป็นเมืองศรีสัชนาลัย และเมืองสวรรคโลกในที่สุด

       สิ่งที่ไม่ควรพลาดชมในอุทยานก็คือ “วัดช้างล้อม” ที่มีโบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ประธานทรงลังกา ซึ่งตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง 4 ด้าน รวม 39 เชือก ช้างที่ประดับอยู่ตรงมุมจะมีขนาดใหญ่และมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอ ต้นขา และข้อเท้า ถือได้ว่าเป็นช้างพิเศษ เชื่อกันว่าวัดช้างล้อมนี้เป็นวัดที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า พ่อขุนรามคำแหงให้ขุดอัญเชิญพระธาตุขึ้นมาบูชาและเฉลิมฉลอง หลังจากนั้นจึงฝังลงกลางเมืองศรีสัชนาลัย และก่อเจดีย์ทับลงไป


โบราณวัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
       “วัดเจดีย์เจ็ดแถว” ตั้งอยู่ใกล้วัดช้างล้อม โบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูม อีกทั้งยังมีเจดีย์ราย และอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆ กันถึง 33 องค์ ส่วน “วัดนางพญา” ก็มีความโดดเด่นตรงลวดลายปูนปั้นอันงดงาม ทั้งรูปกึ่งวานรกำลังวิ่ง ลวดลายพรรณพฤกษา และรูปเทพนม ซึ่งเป็นฝีมือชั้นครู รูปแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น

       มาปิดท้ายกันที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งเป็นแห่งสุดท้าย “ตะลอนเที่ยว” แวะชม “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร” ก่อนเช่นเคย ทำให้ได้รู้ถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองกำแพงเพชรตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนดั้งเดิมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 2,500-1,500 ปี มาแล้ว และในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20 ก็เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณต่างๆ เช่น นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร โกสัมพีนคร คณฑี และบางพาน ก่อนจะกลายมาเป็นเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านของสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์


วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
       สำหรับโบราณวัตถุที่นำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็เช่น เครื่องมือหินขัดแบบต่างๆ ภาชนะดินเผา ตะเกียงดินเผาแบบโรมัน เครื่องสังคโลกแบบสุโขทัย นอกจากนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปและเทวรูปอีกมากมาย โดยองค์ที่เป็นไฮไลต์ได้แก่ เทวรูปพระอิศวรหรือพระศิวะ ศิลปะอยุธยา ที่เจ้าพระยาธรรมาโศกราช เจ้าเมืองกำแพงเพชรให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2053 และเทวรูปพระนารายณ์และเทวสตรี ศิลปะสุโขทัย หล่อด้วยสำริด ชำรุดเหลือเพียงส่วนพระองค์ อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะสุโขทัย สกุลช่างกำแพงเพชร ซึ่งล้วนแล้วแต่เก่าแก่แต่งดงาม

       ชมภายในพิพิธภัณฑ์กันไปแล้ว คราวนี้มาชมในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรกันบ้าง โบราณสถานเมืองกำแพงเพชรแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือโบราณสถานหรือกลุ่มวัดที่อยู่ในเมืองที่เรียกว่าคามวาสี และกลุ่มวัดที่อยู่นอกเมือง หรืออรัญวาสี ในวันนี้ “ตะลอนเที่ยว” ไม่ได้ชมทั่วทุกวัด แต่ก็ได้ชมหลายวัดที่น่าสนใจ เช่นที่ “วัดช้างรอบ” ที่มีสิ่งก่อสร้างสำคัญคือเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ รูปแบบองค์เจดีย์ปรับปรุงมาจากเจดีย์ช้างล้อมในศิลปะสุโขทัย แต่ที่นี่ประดับรูปช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก ประดับลวดลายปูนปั้นที่แผงคอ กำไลโคนขาและข้อเท้า ผนังระหว่างช้างแต่ละเชือกตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นนูนสูงรูปต้นไม้งดงาม แต่ค่อนข้างเสียหายไปมาก


พระพุทธรูปยืนที่วัดพระสี่อิริยาบถ
       “วัดพระนอน” แม้จะไม่มีองค์พระนอนให้เห็นเพราะองค์พระพังทลายไปหมดสิ้น แต่ภายในวิหารยังเหลือแท่นประดิษฐานพระนอน และเสาวิหารรองรับหลังคาซึ่งเป็นเสาศิลาแลงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่แท่งเดียวไม่มีรอยต่อ กว้างด้านละ 1 ม. สูง 4-5 ม. เป็นความโดดเด่นที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการใช้วัสดุขนาดใหญ่ในการสร้างอาคาร และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพศิลาแลงเมืองกำแพงเพชรที่มีชื่อเสียงมากกว่าใคร

       “วัดพระสี่อิริยาบถ” โดดเด่นด้วยมณฑปขนาดใหญ่ ทำหน้าที่แทนเจดีย์ประธานของวัด มณฆปเป็นทรงจตุรมุข กึ่งกลางเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทำเป็นมุขยื่นออกมาสี่ทิศ แต่ละด้านก่อผนังให้เว้าเข้าไปเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น 4 อิริยาบถ ได้แก่ พระพุทธรูปลีลา พระพุทธรูปนอน พระพุทธรูปนั่ง และพระพุทธรูปยืน ซึ่งเหลืออยู่เพียงองค์เดียวที่สภาพสมบูรณ์ที่สุด


เทวรูปพระอิศวร ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
       และนี่ก็เป็นมรดกโลกอันล้ำค่ายิ่งของไทยเรา ที่น่าจะหาโอกาสไปชมให้ได้สักครั้งหนึ่ง ซึ่งหากใครมาเที่ยวในช่วงนี้โบราณสถานก็กำลังชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝน ซึ่งแม้จะเฉอะแฉะไปบ้างแต่ฉ่ำเย็นเดินเล่นสบายใจ เพียงมีร่มซักคันหรือเสื้อกันฝนซักตัว พร้อมจักรยานปั่นชมไปชิลล์ๆ น่าจะถูกใจคนชอบท่องเที่ยวแบบเนิบช้าที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ในยุคนี้ ขณะที่การเที่ยวชมโบราณสถานมรดกโลกต่างๆ เหล่านี้ ไม่ว่ากี่ปีๆ จะผ่านไปก็ยังคงทันสมัยไม่เคยตกเทรนด์เสมอ

       ***********************************************************

       ผู้สนใจเที่ยวชมโบราณสถานและสิ่งน่าสนใจในพื้นที่มรดกโลก“สุโขทัย-ศรีสัชฯ-กำแพงเพชร” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โทร. 0-5569-7310,อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โทร.0-5567-9211 และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โทร.0-5571-1921

       สำหรับใครที่ชื่นชอบในความงดงามของโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทางกรมศิลปากร ได้จัด “นิทรรศการภาพถ่ายโบราณสถาน” ขึ้น ในโครงการประกวดภาพถ่ายโบราณสถานทั่วประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ผู้สนใจสามารถไปกันชมได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน ยกเว้นวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่มา://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000085193Create Date : 16 กรกฎาคม 2555
Last Update : 16 กรกฎาคม 2555 15:35:26 น.
Counter : 1528 Pageviews.

7 comments
  
สเจปิ สนฺโต วิวทนฺติ ขิปฺปํ สนฺธียเร ปุน
พาลา ปตฺตาว ภิชฺชนฺติ น เต สมถมชุฌคู

ถ้าแม้สัตบุรุษวิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทได้เร็ว
ส่วนคนพาลทั้งหลายย่อมแตกกัน เหมือนภาชนะดิน
เขาย่อมไม่ได้ความสงบเวรกันเลย

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการให้อภัย ตลอดไป...นะคะสุโขทัย และศรีสัชฯ มีมนต์เสน่ห์เสมอ
ไปแล้ว ก็อยากไปอีก...ไปอีก....ชอบมาก...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 เวลา:9:34:01 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 เวลา:14:56:19 น.
  
โย จ คุตฺเตน จิตฺเตน สุณาติ ชินสาสนํ
เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ สจฺฉิกตฺวา อกุปฺปํตํ
ปปฺปุยฺย ปรมํ สนฺตึ ปรินิพฺพาติ อนาสโว

ผู้ใดมีจิตคุ้มครองแล้ว ฟังคำสอนพระชินเจ้า ผู้นั้นชื่อว่าให้อาสวะทั้งปวงสิ้นไป
ทำให้แจ้งซึ่งอกุปปธรรม บรรลุความสงบอย่างยิ่ง ไม่มีอาสวะ ย่อมดับสนิท

มีความสุขในการดำเนินชีวิตด้วยธรรมะแห่งพระพุทธองค์ ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 18 กรกฎาคม 2555 เวลา:11:04:05 น.
  


สวัสดียามสาย ๆ ค่ะ...^^"

โดย: Lika ka วันที่: 19 กรกฎาคม 2555 เวลา:9:10:10 น.
  
ปฐเมเนว วิตถํ โกธํ หาสํ นิวารเย
ตโต กิจฺจานิ กาเรยฺย ตํ วตํ อาหุ ขตฺติย

เริ่มแรก แก้ไขของที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้เสร็จ
ระงับความโกรธกริ้วและความบันเทิงไว้ก่อน จากนั้นจึงสั่งงาน
ข้อนี้นักปราชญ์กล่าวว่าเป็นวัตร (ระเบียบปฏิบัติ) ของผู้ปกครอง

มีความสุขในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 19 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:45:12 น.
  

Cheap LiLash Purified Eyelash Stimulator 0.20-Fluid Ounces best buy,Cheap NARS Bronzing Powder Laguna for sale,Cheap NARS Orgasm Blush for sale,Cheap SHANY Cosmetics Mineral base Loose Pearl Eye Shadow Glitter for sale,Cheap Shany Super Professional Brush Set Count best price,Cheap Skindinavia Bridal Makeup Finish, 4 Ounce best price,Cheap Stila In the Light Naturaleyes Eye Shadow Palete, .49 Ounce for sale,Cheap Too Faced Cosmetics, Natural Eye, Neutral Eye Shadow Collection best price,Deals Beautyblender 2 + Blendercleanser Combo, The Ultimate MakeUp best buy,Deals Butter London The Top and Tails Set, 2 Count, 0.6 Ounce best price,Deals Coastal Scents 22 Piece Brush Set best price,Deals NARS Blush Taj Mahal for sale,Deals Philosophy Help Me Retinol Night Treatment, 1.05 Ounce for sale,Deals SHANY COSMETICS The Masterpiece 7 Layers All-in-One Makeup Set best price,Deals Stila Stay All Day 10 in 1 HD Beauty Balm, 1.5 Fluid Ounce for sale,Deals Too Faced Cosmetics Primed and Poreless, 1 Ounce for sale,Deals Too Faced Cosmetics, Naked Eye Palette, 0.36-ounce best price,Deals Wonderworld Pinky Cosmetic Set best price,Sales LiLash Purified Eyelash Stimulator (5.91 ml), 0.20-Fluid Ounces best price,Sales NARS Bronzing Blush Duo Orgasm Laguna best price,Sales Philosophy Supernatural Airbrushed Canvas Powder, SPF 15 best price,Sales Shany Cosmetics The Cosmopolitan Nail Polish Set 40 Fluid Ounce for sale,Sales Shany Makeup Kit, Sunset Collection, Extra Large, 32 Ounce best buy,Sales Shany Nail Art Set best price
โดย: bobobull วันที่: 20 กรกฎาคม 2555 เวลา:0:09:56 น.
  

#SALE!!! Sales Timemaster 30In 190cc Briggs OHV RWD Personal Pace BSS Mower for sale,#SALE!!! Sales Gardena 4024 15-Inch Silent Push Reel Lawn Mower with Folding Ergonomic Handle for sale,#SALE!!! Sales K2.19 TV 1550psi Electric Pressure Washer best buy,#SALE!!! Sales DEWALT DH3028 3,000 PSI Honda GX200 Gas Powered Heavy Duty Pressure Washer (CARB Compliant) best buy,#SALE!!! Deals Pressure Pro E3027HC Heavy Duty Professional 2,700 PSI 3.0 GPM Honda Gas Powered Pressure Washer With CAT Pump (CARB Compliant) best price,#SALE!!! Sales Simpson Mini-Brute MB1223 1,200 PSI 120 Volt Electric/Diesel Powered Hot Water Heavy Duty Pressure Washer best price,#SALE!!! Deals Briggs & Stratton Pressure Washer Garden Hose Quick-Connect Kit 6058 for sale,#SALE!!! Cheap Power Boss 020453 2,600 PSI 2.3 GPM 160cc Honda GCV160 Gas Powered Pressure Washer for sale,#SALE!!! Deals Foamer Bottle for Blue Clean AR240 and AR383 (AR3080160) for sale,#SALE!!! Cheap Winegard RT8035T RoadTrip MiniMax Black 15" In-Motion Satellite TV Antenna for sale,#SALE!!! Deals Generac 5625 GP7000 7,000 Watt 410cc OHV Portable Gas Powered Generator best buy,#SALE!!! Sales All Power America APGG6000 6,000-Watt Gas Powered Portable Generator best price,#SALE!!! Cheap ETQ TG1200 1,200 Watt 2 HP 2-Cycle Gas Powered Portable Generator for sale,#SALE!!! Deals Generac 5778 XG4000 4,500 Watt 220cc OHV Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit best price,#SALE!!! Sales DuroMax XP4400-CA 4,400 Watt 6.5 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit (CARB Compliant) best buy,#SALE!!! Cheap DuroMax XP4400E-CA 4,400 Watt 6.5 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit And Electric Start (CARB Compliant) for sale,#SALE!!! Cheap Guardian Ultra Source 12,500-Watt 26 HP Portable Generator 04451 best buy,#SALE!!! Sales Steele Products SP-GG300 3,250 Watt 4-Cycle Gas Powered Portable Generator best price,#SALE!!! Sales Powerland PD3G10000E 10,000 Watt Tri-Fuel 16 HP Gas/Propane/Natural Gas Powered Portable Generator With Electric Start for sale,#SALE!!! Sales Westinghouse WH7000E 8,500 Watt 420cc Gas Powered Portable Generator With Electric Start for sale,#SALE!!! Cheap Generac 5735 GP17500E 26,250 Watt 992cc OHV Portable Gas Powered Generator With Electric Start best buy,#SALE!!! Deals Briggs & Stratton 30468 6,875 Watt 305cc Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit best buy,#SALE!!! Sales Yamaha EF3000iSE 3,000 Watt 171cc OHV 4-Stroke Gas Powered Portable Inverter Generator With Electric Start (CARB Compliant) best price,#SALE!!! Deals Champion Power Equipment 41135 6,800 Watt 338cc 4-Stroke Gas Powered Portable Generator (CARB Compliant) for sale,#SALE!!! Cheap Yamaha EF6300iSDE 6,300 Watt 357cc OHV 4-Stroke Gas Powered Portable Inverter Generator With Electric Start (CARB Compliant) best buy,#SALE!!! Cheap All Power America APG3201 6,500 Watt 10 HP Diesel Powered Generator With Electric Start & Wheel Kit best price,#SALE!!! Cheap Powermate PM0101207 Vx Power Series 1,500 Watt 99cc Gas Powered Portable Generator for sale,#SALE!!! Sales Briggs & Stratton 30470 8,750 Watt 420cc Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit for sale,#SALE!!! Sales DuroMax XP8500E 8,500 Watt 16 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit And Electric Start for sale,#SALE!!! Deals 4pc Soil Sieve Set (not for food), Stainless Steel 12" diameter best price,#SALE!!! Sales Radius Garden NRGSET 4-Piece Gardening Hand Tool Set best price,#SALE!!! Sales Radius Garden 203 PRO Ergonomic Stainless Steel Digging Fork best buy,#SALE!!! Cheap Cold Steel Rifleman's Hawk American Hickory Handle for sale,#SALE!!! Deals Ames True Temper 1914000 Adjustable Thatching Rake with 54-Inch Wood Handle best buy,#SALE!!! Cheap Spray-N-Grow SNG32 Micronutrient, 32-Ounce best buy,#SALE!!! Cheap Corona Clipper 21-Inch Razor Tooth Raker Saw RS 7160 for sale,#SALE!!! Deals Florian 701 Pruner without holster best price,#SALE!!! Cheap Gerber 30-000075 E-Tool Folding Spade with Serrated Blade best buy,#SALE!!! Cheap Fiskars 7855 8-Inch Hatchet for sale,#SALE!!! Cheap Milwaukee Instruments PH55 Waterproof Ph Dual Level LCD Tester best price,#SALE!!! Cheap Fiskars 9234 62-Inch Pruning Stik for sale,#SALE!!! Sales Felco F-8 Classic Pruner with Comfortable Ergonomic Design for sale,
โดย: prayakong วันที่: 20 กรกฎาคม 2555 เวลา:22:09:04 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Monthbobobull
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]Fight.. Fight !!
กรกฏาคม 2555

2
3
4
6
7
9
10
12
13
14
15
17
18
21
27
29
30
 
 
All Blog