คำขวัญวันแม่ 2555


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่า ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญ ซึ่งนับตั้งแต่วันแม่แห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา ก็จะมีการตั้งคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา

          และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่วันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติแก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจะนำไปเผยแพร่เทิดพระคุณแม่ทั่วประเทศ

           โดยในปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ความว่า "มือของแม่นั้น คือ มือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ"คำขวัญวันแม่ประจำปีต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2544

         "พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต  ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2545

         "แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน  บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2546

         "สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่  มิใช่แค่วันใดให้นึกถึงสม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2547

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้ความว่า

         "แม่คือผู้ให้ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดใด นอกจากความรักความเข้าใจจากลูก"

           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้ความว่า

         "แม่ไม่อาจอยู่กับลูกได้ชั่วชีวิต ควรสอนให้เขารู้จักคิดและเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2548

         "ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่ ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2549

         "รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2550

         "ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2551

         "เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2552

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 ความว่า

          "แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง  เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร   เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2553

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 ความว่า

          "แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2554

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2554 ความว่า

          "เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2555

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ความว่า

          "มือของแม่นั้น คือ มือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ"อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่มา : //hilight.kapook.com/view/842

Create Date : 14 สิงหาคม 2555
Last Update : 14 สิงหาคม 2555 20:38:04 น.
Counter : 2406 Pageviews.

3 comments
  
สาธุ สมฺพหุลา ญาตี อปิ รุกฺขา อรญฺญชา
วาโต วหติ เอกฏฐํ พฺรหนฺตมฺปิ วนปฺปตึ

มีญาติพวกพ้องมาก ย่อมเป็นการดี เช่นเดียวกับต้นไม้ในป่าที่มีจำนวนมาก
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว ถึงจะงอกงามใหญ่โตสักเท่าใด ลมก็พัดให้โค่นลงได้

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่รอบตัวด้วยสติปัญญา ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:13:50:47 น.
  

Cheap 3x Frost TPU Gel Rubber Skin Soft Cover Case For iPhone? 4 G 4S Pink+Purple+Blue for sale

Cheap Aduro Shell Holster Combo Case for Samsung Galaxy S3 with Kick-Stand (AT&T, Verizon, T-Mobile, US Cellular & Sprint) best buy

Cheap Baby Blue Polka Dot Flex Gel Case for Iphone 4 & 4S best price

Cheap Contour Design Kate Spade Large Dots Case Iphone 4 01686-0 best buy

Cheap Disney 3d Stitch Movable Ear Flip Hard Case Cover for Iphone 4/4s Xmas gift for sale

Cheap Diztronic Matte Back Black Flexible TPU Case & Screen Protector for Samsung Galaxy Nexus for sale

Cheap For Apple iPhone 4S 4 Black Zebra White Hard Plastic Snap On Case Cover Faceplate for sale

Cheap Griffin Survivor Case iPhone 4/4S BLACK for sale

Cheap Hand Made Lace and Pearl Green Hard Case Cover for iPhone 4 4G 4S for sale

Cheap Hot Pink Deluxe W/chrome Rubberized Snap-on Hard Back Cover Case for AT&T Apple Iphone 4 4g for sale

Cheap Abu Garcia C4 Classic Series Baitcast Reel for sale

Cheap Axion AXN-9702 7-Inch Widescreen LCD Digital Picture Frame for sale

Cheap Barbie Toy Story 3 Made For Each Other Gift Set for sale

Cheap Braun Series 7- 790cc Pulsonic Shaver System best buy

Cheap Casio Protrek PRW2500T-7 Triple Sensor Altimeter Watch best price

Cheap Creative Aurvana 3 In-Ear Noise-Isolating Headphones best buy

Cheap Etymotic Research ER6i Isolator In-Ear Earphones best price

Cheap Garmin Foot Pod for Forerunner 305, 405, and 50 best price

Cheap Garmin nuvi 350 3.5-Inch Portable GPS Navigator best price

Cheap Logitech Cordless Desktop MX 5500 Revolution Bluetooth Mouse and Keyboard for sale

โดย: bobobull วันที่: 16 สิงหาคม 2555 เวลา:22:12:03 น.
  

Deals Samsung UN37EH5000 37-Inch 1080p 120Hz LED HDTV best price

Deals Samsung UN40EH5000 40-Inch 1080p 120 CMR LED HDTV best price

Deals Samsung UN40EH6000 40-Inch 1080p 120Hz LED HDTV for sale

Deals Samsung UN40ES6100 40-Inch 1080p 120Hz Slim LED HDTV best buy

Deals Samsung UN46EH6000 46-Inch 1080p 240 CMR LED HDTV best buy

Deals Samsung UN46ES7500 46" 240Hz 1080p LED 3D HDTV Samsung GT-P3113TSY Galaxy TabTM 2 WiFi best price

Deals Samsung UN55D8000 55-Inch 1080p 240 Hz 3D LED HDTV best buy

Deals Samsung UN55ES6100 55-Inch 1080p 120Hz Slim LED HDTV for sale

Deals Samsung UN60EH6000 60-Inch 1080p 120Hz LED HDTV best buy

Deals Samsung UN65ES8000 65-Inch 1080p 240Hz 3D Slim LED HDTV best price

Deals VideoSecu Low Profile TV Wall Mount for Most 32" - 65" LCD, LED, Plasma, HDTV Flat Panel TV for sale

Deals VideoSecu Tilt TV Wall Mount Bracket for Most 32"- 65" LCD LED Plasma TV Flat Panel Screen HDMI Cable and Magnetic Bubble best buy

Deals VideoSecu TV Wall Mount Tilt Low Profile Ultra Slim Television Mount Bracket best buy

Sales Asus Mini Bluetooth Dongle (USB-BT211) for sale

Sales Cheetah Mounts ALAMLB LCD TV Wall Mount Bracket with Full VESA 100 or 200 Mo best buy

Sales Cheetah Mounts Plasma LCD Flat Screen TV Articulating Full Motion Dual Arm Wall Mount Bracket best price

Sales Edimax EW-7811Un 150 Mbps Wireless 11n Nano Size USB Adapter with EZmax Setup Wizard best buy

Sales Electrified 915B403001 Replacement Lamp with Housing for Mitsubishi Projectors best buy

Sales Keyspan by Tripp Lite USA-19HS Hi-Speed USB Serial Adapter, PC, MAC, supports Cisco Break Sequence for sale

Sales LG AN-WF100 Wi-Fi USB Adaptor best price

โดย: bobobull วันที่: 18 สิงหาคม 2555 เวลา:21:38:38 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

bobobull
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]Fight.. Fight !!
สิงหาคม 2555

 
 
 
1
5
12
20
31
 
 
14 สิงหาคม 2555
All Blog