happy memories
Group Blog
 
<<
กันยายน 2558
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
12 กันยายน 2558
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๒๒๙

ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - Yuhki Kuramoto


ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นกำลังสำคัญในการขยายพื้นที่และกิจการของ โรงพยาบาลศิริราช ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายไทยเจรจากับ มูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์ ในการขอความร่วมมือปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์ไทย และการให้ทุนแก่แพทย์ไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนา ‘โรงพยาบาลศิริราช’ และ โรงเรียนนางพยาบาลและ ผดุงครรภ์ ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชากายวิภาคศาสตร์ในชั้นเตรียมแพทย์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระราชทานทุนทรัพย์สำหรับสร้างตึกคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๑ หลัง และพระราชทานทุนทรัพย์ครึ่งหนึ่งของราคาค่าก่อสร้าง ‘ตึกอำนวยการ’ ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนทางด้านการศึกษาของแพทย์และพยาบาล และพระราชนิพนธ์บทความด้านการแพทย์หลายเรื่อง

เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีต่อการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุขไทย ตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือกิจการด้านการแพทย์สาธารณสุขของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นทุกวิถีทาง
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงมีต่อประเทศชาติ และทรงเป็น พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดย ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จากทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทย จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 'สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ' สื่อสารเนื้อหาพระราชกรณียกิจดังกล่าวออกมาในรูปแบบสื่อผสมมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ ๔-๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ภายในบริเวณงานมีนิทรรศการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ, รู้จักการชะลอวัย, รู้ใช้อาหารและเวชภัณฑ์, รู้เท่าทัน ฟัน เหงือกดี, การบรรยายพิเศษเรื่อง ผู้สูงวัย ใจสบาย กายแข็งแรง โดย ศ.นพ.เสก อักษรนุเคราะห์, แข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลด้านวิชาการ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตรวจวัดสายตา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ๑๓.oo-๑๘.oo น. และการแสดงจาก ตูมตาม เดอะสตาร์, ปาน ธนพร, สุชาติ ชวางกูร และกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลสิรินธร

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก’ พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตทันตแพทย์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ และพระราชทานเกียรติบัตรบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตทันตแพทย์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของแต่ละสถาบัน พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน เวลา ๑๓.๓o น.ภาพและข้อมูลจาก
FB กรุงเทพธุรกิจวันอาทิตย์


แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ-“แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๓๒ จัดโดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เนื่องในวาระเฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จะเปิดให้ชมเป็นวันแรกในวัน “ศิลป์ พีระศรี” ๑๕ กันยายนที่จะถึงนี้ จากนั้นจะจัดแสดงให้ชมไปจนถึง วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา ๑o.oo - ๑๘.oo น. ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระพระสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
manager.co.th


“วิจิตรภูษาพัสตราภรณ์” ประณีตศิลป์บนผืนผ้าและเครื่องแต่งกายโบราณหัตถกรรมและเครื่องแต่งกายเป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในทุกท้องถิ่น ทุกชุมชน

ในแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน พบร่องรอยหลักฐานการถักทอเส้นใยธรรมชาติเป็นผืนผ้ามายาวนาน นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑,๕oo ปี ก่อนพุทธกาล

ในสมัยประวัติศ่าสตร์ ผ้าไม่เพียงใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ในบ้าน แต่ยังเป็นสินค้าสำคัญในการติดต่อค้าขายระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาและยุโรป นับเนื่องหลายศตวรรษ

การค้าขายผ้าในตลาดสากลเช่นนี้ มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุและลวดลายที่แตกต่างออกไปจากเดิม

ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๔ นอกจากผ้าพื้นถิ่นแล้ว ผ้าจากต่างประเทศได้รับความนิยมในตลาดผ้าของไทยมาก ผ้าที่นำเข้าส่วนใหญ่มากจากอินเดียและจีน มีทั้งผ้าทอและผ้าพิมพ์ลาย ซึ่งมีราคาแพง เป็นที่นิยมในราชสำนักและขุนนางชั้นสูง ต่อมาได้ผลิตเลียนแบบและแพร่หลายในตลาดท้องถิ่น

ที่ผ่านมา กรมศิลปากร รวบรวมและจัดแสดงผ้า และเครื่องแต่งกายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนมาก

ผ้าอันหลากหลายเหล่านี้ ล้วนมีคุณค่าทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และชาติพันธุ์วิทยา แสดงภูมิปัญญาช่างในการสร้างสรรค์ สะท้อนถึงวิวัฒนาการ การใช้ผ้า และเครื่องแต่งกายของผู้คนในประเทศและต่างชาติ ดังนั้นผ้าและเครื่องแต่งกายเหล่านี้ จึงนับเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งสืบสานความเป็นมรดกวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติ

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๓ พรรษา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชปณิธานตามเบื้องยุคลบาทในการอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถกรรมไทย

และเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ชมให้ถึงความงามและคุณค่าของสิ่งทอที่เป็นผ้าและผ้าที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกายตามขนบประเพณีโบราณ ตลอดจนร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติ

กรมศิลปากร จึงจัดนิทรรศการ วิจิตรภูษาพัสตราภรณ์ นิทรรศการซึ่งแสดงความประณีตศิลป์ของผ้าและเครื่องแต่งกายโบราณ รวบรวมมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๒o แห่งของประเทศไทย รวมทั้งจากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ผ้าที่นำมาแสดง มีทั้งที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางชั้นสูงและทายาท จากกระทรวงวัง เช่น คลังใน กรมพระภูษามาลา กรมพิณพาทย์และโขนหลวง และผ้าที่ได้รับจากการบริจาคและจัดซื้อ

ประกอบด้วย ฉลองพระองค์ เครื่องแต่งกายของอดีตเจ้าผู้ครองนครหรือเจ้าเมือง ของข้าราชการฝ่ายปกครองและสตรีชั้นสูง ผ้าประดับตกแต่ง ผ้าทอพื้นเมืองจากหลายท้องถิ่น และผ้า-หัตถกรรมสิ่งทอของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคต่าง ๆ

ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการเฉพาะ เช่น การเข้าเฝ้ารับเสด็จ หรือใช้ในประเพณีพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนา เช่น ผ้าทอคัมภีร์ ตาลปัตร ย่ามของพระสงฆ์ หรือใช้ในการแสดง เช่น เครื่องแต่งกายโขนละคร รวมถึงผืนผ้าที่แสดงให้เห็นถึงเทคนิคเฉพาะในการถักทอ หรือการตกแต่งในงาน เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าปักโบราณ

หัตถกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้า จำนวน ๑๙๓ รายการ เหล่านี้ โดยเน้นไปที่ผ้าชิ้นเยี่ยมของราชสำนัก และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ คัดสรรโดยภัณฑารักษ์ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน ทั้งในและต่างประเทศ ทว่าจัดแสดงให้ชมครั้งแรก ระหว่างวันนี้ - ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๙.oo -๑๖.oo น. ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

นอกจากนี้ภายในนิทรรศการ ยังแสดงปฏิบัติการอนุรักษ์ผ้าโบราณ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการอนุรักษ์ผ้า อย่างถูกวิธี

ย่าม ของสมเด็จพระวันรัต(แดง) วัดสุทัศน์ ปักหักทองขวางบนผ้ากำมะหยี่

ผ้าหน้าโขนเรือ ใช้ห้อยหน้าโขนเรือในเรือพระราชพิธี

ชุดของหญิงชาวไทยทรงดำ

ชุดของหญิงสาวไทยรามัญ(มอญ)

ภาพบางส่วนของ ธงหรือตุง ของไทยครั่ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ทำจากผ้าฝ้าย สร้างลวดลายเรขาคณิตด้วยเทคนิค "ขิด" เป็นรูปฉากชีวิตในชนบท


สีสันและลวดลายของ ผ้าซิ่นคำเคิบ ของชาวไทยลื้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

ผ้าอัมปรม ผ้านุ่งสำหรับสตรีชาวเขมรใน จ.สุรินทร์ภาพและข้อมูลจาก
manager.co.th


ภาพสะท้อนตัวตน ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทองวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.oo น. ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ หอศิลป์เจ้าฟ้า มีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ : ภาพสะท้อนตัวตน ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง ในโอกาสเกษียณราชการ ๖๕ ปี ในโอกาสนี้ บรรณาธิการนิตยสาร FINE ART คุณธวัชชัย สมคง ได้เดินทางไปร่วมงาน และศิลปินอีกหลายท่าน อาทิ อ.กมล ทัศนาชาญชลี อ.เดชา วราชุน และ อ.ปรีชา เถาทอง (พี่ชาย) รวมถึงลูกศิษย์มหาวิทยาลัยบูรพาที่มาแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติในงานนิทรรศการครั้งนี้ภาพและข้อมูลจาก
FB Fineart Magazine Thailand


สานสัมพันธ์ ๔o ปีใช้ศิลปะพู่กันจีนช่วยสภากาชาดไทยในโอกาสเฉลิมฉลอง ๔o ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และเฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย สภากาชาดไทย สมาพันธ์ศิลปินไทยจีน และธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันจัด "งานแสดงศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีนเพื่อการกุศล" โดยมีการแถลงข่าวที่ห้องประชุมชั้น ๙ ธนาคารกสิกรไทย พหลโยธิน เมื่อวานนี้

เฉิน เจียง ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอก อัครราชทูตสาธารณรัฐประชา ชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย กล่าวว่า ปีนี้เป็นแห่งการเฉลิมฉลอง๔o ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูตไทยจีน และเฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่จริงๆ แล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน สามารถย้อนกลับไปได้นับพันปี และช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือระยะเวลา ๔o ปีที่ผ่านมา ผู้คนมักกล่าวว่าคนจีนและคนไทยเป็นพี่น้องกัน ซึ่งเป็นความจริง ความสัมพันธ์เช่นนี้หาได้ยากปัจจุบัน ความสัมพันธ์จีนและ

ไทยได้สร้างสถิติเป็นที่หนึ่งในหลายรายการ เช่น การค้าระหว่างประเทศจีนและไทยมีการค้าระหว่างกันมากที่สุด มูลค่า ๑ แสนล้านดอลลาร์ ประเทศจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไทย ๒.๕ พันล้านคนต่อปี เป็นนักท่องเที่ยวจีนมากที่สุด ๕ ล้านคน รวมทั้งมีนักศึกษาจากประเทศจีนเข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมากที่สุด ตัวเลขเหล่านี้ประเมินได้ว่าความสัมพันธ์ไทยและจีนใกล้ชิดกันขนาดไหน

เฉิน เจียง กล่าวต่อว่า จากการสอบถามประชาชนจีนใน ๒o ประเทศที่มีระบอบกษัตริย์ รู้จักพระนามใครบ้าง คนส่วนใหญ่รู้จัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในปี ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพฯ ทรงได้รับการคัดเลือกจากประชาชนให้เป็น ๑ ใน ๑o สุดยอดมิตรชาวต่างชาติของจีน ในจำนวนนี้มีบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ทางสถานทูตจีนจึงร่วมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้

"เมื่อได้เล่าให้ศิลปินจีนบริจาคผลงานร่วมจัดงานศิลปะที่นำรายได้มอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อสาธารณประโยชน์ ศิลปินจีนต่างกระตือรือร้นมอบผลงานให้ และมีการคัดเลือกงานแสดงครั้งนี้ ทั้งนี้ มีนักธุรกิจในประเทศไทยสนใจซื้อภาพทั้งที่ไม่เคยเห็นผลงานมาก่อน แต่ยินดีบริจาคเพื่อการกุศล" ที่ปรึกษาวัฒนธรรม สถานทูตจีน เผย

สวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของสภากาชาดไทย นับตั้งแต่ทรงเป็นยุวกาชาด จนถึงปัจจุบันทรงเป็นอุปนายิกาอำนวยการ ช่วยให้สภากาชาดพัฒนาก้าวหน้าและขยายผลงานครอบคลุมทั่วประเทศ สำหรับความสัมพันธ์ไทยจีน สภากาชาดจีนและสภากาชาดไทยมีความร่วมมือกันซึ่งกันและกัน อาทิ น้ำท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ สภากาชาดจีนให้ความช่วยเหลือไทย และเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ที่มณฑลเสฉวน จีน สภากาชาดไทยไทยก็ให้ความช่วยเหลือเช่นกัน โดยรายได้จากการประมูลภาพครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็น รวมทั้งงานด้านมนุษยธรรมต่อไป

ไพศาล ฉายาวรกุล นายกสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีน เผยว่า ไมตรีสองชาติสืบทอดจากภาพพู่กันจีนตลอด ๑๗ ปีแห่งการสถาปนาสมาพันธ์ฯ เราส่งเสริมมิตรภาพและผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนอย่างแข็งขัน สำหรับการจัดงานแสดงศิลปะพู่กันจีนครั้งนี้ เตรียมงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางสมาพันธ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เดินทางคัดเลือกผลงานที่ประเทศจีนหลายครั้ง ศิลปินต่างร่วมงานด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่แค่ศิลปินอาวุโส แต่มีศิลปินรุ่นใหม่มาแรงร่วมบริจาคงานด้วย

ความอลังการของงานศิลปะฉลอง ๔o ปี ไทย-จีน นี้ จะมีภาพจัดแสดงและจำหน่ายทั้งหมด ๘๖ ภาพ ประกอบด้วยภาพศิลปะการเขียนพู่กันจีน จำนวน ๒๘ ภาพ และภาพวาดจีนเทคนิคต่าง ๆ จำนวน ๕๘ ภาพ

นายกสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีน บอกถึงไฮไลต์ว่า มีทั้งภาพวาดพู่กันจีน ภาพสีน้ำมัน โดยเฉพาะภาพไหมปักและผ้าบาติก เป็นศิลปหัตถกรรมของจีนที่มีมายาวนานสืบทอดจากโบราณนับพันปี เคยจัดแสดงระดับสากลหลายครั้ง ได้รับคำชมเชย หวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมสัมพันธภาพของไทย-จีนไปได้นานแสนนาน สำหรับการจัดนิทรรศการศิลปะการเขียนพู่กันจีนจะจัดแสดงให้ชมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ ๑-๑o กันยายน ๒๕๕๘ ที่ห้องโถงชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน

ด้าน บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนมีความงดงามในหลายมิติ ทั้งด้านการทูต เศรษฐกิจการค้า และศิลปวัฒนธรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอุตสาหะในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีนให้แน่นแฟ้น ในหัวใจคนจีนทั้งประเทศเคารพและยกย่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างสูงเช่นเดียวกับพสกนิกรไทย

"การจัดงานครั้งนี้จะมีรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดของศิลปินจีน จำนวน ๖o ภาพ เป็นเงิน ๖o ล้านบาท โดยจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่สภากาชาดไทยใช้ในการดำเนินงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป" เจ้าสัวบัณฑูรเผย การจัดงาน "แสดงศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีนเพื่อการกุศล ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๔o ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์แห่งการทูตไทย-จีน และเฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จะมีขึ้นวันที่ ๑๘ กันยายนนี้ ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรนิทรรศการ.ภาพและข้อมูลจาก
ryt9.com
redcross.or.th


จิตกรรมนามธรรมจากอีสตันบูลสู่กรุงเทพฯนิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของ Mr. Devrim Erbil จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓o น. ณ โถง ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของ Mr. Devrim Erbil
วันที่ : ๑๑ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘
สถานที่: โถง ชั้น L

นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของ Mr. Devrim Erbil ศิลปินชื่อที่มีชื่อเสียงจากประเทศตุรกี จัดแสดงในหัวข้อ “จิตกรรมนามธรรมจากอีสตันบูลสู่กรุงเทพ - Poetic Abstractions from Istanbul in Bangkok” จิตรกรรมภาพเขียนนี้จะถูกจัดแสดง ณ โถงชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดการพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไปภาพและข้อมูลจาก
contestwar.com


ครูศิลป์: อาชีวศึกษาสืบสานงานศิลป์ ๕ ภาคเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและแสดงถึงศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์ ของครูและอาจารย์ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ชมรมครูศิลปกรรมอาชีวศึกษา โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เตรียมจัดนิทรรศการ “ครูศิลป์: อาชีวศึกษาสืบสานงานศิลป์ ๕ ภาค” ครั้งที่ ๓

นิทรรศการครั้งนี้ รวบรวมผลงานศิลปะจำนวน ๑oo ชิ้น ของครูและอาจารย์ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จาก ๕ ภูมิภาคของประเทศไทย มาจัดแสดงให้ชม โดยแบ่งเป็นเผลงานศิลปะภาคละ ๒o ชิ้น

นอกจากนี้ ยังมีผลงานจากศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียงของแต่ละภาคอีกหลายท่าน มาร่วมจัดแสดงด้วย

ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา ๑o.oo - ๑๙.oo น. ณ ชั้น ๔ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า โทร. o-๒๒๘๑-๕๓๖o-๑

และเชิญผู้สนใจร่วมงานเปิดนิทรรศการในวันที่่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑o.๓o น. โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพและข้อมูลจาก
manager.co.th


แวะชมศิลปะรูปช้างเพื่อการกุศลชวนแวะชมภาพวาดอันงดงามของช้างในหลากหลายรูปแบบที่ตั้งแสดงเรียงรายอยู่ภายในบริเวณสกายล็อบบี้บนชั้น ๒๓ ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้ชื่อนิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทางของช้างและตระกูลไชยจิตต์” ฝีมือของศิลปินพ่อลูกชื่อดัง จรูญ ไชยจิตต์ และจักรพันธ์ ไชยจิตต์

โดยนิทรรศการฯครั้งนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวโดยการนำเสนอผลงานผ่านทาง “ช้าง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย บอกเล่าอดีตความเป็นมา ความผูกพันของคนไทยที่มีต่อช้าง โดยศิลปินได้รับแรงบันดาลใจ จากการที่ได้ทำงานร่วมกับช้าง การวาดรูปร่วมกัน ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ความรู้สึกของช้าง โดยมุ่งมั่นในการนำช้างมาเป็นสัญลักษณ์แทนค่าของชีวิตและจิตใจ จากความรู้สึกภายในแล้วถ่ายทอดมาเป็นผลงานที่จัดแสดงขึ้น

นอกจากจะจัดโชว์ให้ชมความงามของศิลปะแล้ว เขายังทำการเปิดขายเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายงานศิลปกรรมส่วนหนึ่งร่วมสบทบทุนให้กับ “มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม” โดยคุณสามารถรับชมนิทรรศการศิลปะชุดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑o.oo - ๒o.oo น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. o-๒๑oo-๑๒๓๔ ต่อ ๖๗๕๓-๕๖ภาพและข้อมูลจาก
manager.co.th


ชวนมาขยับสเต็ปย้อนยุคไปพร้อมกับเพลงแจ๊สสุดฮิตบางกอกสวิง จัดปาร์ตี้ Diga Diga Doo ชวนมาขยับสเต็ปย้อนยุคไปพร้อมกับเพลงแจ๊สสุดฮิต ภายใต้คอนเซ็ปต์ "1930's Night Out" พร้อมชมการแสดงเบอร์เลสสุดตระการตา โดย ชารอน เดวิส นักเต้นเบอร์เลสชื่อดังจากประเทศอังกฤษ, ฮวน วิลลาเฟน นักเต้นมืออาชีพชาวอาร์เจนตินา และผู้เชี่ยวชาญการแสดงสไตล์ Jazz Era, วงดนตรีสปีกอีซีส์ สวิงแบนด์ จากกรีซ, การแสดงลินดี้ ฮอป โดยทีมนักเต้นระดับโลกจากอังกฤษ อาร์เจนตินา และเกาหลี, การแสดงแท็ปแดนซ์จากนักเต้นมืออาชีพ, ปาร์ตี้อิเล็กโทรสวิง พร้อมเปิดคลาสสอนเต้นสวิงฟรีสำหรับคนไม่เคยมีพื้นฐาน ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ก.ย. เวลา ๒o.oo น. ณ โรงแรม Shanghai Mansion ถนนเยาวราช บัตรราคา ๙oo บาท ช่องทางจำหน่ายบัตร : //www.digadigadoobkk.com หรือติดตามได้ที่ Instagram : DigaDigaDooBKK และ Facebook : DigaDigaDooBKKภาพและข้อมูลจาก
ryt9.comnewsplus.co.th


ความซน...ที่ก้นซอยใครที่ต้องการถูกเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ ด้วยฝีมือการวาดภาพของ น้องกาโม่ - ด.ช.นัทพล โกมลารชุน ในเดือนกันยายน ศิลปินรุ่นเยาว์วัย ๑o ขวบ จะไปนั่งรับวาดภาพสด "เปลี่ยนคุณเป็นหุ่นยนต์" ในงาน รวมเส้น ๔ ตอน ท่าไม้ตาย ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ ใกล้สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ใครที่สนใจสามารถแวะเวียนไปพบน้องกาโม่ได้ตลอดทั้งวัน ระหว่างเวลา ๑o.oo-๑๘.oo น. เพราะน้องกาโม่รับวาดภาพสดเท่านั้น ผู้ที่จะเป็นแบบให้วาด ต้องไปให้เห็นหน้าค่าตา ซึ่งที่ผ่านมามีคนจำนวนหนึ่งติดต่อไปทางinbox ของ facebook Kamo Gallery ให้วาดภาพให้

แต่ก่อนที่ไปพบน้องกาโม่ ที่สวนโมกข์กรุงเทพ อย่าลืมไปชมและให้กำลังใจ กับการแสดงผลงาานชุด “ความซน...ที่ก้นซอย”

ภายในงาน Art on the Street ระหว่างวันที่ ๔ กันยายน - ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ซอยลาดพร้าว ๑๑๒

ซึ่งจุดที่น้องกาโม่แสดงผลงาน ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

เรียกได้ว่าแวะไปงานเดียวคุ้ม เพราะนอกจากจะได้ชมผลงานของน้องกาโม่แล้ว ยังจะได้ชมผลงานของศิลปินท่านอื่น ๆ ที่มีผลงานมาร่วมแสดงในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ “ความซน...ที่ก้นซอย” เป็นผลงานศิลปะที่น้องกาโม่ ต้องการสื่อถึง เรื่องราวในวัยเยาว์ ผ่านมุมมองและความรู้สึกของเด็กด้วยกัน ในวันที่สื่อดิจิตอลยังเดินทางมาไม่ถึงในซอย ความสนุกจึงหาได้ทั่วไปจากเรื่องซุกซนที่หมุนอยู่รอบตัวภาพและข้อมูลจาก
manager.co.th


ชม "ผู้หญิงเปลื้องผ้า” ผ่านภาพถ่ายและภาพวาดของศิลปินกลุ่ม “ปักษ์ใต้ลาติน”เหมีย (MYA) นอกจากจะคือชื่อเรียกหญิงสาว ในภาษาพื้นเมืองของชาวใต้

ล่าสุดยังถูกนำมาตั้งเป็นชื่อนิทรรศการศิลปะของ กลุ่มศิลปิน ปักษ์ใต้ลาติน (Southern Latin) ซึ่งล้วนแต่เป็น ชาวใต้ หรือ คนปักษ์ใต้

ประกอบไปด้วย ชำนิ ทิพย์มณี ช่างภาพ เจ้าของ Chamni’s eye co..ltd, นภดล โชตะศิริ ช่างภาพในตำนานแห่งนิตยสารลลนา,อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ชิระ วิชัยสุทธิกุล , สุรัตน์ จริยวัฒนวิจิตร และ สุรศักดิ์ อิทธิฤทธิ์ ช่างภาพแฟชั่น

เหมีย (MYA) จัดแสดงผลงานศิลปะทั้งเทคนิคภาพถ่ายและภาพวาด ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ และ ความน่าหลงใหลของสตรีเพศ ผ่านการตีความของศิลปินปักษ์ใต้ละติน แต่ละท่าน

"ผู้หญิงสวยที่สุดตอนเปลื้องผ้า" คือความเห็นของ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิลปินผู้ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์ คัดสรรผลงานของศิลปินแต่ละคนมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ และในฐานะศิลปินรับเชิญ ศักดิ์วุฒิจะผลงานภาพวาดพอร์ทเทรตรูปึ่งเป็นภาพผู้หญิงเปลื้องผ้าในแบบของเขา มาร่วมจัดแสดงด้วย

อย่างไรก็ตาม ผลงานภาพวาดและภาพถ่ายที่จัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ไม่ใช่ภาพของผู้หญิงเปลื้องผ้าเพียงอย่างเดียว เพราะผลงานของศิลปินส่วนหนึ่ง ถ่ายทอดถึงการเปลื้องอารมณ์ หรือนำเสนอตัวตนของผู้หญิงแต่ละคนออกมา

เหมีย (MYA) โดย ศิลปินกลุ่มปักษ์ใต้ลาติน เปิดแสดง วันที่ ๔ - ๓o กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑o.oo - ๑๙.oo น. ณ ชั้น ๒ HOF ART Space ) ในโครงการ W District ระหว่าง ถ.สุขุมวิท ๖๙ - ๗๑ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพระโขนง)>ภาพและข้อมูลจาก
manager.co.th


นิทรรศการ ศิลปะสังสรรค์ กังหัน ๒๕๕๘นิทรรศการนี้สะท้อนเรื่องราวเหตุการณ์ในสังคมมนุษย์ วิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ความเป็นไปของวิถีกระแสการเมืองที่เกิดขึ้นผ่านมา และเปิดเปลือยพฤติกรรมเน่าหนองบางด้านมุมของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “คน” ผู้ร่วมว่ายวนในสังคมเดียวกันกับพวกเรา “กลุ่มกังหัน”

วันและเวลา : ๓- ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครภาพและข้อมูลจาก
wikalenda.com


โครงการ GREEN RANGERSททท.จัดทริป ลงพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช ตามรอยผู้ชนะการประกวด โครงการ GREEN RANGERS การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE การบินไทย, Hivesters.com และ PORTFOLIOS*NET จัดทริปพาสื่อมวลชนล่องใต้โปรโมทชุมชนท่องเที่ยวสีเขียว ในโครงการประกวดสร้างสรรค์โปรแกรมท่องเที่ยว Green Rangers ตอน ๗ Shades of Green ตามรอยโปรแกรมท่องเที่ยว ๒ วัน ๑ คืน ของทีม Vanillawalk ที่ชนะเลิศการประกวดลงพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทริปต้นแบบนี้จะถูกนำไปในช่องทางการขายจริงทางออนไลน์ทางเว็ปไซต์ //www.hivesters.com ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกได้มีโอกาสไปสัมผัส สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ทริปครั้งนี้วางแผนการเดินทางโดยรถไฟ สัมผัสวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชาวบ้านของชาวคีรีวงอย่างแท้จริง ชาวครีรีวงเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ยืนหยัดด้วยตัวเอง เห็นความสำคัญของธรรมชาติ การดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนคีรีวงท่ามกลางธรรมชาติ ชมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

เยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้ ได้ทดลองทำเครื่องประดับแฮนด์เมดจากวัสดุธรรมชาติตามภูเขา เช่น ลูกสวาด ลูกหมามุ่ย ลูกสะบ้า ลูกพระเจ้า ๕ พระองค์ นำมาผสมกับศิลปะการถักเชือกเทียน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างงานให้กับชุมชน จนกลายเป็นเครื่องประดับที่สวยงาม ทั้งแหวน สร้อย กำไลหินและพวงกุญแจ

เยี่ยมชมกลุ่มใบไม้ ได้เรียนรู้วิธีการทำผ้ามัดย้อมและทดลองย้อมผ้าด้วยตัวคุณเอง ทำย่ามลวดลายที่มีชิ้นเดียวในโลก กลุ่มใบไม้ คือสตูดิโอผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติที่ให้ความสำคัญกับการใช้ส่วนที่เหลือใช้ของพืชในชุมชนมาสกัดเป็นสีย้อมผ้า เยี่ยมชมกลุ่มลายเทียน การเขียนผ้าบาติกจากเทียน สีทั้งหมดที่ที่นี่ใช้จึงสกัดจากพืชท้องถิ่น ลายบาติกที่นี่แตกต่างจากที่อื่นด้วยสไตล์และเทคนิคการทำ เยี่ยมชมกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ สีย้อมที่นี่จะเป็นส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ เช่น เปลือกมังคุด แกน ราก ใบ ดอก และผล เยี่ยมชมกลุ่มบ้านสมุนไพร ภูมิปัญญาที่นำสมุนไพรที่คนโบราณใช้แก้ผดผื่น สมานแผล มาทำสบู่ขาย

นอกจากนี้ยังได้ผ่อนคลายไปกับสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนคีรีวง ชมบรรยากาศสวนสมรม ซึ่งนับเป็นหัวใจของวิถีชีวิตของชาวบ้านคีรีวงมานานนับ ๑oo ปี ได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบ้านที่วังปลาป้าหวิน ที่มีปลาภูเขาอยู่เป็นจำนวนมาก กินข้าวห่อกาบหมาก ภูมิปัญญารักษาอาหารพื้นบ้านของคนโบราณเวลาที่ขึ้นเขา ชื่นใจกับมังคุดคีรีวงและชิมทุเรียนบ้านสดๆ ปิดท้ายทริปด้วยการสักการะวัดพระธาตุน้อย พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระคู่บ้านคู่เมืองชาวนครศรีธรรมราช

นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ ว่า ประเทศไทยมีธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสเป็นจำนวนหลายล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากการจัดอันดับเมืองน่าท่องเที่ยวของสื่อต่าง ๆ ในต่างประเทศ หนึ่งในนั้นมีประเทศไทยติดอันดับต้นๆ อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามแม้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและประเทศไทยแล้ว สิ่งที่ตามมากับจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นนั่นคือความต้องการใช้สิ่งของต่าง ๆ ก็มากขึ้นตามมา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน

โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ในการใช้ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวอย่างสิ้นเปลือง อันก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวตามมา ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับแหล่งท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยหลักแนวคิด 7 Greens เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ช่วยกันดูแลรักษา ปกป้องทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กอรปกับปัจจุบันสื่อดิจิตอล โซเชี่ยลมีเดียมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันกับคนทั่วโลก จึงเป็นที่มาของโครงการ Green Rangers การพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับแหล่งท่องเที่ยว พร้อมแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น จะถูกนำไปในช่องทางการขายจริงทางออนไลน์ทางเว็ปไซต์ //www.hivesters.com ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกได้มีโอกาสไปสัมผัส เพื่อส่งเสริมการขายให้กับทั้ง ) ชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”ภาพและข้อมูลจาก คุณจันทรธณี พิสิทธิพร (ปู)

ท่อง ๓ เมืองสมุทร The Unseenงาน “ท่อง ๓ เมืองสมุทร The Unseen” ยกตลาดชุมชน ๓ เมืองปากอ่าวไทย หนึ่งเดียวในไทย...ที่สุดของโลก มาไว้ในแห่งเดียว อลังการกับเส้นทาง และรถไฟจำลองที่จะวิ่งสู่สถานที่เสมือนจริง ทั้งตลาดร่มหุบ สถานีรถไฟแม่กลอง แห่งเมืองสมุทรสงคราม ต่อเชื่อมกับสถานีรถไฟมหาชัย ศาลพันท้ายนรสิงห์ แห่งเมืองสมุทรสาคร ไปจนถึงตลาดโบราณบางพลี แห่งเมืองสมุทรปราการ พร้อมขนความอร่อย และสินค้าพื้นถิ่นเลื่องชื่อมาให้เลือกชิม - ช้อปกันอย่างจุใจ ร่วมชมการสาธิตวาดลายลงบนเครื่องเบญจรงค์ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ บริเวณลานกลาง ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแคภาพและข้อมูลจาก
thaifranchisecenter.com


A4 เปลี่ยนจักรวาล โครงการออกแบบให้รู้คุณค่ากระดาษวิชาการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ creative living ในการเรียนการสอนแนวใหม่ของคณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งปฏิรูปการเรียนการสอนจนเป็นวิชายอดฮิตในการเตรียมตัวนักออกแบบสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคต โดยเนื้อหาสำคัญคือการฝึกทัศนคติของเยาวชนให้สามารถก้าวสู่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ได้ สามารถใช้ชีวิตด้วยความดีงาม และมีสุนทรียภาพ

กิจกรรมอย่างหนึ่งที่นักศึกษาร่วมกันทำงานกับครูผู้สอนคือการออกแบบด้วยกัน การแก้ปัญหาด้วยกัน การฝึกปฏิบัติและร่วมมือกันคิด กระดาษ A4 คือโจทย์ในการฝึกคิด ให้ผู้เรียนได้เข้าใจทัศนคติในการ เห็นคุณค่า กระดาษที่ เราสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายทาง ทั้ง ๒ มิติ ๓ มิติ สร้างสรรค์ แม้กระทั่วการเขียนบทความ วงจรความคิด การวางแผน บทกวี บทนิพนธ์ต่าง ๆ

การเรียนแบบมัณฑนศิลป์ การออกแบบ จากกระดาษสะท้อนความคิดที่เข้าใจหลักของขนาดสัดส่วน เข้าใจความพอดี พอเพียงเหมาะสมไม่เหลือเศษ การรู้จักการใช้วัสดุอย่างรู้คุณค่า จากนั้นสู่การพัฒนาการออกแบบให้เพิ่มมูลค่าด้วยไอเดียด้วยศิลปะด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยกัน ในรูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ อีกทั้งสาระแห่งการเรียนรู้ สามารถสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ด้วย เช่นทัศนคติต่อโลก การคิดเพื่อผู้อื่น การคิดสร้างสรรค์ การรู้จักคุณค่าของสรรพสิ่ง การมองโลกแง่บวกอย่างชาญฉลาด ที่สำคัญคือคุณค่าความเป็น “คน” ในชีวิตของเรานั่นเอง ติดตามกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ที่ในรายการอยู่สบาย เนชั่นทีวี ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา ๙.๓o-๑o.๓o นภาพและข้อมูลจาก
komchadluek.net


'บ้านหลวงราชไมตรี' คว้ารางวัลอนุรักษ์จากยูเนสโกวันที่ ๑ ก.ย.ที่ผ่านมา ดร.ทิม เคอร์ติส ประธานคณะกรรมการตัดสินและหัวหน้าแผนกวัฒนธรรม องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรภาคเอกชนหรือโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งในปีนี้มีประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดรวม ๓๖ โครงการ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สะท้อนความเข้าใจ จิตวิญญาณของสถานที่ ความสำเร็จด้านเทคนิค การประยุกต์ปรับใช้อย่างเหมาะสม ผลดีที่โครงการอนุรักษ์ได้ให้แก่สภาพแวดล้อมโดยรอบ และการสืบทอดวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นไว้

ดร.ทิม กล่าวต่อไปว่า ผลการตัดสินปรากฏว่า มีโครงการได้รับรางวัล จำนวน ๑๒ โครงการ ใน ๕ ประเทศ โดยรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ โครงการอนุรักษ์วัดศรีวาดัคคุนาธาน ในเมืองทริสเซอร์ รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ที่ใช้พิธีกรรมโบราณและเทคนิคทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอินเดียที่เรียกว่า วาสตุศาสตร์ ในการบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งโครงการได้ครอบคลุมการบูรณะอาคารพร้อมกับฟื้นฟูภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น เป็นการรักษาจิตวิญญาณของสถานที่แห่งนี้ไว้ได้ดังเดิม ขณะที่รางวัลดีเด่น หรือ Award of Distinction ได้แก่ โครงการอนุรักษ์บ่อเกลือหมู่บ้านยิมทินไส เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการอนุรักษ์สถาบัน เจ เอ็น พิทิท นครมุมไบ ประเทศอินเดีย

ประธานคณะกรรมการตัดสินและหัวหน้าแผนกวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนรางวัลดี หรือ Award of Merit ได้แก่ โครงการอนุรักษ์บ้านหลวงราชไมตรี อ.เมือง จ.จันทบุรี ประเทศไทย โครงการอนุรักษ์ศูนย์การศึกษาแหล่งมรดกคังดง เมืองไคปิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการอนุรักษ์บ้านปิงเยา จ.ซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการอนุรักษ์วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรางวัลชมเชย หรือ Honourable Mention ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ศูนย์รักษาโรคมะเร็งแวนสลี คอทเทสโล ประเทศออสเตรเลีย โครงการอนุรักษ์ซานฟางชีเซียง เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการอนุรักษ์วัดปารวตี นานดาน กานาปติ เมืองพูน รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย โครงการอนุรักษ์บ้านเยาวชนวายเอชเอ เหม่ยโฮเฮ้าส์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.ทิม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีรางวัลสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่ออกแบบในบริบทของแหล่งมรดก หรือ Award for New Design in Heritage Contexts ได้แก่ โครงการเรือนจำพอร์ทอาเธอร์ เพนิเทนเทียรี่ ที่เกาะทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ว่า นวัตกรรมการออกแบบสามารถสนับสนุนแผนการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของแหล่งมรดกได้

“โครงการอนุรักษ์บ้านหลวงราชไมตรี เป็นการปรับปรุงบ้านขุนนางเก่าในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นบ้านพักเชิงอนุรักษ์ และพิพิธภัณฑ์ ที่ได้จุดประกายให้เกิดความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนจันทบูร ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในวงกว้างที่จะฟื้นฟูชุมชนริมน้ำอายุ ๑๕o ปีที่เคยเสื่อมโทรม โดยมีการระดมเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นกว่า ๕oo คน ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมเป็นนวัตกรรมสำหรับการอนุรักษ์แหล่งมรดกเมือง การบูรณะและแนวคิดการประยุกต์ใช้อาคารแบบจีน-โปรตุเกสที่น่าชื่นชม ทำให้บ้านประวัติศาสตร์แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้กลายเป็นต้นแบบการอนุรักษ์มรดกให้กับชุมชนโบราณอื่นๆในประเทศไทย โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางที่ประสบความสำเร็จ ที่เรียกว่า “จันทบูรโมเดล” ดร.ทิม กล่าว.ภาพและข้อมูลจาก
dailynews.co.th


เขียนอย่างมืออาชีพ ปี ๕๘NANMEEBOOKS ขอเชิญชวน

นักเขียนและผู้สนใจในงานเขียน เข้าอบรมหลักสูตรการเขียน

“เขียนอย่างมืออาชีพ ปี ๕๘”

● นิทาน ● นวนิยาย ● สารคดี

“เพื่อพัฒนาทักษะงานเขียน ต่อยอดสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพ”

ในวันพุธที่ ๒๓ - ศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี)
ค่าสมัคร ฟรี! เพียงเขียนความเรียงหัวข้อ
“ทำไมจึงอยากเป็นนักเขียน”
เปิดรับสมัครวันนี้ – ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘ภาพและข้อมูลจาก
nanmeebooks.com
บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะบีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor

Create Date : 12 กันยายน 2558
Last Update : 12 กันยายน 2558 23:19:02 น. 0 comments
Counter : 1635 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.