" เรื่องราวต่างๆเป็นดั่งทองคำในเทพนิยาย เมื่อคุณแจกจ่ายไปมากขึ้น คุณก็ได้รับกลับมามากขึ้น " พอลลี แมคไกวร์
Group Blog
 
 
มีนาคม 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
10 มีนาคม 2551
 
All Blogs
 
0055. WHY CEOs FAIL : 1ใน 109 หนังสือควรอ่าน จาก นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 หนังสือที่นายกรัฐมนตรีแนะนำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้อนี้อีกเล่มหนึ่ง คือ Why CEOs Fail เป็นหนังสือที่เน้นไปที่ตัวผู้นำ และ บุคลิกภาพของผู้นำนั้นที่นำไปสู่ความล้มเหลว วิเคราะห์ผู้นำองค์กรต่างๆที่ล้าเหลว และ ได้จำแนกพฤติกรรมมา 11 ประการ นายกรัฐมนตรี ได้เน้น 3 ประการ ที่ต้องหลีกเลียง ได้แก่

1. Arrogance (ความหยิ่ง, ควมยโส) การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) และ เมื่อเวลาผ่านไปความสำเร็จมากขึ้น ความเชื่อมั่นก็มากขึ้นด้วย และ เมื่อยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้น มีคนเยินยอมากขึ้น ผู้นำก็อาจจะเกิดความเชื่อมั่นมากเกินไป (Over Confidence) เกิดอาการดื้อ (Stubborn) และ เกิดความรู้สึกว่าตนเองเท่านั้น คือ สิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้น จึงต้องหาความพอดีให้ได้

2. Melodrama การที่ผู้นำมีอารมณ์อ่อนไหวเกินความเป็นจริง หรือ เกิดอาการ Exaggerated Action, Exaggerated Emotion (การพูด การกระทำ และ อารมณ์ที่เกินความเป็นจริง) เช่น อวดใหญ่โต ขยาย กละ พูดถึงสิ่งที่เกินความเป็นจริง เป็นต้น

3. Volatility ความเป็นผู้มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย และ ไม่สามารถคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้ (Unpredictable) อารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (Swing) การมีความหวาดระแวงขี้กลัว (Excessive Caution) และ ไม่ไว้ใจใครเลย

ใน 3 ประการนี้จะทำให้ CEOs ล้มเหลวได้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อคิดและมุ่งเน้นเรื่องการให้ความสำคัญสำหรับคนในองค์กร ความเป็นผู้นำ อิทธิพลของเทคโนโลยี การเปลี่ยนทิศทางการดำเนินชีวิตจาก Demand Side เป็น Supply Side ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ด้วย


Create Date : 10 มีนาคม 2551
Last Update : 10 มีนาคม 2551 8:42:37 น. 1 comments
Counter : 807 Pageviews.

 
Why CEOs fail โดย David L. Dotlich และ Peter C. Cairo

David L.Dotlich และ Peter C.Cairo ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้อบรม และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารระดับสูง (Coaching) เขาได้เขียนจากประสบการณ์ในการอบรม แนะนำแก่ผู้นำหลายพันคน หนังสือเล่มนี้ได้เสนอขั้นตอนที่จะช่วยเหลือผู้บริหารแต่ละคนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล
CEO (Chief Executive Officer) หรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงจะประสบกับการเป็นผู้นำที่จะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ การเรียนรู้จากความล้มเหลว ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้ทราบว่าผู้นำในทุกระดับจะต้องระมัดระวังพฤติกรรมที่เป็นเชิงลบและควบคุมให้ได้
ความเป็นผู้นำมีลักษณะอย่างไร เราจะให้นิยามของความเป็นผู้นำอย่างไร
ความเป็นผู้นำเกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะสร้างและดำรงทีมงานที่มีพฤติกรรมที่ดี และความเป็นผู้นำที่ถูกประเมินในทีมงาน
ลักษณะผู้นำที่มีความสามารถมีลักษณะดังนี้
1. ผู้นำต้องมีความซื่อสัตย์ รักษาคำพูด
2. กล้าตัดสินใจ
3. มีความสามารถ
4. มีวิสัยทัศน์ เขาสามารถให้เหตุผลว่าทำไมกิจกรรมของทีมงานสำคัญและกิจกรรมนั้นสร้างอนาคตที่ดีแก่ทีมงานอย่างไร
นอกจากนั้นผู้นำจะต้องเป็นคนที่ถ่อมตัวและมีความพยายามไม่ย่อท้อ สองในสามของผู้นำในโลกตะวันตกจะล้มเหลว เขาอาจจะถูกไล่ออก ถูกลดตำแหน่ง หรือลดบทบาท เหตุผลทั่วไปคือ การที่ผู้นำไม่สามารถสร้างหรือรักษาทีมงาน เมื่อคนอยู่ภายใต้ความกดดัน หรือสาเหตุที่ทำให้เขาผิดพลาดซึ่งจำแนกออกเป็น 11 ประเภท ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
CEO จะประสบความล้มเหลวซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำ หรือไม่กระทำ ที่เป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแก่องค์กร ทำให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชนในทางลบ ตัดสินใจไม่รอบคอบ ไม่ให้ความสำคัญต่อบุคคลสำคัญ พลาดโอกาสที่ดี และมองข้ามแนวโน้มและการพัฒนา
การป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด คือ การเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อผิดพลาดทั้ง 11 ประการ
การเรียนรู้ความผิดพลาด
โรเบิร์ต โฮแกน ศาสตราจารย์ และนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “มองด้านมืด” (“dark sides”) ที่มีผลต่ออาชีพและผลทางลบแก่องค์กร โครงสร้างของบุคลิกภาพที่ทำให้คิดเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้นำล้มเหลว อาจมีสาเหตุมาจากการที่ไม่สามารถบริหารจัดการในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดการให้สำเร็จให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างถูกต้อง ทำไม CEO ต้องการทำให้สิ่งที่ถูกต้องแต่ต้องลงเอยด้วยความผิดพลาด
ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะเป็นผู้ที่เรียนรู้ที่จะประสานกับผู้ที่รับผิดชอบ ผู้นำในวงการธุรกิจในวงการต่าง ๆ ต่างก็ยอมรับว่าความสำเร็จของการเป็นผู้นำ คือ การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีแค่ไหน เขาเข้าใจพวกเขาได้ดีแค่ไหน การช่วยเหลือให้ผู้นำเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน เมื่อมีผู้สอนงานให้ CEO และผู้บริหารระดับสูงต่าง ๆ พบว่า
ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หรือการเผชิญกับการช่วยเหลือพวกเขาให้เข้าใจบุคลิกภาพของพวกเขาเอง ถ้ามีการได้ทำอย่างนั้น จะเป็นการเพิ่มความสำเร็จ การยอมรับตนเองและใช้เครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้
การทำงานของผู้ที่ล้มเหลวอยู่เสมอ อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
• ความหยิ่งจองหอง คิดว่าตัวเองเท่านั้นเป็นผู้ถูก คนอื่น ๆ ผิด
• ชอบปฏิบัติตนให้เป็นจุดสนใจ
• อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
• ระมัดระวังมากเกินไป
• มักจะไม่เชื่อถือผู้อื่น มักจะมองสิ่งใด ๆ ด้านลบ
• ชอบโดดเดี่ยว คุณมักจะไม่พยายามเกี่ยวข้องและไม่ติดต่อกับผู้อื่น
• มีความประสงค์ร้าย ถือว่ากฎมีไว้ให้ทำผิด
• มักจะปฏิบัติตัวแตกต่างจากผู้อื่น คิดว่าเป็นความสนุกสนานที่จะแตกต่างจาก
ผู้อื่น
• ต่อต้านผู้อื่นอย่างเงียบ ๆ ความเงียบไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ ทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็น
การยอมรับ
• พอใจแต่สิ่งดีเลิศ ทำสิ่งเล็กน้อยให้ถูกต้อง แต่ละเลยสิ่งใหญ่ หรือทำสิ่งใหญ่ แต่ดำเนินไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
• มีความกระตือรือร้นที่จะเอาใจผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งทำให้เกิดผลเสียตามมาภายหลัง
คนส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ทำงานล้มเหลวอยู่เสมอ หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอเครื่องมือในการประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วย
1. ผู้ที่ล้มเหลวอยู่ภายใต้ความเครียดของตนเอง ซึ่งไม่ได้เป็นความเครียดของ
ผู้อื่น บางคนพบว่ากำหนดเวลาสิ้นสุดที่กระชั้นชิดจะสร้างความกดดันอย่างมากมายเมื่อเขาไม่มีอะไรจะทำ สถานการณ์ที่เคร่งเครียดจะเกี่ยวข้องจากความพยายามที่จะสร้างผลประโยชน์จากโอกาสสำคัญ ได้แก่ การได้เปลี่ยนงานและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เป็นสาเหตุของความเครียดเช่นกัน
2. จะต้องใช้เวลานานในการแก้ไขสถานการณ์ หาวิธีบริหารจัดการกับปัญหา อุปสรรค
3. ผู้บริหารระดับสูงที่มีบุคลิกภาพในด้านลบ เช่น ผู้บริหารที่มีความเย่อหยิ่งจองหอง มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง อาจจะมีผลต่อบริษัทเช่นกัน
4. ผู้บริหารที่ล้มเหลวจะมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไป อาจจะสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและส่วนรวม
5. คนทั่วไปจะมีความล้มเหลวในการทำงาน เช่น อาจจะตั้งคำถามตัวเองว่า “ฉันจะเอาใจคนอื่น ๆ พร้อม ๆ กับมีความหยิ่งจองหองในเวลาเดียวกันได้อย่างไร” หรือ “จะให้ฉันเป็นคนที่ชอบปลีกตัวอยู่โดดเดี่ย ในขณะเดียวกันให้ปฏิบัติตนให้คนอื่นสนใจด้วย ซึ่งเป็นไปไม่ได้” บุคลิกภาพที่ขัดแย้งกันนี้ จะสร้างพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

ทำไม CEO จึงประสบความล้มเหลวมากกว่าผู้นำคนอื่น ๆ
เหตุผลเพราะว่า CEO เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำ ความล้มเหลวของคนกลุ่มนี้เป็นที่น่าสนใจในการศึกษาหาสาเหตุ CEO เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร จึงทำให้รู้สึกว่า CEO ประสบความล้มเหลวมากกว่าผู้นำคนอื่น ๆ


นางนฤมล หริจันทนะวงศ์
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 6ว)
ส่วนเศรษฐกิจการคลังและนโยบายงบประมาณ 3
สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ
12 ธันวาคม 2546


โดย: Why CEOs fail โดย David L. Dotlich และ Peter C. Cairo : นางนฤมล หริจันทนะวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 6 ส่วนเศรษฐกิจการคลังและนโยบายงบประมาณ 3 สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ (moonfleet ) วันที่: 10 มีนาคม 2551 เวลา:9:20:51 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

moonfleet
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
ไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นมาได้ หากไม่เคยเป็นความฝันมาก่อน
New Comments
Friends' blogs
[Add moonfleet's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.