" เรื่องราวต่างๆเป็นดั่งทองคำในเทพนิยาย เมื่อคุณแจกจ่ายไปมากขึ้น คุณก็ได้รับกลับมามากขึ้น " พอลลี แมคไกวร์
Group Blog
 
 
มีนาคม 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
3 มีนาคม 2551
 
All Blogs
 
006. ธรรมะกับการเมือง : 1 ใน 109 หนังสือควรอ่าน จาก นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร
รหัสหนังสือ 762
ชื่อหนังสือ ธรรมะกับการเมืองของพุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้เขียน วีระ สมบูรณ์
ราคาปกติ 78 บาท
ราคาพิเศษ 71 บาท
จำนวนหน้า 102
น้ำหนัก -
ISBN 978 974 9754 73 3


รายละเอียดหนังสือ ธรรมะกับการเมืองเป็นเรื่องการศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดทางด้านการเมืองของพุทธทาสภิกขุ ยอดนักปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนาที่ได้แสดงธรรมบรรยาย เป็นการทำความเข้าใจ และอภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นหลักๆตามแนวทางของรัฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยที่มีประเด็นใหญ่ๆที่แบ่งไว้ดังนี้ ประเด็นแรเกี่ยวกับท่าทีพื้นฐานต่อธรรมะและการเมือง ประเด็นที่สองเกี่ยวกับความหมายและความเป็นมาของการเมือง ประเด็นที่สามเกี่ยวกับข้อเสนอต่อระบบและองค์ประกอบของการเมือง โดยในแต่ละประเด็นจะพยายามเชื่อมโยงถึงความคิดที่เกี่ยวข้องและนัยสำคัญต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน


ใช้ธรรมะกับการเมือง
ผู้แต่ง อ.อโณทัย
ISBN 9749130332
ราคาปก 200.00 บาท

"ใช้ธรรมะกับการเมือง" เป็นหนังสือที่ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นว่า เรื่องการเมืองกับธรรมะจะต้องไปด้วยกัน ใช้หลักเดียวกัน คือ "หน้าที่" เพราะทั้งการเมืองก...


23 สิงหาคม 2542 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณชินวัตร ได้ปาฐกถาพิเศษ ในงาน Dinner Talk จัด โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีข้อความตอนหนึ่งว่า

..."เรามาถามว่า เราจะทำการเมือง เราทำเพื่อใคร ถ้าทำการเมืองเพื่อตนเอง เพื่อเข้าไปมีอำนาจ เพื่อพวกพ้อง ตรงนั้นต้องไปอ่านหนังสือของท่านพุทธทาส เรื่อง ธรรมะกับการเมือง ท่านบอกว่า ถ้าเมื่อไรนักการเมืองหยุดเห็นแก่ตัว ละลดกิเลสได้ เมื่อนั้นบ้านเมืองจะดี หรือ ว่า ถ้าเราจะทำการเมืองเพื่อชาติ เพื่อคนอื่น ในหนังสือของท่านพุทธทาส ท่านบอกไว้ว่า การเป็นนักการเมืองที่ดี ท่านเรียกว่านักการเมืองโพธิสัตว์ แปลว่า นักการเมืองที่มีเมตตาธรรม มีความรักเพื่อนมนุษย์ นำไปสู่การทำงานการเมืองอย่างเสียสละ นั่น คือ แนวทางการเมืองที่ถูกต้อง


"การกระทำอะไรก็แล้วแต่ ผมถือให้ยึดคาถา 4 ข้อ ของท่านพุทธทาส ถ้าใครยึดแล้วไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จ แต่จะสำเร็จมากน้อยก็แล้วแต่ แต่ถ้าจะล้มเหลวนั้นผมว่าไม่มี


คำแรก ท่านพุทธทาสบอกว่า สุทธิ
คำที่สอง คือ ปัญญา
คำที่สาม คือ เมตตา
คำที่สี่ คือ ขันติ


นั่นก็ คือ ท่านจะทำอะไร ท่านจะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ และ ต้องใช้ปัญญา ปัญญานั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อท่านมีจิตใจที่สงบ คือ มีสมาธิ ถ้าจิตท่านวุ่นด้วยกิเลส ปัญญาย่อมไม่เกิด นอกจากนี้ ท่านต้องมีเมตตา คือ การเสียสละ การรักผู้อื่น

ท่านพุทธทาสพูดถูก ถึง การรักเพื่อนมนุษย์ มนุษย์ทุกคน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ความมีเมตตา คือ การเสียสละ และ รักเพื่อนมนุษย์

หนังสือ ชื่อ ธรรมะกับการเมือง นี้เขียนขึ้นในนามของ พระธรรมโกศาจารย์ ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ของท่านพุทธทาสในขณะนั้น โดยรวบรวมธรรมบรรยายต่างๆ ของท่านนานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ระหว่างวันที่ 3-25 กันยายน พ.ศ.2519 หนังสือเล่มนี้ได้จัดไว้ในชุด ธรรโฆษณ์ของพุทธทาส:ชุดศีลธรรมกลับมา ซึ่งธรรมทานมูลนิธิจัดพิมพ์เล่มนี้ในปี พ.ศ.2522 ในหนังสือนี้มีข้อความที่น่าสนใจที่ท่านพุทธทาสบรรยายไว้ตอนหนึ่งว่า...

"การเมือง ก็ เป็นศาสตร์สังคมอันหนึ่ง ที่ตัดปัญหาความทุกข์ยากของสังคมได้ ระบบการเมืองอาจจะอยู่ในระดับศาสนาก็ได้

...บางพวก (บางประเทศ) เขาจะให้การเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดขึ้นไปอยู่ในระบบศาสนา อย่างนี้ก็ถูกแล้วจริงด้วย เพราะว่าระบบการเมืองนั้น ถ้าถูกต้องแล้ว ก็เป็นระบบศีลธรรมโดยตรง คำว่า "ศาสนา" ก็คือ ภาวะสูงสุดของศีลธรรม....ฉะนั้น ถ้าการเมืองดีจริงก็อยู่ในรูปศาสนาได้"

(อ้างอิงจากหนังสือ ใช้ธรรมะกับการเมือง ของ อ.อโณทัย หน้า 45)

นอกจากฉบับแรกที่จัดพิมพ์โดยธรรมทานมูลนิธิ เมื่อปี พ.ศ.2522 ดังที่กล่าวมาแล้ว หนังสือ ธรรมะกับการเมือง เล่มนี้ ได้รับการจัดพิมพ์อีกครั้ง โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ เมื่อปี พ.ศ.2546.

ธรรมะกับการเมือง
ประพันธ์โดย เช่นนั้นเอง
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาขาย 180.00 บาท
ประหยัด 20.00 บาท


รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744093196
BARCODE: 9789744093196
สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ
หน้ายก 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 368
ปก แข็ง

เรื่องย่อ
รวบรวมหลักคำสอนที่เกี่ยวกับการเมือง โดยอธิบายให้เห็นว่า การเมืองที่บริสุทธิ์และถูกต้องนั้น แท้จริงก็คือธรรมะในความหมายที่เป็น "หน้าที่" ที่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องรู้และยอมรับ เพื่อปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ใครปฏิบัติถูกต้องตามกฎ ก็จะได้รับรางวัลและรอดตัว ใครปฏิบัติผิดก็จะได้รับโทษ

Create Date : 03 มีนาคม 2551
Last Update : 21 ธันวาคม 2551 11:07:02 น. 1 comments
Counter : 900 Pageviews.

 
ความเข้าใจในการเมือง

พระเดชพระคุณท่านพุทธทาสเคยเทศน์เรื่อง “ธรรมะกับการเมือง” ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ น่าสนใจที่ว่า ปัญหาเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองในสังคมไทย เมื่อสามสิบปีที่ผ่านมาไม่ได้ต่างไปจากปัจจุบันเลย

ผู้คนส่วนใหญ่ยังมองว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนบางกลุ่มบางพวกไม่เกี่ยวกับตน และการเมืองเป็นเรื่องที่แยกออกจากเรื่องอื่นอย่างเด็ดขาด เราจึงเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างเด็ดขาดเช่นกัน

ท่านพุทธทาสยืนยันว่า เราจำต้องเข้าใจการเมืองอย่างถูกต้อง มีท่าทีต่อการเมืองอย่างถูกต้อง จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ และไม่นิ่งเฉยปล่อยให้อวิชชาครอบงำสังคมจนโลกดิ่งลิ่วสู่ความหายนะ


โดย: moonfleet วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:11:10:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

moonfleet
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
ไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นมาได้ หากไม่เคยเป็นความฝันมาก่อน
New Comments
Friends' blogs
[Add moonfleet's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.