bloggang.com mainmenu search


นิทรรศการ 

"ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

วันที่ : 02 กันยายน - 07 มกราคม 2561
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

https://www.bacc.or.th

https://www.facebook.com/baccpage
ตามเพจหอศิลปฯ ไว้ เลยได้ทราบข่าวว่า จะมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560

หอศิลปฯ เปิดจำหน่าย 10 โมงเป็นต้นไป เราออกจากบ้าน 9 โมง นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีสยาม  จริง ๆ คือลงผิดค่ะ 

ต้องลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ มาหลายรอบแล้ว แต่ก็ยังลงผิด เลยเดินไกลหน่อย10.37 น. มองลงมาหน้าหอศิลปฯ ... เรามาสาย มัวแต่งมทางมา เข้าห้างฯ แล้วเดินงง งง ทุกที วิ่งกระหืดกระหอบ หาหางแถวเพื่อต่อท้าย เจ้าหน้าที่เดินประกาศทางโทรโข่ง ว่า ไม่ต้องห่วง ได้ซื้อหนังสือทุกท่านแน่นอนระบบการจัดการดีมากค่ะ แถวเลื่อนเร็วมากข้างหน้าทางเข้า มีน้ำดื่ม + น้ำอัดลมกระป๋อง จากไทยเบฟฯ แจก...เข้ามาด้านในแล้วค่ะแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีแซง ไม่มีแย่งยื้อกัน

แถวด้านบน ภายในตัวอาคาร น่าจะเป็นคนที่มารถไฟฟ้า ที่ลงสถานี่สนามกีฬาแห่งชาติ จะมีทางออก เชื่อมต่อเข้าหอศิลปฯ เลยค่ะจากที่มีประกาศก่อนหน้าว่าให้ซื้อได้คนละ 5 เล่ม ลดลงเหลือคนละ 2 เล่ม เพื่อทุกท่านได้มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือส่วนมากทุกคนจะซื้อเต็มโควต้า คือคนละ 2 เล่ม ... เจ้าหน้าที่จะปั๊มสัญลักษณ์ไว้ ไม่ต้องเวียนมาเข้าแถวอีกรอบหนังสือราคาเล่มละ 199 บาท 2 เล่ม 398 บาท เจ้าหน้าที่ขออนุญาตไม่ทอน 2 บาท 
รายได้จากการจำหน่าย ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัยหนังสือปกอ่อน สวยงาม หนา 224 หน้า ได้หนังสือเรียบร้อยแล้ว เราจะขึ้นไปดูนิทรรศการด้านบนต่อขึ้นมาชั้น 3 มองลงไปข้างล่างนิทรรศการภาพถ่าย "ร.๙ ในหลวงในดวงใจ"

จัดที่ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5 ค่ะ

เราฝากกล้อง ฝากเป้ไว้ที่ล็อกเกอร์ชั้น 5 


เราเดินตามทางนี้ขึ้นไป ภาพบนผนังซ้ายมือเป็น นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า ป่า" แรงบันดาลใจจากพ่อ

นิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการที่คนไทยไม่ควรพลาด
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
สำหรับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาแสดงในครั้งนี้ มีจำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่ ภัณฑารักษ์ คือ คุณนิติกร กรัยวิเชียร แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพ และพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่และโครงการต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่าง ๆ และสุนัขทรงเลี้ยงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พ.ศ. ๒๔๙๘สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พ.ศ. ๒๔๙๘ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พ.ศ. ๒๔๙๘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๔๙๘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๔๙๘ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๔๙๘สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๐สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พ.ศ. ๒๔๙๙สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๐๕สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ขณะเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
พร้อมพระราชโอรส และพระราชธิดา โดยรถไฟพระที่นั่ง ๔ มิถุนายน ๒๕๐๔
(ประทับจากซ้ายไปขวา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ทรงยืน)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕พระราชโอรส และพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทั้ง ๔ พระองค์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐
(จากซ้ายไปขวา) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๑๐สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
Savill Garden ประเทศอังกฤษ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ประเทศเดนมาร์ค ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙....หลายท่านอาจแปลกใจว่า ทำไมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จึงต้องทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง ทั้ง ๆ ที่มีช่างภาพส่วนพระองค์และช่างภาพสื่อมวลชน ตามเสด็จประจำอยู่แล้ว เรื่องนี้น่าจะทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นนักถ่ายภาพมีฝีพระหัตถ์ล้ำเลิศ เวลาเสด็จประพาสต้น พระองค์ทรงถ่ายภาพเพื่อบันทึกเหตุการณ์ด้วยพระองค์เอง การที่ทรงทำเช่นนั้นอาจมีเหตุผลทำนองว่า พระองค์เสด็จที่ไหน ทรงกระทำสิ่งใด ช่างภาพจะถ่ายภาพโดยเน้นแต่พระองค์ท่านเป็นสำคัญ ส่วนอย่างอื่นที่พระองค์ท่านเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญอาจไม่ถ่ายให้ เช่น ภาพประชาชนล้นหลามคอยรับเสด็จ ท้องทุ่งนา ป่าเขา ตลอดจนวัดวาอารามที่สำคัญ หรือต้องบูรณปฏิสังขรณ์ ข้อมูลเหล่านี้หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งใช้เป็นข้อมูลศึกษาอ้างอิงมาถึงปัจจุบันนี้...

ข้อความบางตอน จากหนังสือ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ หน้าที่ 14(จากซ้ายไปขวา) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ. ๒๕๒๘
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕
หลวงปู่ขาว อนาลโย พ.ศ. ๒๕๒๓
หลวงปู่ขาว อนาลโย พ.ศ. ๒๕๒๕
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พ.ศ. ๒๕๒๓สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๒๘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และพระธิดา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๕สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ระหว่างการตามเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร 
เยือนนานาประเทศในทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๕๐๙สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงชุดไทยจักรพรรดิ พ.ศ. ๒๕๐๗สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒ทรงพระสิริโฉมงดงามมากค่ะ Smileyสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
จังหวัดเชียงใหม่ ๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๓สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๔สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๕สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
อ่างเก็บน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๕สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๗สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๕สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๑๖(ซ้ายไปขวา) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗(ซ้ายไปขวา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จังหวัดเชียงใหม่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ขณะทรงเยี่ยมราษฎร วัดวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๑๗สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ขณะทรงเยี่ยมราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑จังหวัดนราธิวาส กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๓

พ.ศ. ๒๕๒๔สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ศูนย์พัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๒๕สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสุนัขทรงเลี้ยง
วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


ภาพชุด สุนัขทรงเลี้ยง คุณทองแดงลูกของคุณทองแดงคุณทองแดง วังไกลกังวล ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ลูกของคุณทองแดง วังไกลกังวล ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓คุณทองแดง และลูกทั้ง ๙ วังไกลกังวล ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓คุณทองแดง วังไกลกังวล ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓คุณทองแดง และลูกทั้ง ๙ วังไกลกังวล ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓คุณทองแดงประสานมือไว้ข้างหน้าในท่าหมอบเฝ้าฯ ประจำตน

ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพฯ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๓คุณทองแดง ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑คุณทองแดง วังไกลกังวล ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒อ่านคำแนะนำในการเข้าชมด้วยนะคะเดินลงแล้วค่ะ


ออกมาจากหอศิลป์ ก็บ่ายโมงแล้ว หิวสิคะเดินไปมาบุญครอง กินข้าวที่ฟู้ดคอร์ทชั้น 6 ค่ะ14.11 น. เดินข้ามมาฝั่งตรงข้ามมาบุญครอง รอรถ ปอ.141 กลับบ้านค่ะรถไฟฟ้าวิ่งมาพอดีสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

Smiley
Create Date :01 พฤศจิกายน 2560 Last Update :1 พฤศจิกายน 2560 5:18:57 น. Counter : 2729 Pageviews. Comments :28