bloggang.com mainmenu search
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 
 หรือ Bangkok Design Week 2020

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 

ภายใต้ธีม "Resilience : New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต"

ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเมือง และผู้คนสำหรับอนาคตที่จะเตรียมพร้อม สำหรับการปรับตัวรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ

เพื่อลดผลกระทบและสร้างความเข้มแข็งในการพลิกฟื้นและก้าวต่อไป

ข้อมูล : Guidebook Directory & Map / 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864790
Hundred Years Between

นิทรรศการภาพถ่ายโดยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ในการเดินตามรอยของรัชกาลที่ 5 ไปยังนอร์เวย์
เพื่อค้นพบศักยภาพของธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับเรื่องราวในอดีตภายใต้พื้นที่และเวลา

นิทรรศการจัดแสดงที่โรงภาษีร้อยชักสาม- ศุลกสถานเราไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์มาค่ะ ทราบมาว่า สามารถ walk in ได้ที่หน้างานเลย

เราเพิ่งไปมาเมื่อวาน (6 กุมภาพันธ์ 2563) 
นิทรรศการมี 3 ชั้น แต่ละชั้นใช้เวลาดูประมาณ 10 นาที รวมระยะเวลาเข้าชม 30 นาที

นิทรรศการภาพถ่ายที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้สึกของผู้บันทึกภาพ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เดินทางตามรอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค้นหาร่องรอยแห่งกาลเวลาที่อาจยังถูกพิทักษ์รักษาในอ้อมกอดของธรรมชาติ อันเป็นเส้นทางเดียวกับเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือน ในช่วงปลายพระชนม์ชีพ เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์เป็นเวลาหนึ่งเดือน

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เชื่อว่าการเสด็จประพาสครั้งนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ ท่านผู้หญิงสิริกิติยาจึงได้ศึกษาค้นคว้าพระราชหัตถเลขาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีถึง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดา อย่างละเอียด

รวมทั้งสำรวจตรวจสอบภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนออกเดินทางตามเส้นทางธรรมชาติ ชมภูมิทัศน์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร้อยเรียงเรื่องราวผ่านพระอักษร และภาพทรงถ่ายไว้อย่างดีวิเศษยิ่ง

แม้การเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการเดินทางของท่านผู้หญิงสิริกิติยาจะเกิดขึ้นห่างกันเกินกว่าศตวรรษหากแต่ภูมิทัศน์ดินแดนไวกิ้งอันแสนงาม ขรึมขลังลึกลับและทรงพลัง ยังคงเป็นประจักษ์พยานให้มนุษย์ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ยืนหยัดข้ามกาลเวลา และกระตุ้นให้ครุ่นคิดถึงการดำรงอยู่ของตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาลนิทรรศการเดินชมเองค่ะ แต่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทุกชั้น

บริษัท ยู ซิตี้ (จำกัด) มหาชน พร้อมด้วยกรมศิลปากร เริ่มลงพื้นที่สำรวจทางโบราณคดีพร้อมทั้งบันทึกและศึกษารายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมของ อาคารศุลกสถาน (The Custom House) หรือโรงภาษีร้อยชักสาม บนที่ราชพัสดุเนื้อที่ 5 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อดำเนินการเนรมิตอาคารประวัติศาสตร์อายุกว่า 130 ปีแห่งนี้ ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในย่านเจริญกรุง โดยจัดตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเข้าร่วมพัฒนาโครงการฯมองไปฝั่งตรงข้าม...ไอคอนสยามค่ะ

ทางเข้าชมนิทรรศการ

เมื่อก่อนคงเป็นอาคารที่สวยงามมาก เนาะ

คงต้องบอกกล่าวกันเช่นเคย...เราไม่มีความรู้ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมใด ๆ เลยนะคะ

The Critters Black Den
บ้านพักตำรวจน้ำ

ต้นแบบที่พักสำหรับสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ประกอบขึ้นจากน้ำแสงสี อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุ เช่น ดอกไม้ กิ่งไม้ พลาสติก รวมทั้งขยะอิเลกทรอนิกส์ โดยมีแมลงและนกหลากชนิดช่วยสร้างบรรยากาศของธรรมชาติประดิษฐ์ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศในวงกว้างผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์โครงการด้านการออกแบบและงานฝีมือที่ริเริ่มโดยสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะช่างให้เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิต ผ่านเวิร์กช็อปที่จัดขึ้นในหลายพื้นที่โดยนักออกแบบชาวฝรั่งเศสร่วมกับนักออกแบบท้องถิ่นอาคารไปรษณีย์กลาง และ TCDC กรุงเทพฯจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ทรงได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์ และกรมโทรเลข เป็นพระองค์แรกของประเทศไทย
 
Create Date :08 กุมภาพันธ์ 2563 Last Update :7 มีนาคม 2563 5:46:15 น. Counter : 790 Pageviews. Comments :0