bloggang.com mainmenu searchพระบรมมหาราชวัง....Grand Palace


สวัสดีวันอังคารค่ะ ทีแรกว่าจะไม่อัพบล็อกใหม่ เพราะดองคอมเมนท์ไว้เยอะ ยังแวะทักทายเพื่อนบ้านไม่ทั่วเลย...มาดูรูปที่ทำไว้...พระบรมมหาราชวัง ทำรูปไว้ ๑๐๔ รูปค่ะ ตอนทำไม่ได้นับ เพราะถ่ายมาเยอะ ทำรูปไปก็แบ่งเป็นตอน เป็นเรื่องไป...ไม่รู้ตอนเปิดเข้ามาบ้านเรา โหลดนานรึป่าว พยายามไม่ใส่อะไรที่วิบวับ...ไม่ใส่เพลง...หนักไปทางรูปอย่างเดียว เกรงใจเหมือนกันค่ะ (เห็นพูดแบบนี้ทุกที...ลงรูปเยอะทุกที จะพูดไปทำไมเนี่ย....)ต่อเนื่องจากบล็อกที่แล้วค่ะ...เราเดินมาจากสวนนาคราภิรมย์ จะมาวัดพระแก้ว แต่เดินมาจากทางนี้ เลยเข้าประตูด้านนี้ค่ะ ตามมาเลยเนาะเพิ่งเคยมาตรงนี้ครั้งแรกเหมือนกันค่ะ มะงุมมะงาหราค่อยๆ เดินไป....


ห้องอาหารในวังค่ะ


ส่วนตึกนี้...เค้าเขียนว่า...วิทยาลัยในวัง (ชาย)ดูกันชัดๆ ค่ะ


เราไม่ค่อยชอบคร็อปภาพ...รู้สึกว่า ตัวเองคร็อปทีไร ภาพไม่ค่อยสมส่วนทุกที เลยเอามาทั้งหมด... บางทีก็จะมีมุมเกิน มุมขาดบ้าง....


บ่ายโมงกว่าค่ะ


ไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้ค่ะ เพิ่งรู้ว่ามีพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


ยืนหันรี หันขวางอยู่ค่ะ สวยงามไปหมด...ไม่เคยเดินมาแถวนี้ ไม่ใช่สิ มาแต่มาไม่ถึง...

ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ค่ะ

ชอบดูตุ๊กตาจีน ไม่เคยรู้จัก ไม่รู้ความหมาย...แต่ชอบดู...


มองเ้ข้าไปข้างใน...เห็นแต่ชาวต่างชาติ เค้าห้ามถ่ายรูปค่ะ ไว้วันหลังมีเวลาเราค่อยมาใหม่....

ด้านซ้ายมือของพิพิธภัณฑ์ค่ะ
เดินกันต่อค่ะ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท


พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท


เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้าง โดยถ่ายแบบจากพระที่นั่งสรรเพชรมหาปราสาทที่อยุธยา สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นปราสาทสี่มุข พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท" พระที่นั่งนี้เกิดเพลิงไหม้เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างปราสาทองค์ใหม่ มีขนาดเท่าพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ที่อยุธยา พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท" เป็นปราสาทจตุรมุข ยอดทรงมณฑปซ้อนเจ็ดชั้นประดับกระจก หลังคาดาดด้วยดีบุก มีมุขเด็จทางด้านทิศเหนือ เป็นที่เสด็จออกมหาสมาคม พระที่นั่งองค์นี้มีการซ่อมหลายครั้ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ได้เปลี่ยนเครื่องยอดจากการมุงดาดด้วยดีบุก เป็นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี

เวลาถ่ายรูป...ชอบมองรอบๆ ตัวค่ะ ภาพเลยสลับไปมา
พระบรมมหาราชวัง


เมื่อรัชกาลที่ ๑ ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในปี ๒๓๒๕ ทรงให้ย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนคร จากนั้นทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลางสำหรับพระนครใหม่ ภายในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยหมู่พระมหามนเฑียรพระมหาปราสาท พระที่นั่งหอและอาคารอื่นๆ ซึ่งมีการรื้อถอน ซ่อมแซม และต่อเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสร้างใหม่บ้างตามความจำเป็น และเหมาะสมในแต่ละรัชสมัยไม่รู้จะบรรยายอะไรดีค่ะ
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๙ หลังจากเสด็จกลับจากประพาสสิงคโปร์ และชวา เดิมจะสร้างให้เป็นยอดโดม ใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนาง สร้างให้ต่อเนื่องกับหมู่พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ โดยมีท้องพระโรงกลางเป็นทางต่อเชื่อม

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างเป็นตึกสามชั้น เจ้าพระยาภานุวงษ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) เป็นแม่กอง นายจอห์น คลูนิส (John Clunis) ชาวอังกฤษเป็นผู้ออกแบบ ก่อนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ สมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้กราบบังคมทูล ขอให้ทำเป็นยอดปราสาทด้วยเหตุผลสองประการคือ

ประการแรก กรุงศรีอยุธยา มีพระมหาปราสาทเรียงกันอยู่สามองค์คือ พระวิหารสมเด็จ สรรเพชรปราสาท และสุริยาสน์อมรินทร์ กรุงเทพฯ มีหมู่พระมหามณเฑียรและพระที่นั่งดุสิตฯ อยู่แล้ว พระที่นั่งจักรีที่ที่จะสร้างใหม่ จะอยู่ตรงกลางตรงกับพระที่นั่งสรรเพชรจึงควรสร้างพระที่นั่งจักรีฯ เป็นมหาปราสาทยอดอย่างไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนจากยอดโดม เป็นยอดปราสาท ดังปรากฎอยู่ปัจจุบัน

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นปราสาทเรียงกัน สามชั้นสามองค์ มีมุขกระสันต่อเนื่องกันโดยตลอดระหว่างองค์ตะวันออก องค์กลาง และองค์ตะวันตก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี มียอดปราสาทสามยอดประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และบราลี ชั้นไขรายอดปราสาทเป็นรูปครุฑรับไขราแทนคันทวย พระที่นั่งองค์นี้เป็นศิลปผสมระหว่างศิลปไทย และยุโรปที่มีการผสมผสานได้พอเหมาะพอดี มีความสวยและสง่างามไม่แพ้แห่งอื่น

เรามาที่นี่ ๔ - ๕ ครั้งแล้วค่ะ เมื่อไหร่...ที่นี่ ก็ยังงดงาม...กลัวใช้คำไม่เหมาะสมขอคัดลอกมานะคะ....พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สำหรับการจัดงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล กำหนดในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ซึ่งกำหนดเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมฯ จะได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และเรียบร้อยต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะร่วมรับเสด็จในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะเดี๋ยวมาต่อบล็อกหน้า ตอนจบ พระบรมมหาราชวังค่ะ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ
ชมพระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดารามแบบเสมือนจริงค่ะ

ขอบคุณที่แวะทักทายกันค่ะ
ขอบคุณเฮดบล็อกและบีจีคุณญามี่ค่ะCreate Date :19 กรกฎาคม 2554 Last Update :19 กรกฎาคม 2554 16:25:36 น. Counter : Pageviews. Comments :40