bloggang.com mainmenu search
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒ ถนนหลานหลวง แขวงโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐๓๖๑๓-๔ ต่อ ๑๐๕, ๑๐๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๑๖๘๒๐


www.kingprajadhipokmuseum.com/th
www.facebook.com/kingprajadhipokmuseumวันและเวลาทำการ

 
เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์
(ปิดทุกวันจันทร์, วันปีใหม่ และวันสงกรานต์)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ไม่เสียค่าเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้บริการนำชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อล่วงหน้าฝากของไว้ที่ล็อคเกอร์แล้ว เราขึ้นบันไดไปดูห้องจัดแสดงชั้น ๒ ก่อนค่ะ


ข้อควรทราบในการเข้าชม

1) 
ผู้เข้าชมสามารถถ่ายรูปภาพได้โดยไม่ใช้แฟลช ไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมแสง ขาตั้งกล้อง และเมื่อถ่ายภาพจะต้องไม่กีดขวางทางเดินเพื่อรักษาความปลอดภัยและสิทธิการเข้าชมของผู้ชมคนอื่น
2) ห้ามพกพาสิ่งของต้องห้ามทุกชนิดและสิ่งของอันตรายเข้าภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
3) ไม่ใช้เสียงดังขณะเข้าชมขณะเข้าชม หรือมีพฤติกรรมทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าชมท่านอื่น
4) กรุณาอย่าวิ่ง ทานอาหาร สูบบุหรี่ และทิ้งขยะภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
5) ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในพิพิธภัณฑ์ฯ ยกเว้นสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการ
6) โปรดนำกระเป๋าเป้ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสัมภาระ ฝากไว้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ หรือตู้เก็บสัมภาระห้องจัดแสดงชั้น ๒

จัดแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพถึงก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงศึกษาต่อต่างประเทศ ทรงผนวช ทรงอภิเษกสมรส ตลอดจนพระราชจริยวัตร พระราชนิยม ด้านการดนตรี กีฬา ภาพยนตร์ รวมทั้งพระราชประวัติหลังทรงสละราชสมบัติ กระทั่งเสด็จสวรรคต ณ ประเทศอังกฤษ และประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ห้องจัดแสดงชั้น ๓

จัดแสดงเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลาและฉลองพระบาท ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นำเสนอในรูปแบบจอสัมผัส (Touchscreen) เช่น Problems of Siam และ Democracy in Siam

นอกจากนี้ยังจัดแสดงแบบจำลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ รวมถึงสิ่งของที่ระลึกต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นในพระราชพิธีฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช ๒๔๗๕ พิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดแสดงภาพบุคคลเหตุการณ์และเอกสารสำคัญรวมไปถึงการจัดแสดงรัฐธรรมนูญฉบับถาวร พุทธศักราช ๒๔๗๕ ในรูปแบบภาพมายาทัศน์ (Hologram) ที่ทำให้ผู้ชมมองเห็นภาพทั้งสามมิติได้ในขณะเดียวกันเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ฉลองพระองค์ครุยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บางเรื่อง บางเหตุการณ์ ก็ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันศาลาเฉลิมกรุงจำลอง

ห้องฉายภาพยนตร์ จำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี จัดฉายภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ทรงถ่าย ภาพยนตร์เก่าร่วมสมัย และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และหาชมได้ยาก

จัดฉายวันละ ๒ รอบ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. / ยังไม่เคยเข้าชมเลยค่ะห้องจัดแสดงชั้น ๑

นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗

จัดแสดงเรื่องราว พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ โดยนำเสนอเนื้อหาตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ อภิเษกสมรส เสด็จประพาสทั้งในและต่างประเทศ เสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ ประเทศอังกฤษ และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงอุทิศพระวรกายมาโดยตลอดพระชนม์ชีพควบคู่ไปกับวัตถุจัดแสดงส่วนพระองค์และสิ่งของที่มีความเกี่ยวเนื่องด้วย แสง เงา ภาพ ข้อความ การจัดแสดง ... เศร้าเลยค่ะช่วงที่เราไป มีนิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกกาลสมัย ในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” จัดแสดงพอดี

เรามาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว น่าจะครั้งที่ ๓ แล้ว

อยากให้มาเดินดูเองค่ะ ห้องจัดแสดงดีมาก มีป้ายบรรยายนะคะ ถ้าไม่ได้มาเป็นกลุ่ม ไม่มีเจ้าหน้าที่นำชม ก็เดินดูเองได้สบาย ๆ ค่ะ


การเดินทาง

- รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556 (ลงป้ายแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศ)
- เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- BTS : สถานีราชเทวี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าเรือสะพานหัวช้าง
- MRT : สถานีเพชรบุรี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าเรืออโศก
 
Create Date :10 กุมภาพันธ์ 2564 Last Update :10 กุมภาพันธ์ 2564 15:36:39 น. Counter : 920 Pageviews. Comments :0