bloggang.com mainmenu searchเช้าวันอาทิตย์ ที่สนามหลวงhtmlentities(' >')>>>


สวัสดีบ่ายวันพุธค่ะ เช้าวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ หลังจากเก็บมุมโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา (อัพบล็อกไปแล้วเนาะ) แล้ว เรามาต่อที่สนามหลวงค่ะ นี่ก็อัพบล็อกไปแล้ว ตอนหัดทำภาพพาโนรามา...วันนี้เอาภาพยามเช้านิ่งๆ สบายๆ มาฝากค่ะ


มีนิทรรศการ แต่ยังไม่เปิดให้เข้าชมค่ะ


เช้าวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๗.๑๘ น.

ลองปรับ WB เล่นอีกแล้วค่ะ
ท้องสนามหลวง หรือ สนามหลวง เป็นสนามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล กรุงเทพมหานคร

ท้องสนามหลวง เดิมเรียกว่า ทุ่งพระเมรุ เนื่องจากใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเรียกจาก "ทุ่งพระเมรุ" เป็น "ท้องสนามหลวง" ดังปรากฏในประกาศว่า "ที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้น คนอ้างการซึ่งนาน ๆ มีครั้งหนึ่งแลเป็นการอวมงคล มาเรียกเป็นชื่อตำบลว่า ‘ทุ่งพระเมรุ’ นั้นหาชอบไม่ ตั้งแต่นี้สืบไปที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้น ให้เรียกว่า ‘ท้องสนามหลวง’"สนามหลวงเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ มีเนื้อที่ ๗๔ ไร่ ๖๓ ตารางวา


ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรุงเทพมหานครได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสนามหลวง จากเดิมที่เคยเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น แล้วเสร็จในปลายเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ และไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ เหมือนในอดีต เพื่อสงวนไว้สำหรับประกอบพระราชพิธีเท่านั้น พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงพื้น หากพบผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าปรับได้ ต้องบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะจำนวน ๑๐๐ ชิ้น แทนการเสียค่าปรับ ซึ่งมีพระราชบัญญัติโบราณสถานคุ้มครอง และกำหนดโทษผู้ใดฝ่าฝืนหรือบุกรุกมีโทษจำคุก ๑๐ ปี หรือปรับเป็นเงิน ๑ ล้านบาท โดยทาง กทม. ให้ประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และสันทนาการตามปกติ แต่ห้ามนำสินค้าเข้าไปจำหน่าย จอดรถหรืออาศัยเป็นที่หลับนอน ซึ่งสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐-๒๒.๐๐ น. นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านถนนเส้นกลาง ซึ่งเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังศาลฎีกาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเบื้องต้นได้ทำการติดตั้งรั้วชั่วคราว เพื่อป้องกันการบุกรุก และเพื่อคงความสวยงามของสนามหลวง ซึ่งผู้ที่ต้องการขอใช้พื้นที่สามารถทำเรื่องอย่างกรุงเทพมหานคร แต่ทางกรุงเทพจะไม่ให้ใช้พื้นที่ท้องสนามหลวงเป็นที่ชุมนุมทางการเมือง
นักเรียนจากไหนไม่รู้ค่ะ มากันหลายคันรถบัสเลย

เก้าอี้ของ กทม.
ศูนย์ฯ ประจำสนามหลวงค่ะ จักรยานสีส้มที่เห็น จอดอยู่หลายคันน่าจะเป็นของ กทม. ให้ยืมได้มังคะ ไม่ได้ถามเค้า....


ข้อมูลจากวิกิพีเดีย


ขอบคุณทุกท่านที่แวะทักทายกันค่ะCreate Date :21 กันยายน 2554 Last Update :21 กันยายน 2554 14:07:37 น. Counter : Pageviews. Comments :38