bloggang.com mainmenu search
Walking Bangkok เสาชิงช้า สามแพร่ง แหล่งของอร่อย

ทริปพิเศษ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพมหานคร

บรรยาย โดย วิทยากร นักเดินติดดิน นักกินติดใจ อ.วิทวัส Yappy The Writer

เดินทางวันที่ 23 และ 29 มีนาคม 2562 ค่าใช้จ่าย ท่านละ 100 บาท

ดำเนินการโดย บริษัท รัตนบราลีทัวร์
เราจองวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

เวลานัด 9 โมงเช้าที่วัดสุทัศน์...เรานั่งรถเมล์มาจากบ้าน ลงป้ายดิโอลด์สยาม แล้วเดินตรงขึ้นไป

7.54 น. เดินข้ามถนน ผ่านศาลาเฉลิมกรุงคลองหลอดทั้ง 2 คลอง "หลอดวัดราชนัดดา" และ "หลอดวัดราชบพิธ" ขุดตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดฯ ให้ขุดคลองรอบกรุง แล้วโปรดฯ ให้ขุด "คลองหลอด" ขึ้น 2 คลอง
 

คลองหลอดวัดราชนัดดา เริ่มจากคลองคูเมืองเดิมตรงระหว่างโรงแรมรัตนโกสินทร์กับวัดบุรณศิริมาตยาราม ผ่านถนนตะนาว วัดมหรรณพาราม ถนนดินสอ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วัดราชนัดดาราม และถนนมหาไชย ไปบรรจบกับคลองรอบกรุงตรงบริเวณวัดราชนัดดาราม คลองนี้เดิมเรียกชื่อ "คลองหลอด" ไม่มีชื่อเฉพาะ แต่ต่อมาเรียกกันตามจุดที่ผ่าน เช่นเรียกว่า "คลองบุรณศิริฯ" "คลองวัดมหรรณพ์" "คลองวัดราชนัดดา" และ "คลองวัดเทพธิดา"

คลองหลอดวัดราชบพิธ เริ่มจากคลองคูเมืองเดิมตรงวัดราชบพิธ ผ่านถนนราชบพิธ ถนนดินสอ ถนนมหาไชย บรรจบคลองรอบกรุง ตอนเหนือสะพานดำรงสถิต คลองนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "คลองสะพานถ่าน" แต่เรียกเป็นทางการว่า "คลองวัดราชบพิธ"ตึกแถวเก่าด้านข้างวัดสุทัศนเทพวราราม

พระพุทธเสรฏฐมุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 

เป็นพระพุทธรูปที่หล่อจากกลักฝิ่น ประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวราราม --- ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะ 
8.07 น. ถึงแล้วค่ะแปะประวัติด้วยภาพนี้เลยละกันค่ะเสาชิงช้า ในยามเช้า...8.30 น. น้องเจ้าหน้าที่จาก รัตนบราลี มารอผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลงชื่อ รับของแจก เราจัดการมื้อเช้าด้วย กาแฟ + แซนวิช จาก 7-11 แล้วเข้าไปด้านในพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 

ประดิษฐานบริเวณลานประทักษิณ ชั้นล่างมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือพระวิหารหลวง พระบรมรูปหล่อด้วยสำริด ประทับยืน ขนาดเท่าพระองค์จริง

วัดสุทัศนเทพวราราม ถือกันว่าเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ 8 เพราะทรงมีความเกี่ยวข้องกับวัด คือ

เมื่อคราวเสด็จนิวัติพระนครครั้งแรก ได้เสด็จมาที่วัดนี้และทรงพระราชปรารภว่าสถานที่วัดสุทัศน์ฯ ร่มเย็นน่าอยู่

และเมื่อทรงประกอบพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปรินายก (แพ ติสสเทโว)

ทรงเป็นพุทธมามกจารย์และถวายโอวาท

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบรมเชษฐาธิราชเจ้าไว้ ณ ผ้าทิพย์

เบื้องหน้าฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี (พระประธานในพระวิหารหลวง)

และในวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตจะจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดสุทัศน์ นี้เป็นประจำทุกปีบริเวณระเบียงคดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง 156 องค์บริเวณมุมพระวิหารคดทั้ง 4 มุม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ซึ่งจะต่างจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเรียงรายอยู่ทั้ง 4 ด้าน เป็นปางสมาธิราบทั้งหมด

อ.วิทวัส - Yappy The Writerตุ๊กตาจีน หรือ ลั่นถันเขาพระสุเมรุและป่าหิมพานต์ ตั้งอยู่บนลานประทักษิณพระวิหารหลวงชั้นล่าง ด้านหลัง

เป็นภูเขาที่สลักจากศิลาจีน มีรูปฤาษีและสัตว์ที่สลักศิลาประกอบอยู่โดยรอบพระวิหารหลวงกำลังบูรณะ มาเข้าทางประตูหลังพระวิหารค่ะ

พระศรีศากยมุนี เป็นพระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 3 วา 1 คืบ
นับเป็นพระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในยุคก่อน 25 พุทธศตวรรษ
เดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ สุโขทัย สร้างสมัยราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ให้อัญเชิญมายังกรุงเทพ ฯ
ได้มีพระราชดำริจะสร้างพระอาราม ที่มีพระวิหารใหญ่อย่างวัดพนัญเชิงที่อยุธยา โดยประดิษฐานไว้กลางพระนคร
เมื่อชลอพระศรีศากยมุนีมาถึงกรุงเทพ ฯ แล้วให้ประทับท่าสมโภช 7 วัน แล้วจึงทรงชักเลื่อนองค์พระทางสถลมารค
และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระในรัชสมัยของพระองค์ ทำได้เพียงอัญเชิญองค์พระขึ้นตั้งไว้
ตัววิหารลงมือสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ตรงใต้ฐานผ้าทิพย์บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)ด้านหลังบัลลังก์พระพุทธรูปมีแผ่นศิลาสลัก เป็นศิลปะแบบทวารวดี

เป็นรูปสลักปิดทอง ปางยมกปาฏิหาริย์ และ ปางประทานเทศนาในสวรรค์

เป็นของเก่าและหาดูได้ยาก เข้าใจว่าจะมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกลักษณะพระพักตร์และพระเศียรที่ปรากฏ คือ พระรัศมีเป็นเปลวสูงตั้งอยู่บนพระอุษณีษ์รูปมะนาวตัด

เส้นพระศกขมวดเล็กแบบก้นหอย พระพักตร์รูปไข่เกือบกลม พระขนงโก่งแยกออกจากกัน

ระหว่างพระขนงมีพระอุณาโลมคั่นอยู่ พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระหนุกลม พระพุทธรูปปางนาคปรก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดให้หล่อขึ้นด้วยทองแดงขัดเกลี้ยง เมื่อ พ.ศ. 2387

10.41 น. ออกมาจากพระวิหารหลวงกันแล้วค่ะ10.53 น. มาต่อกันที่บ้านหมอหวานค่ะ"บำรุงชาติสาสนายาไทย" หรือ "บ้านหมอหวาน" อาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล ย่านเสาชิงช้า
เป็นมรดกจาก หมอหวาน รอดม่วง แพทย์แผนโบราณ มีชีวิตอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2411 - 2488 จวบจนปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้ตกทอดสู่ทายาทรุ่นเหลน และยังคงทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านและสถานที่ปรุงยาแผนโบราณของหมอหวาน 
สืบต่อกันมากว่า 4 ชั่วอายุคน โดยภายในตัวอาคารยังคงเต็มไปด้วยโบราณวัตถุนานาชนิด ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีต
ตลอดจน ยาหอมโบราณ กว่าร้อยปีทั้ง 4 ตำรับของ หมอหวาน ซึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต
ก็ยังคงได้รับการถ่ายทอดทั้งกรรมวิธีและกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมด้วยเครื่องมือโบราณที่ใช้ในการปรุงยาขายให้กับลูกค้าเก่าแก่มากว่า 100 ปี

น้องเค้ากำลังปั้นยาพอดีสนใจยาของหมอหวาน ลองเข้าไปดูที่เว็บได้ค่ะ 
https://mowaan.com/11.49 น.มื้อกลางวัน เรามากินกันที่นี่ -- ร้านนันฟ้าเมนูสั่งได้คนละ 1 จาน ใครเบิ้ล จ่ายเองค่ะ เราสั่งบะหมี่แห้งรวม มีทั้งเป็ดย่าง หมูแดง และหมูกรอบ

ไม่ได้ปรุงอะไร... อร่อยมากค่ะ ไว้วันหลังจะไปลองชิมอย่างอื่นบ้างกินคาวแล้วมาต่อของหวาน เดินมาร้านเช็งซิมอี๊อยู่ใกล้ ๆ กันล่ะค่ะสั่งได้คนละ 1 ถ้วย (ทั้งข้าว + ขนม ทางรัตนบราลีจ่ายให้ค่ะ)ของเรา - ทับทิมกรอบ เม็ดบัว รากบัว แปะก๊วย หอม อร่อย ชื่นใจกินอิ่มกันแล้วทั้งคาวหวาน เดินกันต่อค่ะ ... ผ่านศาลเจ้าพ่อเสือ ใครจะเข้าไปไหว้ก็ได้ แล้วตามไปที่จุดนัดพบค่ะ

สมาชิกในกลุ่ม แวะซื้อเผือกหิมะ เจ๊นี เราไม่ได้ซื้อซุ้มประตูวังสรรพสาตรศุภกิจอ.วิทวัส ฝรั่งร้อน เดินถอดเสื้อซะเลยร้านถัดมา...ลูกชิ้นหมูแพร่งนราค่ะ เคยซื้อมากินแล้ว อร่อยดี ลูกชิ้นหมูที่แท้จริงโรงเรียนตะละภัฏศึกษา (วังวรวรรณเดิม)

ถ้าจะบูรณะ คงใช้เงินเยอะมาก...เสียดายเนาะร้านต่อมา...ร้านมันสมองหมูค่ะ มีสองร้าน นี่ร้านแรกร้านมันสมองหมูไทยทำ ร้านแรกที่ได้รับป้ายเชลล์ชวนชิม เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 

ร้านเปิด 7.00 - 14.00 น. วันจันทร์ - วันเสาร์ค่ะ  ตอนเราไปร้านปิดแล้ว ถึงไม่ปิดก็ไม่(กล้า)ชิมค่ะ 121สุขุมาลอนามัย ตั้งอยู่บริเวณแพร่งภูธร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 โดยพระดำริของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 

เพื่อให้เป็นสถานีอนามัยสำหรับรักษาสุขภาพของผู้คนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเปิดให้ดำเนินการอยู่

ร้านสุดท้ายของวันนี้ ร้านไอติมนัฐพรค่ะเพิ่งเคยกินครั้งแรกค่ะ ลองต้นตำรับเลย ไอติมกะทิสดกิจกรรมวันนี้จบลงที่นี่ค่ะ แยกย้ายกันกลับบ้าน

เราเดินย้อนกลับไปวัดสุทัศน์เข้ามาวัดสุทัศน์อีกรอบ - พระอุโบสถค่ะเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยพระประธานปิดผ้าไว้ น่าจะบูรณะ

เบื้องหน้าพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ประดิษฐานพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นแทนพระศรีศาสดา

ที่อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร สร้างด้วยปูนปั้นลงสีนั่งพนมมือเหมือนกำลังฟังพระบรมโอวาทจากพระพุทธองค์

Create Date :24 เมษายน 2562 Last Update :25 เมษายน 2562 10:53:26 น. Counter : 1523 Pageviews. Comments :36