bloggang.com mainmenu search


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เราไปพระราชวังพญาไท เพราะเปิดให้เข้าชม วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๓๐ น.

ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

ส่วนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ มี ๒ รอบ คือ ๐๙.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐ น.

เราไปถึงตอน ๑๑ โมงกว่า เจ้าหน้าที่ด้านหน้าชวนให้ดูนิทรรศการ
"พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์"
เป็นนิทรรศการชุดเดียวกับที่จัดแสดงที่ท้องสนามหลวงค่ะลงทะเบียนเข้าชมแล้ว จะได้หนังสือ ๓๖๕ วัน ด้วยความจงรักภักดี สู่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ราชวัติพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
และบัตรภาพที่ระลึก ๕ แบบ (ตอนวันงานที่เราเคยไปที่สนามหลวง แจกวันละแบบ)...เมื่อจบนิทรรศการ ณ ท้องสนามหลวงแล้ว กรมศิลปากรมอบบอร์ดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็น นิรันดร์” ทั้งชุด ซึ่งเคยจัดแสดง ณ พระที่นั่งทรงธรรม ให้กรมแพทย์ทหารบก และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท นำมาจัดแสดง ณ บริเวณโถงพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท เริ่มเปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ที่ผ่านมา โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ร่วมงาน

นิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ณ พระราชวังพญาไท” แบ่งออกเป็น ๕ โซน โซนที่ ๑ “เมื่อเสด็จอวตาร” แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยวังสระปทุมซึ่งเป็นที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทย

โซนที่ ๒ “รัชกาลที่ร่มเย็น” นำเสนอเรื่องราว “อุปกรณ์ทรงงาน” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงใช้ในการพัฒนาประเทศ อาทิ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ยุคแรกทรงงาน แผนที่ ดินสอ รวมถึงพระราชพาหนะที่นำพาเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดาร เครื่องใช้ในพระราชพิธี

โซนที่ ๓ “เพ็ญพระราชธรรม” นำเสนอเรื่องราวของธรรมมิกมหาราชาผู้ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม เพื่อยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรผู้อาศัยใต้ร่มพระบารมี ทรงพระผนวชโดยพระราชศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นพุทธมามกะด้วยความเลื่อมใส และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกศาสนาหลักในประเทศไทยตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง

โซนที่ ๔ “นำพระราชไมตรี” นำเสนอการทรงงานด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ (เสด็จฯ เยือนเวียดนาม) และประเทศในเอเชีย จากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ต่อด้วยนานาประเทศในทวีปยุโรปและประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ จนถึงครั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขง หนองคาย-เวียงจันทน์ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ผลจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือน นอกจากนำมาซึ่งสัมพันธไมตรีที่ดีกับมิตรประเทศ ก่อเกิดความร่วมมืออีกมากมาย

โซนที่ ๕ “พระจักรีนิวัตฟ้า” ประมวลภาพหลังการประกาศของสำนักพระราชวัง ประชาชนชุดดำนับหมื่นนับแสนหลั่งไหลเพื่อเฝ้าฯ ส่งเสด็จขบวนพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวัง ภาพประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระประมุขและผู้นำประเทศต่าง ๆ มีพระราชสาส์น สาส์น และแถลงการณ์แสดงความอาลัย


https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_776916นิทรรศการจัด ๒ ชั้นค่ะ
บัตรที่นั่งผู้ร่วมงานจัดแสดงในตู้กระจก


พระบรมฉายาลักษณ์จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก เราได้แบบขวามือล่างค่ะ


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พิมพ์หนังสือพระราชทาน


เอกสารเผยแพร่ข้อมูลพระราชพิธีฯ


มาถึงห้องนี้...น้ำตาซึมอีกแล้วค่ะ 
เดี๋ยวตอนเข้าชมพระราชวังพญาไท จะแยกไว้อีกบล็อกนะคะ
พี่เจ้าหน้าที่นำชม บอกว่า รายได้จากร้านกาแฟนรสิงห์ ส่วนหนึ่งนำมาบูรณะพระราชวังพญาไทด้วยค่ะ


ที่นี่เคยเป็นอาคารเทียบรถพระที่นั่งค่ะ14.52 น. ได้เวลากาแฟพอดีเลยค่ะร.ร.๖ ย่อมากจาก สมเด็จพระราม ราชาธิบดี ที่ ๖เราสั่งสลัดผัก 65 บาท คาราเมล มัคเคียโต้ 95 บาทจะหาโอกาสมาอีกค่ะCreate Date :26 มิถุนายน 2561 Last Update :26 มิถุนายน 2561 5:36:09 น. Counter : 1080 Pageviews. Comments :0