bloggang.com mainmenu search

สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ ขอให้เพื่อน พี่น้องบล็อกแก๊งค์ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรค ปลอดภัย ตลอดปี ตลอดไป เดินทางไปไหน ไม่ว่าใกล้หรือไกล ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับค่ะ

ฝากหน้าบล็อกนี้ไว้ยาวเลยนะคะ เจอกันอีกทีหลังปีใหม่เลย ได้เห็นข่าวสักการะพระพุทธรูปวังหน้า ปีนี้จัดขึ้นเร็วกว่าที่ผ่านมา เราเลยมาก่อนเอาฤกษ์เอาชัย รับปีใหม่ก่อนเลย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ ปีที่ ๔ ที่เรามา แต่กิจกรรมพิเศษนี้ กรมศิลปากร ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๕ แล้ว เคยอัพบล็อกของปีที่ผ่านมา เผื่อสนใจค่ะ...


ครั้งที่ ๑ ๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน

ครั้งที่ ๒ ไหว้พระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๓ นบพระนวรัฐ พระปฏิมา ๙ แผ่นดิน


เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ด้วยการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยพระพุทธรัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย) ปางประทานพร และได้คัดสรรพระพุทธรูปอีก ๙ องค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปมงคลโบราณที่เก็บสงวนรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทั้งที่ได้อัญเชิญจากเมืองพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้แห่งองค์พระบรมศาสดา และรวบรวมมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามประกอบด้วยคติการสร้าง มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชาในคราวเดียวกัน เพื่อประทานพรให้พูนเพิ่มความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่

ข้อความจาก หนังสือ พระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน


๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อากาศดี ไม่ร้อนค่ะ


เวลา ๑๕.๑๔ น. มากับหมอกค่ะ


๑. พระพุทธสิหิงค์


๒. พระพุทธรัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย)


๓. พระพุทธรูปประทานพร


๔. พระพุทธรูปประทานพร


๕. พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรประทานพร


๖. พระพุทธรูปแสดงธรรม


ภาพนี้ crop มาค่ะ องค์เล็กมาก


๗. พระพุทธรูปประทานธรรม


๘. พระพุทธรูปประทานอภัย


๙. พระพุทธรูปห้ามสมุทร


๑๐. พระทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ


๑๑. พระพุทธรูปคันธารราฐ


รวม ๆ ค่ะ


ซื้อทุกปีค่ะ เก็บไว้ เค้าทำรูปเล่มสวยดี กระดาษดีด้วย


พระพุทธสิหิงค์

๑๕.๓๑ น.


เก็บภาพไว้หน่อยเนาะ


ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เคยอัพบล็อกไปแล้วค่ะ


ลากันไปด้วยภาพนี้ค่ะ เจอกันปีหน้าฟ้าใหม่...

สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๔
Create Date :26 ธันวาคม 2557 Last Update :25 มกราคม 2559 14:43:14 น. Counter : 4473 Pageviews. Comments :73