bloggang.com mainmenu search

นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๖ โขน : อัจฉริยนาฏกรรมสยาม


ชวนไปดูนิทรรศการดีๆ อีกหนึ่งงาน ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้เข้าชม ระหว่างวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ค่ะ


เรามาเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ นั่งรถเมล์มาค่ะ เดินข้ามฝั่งตัดสนามหลวงมา...

๑๑.๓๒ น. แดดกำลังดีเลยค่ะ

ซื้อบัตรเข้าชม ๓๐ บาท สำหรับคนไทย, ๒๐๐ บาท สำหรับชาวต่างชาติ ฝากกระเป่าไว้ที่จำหน่ายบัตรค่ะ ห้ามนำเข้าไป

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน จัดแสดงห้องประวัติศาสตร์ไทย จุดตรวจบัตรแรก แต่เรายังไม่เข้าไป

จุดตรวจบัตรจุดที่สอง อยู่ตรงก่อนเข้าพระตำหนักแดง เราจะไปดูนิทรรศการก่อนค่ะ

ศาลาสำราญมุขมาตย์, พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย อยู่ขวามือ

พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย

ประตูด้านข้าง

มุมนี้มองไปซ้ายมือ เห็นศาลาสำราญมุขมาตย์

ประตูทางเข้าอีกด้านที่ไม่ได้เปิด งามมากค่ะ

มองไปตรงข้าม คือด้านหลังของพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

ระนาดเอก ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรเลงประกอบในการแสดงโขน ที่สำนักการสังคีตจัดสร้างถวาย

ด้านในของประตูทางเข้าที่เราบอก (ภาพข้างบน) ว่าด้านหน้าสวยแล้ว ด้านในยิ่งสวยเลยค่ะ

ศีรษะหนุมาน (หน้ามุก) งานฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ศีรษะทศกัณฐ์หน้าทอง ทศกัณฐ์ทรงมงกฎยอดชัยประดิษฐ์ด้วยโลหะ (ทองแดง)

เดิมเป็นของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็งกุล) สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๕

ศีรษะทศกัณฐ์หน้าพระอินทร์ กรมพิณพาทย์และโขนหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๖ ใช้แสดงเรื่องรามเกียรติ์

ตอนทศกัณฐ์ล้ม พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ เชื่อกันว่าได้ใช้แสดงเพียงครั้งเดียว

เครื่องประดับตัวละครในการแสดงโขน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานให้เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) สวมใส่ในการแสดงโขน

หน้าต่าง...

ชุดตัวละครพระสวมเครื่องประดับ

ชุดตัวละครนางสวมเครื่องประดับ

ชุดตัวละครยักษ์สวมเครื่องประดับ

ชุดตัวละครลิงสวมเครื่องประดับ

ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ฝังมุก พระปรมาภิไธยย่อ "ม.ว."

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง

บทโขนที่เคยจัดแสดง

พระที่นั่งบุษบกเกริน

อาวุธที่ใช้ในการแสดงโขน

แท่นเสาฝึกโขน ประกอบการฝึกหัดโขนเบื้องต้น เพื่อจัดระเบียบร่างกายให้ยืดหยุ่น ง่ายต่อการออกท่าทาง ตามจารีตการแสดงโขน

โรงพิธีเขียว ใช้สำหรับประกอบฉากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกพรหมมาสตร์ ตอนอินทรชิตชุบศรพรหมมาสตร์

เครื่องประดับมีทั้งหมด ๑๕ ชิ้น เรียงตามหมายเลขเลยค่ะ

พระตำรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสำหรับประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครู

(นายสมบัติ แก้วสุจริต) เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ / เครื่องโรง พระราชทาน

พระตำรา สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานสำหรับประธานประกอบพิธีไหว้ครู (นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร)

ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ / เครื่องโรง

"สตมงคล" ที่ครูอาคม สายาคม ได้รับมอบจากคุณหญิงนัฎกานุรักษ์ ในปี ๒๕๑๐

๑. ศีรษะพระครูฤาษี
๒. ศีรษะพระพิราพ
๓. ศีรษะเทริด
๔. พระเทวรูป
๕. ไม้เท้าหน้าเนื้อ
๖. ตู้พระเทวกรรม
๗. พระตำรา

ไม้เท้าหน้าเนื้อ

ตู้พระเทวกรรม พระเทวรูป พระตำรา

ถ้ามีเวลาลองไปชมกันนะคะ ได้ไปไหว้พระปฏิมา ๙ แผ่นดินที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ด้วย มีถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗

ส่วนนิทรรศการพิเศษ โขน : อัจฉริยนาฏกรรมสยาม มีถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ค่ะ
Create Date :24 มกราคม 2557 Last Update :24 มกราคม 2557 5:18:14 น. Counter : 8861 Pageviews. Comments :41