tuk...tuk more than one or cannot run
<<
มีนาคม 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
16 มีนาคม 2558

เที่ยวอยุธยากับ ตุ๊ก-ตุ๊ก ... ตอน 11 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสองแห่งของอยุธยา
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยานั้นอยู่ในโปรแกรมที่จะไปอยู่แล้ว

แต่ขณะที่ขับรถหาที่พักเลาะแม่น้ำขึ้นไปเรื่อย ๆ

ทางขวามือเป็นลานริมแม่น้ำ ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเป็นวัดมณฑป
ซ้ายมือเป็นกำแพงสีขาว ด้านบนกำแพงเป็นรูปใบเสมา
จอดรถข้างทางไม่รอช้า เข้าชมฟรีนโยบายคืนความสุขให้ประชาชน
พระราชวังจันทรเกษม

ตั้งอยู่ที่คูขื่อหน้า ซึ่งเป็นคลองขุดในสมัยพระเจ้าอู่ทอง

จากแม่น้ำลพบุรีมาทางทิศตะวันออก เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่วัดพนัญเชิง

ต่อมาทั้งขุดลอกเพิ่ม และแม่น้ำป่าสักชอบไหลทางนี้มากกว่า

ทำให้กว้างมากขึ้น จนปัจจุบันจึงเรียกเป็นแม่น้ำป่าสัก
ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ประมาณ พ.ศ. 2120

ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดี

พระเจ้าบุเรงนองได้ส่งกองทหารเข้ามาอยู่ในวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา

เพื่อกำกับและป้องกันมิให้กรุงศรีอยุธยาแข็งเมือง

และไม่อนุญาตให้กรุงศรีอยุธยาตั้งกองทหารได้เองตามต้องการ

เขมรจึงได้ยกทัพเข้ามาโจมตีตามเขตพรมแดนและหัวเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยาเนือง ๆ

สมเด็จพระมหาธรรมราชา ขอจัดตั้งกองทัพเพื่อป้องกันพระนครจากเขมร

ตั้งอยู้ด้านหน้าวังหลวง แรกสร้างเรียกกันว่าวังหน้า หรือวังใหม่

มีกำลังพลไม่มาก ทำการในลักษณะของกองทัพหน้า

ดำเนินการโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ซึ่งเมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากพิษณุโลก

จึงเรียกชื่อพระราชวังจันทร์ตามชื่อพระตำหนักที่เมืองพิษณุโลก


เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช 8 พระองค์ คือ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ เจ้าฟ้าสุทัศน์ (พระโอรสสมเด็จพระเอกาทศรถ) สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระเจ้าเสือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ กรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์(เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง พระราชโอรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)

หลังเสียกรุงถูกทิ้งร้างไป

จากแผนที่ของชาวต่างประเทศที่เข้ามาในสมัยอยุธยา

จากพงศาวดาร

จึงทำให้ทราบว่าสถานที่นี่คือวังหน้า
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้บูรณะปรับปรุงขึ้นใหม่

เพื่อใช้เป็นที่ประทับในเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยา


พลับพลาจตุรมุข
โปรดเกล้าให้สร้างเป็นอาคารจตุรมุขแฝด
ใช้เป็นท้องพระโรงว่าราชการและที่ประทับในเวลาเดียวกัน
ท้องพระโรง
กระโถนท้องพระโรง


ห้องพระสำอาง
กลองมโหระทึก

เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดิน

ใช้ประโคม ตีในงานพระราชพิธีและที่เกี่ยวกับ ความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักร

ดังที่ใช้ประโคมตีในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ

ในรูปขอบด้านบีมีกบซ้อนกัน 3 ตัว

เชื่อว่ากบเป็นสัตว์ของพระเจ้า

มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์สามารถเรียกน้ำฝน และนำความอุดมสมบูรณ์มาให้

ที่พระราชวังเจ้ามหาชีวิตที่หลวงพระบาง กบอาจมีจำนวนไม่แน่นอน

ไกด์ว่าแล้วแต่ว่าปีที่ทำฝนมากหรือน้อย ... ไม่แน่ใจว่าจริงหรือมั่วนะคะ

ลายดวงอาทิตย์หรือดวงดาว ... เคารพบูชาธรรมชาตินับถือเป็นพระเจ้า

ลายเกลียว หรือลายเครื่องจักรสาน...หมายถึงลายรวงข้าว
พระแท่นบรรทม


พระฉาย
จากสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย แห่งอังกฤษ
พระที่นั่งพิมานรัตยา
เป็นหมู่ตึกกลางพระราชวัง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้พระราชทานให้เป็นที่ว่าการมณฑลกรุงเก่า ในปี พ.ศ. 2442

พระที่นั่งพิมานรัตยา

สองข้างเป็นปรัศว์ซ้ายและขวา

ปรัศว์คือเรือนหลวงซึ่งอยู่ขนานทั้ง 2 ข้างของพระที่นั่งที่เป็นประธาน
ศาลาเชิญเครื่องอาคารสีขาวนอกหมู่ตึก
พระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์

โปรดให้บูรณะตามรากฐานเดิมที่่มีมาแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ที่ใช้เพื่อศึกษาดาราศาสตร์สโมสรเสือป่า
ภายในพระที่นังพิมานรัตยา

จัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่พระยาโบราณราชธานินทร์สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า

เก็บรวบรวมไว้ จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่า "โบราณพิพิธภัณฑ์"

ซึ่งก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม แห่งนี้
อาคารที่ทำการภาค หรืออาคารมหาดไทย

สร้างเมื่อพระยาโบราณราชธานินทร์ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า
จัดแสดงของเก่าเช่นกัน


สัมพันธ์กับสายน้ำ


โขนเรือรูปม้า


กลีบขนุนศิลปะลพบุรี ... บางชิ้นมาจากปรางค์สามยอด
เกี่ยวกับวัด


จารึก
ปืน
โรงม้าพระที่นั่ง
และจากนี้ก็ได้ไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ

และโบราณวัตถุอื่น

โดยเงินบริจาค ซึ่งผู้บริจาคได้รับพระพิมพ์

จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นการสมนาคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้อัญเชิญพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา)

ผู้ทรงสร้างพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นนามพิพิธภัณฑ์
เขาไปปุ๊บก็เดินเก็บภาพเลย

บานประตูนี้เหมือนที่พระที่นังพิมานรัตยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
จากวัดพระศรีสรรเพชญ์

จากวัดแม่นางปลื้ม
เศียรหลวงพ่อแก่ หลวงพ่อธรรมิกราช


ศิลปะลพบุรี วัดหน้าพระเมรุ


ศิลปทวาราวดี ... คนละปางกับในวัดหน้าพระเมรุ
ในส่วนที่เป็น พระธาตุ เครื่องทอง ไม่อนุญาติให้ถ่ายรูป

แต่เป็นห้องที่น่าชมที่สุด

ปิดท้ายทริปอยุธยาด้วย

ขอบคุณของแต่งบล็อกจากคุณชมพรค่ะCreate Date : 16 มีนาคม 2558
Last Update : 16 มีนาคม 2558 15:38:18 น. 32 comments
Counter : 2339 Pageviews.  

 
พระที่นั่งพิมานรัตถยา พระราชวังจันทร์เกษมใช้ถ่ายเรื่องสี่แผ่นดิน เวอร์ชั่นคุณหนูบอยครับ เคยไปพระราชวังจันทรเกษม เห็นพระที่นั่งพิมานรัตถยาครั้งแรกร้องอ๋อเรยยยยย อิอิ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:16:05:00 น.  

 
เป็นความรู้ใหม่ ขอบคุณค่ะ
เลยอยากกลับไปชมสักหน่อย


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:16:35:05 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:16:39:35 น.  

 
เห็น กระโถนท้องพระโรง ยิ้มเลยค่ะนิค
กลองมโหระทึก จำได้ค่ะพี่ตุ๊ก
เจอคราวนี้เข้าใจเลยค่ะโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:17:02:17 น.  

 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
น่าสนใจไปเยี่ยมชมครับ
โดย: moresaw วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:17:03:51 น.  

 
ชอบพระนาคปรก พิ่งเคยเยี่ยมพิพิธภัณฑ์นี้ ขอบคุณครับ


โดย: surya21 (surya21 ) วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:19:39:19 น.  

 
กระโถนท้องพระโรง เป็นแบบนี้เอง

เคยเห็นกลองมโหระทึก ที่วัดเบญจมบิตรค่ะ

พระที่นั่งพิมานรัตยา เกือบสวยพร้อมเลยค่ะ ถ้าไม่มีเสา 3 G นะคะ

อาคารมหาดไทยสวยดีค่ะ พี่ตุ๊กถอยมาไกลเลย จะได้เก็บได้หมดใช่ไหมคะ

ตู้พระธรรมเยอะมาก

ทริปอยุธยาพี่ตุ๊ก คุ้มมากค่ะ เนื้อๆ เน้นๆ เลย

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา Photo Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


*** ความรู้ใหม่หนูเหมือนกันค่ะ ว่าเค้าถ่ายเรื่องนี้ที่นี่


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:19:47:26 น.  

 
เคยไปเมื่อนานมาแล้วค่ะ . . .


มีขนมหน้าร้อนมาฝากนะคะ

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:20:19:04 น.  

 
พิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่งแสดงวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่ามากๆครับ ตอนนี้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพ กำลังซ่อมแซมใหญ่ ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเลย ไปรุ่งเรื่องเฟื่องฟูในต่างจังหวัดหลายๆแห่งครับ

tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:20:21:00 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ tuk-tuk@korat
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:20:31:17 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog

ตามมาเที่ยวค่า ของเก่าของโบราณเห็นแล้วก็รู้สึกขลังๆนะคะ
สังเกตตึก มีเสาแบบโรมันด้วย ผสมผสานแบบตะวันตกกับไทย


โดย: ชลบุรีมามี่คลับ วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:20:37:41 น.  

 
ตามไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้วยค่ะ
มองภาพปฏิมาและสถานที่เก่าก่อนแล้วรู้สงบสบายๆ
คิดถึงตอนเดินเข้าไปแต่ละห้องเลยความรู้สึกคงตื่นเต้นๆ
กลีบขนุนศิลปะลพบุรี สวย พระพุทธศิลปทวาราวดีใบหน้าท่านสงบสง่างามมาก
ฝันดีนะค่ะ ^^


โดย: mastana วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:21:52:33 น.  

 
อยุธยาเป็นเมืองเก่า
ไปดูพิพิธภัณฑ์ก็ยิ่งน่าสนใจเลยนะครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:22:35:08 น.  

 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่ามากเลยนะคะ
ข้าวของสมัยเก่าก่อนยังถูกรักษาไว้ในสภาพสมบูรณ์
จดไว้ก่อนค่ะ ถ้ามีโอกาสต้องขอแวะไปบ้างแล้วค่ะ


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:2:17:53 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:2:45:12 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:4:00:13 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ญามี่ About Weblog ดู Blog
พิรุณร่ำ Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ตามมาเที่ยวด้วยคนขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:8:08:11 น.  

 
มาตามไปเที่ยวฟรี ชอบๆ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
anigia Parenting Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:10:21:51 น.  

 
น่าไป...ไม่เคยแวะที่นี่เลย


โดย: wicsir วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:10:36:05 น.  

 
ขอแวะไปเที่ยวด้วยคนนะค๊าบบบ...


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:10:38:08 น.  

 
เคยแต่ผ่านคะ แต่ไม่เคยแวะเข้าไปข้างในเลย

ทักทายยามสายคะ


โดย: blog pu วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:10:42:18 น.  

 
วางแผนไว้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ร้อนจัง


โดย: พี่ เมศศร์ IP: 101.51.99.147 วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:10:46:38 น.  

 
ตามไปเที่ยวอยุธยาต่อค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:4:51:57 น.  

 
ทักทายยามเช้าคะ


โดย: blog pu วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:8:56:27 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


ดูเพลินเลยค่ะคุณตุ๊ก
พระที่นั่งบางองค์เล็กมากนะคะ
มีศิลปะวัตถุโบราณให้ชมมามาย
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าไปเยี่ยมชม ไม่
ไกลจากกรุงเทพฯด้วยนะคะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:18:28:48 น.  

 
ไปอยุธยามาก็หลายครั้ง ที่นี่ผมกลับไม่เคยไปแฮะ ดูแล้วมีอะไรให้ดูเยอะเหมือนกัน

ดูแล้วเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นน่าจะชอบที่นี่แน่ๆจากบล็อกไม่ล้าสมัยหรอกครับ เดี๋ยวนี้เพลงมันเยอะ เพลงต่างประเทศด้วย ไม่เคยฟังก็ไม่แปลก

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 มีนาคม 2558 เวลา:4:01:05 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: **mp5** วันที่: 19 มีนาคม 2558 เวลา:7:00:42 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณตุ๊ก

กว่าจะดั้นด้นมาถึงบล๊อกอันทรงคุณค่าได้ เนื้อยเหนื่อยค่ะ ไกลจัง อิอิ
ความจริงเค้าน่าจะมีหมวดประวัติศาสตร์อีกสักหมวดให้โหวตนะคะ
รับรองคุณตุ๊กได้รับรางวัลที่หนึ่งไปครองแน่นอน เพราะแน่นเอี๊ยด
เที่ยวกับคุณตุ๊กได้รับความรู้มากมาย วันนี้ก็เพิ่งรู้ว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์เป็นพระโอรสของพระเอกาทศรถ
อย่างปะป้า แก่ปูนนี้แล้วก้อจริง แต่ตกประวัติศาสตร์ค่ะ

บอกตามตรงว่าเห็นผลงานเอ็นทรี่นี้แล้ว ทำให้อยากไปเที่ยวชมบ้างจังเลยค่ะ
เลือดในกายครึ่งหนึ่งเป็นอยุธยา เห็นเรื่องเกี่ยวกับอยุธยาทีไรน้ำตาจะไหลทุกที
คิดถึงบรรพบุรุษผู้กล้าทั้งหลายของพวกเราที่เสียสละมากมาย
แล้วยังคิดไปถึงปู่ย่าลุงป้าน้าอาที่ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วด้วยค่ะ
เวลานี้อยุธยาคงเป็นเพียงอดีตที่ให้ปอป้าได้จดจำเท่านั้น ก็ตัวเองยังจะลงโลงอยู่รอมร่อแล้วนี่คะ 555

ไลค์และโหวตให้กับบล๊อกดี ๆ อย่างเต็มใจเป็นที่สุดค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mastana Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โชคดีมีความสุขนะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 19 มีนาคม 2558 เวลา:9:58:07 น.  

 
ผมไปครั้งก่อนยังห้ามถ่ายรูปอยู่เลย

ข้างๆ กันเป็นว้ดเสนานสนาราม น่าไปดูพระประธานนะครับ ผมว่าจะไป ยังไม่ได้ไปเลย


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 19 มีนาคม 2558 เวลา:14:37:12 น.  

 
ตามไปเที่ยวเช่นเคย
ใกล้แค่นี้เอง แต่ยังไม่เคยไปที่นี่เลยค่ะ
ขอบคุณที่รีวิวให้รู้จักค่ะคุณตุ๊ก
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 20 มีนาคม 2558 เวลา:0:01:53 น.  

 
ผมชอบไปหาข้าวกินแถวตลาดหน้าวังจันมากเลยครับ มีร้านอิสลามอร่อยๆเยอะดี โจ๊กกรุงเก่าก็ดังนะ


โดย: ชีริว วันที่: 20 มีนาคม 2558 เวลา:0:27:58 น.  

 
ทักทายยามเช้าคะ


โดย: blog pu วันที่: 20 มีนาคม 2558 เวลา:8:41:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


It's Sad to Belong - England Dan and John Ford Coley ... ความหมาย


แวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และวัดดอกไม้ สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Breaking Up Is Hard To Do ... ความหมาย


Exchange Of Hearts - David Slater ... ความหมาย


แวะวัดสุทธาวาส สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Happier - Ed Sheeran ... ความหมาย


วัดยางกวง ... วัดเก่าเมืองเชียงใหม่


Falling Slowly - Glen Hansard, Marketa Irglova ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย - ไปเขาค้อ


A World Without Love - Peter and Gordon ... ความหมาย


แวะโบราณสถานวัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง ลำพูนของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]