tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กุมภาพันธ์ 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2 กุมภาพันธ์ 2558

เที่ยวอยุธยากับ ตุ๊ก-ตุ๊ก ... ตอน 5 ป้อมเพชร ข้าวเที่ยง และที่พัก
จากวัดมเหยงคณ์

ข้ามสะพานเข้าไปยังเกาะเมืองอยุธยา

เลี้ยวซ้าย ผ่านป้อมเพชร จอด ... แวะด้วย !
ป้อมเพชรตั้งอยู่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

ริมน้ำ บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกัน
ทำให้เกิดเป็นลานน้ำวนขนาดใหญ่
ซ้ายมือคือ วัดพนัญเชิง
ขวามือวัดบางกะจะ อาจมาจากคำว่า กระจับ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

บริเวณนี้เป็นที่จอดเรือสำเภาและเรือสินค้าของชาวต่างชาติ จึงเป็นตลาดใหญ่

เรียกว่า ตลาดน้ำวน หรือ ตลาดน้ำวนบางกะจะขอบคุณภาพหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
จากตอนที่ 4 เล่าถึง

8 เจ้าสามพระยา เป็นพระโอรสของพระอินทราชา องค์ที่ 3

เมื่อพระอินทราชาเสด็จสวรรคต

เจ้าอ้ายพระยา(1) และ (2) ต่อสู้ชิงราชสมบัติ

จึงเกิดการชนช้างกันขึ้น ณ สะพานป่าถ่าน สิ้นพระชนม์ทั้งสองพระองค์

9 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชโอรสเจ้าสามพระยา

ร่วมสมัยกับพระเจ้าติโลก ของล้านนา

ทำให้ครึ่งหนึ่งของชีวิตเสด็จมาประทับที่พิษณุโลก เพื่อคานอำนาจกับล้านนา

จึงทรงทรงสถาปนาให้พระบรมราชาขึ้นครองราชสมบัติที่อยุธยา

มีพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ที่ 3)

10 สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ที่ 3)

ให้อยุธยาเป็นเมืองหลวงหลัก หลังสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสิ้นพระชนม์

11 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หรือพระเชษฐา

ทรงเป็นพระอนุชาต่างพระมารดากับ พระบรมหรือ สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ที่ 3)

มีผู้ทอดบัตรสนเท่ห์ จึงโปรดให้มีการประหารชีวิตขุนนางเป็นจำนวนมาก

มีการแรกชำระตำราพิชัยสงคราม

เป็นช่วงแรกที่มีชาวตะวันตก มาเป็นทหารรับจ้าง โปรตุเกส

เข้ามามีบทบาทในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา

12 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 หรือพระอาทิตยเจ้า

ทรงเป็น "หน่อพุทธางกูร" คือพระราชโอรสที่ประสูติจากพระอัครมเหสี

ตามกฎมนเทียรบาลว่า

ทรงสวรรคตด้วยไข้ทรพิษ

13 พระรัษฎาธิราช พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4

ครองราชย์ตอนพระชนมายุ 5 พรรษา

สมุหนายกและสมุหพระกลาโหม จึงทำการแทน

14 สมเด็จพระไชยราชาธิราช

พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระเชษฐา ที่ประสูติแต่พระสนม

ที่พิษณุโลก ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์

มีพระมเหสี 2 พระองค์คือ พระมเหสีจิตรวดี และ

แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ จากราชวงศ์อู่ทอง

15 พระยอดฟ้า

พระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราช

กับท้าวศรีสุดาจันทร์ พระสนมเอกฝ่ายซ้าย

16 ขุนวรวงศาธิราช สมคบกับท้าวศรีสุดาจันทร์ จนได้ครองราชบัลลังก์

ก็นำพระยอดฟ้าไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยา

17 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ หรือ พระเฑียรราชา

ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินคู่กับนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์

ต่อมาเสด็จหนีออกผนวช ณ วัดราชประดิษฐาน

ขุนพิเรนทรเทพ เจ้ากรมพระตำรวจขวาและคณะ

ได้กำจัดขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์

แล้วจึงได้อัญเชิญพระเฑียรราชา ครองราชย์

18 สมเด็จพระมหินทราธิราช หรือ พระมหินทร์

พระราชโอรสพระองค์ที่สอง ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กับสมเด็จพระสุริโยทัย

เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

19 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ 1

หรือ ตำแหน่งเดิม ขุนพิเรนทรเทพ กรมพระตำรวจฝ่ายขวา

พระมเหษีคือพระวิสุทธิกษัตรีย์ พระธิดาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

มีมีพระราชโอรสและพระราชธิดาสามพระองค์คือ

พระสุพรรณเทวี หรือพระสุพรรณกัลยา

ซึ่งสมเด็จพระมหาธรรมราชา ได้ถวายเป็นพระมเหสีของพระเจ้าบุเรงนอง

เพื่อแลกสมเด็จพระนเรศวรมาช่วยงานของพระองค์

องค์ที่สองคือ พระองค์ดำ หรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

และ สมเด็จพระเอกาทศรถ

พระเจ้าบุเรงนองได้ทรงตั้งให้ปกครองกรุงศรีอยุธยา

ในฐานะประเทศราชของหงสาวดีเดิมกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาไม่ได้เป็นเกาะ

ทิศเหนือมีแม่น้ำลพบุรี ซึ่งมาสบกับแม่น้ำป่าสักที่ตำบลหัวรอ

และไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้

เมื่อพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นใน

ทรงโปรดให้ขุดคูเมืองทางด้านทิศตะวันออก

เพื่อเชื่อมแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าด้วยกัน

เรียกว่า ขื่อหน้า

ทำให้กรุงศรีอยุธยากลายสภาพเป็นเกาะที่มีลำน้ำเป็นคูเมืองล้อมรอบทั้งสี่ด้าน

ทรงโปรด ให้สร้างกำแพงป้อมค่ายและหอรบต่างๆ เป็นเนินดิน

มีเสาไม้ระเนียดปักอยู่ข้างบน
ต่อมาสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

เริ่มมีปืนใหญ่เข้ามาใช้

จึงโปรดเกล้าฯ ให้

รื้อและขยายแนวกำแพงพระนครออกไปติดริมน้ำ

และให้เปลี่ยนจากเสาไม้ระเนียดของเดิมเป็นก่ออิฐถือปูน

ป้อมค่ายและหอรบให้ก่ออิฐสลับศิลาแลง แบบตะวันตก คือมีประตูโค้ง
และสร้างปืนใหญ่ตามที่ชาวโปรตุเกสสอนให้ไทยหล่อปืนใหญ่สัมฤทธิ์ใช้ได้เอง

ประจำไว้ตามป้อมและที่ช่องระหว่างใบเสมา
แต่คูขื่อหน้าคงไม่กว้างมาก

(... พอดีเขียนขื่อ เป็น คือ ทำให้นึกถึงภาษาเหนือ

น้ำคือ แปลว่าน้ำคลอง ไม่ทราบว่าสัมพันธ์กันหรือเปล่า ? ...)

เพราะ

ในรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราช

พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

โปรดให้ทหารขนดินมาทิ้งถมคูแห่งนี้ให้เป็นถนน ... หัวรอ

และข้ามเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จในพ.ศ.2112

รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา

โปรดให้ขุดขยายคูขื่อหน้าให้กว้างใหญ่ขึ้น

โปรดให้ขยายกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกมาจนจดลำน้ำ

เปลี่ยนกำแพงดินเป็นกำแพงก่ออิฐถือปูนทั้งสี่ด้าน

สร้างป้อมตามแนวกำแพงเมือง 3 ป้อม

คือ ป้อมมหาไชย ป้อมเพชร และป้อมซัดกบหรือท้ายกบ

เพื่อที่จะป้องกันรักษาพระนครด้านทิศตะวันออก


ข้ามสะพานทางไปวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
เลยไฟแดงแรกแล้วยูเทอร์นกลับ

ร้านอยู่ตรงข้ามที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

คือร้านอาหารครัวมุสลิม
อร่อยทุกอย่าง สั่งที่อยากทานกะว่าเหลือจะห่อ แต่ก็ไม่เหลือ

สลัดแขก
ข้าวหมกไก่
ซุปเนื้อ
พักที่ บ้านบัว อยุธยา ที่พักหลักร้อย แอร์ น้ำอุ่น ไวไฟ กาแฟชงเอง
ทางเข้าอยู่ข้าวร้านส้มตำที่มีครกใหญ่ ๆ อยู่หน้าร้าน

มีที่จอดรถเบียด ๆ กันได้ 6 คัน ข้างตึกอีก 1-2
วิววัดพุทไธสวรรค์
ปิดท้ายด้วย ประภาคารที่ป้อมเพชร

ขอบคุณของแต่งบล็อกจากคุณชมพรค่ะCreate Date : 02 กุมภาพันธ์ 2558
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2558 7:24:43 น. 38 comments
Counter : 3019 Pageviews.  

 
ต้วมเตี้ยมตามไปเที่ยวด้วยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เตยจ๋า Topical Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blogโดย: ALDI วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:16:06 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมชมกันนะครับ
ผมก็พึ่งไปไหว้พระที่ อยุธยามาเหมือนกันครับ
แต่วันวัดนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับ ผมชอบมากๆ
แต่ผมไม่ได้แวะทานของอร่อย หลายๆร้านเลยครับ พลาดแล้วผม
เห็นรีวิวนี้แล้วอยากกลับไปอีกซักรอบ แก้มือหาไรอร่อยๆกินซักหน่อย

ว่างๆแวะไปใช้ชีวิตเดินช้าที่ สุโขทัย ด้วยกันนนะครับ


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:33:45 น.  

 
ตามมาเที่ยวและไหว้พระด้วยค่ะ
เน็ทไม่ดีค่ะ รูปไม่ขึ้น
แต่ส่งกำลังใจจากการอ่านค่ะ
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:37:26 น.  

 
ทักทายสวัสดีครับคุณตุ๊ก

หากคุณตุ๊กได้มาแอ่ววัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อาจจะกลับไปเขียนเล่าเรื่องได้หลักสิบ blog เลยครับ
เพราะแต่ละสิ่งปลูกสร้างภายในวัดดูว่าจะหลากหลายรูปแบบ และเยอะมากๆ ครับ จนป่านนี้ผ่านมามากกว่า 5 ปี ที่มีโอกาสไปแวะชมมา ยังสร้างกันไม่เสร็จเลยครับ

วัดมเหยงคณ์ ได้ผ่านและเล็งๆ ว่าจะได้เข้าไปเที่ยวชมกันอยู่หลายครั้ง แต่ก็พลาดไปซะทุกทริปที่ผ่านไปเที่ยวจ.อยุธยา


โดย: ถปรร วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:25:42 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


แวะมาเยี่ยมค่ะ
มีรูปสวยๆให้ดูเพลินเลยค่ะ
เพลงก็เพราะ ชอบเพลงนี้
ขอส่งกำลังใจให้นะคะ


โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:50:44 น.  

 
จากแผนที่อธิบายทำให้ทราบกรุงศรีอยุธยาเป็นเกาะ
วัดกุฎีดาว วัดมเหยงคณ์ (ตอนที่แล้ว)ก็จะอยู่นอกเมือง
ทำให้รู้เพิ่มขึ้นอีก ขอบคุณมากครับผม
tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: moresaw วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:15:42 น.  

 
สั้นๆ สวยค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:53:55 น.  

 
ตามมาไหว้พระด้วยคนค่ะ
แล้วก็ตามไปอร่อยด้วย สลัดแขกน่าทานมากเลยค่ะ
ส่วนที่พักก็น่ารักดีนะคะ


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:1:04:29 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:3:52:26 น.  

 
สวัสดีตอนเช้ามืดค่ะ แต่หมดงบแล้วมาใหม่นะคะ

โดย: ญามี่ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:4:44:43 น.  

 
แวะมาศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ละเอียดกว่า
หมายเรียน แปลกที่ว่าอยุธยามีชาวมุสลิมเยอะมาก อยู่เป็นชุมชนของเขาเลย เห็นอาหารมุสลิม
ที่โคราชเคยทานที่ข้างหอประชุมนานมาแล้ว
ไม่ทราบว่ายังมีอยู่ไหม จะไปลองดูครับ


โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:46:56 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

อยุธยามีอะหยังหื้อได้แอ่วนั๊กเลยเน้อครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:15:06 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก
ที่ผมไปสุโขทัย ไปช่วงปีใหม่หลายวันอยู่ครับ ไปนอนค้างและตะเวนเที่ยวหลายที่เลยครับ ผมนี่ฟินเลยครับ


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:45:05 น.  

 
เราไม่ได้เที่ยวอยุ?ะยาแบบนี้มานานเลย
คุณตุ๊กพาเที่ยวเป็นไกด์ได้เยี่ยมมาก
มีโอกาสจะลองไปเที่ยวแบบนี้ด้วยจร้า
วันนี้เราหมดตัวกับโหวตเลยคร้า
แป๊ะหัวใจไว้แทนก่อนนะคร้าคุณตุ๊ก
และขอขอบคุณสำหรับโหวตให้เราด้วยค่ะ

คุณได้ทำการแปะ❤ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:54:17 น.  

 
เที่ยวไหว้พระด้วยคนนะคะ


โดย: แอบคอย วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:01:44 น.  

 
กินซุปเนื้อเป็นอย่างเดียว แต่ดูเนื้อร้านนี้แปลกๆ เหมือนจะเป็นเนื้อเปื่อยซะงั้น


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:20:51 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: rimnam_kobfa (rimnam_kobfa ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:26:38 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ


โดย: มี้เก๋ + ป๊าโอ๋ = ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:12:07 น.  

 
สวัสดียามบ่ายครับ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:26:28 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

เห็นซุปเนื้อแล้ว อยากจะกิน..ชอบมาก
ถ้ามีซุปหาง ยิ่งดีครับ 55


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:50:34 น.  

 
บล็อกสวยมากครับ อยากทำได้แบบนี้จัง


โดย: camel_27 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:22:03 น.  

 
มาถึงตรงนี้ต้องแวะเนาะ จุดยุทธศาสตร์เลย
แปะสองอย่างเลยค่ะ วันนี้มีของเล่นใหม่
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:55:38 น.  

 
มาเที่ยววันนี้ได้เห็นหลายมุมที่ไม่เคยเห็นครับ


โดย: wicsir วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:59:31 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Blog about TV ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


หนูคงต้องกลับไปดูพระสุริโยไท กับตำนานสมเด็จพระนเรศวรซัก 3-4 รอบนะคะ

ชอบโฆษณาบ้านพักหลักร้อยค่ะ

พอรู้ว่าโรงแรมพิณ อยู่ใกล้กาดกองต้า เดินไม่ถึง 10 นาที ตัดสินใจพักเลยค่ะ ไม่หาที่อื่นแล้ว


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:58:20 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

แวะมาแปะหัวใจให้พี่ตุ๊กค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:19:50 น.  

 
สวัสดีค่า แวะมาอ่านบล็อค อิอิ
อ่านแล้วอยากไปเที่ยวบ้างจังเลย


โดย: littlesmile (คิดมากจังเลยเรา ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:44:59 น.  

 
ชอบทัวร์ประวัติศาสตร์ นำชมโดยคุณตุ๊ก สรุปย่อมาให้ ทำให้ย่อยง่ายขึ้นครับ
tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:37:31 น.  

 
มาเที่ยวต่อ ร้านนี้ผมไม่เคยไปแหะ ไปอยุธยาทีไรไปกินบ้านเพื่อนทุกที บ้านมันเป็นร้านอาหารน่ะ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:04:19 น.  

 
มาแปะหัวใจให้คุณตุ๊กก่อนนะคะ

เดี๋ยวมาอ่านมาชมใหม่ค่ะ

Good night ค่ะโดย: พรหมญาณี วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:51:17 น.  

 
คุณตุ๊ก มีโอกาสเที่ยวบ่อยจริง ๆ .. ภาพพระอาทิตย์ตกสวยมากค่ะ ... อยากบอกว่าอาหารที่สั่งมา มีแต่อย่างชอบ ๆ เลยค่ะ 55โดย: Tristy วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:34:12 น.  

 
สวัสดีคร้าคุณตุ๊ก
แวะมาหาบล๊อกแรกเลยจร้า
ภาพสวยๆเพี๊ยบเลย ข้อมูลก็เยอะดีมากๆคร้า
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:01:24 น.  

 
แวะมาแปะหัวใจให้หมอตุ๊กครับ


โดย: wicsir วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:08:33 น.  

 
รู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเลยค่า


โดย: Mir & deS วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:24:38 น.  

 
ทักทายสวัสดีครับคุณตุ๊ก

เที่ยวชมอยุธยากันด้วยคนครับ
ป้อมเพชร ดูว่าจะได้เห็นภาพถ่ายกันอยู่บ่อยๆ ครั้งเหมือนกันครับ
พอได้ชมจาก blog คุณตุ๊ก ก็ยังได้เห็นว่ามีการบูรณะ ต่อเติมกันอยู่ด้วยนะครับ


โดย: ถปรร วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:28:13 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:47:40 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ไม่ได้มามือเปล่าแต่เอาหัวใจมาฝากค่ะพี่ตุ๊ก
อิอิอิ เอาไว้เจอตัวเป็นเป็น
จะต้องพยายามดูให้พี่ตุ๊กค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:49:42 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณตุ๊ก...

วันนี้ทำงานส่งสามีเส็ดก็มีเวลามานั่งอ่านวิ่งตามไปเที่ยวกะคุณตุ๊กได้แระ
ได้ทั้งเที่ยว-กิน-ชมสถานที่-ความรู้ ครบถ้วน สุดยอดค่ะ
จบรายการแล้วก้อเลยฝากทั้งไลค์และโหวตไว้เป็นกำลังใจ
เผื่อวันหน้าจะได้พาปอป้าไปเที่ยวกินอีก อิอิ

มีความสุขมาก ๆ นะคะ
อ้อ..แปะหัวใจให้ด้วยน๊าโดย: พรหมญาณี วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:58:07 น.  

 
มาเที่ยวเมืองกรุงเก่า ด้วยครับ พี่ตุ๊ก
ไปแล้วก็อยากไปอีกครับ
ร้านอาหารเลียบแม่น้ำอร่อยหลายร้านครับ
โหวต tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:09:17 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


อุทัยธานี - สุพรรณ ... วันเดียว


When The Smoke Is Going Down - Scorpions ... ความหมาย


ลำปาง - ตาก - นครสวรรค์ ... วันเดียว


โคราช - เชียงใหม่ ... วันเดียว


Hello Darling - Conway Twitty ... ความหมาย


อยากไปอุทัยธานี


Bachelor Boy - Cliff Richard ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ...โน่นนี่เรื่อยไป


In Trance - Scorpions ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ... หล่มสักไปพิดโลก แวะครัวครูกุ้งของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]