tuk...tuk more than one or cannot run
<<
ตุลาคม 2558
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2 ตุลาคม 2558

พิษณุโลก ... ร่องรอยของอาณาจักรสุโขทัยเมื่อคาดว่าเที่ยวหนึ่งของการเดินทางจะผ่านเมืองพิดโลก หรือพิษณุโลก ภาพนี้คือสถานที่ที่อยากไป


เมืองสลวง สองแควมีชื่อที่ปรากฎในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยยุคต้น

เมืองสลวง เป็นเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแควใหญ่ หรือแม่น้ำน่าน

เมืองสองแคว เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างสองแม่น้ำ คือ แม่น้ำแควใหญ่ และ แควน้อย

แม่น้ำทั้งสองไหลมาบรรจบกันในเขตเมืองพิจิตรที่อยู่ตอนใต้ของเมืองสองแคว

แต่เมื่อได้ขุคคลองลัดทำให้แม่น้ำแควน้อยที่ผ่านหลังเมืองตื้นเขิน

ปัจจุบันแม่น้ำแควน้อย ไหลลงแม่น้ำน่านทางเหนือของเมืองพิดโลกใกล้วัดเกาะแก้ว

- คือวัดที่เศียรเทวดาปูนปั้นได้ถูดลอบตัดเอาไปหมด -ตรงกับงานประเพณีแข่งเรือยาวปรจำปีพอดี

จุดปล่อยเรือ
กำลังจะนำเรือลงแม่น้ำน่าน
ฝั่งตรงข้ามคือบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร


พญาลิไท พระราชโอรสของพญาเลอไทย

ก่อนขึ้นครองราชสมบัติทรงดำรงตำแหน่งอุปราช ครองเมืองเชลียง

... เพื่อป้องกันและระวังอาณาจักรสุโขทัย จาก อาณาจักรล้านนาที่อยู่ทางเหนือ ...


พ.ศ. 1890 เมื่อพระยางั่วนำถม พระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย

พระโอรสพ่อขุนบาลเมืองพระเชษฐาพ่อขุนรามคำแหง เสด็จสวรรคต

เกิดการจราจลชิงราชสมบัติ

พญาลิไทยกกองทัพมาปราบสำเร็จและเสด็จขึ้นครองราช


ขณะที่กำลังเกิดความวุ่นวายที่สุโขทัย

พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้ขุนหลวงพะงั่ว ซึ่งครองเมืองสุพรรณบุรี

ให้ยกทัพมาตีเมืองชัยนาท ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัยได้สำเร็จ

พร้อมทั้งโปรดให้เป็นผู้รักษาเมืองชัยนาท

เมื่อกรุงสุโขทัย สงบพญาลิไท ได้ส่งทูตเจรจาขอเมืองชัยนาทคืนให้แก่กรุงสุโขทัย

โดยต่างฝ่ายต่างก็มีอิสระต่อกัน ที่สุดกรุงศรีอยุธยาได้คืนเมืองชัยนาทให้แก่กรุงสุโขทัย

คงเป็นเพราะอยุธยากำลังติดพันศึกกับเขมร

... ชื่อเมืองชัยนาทปรากฎในหนังสือที่เขียนในสมัยอยุธยา

จากเรื่องราวประวัติศาสตร์ทำให้เชื่อว่าเมืองชัยนาทคือเมืองสลวงสองแคว ...


พญาลิไททรงโปรดให้สร้างพระราชวังจันทน์ ... สร้างด้วยไม้จันทน์ เป็นที่ประทับ ...

ในกำแพงเมืองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน

ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ทรงโปรดให้ ช่างจากเชลียง ช่างเชียงแสน ช่างหริภุญไชย

ช่วยกันหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 3 องค์ ได้แก่

พระศรีศาสดา พระพุทธชินราช และพระพุทธชินสีห์

วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะจุลศักราช 717 ราว พ.ศ. 1898

ได้มงคลฤกษ์ กระทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์

เมื่อแกะพิมพ์ออก ปรากฏว่า

พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา องค์พระสมบูรณ์สวยงามดี

ส่วนพระพุทธชินราชนั้นได้หล่อถึง 3 ครั้ง ทองก็ยังแล่นไม่ติดเต็มองค์


พญาลิไทจึงทรงตั้งสัตยาธิษฐาน

ปารกฎว่ามีตาปะขาวลงมาช่วยทำรูปพระ คุมพิมพ์ปั้นเบ้า

เมื่อหล่อทองก็แล่นไหลเต็มบริบูรณ์ทุกประการหาที่ติมิได้
แล้วตาปะขาวได้หายไป

เศษทองที่เหลือจากหล่อพระพุทธรูปทั้งสามองค์

ได้รวบรวมหล่อพระพุทธรูปขึ้นอีกองค์หนึ่ง ให้ชื่อว่า พระเหลือ

หมู่บ้านและวัดที่ตาปะขาวหายไปชื่อว่า บ้านตาปะขาวหาย และ วัดตาปะขาวหาย

ทางเข้าอยู่ระหว่าง สำนักงาน อบต.หัวรอ และ ตลาด อบต.หัวรอ
มณฑปพระพุทธบาท
เตาทุเรียง หลังวัด ริมแม่น้ำ
credit ... https://www.gis.finearts.go.th/

ตำแหน่งที่มีผู้พบเห็นว่าท้องฟ้าเปิดเป็นช่องขึ้นไป

ได้สร้างศาลาขึ้น เรียกว่า "ศาลาช่อฟ้า"
credit ... กูเกิลสตรีทวิว

ปี พ.ศ. 1905-1912 พญาลิไทได้ทรงเสด็จมาประทับ ณ เมืองสองแคว

เพื่อป้องกันมิให้ทางกรุงศรีอยุธยา ส่งกองทัพไปรุกรานกรุงสุโขทัย

ตรงกับสมัยพญากือนาแห่งล้านนา ซึ่งมีสัมพันธ์ที่ดีกับสุโขทัยจากความร่วมมือทางพุทธศาสนา

และทรงมอบให้พระขนิษฐาองค์หนึ่งของ พระองค์ปกครอง กรุงสุโขทัยแทน

ในปี พ.ศ. 1912 พระเจ้าอู่ทอง เสด็จสวรรคต จึงเสด็จกลับไปครองกรุงสุโขทัยดังเดิมศิลปะสุโขทัยที่ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่คือ

เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่วัดเจดีย์ยอดทอง
วัดอรัญญิก สร้างตามคติวัดป่า อรัญญวาสีตามแบบสุโขทัยนิยม

คือตั้งอยู่นอกเมืองออกไป ... อรัญวาสี

เจดีย์องค์ประธานเป็นทรงลังกา ฐานกลม
มีช้างล้อมวิหารทางตะวันออกของเจดีย์
อุโบสถ และ ใบเสมาหินศิลปสมัยสุโขทัย
พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน สุโขทัย และอยุธยา


มีคูน้ำล้อมรอบ
วัดนี้สุนัขเยอะมาก เขาเห่าเป็นทอด ๆ ต้องทำใจดีสู้หมา ทำให้ไม่อาจจะลุยไปลึก ๆ ได้เมื่อพญาลือไทพระโอรสในพญาลิไท ครองราชย์ สุโขทัยถูกแ่บงออกเป็นสองส่วน คือ 

แคว้นกำแพงเพชร รวมปากยม (พิจิตร) พระบาง (นครสวรรค์) ปกครองโดยราชวงค์สุพรรณภูมิ

แคว้นสุโขทัย รวมเมือง เมืองสองแคว เมืองทุ่งยั้ง (อุตรดิตถ์) และเมืองเชลียง (สวรรคโลก)

พญาลือไทยยังทรงครองเมืองต่อไป ในฐานะเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจักรอยุธยา

เมื่อพญาไสลือไทย พระโอรสในพญาลือไทสวรรคต

พระบรมปาล และพระบาลเมือง พระโอรสพญาลือไท แย่งเมืองกัน

สมเด็จพระนครินทราธิราช (เจ้านครอินทร์) กษัตริย์อยุธยายกทัพมาปราบ

พระยาบาลเมือง และพระยาราม จึงออกมากราบบังคมต่อสมเด็จพระนครินทราชาธิราชถึงที่เมืองพระบาง(นครสวรรค์)


สมเด็จพระนครินทราชาธิราช

จึงโปรดให้สถาปนา

พระยาบาลครองเมืองพิษณุโลก เป็น พระมหาธรรมราชาธิราชที่ 4  

และพญารามให้ครองเมืองสุโขทัย


ทางสุโขทัยได้ส่งพระธิดาของ พญาไสลือไท ให้อภิเษกกับเจ้าสามพระยา โอรสองค์ที่ 3 ของเจ้านครอินทร์

เมื่อพระยาบาลสิ้น เจ้าสามพระยาจึงส่งพระโอรสคือพระราเมศวรขึ้นไปครองสองแคว

สถาปนาพระราชวังจันทน์ที่เป็นศูนย์กลางอำนาจ ทางการปกครอง

แล้วสองแควจึงกลายเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านเหนือของอยุธยาโดยสมบูรณ์


พระราเมศวรที่ครองเมืองสองแควนั้น

ได้ทรงสัญญากับพระยายุทฐิระ โอรสพระยาบาลเมืองซึ่งเป็นพระยาเชลียง ครองเมืองเชลียง ว่า

เมื่อขึ้นครองอยุธยาจะ ทรงสถาปนาพระยายุทธิษฐิระ ขึ้นเป็นพระมหาอุปราชครองพิษณุโลก

แต่เมื่อทรงขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้น ทรงจัดการปฏิรูปการปกครองใหม่

และตั้งให้พระยายุทธิษฐิระเป็นเพียง พระยาสองแคว 

พระยายุทธิษฐิระจึงหันไปพึงพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนา

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงต้อง ทรงมาประทับที่พระราชวังจันทน์เมืองสองแคว

ในที่ต้องทำศึกกับล้านนา

ทรงผนวชที่วัดจุฬามณี

ภายหลังจากทรงลาผนวชเมื่อ พ.ศ.2008 

ทรงโปรดให้สร้างกำแพงเมืองเพื่อรวมเมือง สลวงสองแควเข้าด้วยกัน

และ เปลี่ยนชื่อเป็นเมือง พิษณุโลก


จึงเป็นธรรมเนียมที่อยุธยาต้องส่งผู้มีพระอำนาจรองลงมา มาครองเมืองพิษณุโลก 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชสมภพที่พระราชวังแห่งนี้

ยังพบว่าโบราณสถานสำคัญฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน 

ได้แก่วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต และ วัดโพธิ์ทอง

ล้วนมีรูปแบบที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น 

การมีวัดอยู่ติดกับ พระราชวังจันทน์จึงอาจเป็นไปได้ว่า เป็นวัดประจำพระราชวัง 

เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดประจำพระราชวังกรุงศรีอยุธยา

ภายหลังสงครามอะแซหวุ่นกี้ ในปี พ.ศ.2318 

พระราชวังจันทน์คงถูกทิ้งร้างให้ทรุดโทรมและพัง ทลายลง

วัดที่อยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์คือ


วัดวิหารทอง

เป็นวัดขนาดใหญ่อีกวัดหนึ่งในยุคสมัยสุโขทัย

เดิมเป็นที่ประดิษฐานของพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร

ต่างจากพระอัฏฐารสของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) ที่หล่อด้วยทองสำริด

เมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 อาจเพราะด้วยวิหารหักพังทรุดโทรมไปมาก

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯให้อัญเชิญพระอัฏฐารสที่อยู่ในวิหารลงมากรุงเทพฯ 

ทรงสร้างวิหาร ประดิษฐานไว้ที่วัดสระเกศ เมื่อปี พ.ศ.2368

ถึงรัชกาลที่ 4 พระองค์จึงทรงเฉลิมพระนามพระอัฏฐารสองค์นี้ว่า

พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร

องค์นี้จึงจำลองมา

วัดโพธิ์ทอง
ที่เหลือ


และเจดีย์รูปเต็มควรเป็นอย่างไรน้า 
หลังจากเดินสาย ฝ่าแดด ฝ่าฝูงผู้มีเล็บงาม

ก็เดินสายเลือกร้านอาหาร

ระหว่างหว่องริมน่าน ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องปลาสด ร้านคนเยอะมาก

อยู่ติดแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ข้างสะพานถนนบายพาสทิศเหนือของพิษณุโลก


แต่ไปแค่สองคน จึงเลือกร้าน ลุงเทิง 
คนเยอะมากเช่นกัน ... เย็นวันอาทิตย์
อร่อยทุกอย่าง
เลือกที่พักใกล้ ๆ ร้านอาหาร เดินมาได้เลย ราคา 400 บาท


ปิดท้ายด้วย

เจดีย์เก่า
เสมาเก่า
ที่พระอุโบสถวัดใหม่อภัยยารามขอบคุณของแต่งบล็อกจากป้าเก๋า คุณชมพรค่ะ
จากคอมเม้นท์ของครูของ จขบ. ขอบคุณค่ะ

ตามจารึกบอกว่า พระมหาเถรศรัทธาเกิดที่เมืองสรหลวงสองแคว ดังนั้นจึงเชื่อว่าเป็นเมืองคู่หรือเมืองอกแตกแบบในสมัยก่อนเพราะคนย่อมเกิดใน 2 เมืองไม่ได้

แต่เมื่อเจ้าสามพระยาไปตีเมืองเพระนครได้ก็เลยนำชื่อนครวัดมหรือ บรมพิษณุโลกมาใช้ แทนชื่อของสุโขทัย กลายเป็น พิษณุโลกสองแคว แต่เมืองเดิมในสมัยสุโขทัยจริงๆ อยู่ที่ไหนยังไม่มีข้อสรุป เพราะแม่น้ำน่านมันถูฏเปลี่ยนทางในสมัยสมเด็จพระบรมไตร ซึ่งสมัยนั้นศูนย์กลางของเมืองอยู่ที่วัดจุฬามณีโดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 5 ตุลาคม 2558 เวลา:15:47:00 น.Create Date : 02 ตุลาคม 2558
Last Update : 7 มกราคม 2562 14:41:22 น. 21 comments
Counter : 193 Pageviews.  

 
พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ไปนานมากแล้วค่ะ
พี่ตุ๊กไปตรงกับงานประเพณีแข่งเรือยาวพอดีนะคะ
โบราณสถานแต่ละแห่งมีคุณค่ามาก
มีโอกาสอยากไปเยือนอีกครั้งค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

เตยจ๋า Dharma Blog ดู Blog
anigia Parenting Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

------------------------

ราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่ตุ๊ก


โดย: Sweet_pills วันที่: 2 ตุลาคม 2558 เวลา:19:57:19 น.  

 

ตามมาเที่ยวพิดโลกด้วยครับ...
หว่องริมน่าน...
จดชื่อใว้แล้ว จะไปสั่งปลากินให้ชุ่มคอเลย
ไม่รู้ว่า ร้านนี้ทำ "ปลาเห็ด" ขายด้วยหรือเปล่า???


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 2 ตุลาคม 2558 เวลา:21:00:37 น.  

 
พูดถึงพิษณุโลกผมนึกถึงพระพุทธชินราชก่อนเลยครับ ส่วนพวกโยราณสถานไม่ได้นึกถึงเลย เรื่องราวของพระเหลือ เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันจากรายการสารคดีท่องเที่ยว ตรงๆ เลย

+โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 2 ตุลาคม 2558 เวลา:23:44:23 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 3 ตุลาคม 2558 เวลา:4:21:41 น.  

 
ละเอียดกว่าที่เคยเรียนประวัติศาสตร์เยอะเลย
เข้าพรรษาเหรอครับ ไม่มีเครื่องดื่มที่ชอบเลยครับ


โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 3 ตุลาคม 2558 เวลา:10:33:18 น.  

 
อัยย่ะ วิ่งตามโหวตคุณตุ๊กไม่ทันเลย ยิ่งหง่อม ๆ อยู่ด้วย 555

+โดย: พรหมญาณี วันที่: 3 ตุลาคม 2558 เวลา:11:26:01 น.  

 
วันนี้เน็ตดี ก็อยู่กท.นี่นา อิอิ เลยเดินตามเที่ยวม่วนหลาย
ชอบมากที่สุดก็ประโยคที่ว่า อร่อยทุกอย่าง 555

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blogโดย: คนบ้านป่า วันที่: 3 ตุลาคม 2558 เวลา:13:18:34 น.  

 
ครบถ้วนในบล็อกเดียวเลยครับ
โดยเฉพาะข้อมูลประวัติศาสตร์
เยี่ยมครับ


โดย: หมุนตามไมล์ วันที่: 3 ตุลาคม 2558 เวลา:17:48:21 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

คุณตุ๊ก ค้นคว้าได้เยอะจริง ๆ ผม
มีบ้านอยู่ที่พิดโลกด้วย ยังไม่ค่อย
รู้ประวัติศาสตร์เลยครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 3 ตุลาคม 2558 เวลา:18:04:10 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูล และภาพสวยๆนะคะคุณตุ๊ก เหมือนได้ไปด้วยตัวเองเลย
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 3 ตุลาคม 2558 เวลา:21:06:23 น.  

 
ตามมาเที่ยวโบราณสถานกับคุณตุ๊กก่อนคร้า
พิดโลกเคยแวะที่วัดพระศรีฯคร้า
วัดอื่นๆยังไม่เคยแวะเลย กับร้านอาหารอร่อย
ร้านนี้ก็ยังไม่เคย เก็บเป็นความรู้ไว้ก่อน
ขอบคุณคะ สำหรับโหวตด้วยนะคะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 3 ตุลาคม 2558 เวลา:22:20:30 น.  

 
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก

บ่าได้ไปแอ่วพิษณุโลก
เมินละครับ
ตะก่อนสมัยเป๋นนักศึกษาเคยได้ไปนอนตี้วัดหลวงตวยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 ตุลาคม 2558 เวลา:23:53:03 น.  

 
มาส่งกำลังใจให้คุณตุ๊กด้วยนะคะ
จะได้ตามไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆคร้า....

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 4 ตุลาคม 2558 เวลา:4:50:39 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โหวต Travel Blog หื้อเน้อครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 ตุลาคม 2558 เวลา:7:02:11 น.  

 
ตามมาเที่ยวและไหว้พระด้วยค่ะ
พระพุทธชินราชงามมากนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 4 ตุลาคม 2558 เวลา:9:45:42 น.  

 
เรียบง่ายได้ความรู้ ภาพประกอบงดงามมาก รู้สึกว่าโบราณสถานเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีครับ
tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 4 ตุลาคม 2558 เวลา:10:12:20 น.  

 
ตามพี่ตุ๊กมาเที่ยววัดโบราณหลายวัดเลย น่าไปทั้งนั้นเลยครับ ที่พักราคาไม่สูงแต่น่าพักมากเลย

พิษณุโลก เป็นจังหวัดที่ผมยังไม่เคยได้เฉียดไปเลยครับ แทบนึกไม่ออกว่ามีสถานที่เที่ยวอะไรบ้าง แต่มาเห็นบล็อกนี้ของพี่ตุ๊ก ผมคงต้องคิดใหม่ซะแล้ว

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: NaiKonDin วันที่: 4 ตุลาคม 2558 เวลา:16:39:16 น.  

 
เข้ามาชมครับ


โดย: wicsir IP: 223.206.249.238 วันที่: 4 ตุลาคม 2558 เวลา:21:34:43 น.  

 
แม่บุญชอบดูสารคดีมาก เมืองเก่าๆ ที่ฝรั่งเศสเขาพยายามอนุกรักษ์ รักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่เหมือนเก่าให้มากที่สุด ชาวบ้านร่วมใจกันทำเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักโบราณคดีเข้าไปให้คำปรึกษา อยากให้บ้านเมืองเราเป็นแบบนั้นบ้าง ฝัน..ไปหรือเปล่านะ


โดย: Maeboon วันที่: 5 ตุลาคม 2558 เวลา:8:07:33 น.  

 
ตามจารึกบอกว่า พระมหาเถรศรัทธาเกิดที่เมืองสรหลวงสองแคว ดังนั้นจึงเชื่อว่าเป็นเมืองคู่หรือเมืองอกแตกแบบในสมัยก่อนเพราะคนย่อมเกิดใน 2 เมืองไม่ได้

แต่เมื่อเจ้าสามพระยาไปตีเมืองเพระนครได้ก็เลยนำชื่อนครวัดมหรือ บรมพิษณุโลกมาใช้ แทนชื่อของสุโขทัย กลายเป็น พิษณุโลกสองแคว แต่เมืองเดิมในสมัยสุโขทัยจริงๆ อยู่ที่ไหนยังไม่มีข้อสรุป เพราะแม่น้ำน่านมันถูฏเปลี่ยนทางในสมัยสมเด็จพระบรมไตร ซึ่งสมัยนั้นศูนย์กลางของเมืองอยู่ที่วัดจุฬามณีโดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 5 ตุลาคม 2558 เวลา:15:47:00 น.  

 
พระอัฏฐารส ที่อยู่วัดสระเกศ เคยประดิษฐานที่นี่เอง เคยอ่าน เคยถ่ายรูปมา แต่จำไม่ได้ว่า อัญเชิญมาจากไหนค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 5 ตุลาคม 2558 เวลา:21:58:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


อุทัยธานี - สุพรรณ ... วันเดียว


When The Smoke Is Going Down - Scorpions ... ความหมาย


ลำปาง - ตาก - นครสวรรค์ ... วันเดียว


โคราช - เชียงใหม่ ... วันเดียว


Hello Darling - Conway Twitty ... ความหมาย


อยากไปอุทัยธานี


Bachelor Boy - Cliff Richard ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ...โน่นนี่เรื่อยไป


In Trance - Scorpions ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ... หล่มสักไปพิดโลก แวะครัวครูกุ้งของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]