tuk...tuk more than one or cannot run
<<
มิถุนายน 2556
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
14 มิถุนายน 2556

เพื่อนนำเที่ยวกรุงเทพ ฯ ตอน 1

***

ภูเขาทอง


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

ทรงมีพระดำริให้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทอง ในพระนคร

เหมือนวัดภูเขาทอง ในพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ชายทุ่ง

ทรงเลือกเอาบริเวณวัดสระเกศเป็นที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

( ตึกเขียวซ้ายมือ )


พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเสด็จฯ ประพาสยุโรป

ได้ทรงชักชวน ให้ ห้าง Messr. Sam & Sampson & Son

ซึ่งจำหน่ายผ้าและรับตัดเสื้อผ้า รองเท้า อานม้า

ที่มีซื่อเสียงย่านบอนด์สตรีท กรุงลอนดอน ให้มาเปิดสาขาในกรุงเทพฯ

ในระยะแรกทางห้างได้เช่าห้องแถว ณ ถนนพระสุเมรุ

ประกอบกิจการ ห้างยอน แซมป์สัน แอนด์ ซัน (John Sampson & Son Limited)

พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯ ให้กรมพระคลังข้างที่ลงทุนก่อสร้างอาคาร

ให้ห้างนี้เช่าเป็นสำนักงานใหญ่โดยเฉพาะ

นายเฟรดเดอริก แซมป์สัน (Mr. Frederick Sampson) เจ้าของห้างฯ

เป็นผู้เลือกแบบแปลนอาคาร

สร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2455 ในรัชกาลที่ 6

ห้าง ฯ เช่าอยู่ 14 ปี 2 เดือน

พ.ศ. 2469 ในสมัยรัชกาลที่ 7

กรมพระคลังข้างที่ได้ให้ หลวงไมตรีวานิช (เฉลิม ยอดมณี) เช่าอาคารหลังนี้

เป็น ห้างสุธาดิลก

จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์สมัยใหม่ ตะเกียงเจ้าพายุ เครื่องแก้ว และรถสามล้อ

พ.ศ. 2475 สัญญาเช่าได้หมดลง


พ.ศ. 2476 กรมโยธาธิการ ( กรมนคราภิบาล ) กระทรวงมหาดไทย

ได้ขอเช่าเป็นที่ทำการของกรม

... คุณพ่อรับราชการขึ้นกับกรมโยธาธิการ

ปกติจะพักที่โรงแรมโกลเด้นฮอร์สที่อยู่ใกล้ ๆ

ครั้งหนึ่ง เคยตามท่านมาติดต่อราชการ

ท่านเคยพาไปทานเกี๊ยมอี๋ เจ้าอร่อยแถว ๆ นั้น ...


พ.ศ. 2538 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารเป็นโบราณสถานแห่งชาติ


พ.ศ. 2544 สถาบันพระปกเกล้าได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ

และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารที่ตั้งในปัจจุบัน
ป้อมมหากาฬ

สร้างขึ้น พ.ศ. 2326

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เป็นป้อม 1 ใน 14 ป้อมที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น

เพื่อป้องกันรักษาพระนคร ด้านตะวันออก


โลหะปราสาท


สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย

เป็นองค์ที่ 3 ของโลก

... หลังแรก สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลโดยนางวิสาขา

หลังที่ 2 สร้างโดยพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระลังกา ...

ยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
เมื่อก่อนมีโรงภาพยนตร์ของมิตร ชัยบัญชา ... ศาลาเฉลิมไทย บังอยู่

เมื่อรื้อออก จึงมองเห็นวัดราชนัดดาสถานที่นี้ ... อ่านที่คอมเมนท์คุณ VET53 ค่ะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 2475

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2483

ในสมัยจอมพล ป. ( แปลก ) พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

อยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตึกถาวรวัตถุ


สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2436 ที่หน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ด้วยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ว่า

การก่อสร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่ตามพระเกียรติยศของพระบรมวงศานุวงศ์

ที่บริเวณ ท้องสนามหลวงนั้นเป็นการสิ้นเปลืองพระราชทรัพย์

ในสิ่งที่ไม่คงทนถาวร

เพราะทำสำหรับใช้งานเพียงครั้งเดียวเสร็จแล้วก็ต้องรื้อทิ้ง

ควรจะสร้างสิ่งที่คงทนถาวร ใช้เป็นพระที่นั่งทรงธรรมแทน

เมื่อจะพระราชทานเพลิงพระศพก็เพียงแต่สร้าง พระเมรุน้อยเท่านั้น

และ

ถ้าว่างเว้นจากการใช้ในงานพระเมรุ

จะทรงอนุญาตให้ใช้เป็นที่เล่าเรียน ของพระสงฆ์


แต่ตึกนี้สร้างเสร็จในรัชสมัยรัชกาลที่ 6

และทรงโปรดเกล้าฯ

ให้ย้ายหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครจากศาลาสหทัยสมาคม

มาตั้งที่ ตึกถาวรวัตถุ


รัชสมัยรัชกาลที่ 7

ทรงโปรดเกล้าฯ ตึกถาวรวัตถุ

เป็นที่เก็บหนังสือ ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ และหนังสือส่วนพระองค์

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

และพระราชทานนามใหม่ว่า หอพระสมุดวชิราวุธ


ต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติ


เมื่อห้องสมุดแห่งชาติย้ายไปที่ท่าสาสุกรี

ตึกถาวรวัตถุ

ใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานต่างๆ ของกรมศิลปากรที่จัดตั้งขึ้นใหม่

คือหอพระสมุดวชิรญาณ กองวรรณคดี กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

และที่ไม่ได้ขึ้นกับกรมศิลปากร คือ ราชบัณฑิตยสถาน


และต่อมาในปัจจุบันคือ

อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น เมืองตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

พระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้ขุดคลองเมืองล้อมรอบกำแพงเมือง

คลองคูเมืองฝั่งตะวันออกคือ

ตั้งแต่ปากคลองตลาด ไปออกปาก คลองโรงไหม (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า)


เมื่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ย้ายเมืองหลวงอยู่ฝั่งพระนคร

โปรดเกล้าฯ ให้ขยายเมืองออกไป โดยรื้อกำแพงเมืองเดิมออก

ขุดคลองวงแหวนรอบกรุงชั้นที่สอง

จากบางลำพู มาด้านเหนือของวัดจักรวรรดิ ชื่อคลองรอบกรุง

และให้ขุดคลอง 2 คลอง เชื่อม คลองคูเมืองเดิม กับ คลองรอบกรุง

เป็นเส้นตรง จึงเรียกชื่อตามลักษณว่าคลองหลอด

มีสองคลองคือ คลองหลอดวัดราชนัดดา และ คลองหลอดวัดราชบพิธคลองคูเมืองเดิมหลังกระทรวงกลาโหม

ตึกคือโรงทหารหน้า ในรัชกาลที่ 5

เป็นที่รวมกำลังทหาร อาวุธ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ และเสบียงอาหารสุขุมาลอนามัย ... แพร่งภูธร

พ.ศ. 2466 เช่าตึกแถวบริเวณแพร่งภูธรเป็นที่ทำการ

พ.ศ. 2471 เปิดทำการอาคารที่สร้างด้วยเงินทุนบริจาคทำบุญอุทิศถวาย

สมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี อัคราชเทวี

ได้ทุน “สุขุมาล อนามัย” ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ วรพินิต

เพื่อเก็บดอกผล บำรุงสถานี

เดิมเป็นที่ราชพัสดุ

ได้รับโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของสภากาชาดไทย

โดยพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล


แพร่งภูธร

ตั้งชื่อตามพระนาม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์กระทรวงมหาดไทย

ได้รื้อวังสะพานช้างโรงสี สร้างเป็นกระทรวงนครบาล หรือ มหาดไทยในสมัยรัชกาลที่ 5โซ่ล่ามเหล็ก !!!

อนุสาวรีย์หมู หรือ อนุสาวรีย์สหชาติ

สร้างในปี พ.ศ. 2456

เมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มีพระชนมายุครบ 50 พรรษา

พระองค์พระราชสมภพในปีกุนและ

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ,

พระยาพิพัฒน์โกษา (เศเลสติโน ซาเวียร์)

และพระยาราชสงคราม (กร หงสกุล)

ซึ่งเกิดปีเดียวกันกับพระองค์

เพื่อเป็นอนุสรณ์ของพวกท่าน

จึงร่วมกันจัดสร้าง

อนุสาวรีย์สหชาติ และ สะพานปีกุนอยู่หน้าวัดราชประดิษฐ์ตรงข้ามวัดราชบพิตร
สุสานหลวง
สะพานหก

อยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่ 4 ต้นรัชกาลที่ 5

ใช้ลูกตุ้มถ่วง เพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่านได้

หมดสง่าราศรีเลย ... แผงลอย

ศาลเจ้าพ่อหอกลอง

เป็นหนึ่งใน เทพารักษ์ผู้ดูแลพระนคร

อันประกอบด้วย

พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์ และ เจ้าพ่อหอกลอง

เพราะหมดแรงตามไกด์

ปิดท้ายวันนี้ก่อนด้วย

สะพานอุบลรัตน์

สร้างในปี พ.ศ. 2455 สมัยรัชกาลที่ 6

เป็นที่ระลึกแด่พระองค์เจ้าอุบลรัตน์นารีนาถ พระอัครชายาเธอ ในรัชกาลที่ 5
***


ขอบคุณ ภาพถ่ายจากเพื่อน เฉลิมชัย ค่ะ
Create Date : 14 มิถุนายน 2556
Last Update : 2 กรกฎาคม 2556 9:09:40 น. 44 comments
Counter : 2239 Pageviews.  

 
เหมือนได้นั่งรถรางนำเที่ยวรอบกรุงเลยครับ
แวะทานของอร่อยแถวท่าพระจันทร์เปล่าครับ


โดย: the mynas วันที่: 14 มิถุนายน 2556 เวลา:16:24:50 น.  

 
โอ๊ย ดีใจ ทุกภาพวันนี้ที่พี่ตุ๊กลง หนูไม่มีคำถามค่ะ คุ้นหมด ภาพแรกเปิดทีวัดพระแก้ว ไปจนถึงภูเขาทอง วัดราชนัดดา กลับมาแถวสนามหลวงอีกรอบ

เคยจะไปเดินถ่ายรูปแถวแพร่งทั้งสามค่ะ อย่างที่พี่ตุ๊กเห็นรถจอดเยอะไปหมด สายไฟอีกพะรุงพะรัง ไม่รู้จะไปซุ่มตอนไหนดีค่ะ

ศาลเจ้าพ่อหอกลองหนูยังไม่เคยเข้าไปค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 14 มิถุนายน 2556 เวลา:17:03:45 น.  

 
สวัสดีจ้ะน้องตุ๊ก

มาตามเรียนประวัติศาสตร์กับทัวร์น้องตุ๊กครับ

ขนาดเพื่อนพาเที่ยวนี่นะ รู้ดีกว่าคนกรุงแท้ ๆอีกน่ะ ประวัติเพียบเลย เก่งมากครับ และขยันมากด้วยละ

ว่าแต่ว่าไปแอบน้อยใจใครมาเหรอ บอกเลยเดี๋ยวจะแอบต่อว่าให้ในใจนะ แต่หากเป็นพี่เองละก็ จะลงโทษด้วยการโดดกบขาเดียว

ไม่พอก็ต้องโบกมือทำตาเหล่แลบลิ้นอีกเอ้า

สุดท้ายก็ถอนฟันทิ้งสักซี่อีกนะ

หายโกรธยังจ๊ะ ไปฟังเพลงบ้านพี่ดีกว่านะ นะ


โดย: find me pr วันที่: 14 มิถุนายน 2556 เวลา:17:43:58 น.  

 
แวะมาทักทายยามเย็นคะ ขอบคุณสำหรับรายละเอียดเพื่อประกอบความรู้คะ


โดย: kor_pink วันที่: 14 มิถุนายน 2556 เวลา:19:18:48 น.  

 
โห...คุณตุ๊ก เพื่อนน่ารักจังเลย พาเที่ยวกรุงฯ
คุ้นตาเราหมดทุกที่เลยคร้า...แต่รายละเอียดประวัตินี่จิ...
ต้องยกนิ้วให้ จขบ. สุดยอด เพิ่งอ่านประวัติย่อบางที่วันนี้เอง
เจ๋งมากๆและขอบคุณคร้า...


โดย: tui/Laksi วันที่: 14 มิถุนายน 2556 เวลา:20:39:11 น.  

 
กำลังภายใน
ผมอ่านแค่สองสามเรื่อง
กลัวติดหนึบครับ 555

ก่เลยอ่านเป๋นการ์ตูนกำลังภายในแทน
ก่ติดหนึบเหมือนกั๋นครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มิถุนายน 2556 เวลา:21:01:35 น.  

 
เที่ยวกรุงเทพฯเหรอ เอาๆ ไปด้วย
ใช่ว่าอยู่กรุงเทพฯแล้วจะรู้จักทะลุ
ปรุโปร่งนะ บางทีจะไปไหนที่ไม่ได้
ไปเสียนานก็ต้องนึกให้ดีว่าไปยังงัย
อิ มีสิทธิหลงได้นา ขอบอก อาจโดน
จราจรชวนคุยด้วย ย้อนศรยังเคย
ทำเล้ย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ไลค์และโหวตก๊าบบบ เม็ดแรกเลยโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 14 มิถุนายน 2556 เวลา:21:40:43 น.  

 
ถ้าผมไปตามเส้นทางนี้นะ ผมคงให้รายละเอียดไม่ได้เท่าพี่ แม้แต่นิดเดียว ก็ยังไม่ได้เลย


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 14 มิถุนายน 2556 เวลา:21:56:24 น.  

 
เหมือนนั่่งรถชมกรุงค่ะ วนรอบกรุงเทพเลย
แถวๆนี้คุ้นอยู่ แต่หลายที่แค่ผ่านค่ะ
ถ้าเป็นนิคนะไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้เยอะอย่างนี้ค่ะอ่ะ พี่ตุ๊กให้คุณเพื่อนถ่ายรูปให้นิ
งั้นโหวตโฟโต้

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 14 มิถุนายน 2556 เวลา:23:19:22 น.  

 
ตามมาเที่ยวกรุงเทพฯกับพี่ตุ๊กค่ะ
อีกไม่นานก็จะได้ไปเที่ยวแย้ววว


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:4:58:13 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณตุ๊ก
วัดวัดสระเกศนี่เขาว่าเป็นสะดือกรุงเทพฯด้วยนิ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:5:54:03 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

ผมว่า "รถติด" ก่เป๋นไฮไลท์ในการแอ่วกรุงเทพเหมือนกั๋นครับ 555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:6:33:56 น.  

 


โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:8:36:27 น.  

 
ชมภาพแล้วนึกย้อนไปเมื่อ10ปี เคยไปประชุมที่
โรงแรมรัตนโกสินทร์ ตกเย็นก็ไปเดินเรียบคลองหลอด
กระทรวงมหาดไทยอ้อมไปสนามหลวง กลับโรงแรม
ทานอาหารเย็นครับ


โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:8:44:15 น.  

 
สวัสดียามเช้าวันเสาร์
ขอให้มีความสุขกับช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ^^
วันหยุดส่งช้าหน่อยนะคะ 555
*
*
*
ไปเที่ยวไม่ชวนอีกตามเคย คนเราน้ำจาย 555
ไปแถวที่เขาประท้วงกันบ่อย ๆ ด้วยน๊า
ไม่ไกลจากบ้านเค็งเลยอ่ะ มาบอกทำไมอีกว่ะเรา 555
เด๋วมาดูละเอียดอีกทีน๊า รีบมาก่อน ลูกยืนเกาะรอใช้เครื่อง
ไม่ชอบวันหยุดเลย ขอบอก บ่นเข้าไป 555


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:8:54:05 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:11:22:08 น.  

 
เที่ยวกรุงเทพ ตอนนี้ต้องพกร่มด้วยนะค่ะ


โดย: never the last วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:15:34:44 น.  

 
ตามมาชมครับ มีประวัติศาสตร์กำกับทำให้จำได้ง่ายขึ้นครับ
tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:15:51:43 น.  

 
สวสัดีครับ
คนอยู่กรุงเทพ อย่างผม อ่านแล้วอายจัง
เพราะใกล้ๆอย่างนี้กลับไม่เคยสนใจสถานที่ต่างๆ เหล่านี้
เคยคิดก็แต่ว่าจะไปเที่ยวตามวัดวาอารามใหญ่ๆ เท่านั้น
ถือเป็นการกระตุ้นเตือนครับว่า ยังมีที่ต่างๆ ที่มีความเป็นมา มีประวัติศาสตร์ให้ศึกษาอีกมากจริงๆ
ขอบคุณครับ


โดย: หมุนตามไมล์ วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:20:40:17 น.  

 

กด Like ให้เป็นคนที่ 3
ปีนี้อุ้มไม่ได้เที่ยวแบบนี้เลยค่ะคุณตุ๊ก
ขอเดินตามเที่ยวด้วยคนนะคะโดย: อุ้มสี วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:23:28:16 น.  

 
สวัสดีวันอาทิตย์ค่าพี่ตุ๊ก

ขอตามมาเที่ยวรอบกรุงกับพี่ตุ๊กด้วยคนน้าค้า


โดย: tayya tatar วันที่: 16 มิถุนายน 2556 เวลา:15:12:24 น.  

 
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
ตามเที่ยวด้วยคนครับ
บางทีเคยนั่งรถเมล์ผ่านแต่ไม่รู้จักชื่อเลย
อย่างแพร่งภูธรนะครับ


โดย: moresaw วันที่: 16 มิถุนายน 2556 เวลา:16:55:16 น.  

 
สวัสดียามค่ำท่าน 2 ตุ๊ก
นั่งรถเที่ยวเพลิน เลย ไปเองเสียเวลามากเลยนะกว่าจะถ่ายรูปได้ขนาดนี้ ...แตร้งๆ


โดย: พันคม วันที่: 16 มิถุนายน 2556 เวลา:19:34:51 น.  

 
ถ้าเดินเที่ยวหมดตามนี้คงประมาณ 3 วันเต็มๆ เลยมั้ง

ช่วงที่มิตร ชัยบัญชาพีคๆ ได้เงินอาทิตย์ละเป็นแสน
เพราะออกหนังประมาณเดือนละ 6-7 เรื่องเลยทีเดียว
ไปซื้อที่นครนครนายกให้พ่อตากะภรรยาคนใหม่
แต่สุดท้ายก็เอาเข้าแบงค์มารวมๆ กับเงินสด
เพือ่ไปซื้อที่ตรงเชิงสะพานที่คุณตุ๊กเห็นนั่นล่ะ

แต่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเฉลิมไทยเพื่อสร้างโรงหนังเพื่อช่วยผู้กำกับให้มีที่ฉาย โดยไม่ต้องไปง้อโรงหนังดังเพื่อช่วยเพื่อนๆ
แต่ไม่ทันจะได้ทำ ก็ไปเสียชีวิตที่ชลบุรีในหนังอินทรีแดงเสียก่อน
ที่ตรงนั่นเลยตกเป็นของแบงค์ที่ให้กู้คือ ธนาคารกรุงเทพ

แต่พอจะนำที่ไปสร้างก็มีแต่เรื่องวุ่นวาย ทำท่าจะไม่เสร็จ
ก็เลยมีการบอกกล่าววิญญานของพระเอกชื่อดังว่า
จะอุทิศชั้นบนสุดให้เป็นหอศิลป์ของธนาคารกรุงเทพ
พร้อมสร้างหุ่นมิตร ซึ่งยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นมาจนถึงทุกวันนี้


โดย: VET53 วันที่: 16 มิถุนายน 2556 เวลา:20:07:30 น.  

 
คนรวยก่หาแฟนเด็กได้
จำได้ว่าอลิซาเบท เทเลอร์ตอนเธออายุมาก
ก่ยังมีแฟนหนุ่มฟ้อเลยเน้อครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มิถุนายน 2556 เวลา:21:34:20 น.  

 
ยังบ่เคยไปสะพานหก
นอกนั้นไปชมมาหมดแล้วครับ


โดย: ravio วันที่: 16 มิถุนายน 2556 เวลา:22:49:17 น.  

 
~ ขำตัวเองค่ะ เป็นคนกรุงเทพฯนะคะแต่บางภาพแยะด้วยนั่งมองตั้งนาน เอ๊ะ ไม่เคยเห็น 55555555 ~


โดย: ~ ริมน้ำ_voUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 16 มิถุนายน 2556 เวลา:23:08:02 น.  

 
หวัดดีค่าคุณตุ๊ก
หากรินขับรถเที่ยวกรุงเทพเมื่อไหร่อีกแบบว่าเข้าไปในเมืองมากๆ

หลงทางตลอดเลยค่า เป็นประจำเลย แหะๆ

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 16 มิถุนายน 2556 เวลา:23:44:26 น.  

 
โหยพี่ตุ๊กพาเที่ยวกรุงเทพฯ คนอยู่กรุงเทพมาแต่เล็กแต่น้อยอย่างพรรณอายเลยค่ะ เพราะว่าไม่สามารถให้ข้อมูลได้ละเอียดอย่างพี่ตุ๊ก อย่างนี้ยกมือให้เลยค่ะ
ภูเขาทองนี่ใกล้บ้านที่เคยอยู่กับพ่อเด็กๆเลย ถ้ามีเวลาเที่ยวหลายวันแนะนำให้พี่ตุ๊กขึ้นไปไหว้พระที่บนภูเขาทองแล้วมองภาพวิวลงมาข้างล่าง....วิวรอบๆสวยมากค่ะ แต่ต้องหัวเข่าหรือแข้งขาดีสักหน่อยนะเพราะบันไดหลายขั้นไม่น้อยเลย

คลองถมล่ะค่ะไปรึยังเอ่ย? ถิ่นพรรณเลยค่ะ อิอิ
ฝากเที่ยวด้วยละกันถ้ามีเวลาแล่ะถ้าเดินไปแล้วเห็นเคเอฟซี...ที่หน้าคลองถมถือว่าพี่ตุ๊กได้มาเยี่ยมบ้านพรรณด้วยเชียวนา อิอิ


โดย: พรรณ (ประนม ) วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:1:28:46 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:6:32:34 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณตุ๊ก
โซ่ล่ามเหล็ก !!!สะพานช้างโรงสีชอบจังฮิฮิ กดไลค์ให้ครับ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:7:00:38 น.  

 
ข้อมูลเยอะมากเชียวค่ะ

โหวตหมวดท่องเที่ยวให้นะคะคุณตุ๊ก


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:8:36:19 น.  

 
สวัสดีจ้ะน้องตุ๊กคนขยัน

กำลังอั๊พบล็อคอยู่หรือปล่าวครับ


โดย: find me pr วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:10:12:04 น.  

 
สวัสดีจ้ะน้องตุ๊กคนขยัน

กำลังอั๊พบล็อคอยู่หรือปล่าวครับ


โดย: find me pr วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:10:12:04 น.  

 
วันเดียวเที่ยวได้รอบจริงๆ

เราต้องไปหลายรอบเลยในแต่ละสถานที่


โดย: เหนือฟ้า พาไป วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:11:02:58 น.  

 
สวัสดีครับคุณตุ๊ก

ตามมาเที่ยวกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร ด้วยคน

ขอกด Like ให้เป็นคนที่ 6 ครับ


ปล.มีภาพจากบล็อกตอนใหม่เป็นศูนย์การค้าที่มิลาน มาฝากด้วยครับโดย: ทองกาญจนา วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:11:35:01 น.  

 
หวัดดีครับคุณตุ๊ก

จะว่าไปแล้ว ยังไม่มีใครพาเที่ยวแบบนี้เลยนะ
ขอบคุณที่พาเที่ยวเป็นบล๊อกแรก..
โดย: wicsir วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:11:35:56 น.  

 
แวะมาเยี่ยมหลังอาหารครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: Am I Blue11 วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:12:30:09 น.  

 
ฝนกะลังโปรยที่กท. เย็นดี
ไปดูดอกไม้ที่บ้านเรามะ มารับเดินกลับไปนะ
มะมีโรลสะรอยอ่ะ อิอิ พลขับก็มะมีอีกโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:16:11:44 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะพี่ตุ๊ก

บางตัวหนูดูรูปจากเน็ต แล้วให้ปะป๊าไปซื้อให้ค่ะ บางตัวก็ซื้อเอง แต่เตาอบตั้งใจแล้วค่ะ ว่าจะไปดูเอง และคงต้องจ่ายเองค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:18:32:30 น.  

 
นั่น ๆ คุณตุ๊ก มาตีกินในบ้านผมเชียวนะ 555

แต่เก่งกว่าผมเยอะเลย รู้รายละเอียดเยี่ยม

อย่างภูเขาทอง ที่มิได้ซอสนะครับ ผมเคย
อยู่ซอยแม้นศรี ตรงหน้าวัด... ตอนเข้ามาเรียน
ในกท.ใหม่ ๆ จนป่านนี้ผมยังไม่เคยขึ้น
ภูเขาทองเลย

แต่เคยไปกราบ สมเด็จเกี่ยวนะครับ แหะ ๆ ตาม
ผู้ใหญ่ไปทำบุญ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:20:51:08 น.  

 
มาตามไปเที่ยวด้วยคนค่ะ


โดย: อมยิ้มนิดนิด วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:22:17:08 น.  

 
มาเที่ยวเมืองกทม.ด้วยคนครับ พี่ตุ๊ก


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:0:15:24 น.  

 
Create Date : 14 มิถุนายน 2556
Last Update : 17 มิถุนายน 2556 10:36:37 น. 43 comments
Counter : 402 Pageviews.
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 กรกฎาคม 2556 เวลา:9:09:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


It's Sad to Belong - England Dan and John Ford Coley ... ความหมาย


แวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และวัดดอกไม้ สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Breaking Up Is Hard To Do ... ความหมาย


Exchange Of Hearts - David Slater ... ความหมาย


แวะวัดสุทธาวาส สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Happier - Ed Sheeran ... ความหมาย


วัดยางกวง ... วัดเก่าเมืองเชียงใหม่


Falling Slowly - Glen Hansard, Marketa Irglova ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย - ไปเขาค้อ


A World Without Love - Peter and Gordon ... ความหมาย


แวะโบราณสถานวัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง ลำพูนของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]