tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กันยายน 2555
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
28 กันยายน 2555

วัดจุฬามณี พิษณุโลกมีธุระที่ต้องไปพิษณุโลกที่ต่อไปจะเรียกว่าพิดโลก ... หนึ่งวัน

เปิดดูสถานที่ท่องเที่ยว มีวัด และน้ำตก

ในเมืองมีวัด

วัดที่แนะนำและยังไม่ได้ไป

เหลือ วัดนางพญา วัดเจดีย์ทอง และ วัดจุฬามณี

เลือก
วัดจุฬามณีในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ขณะทรงผนวชอยู่

ได้เสด็จธุดงค์ไปเมืองพิษณุโลก สวรรคโลก และสุโขทัย

และนำศิลาจารึกหลักที่ 1 และพระแท่นมนังคศิลามายังกรุงเทพฯ

เมื่อขึ้นครองราชย์แล้วพระองค์ได้เสด็จอีกครั้งหนึ่ง พ.ศ. 2409

และทรงหาวัดจุฬามณีแต่ไม่พบ


ต่อมาเสด็จลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศวร ในรัชกาลที่ 5

เสด็จตรวจราชการมณฑลฝ่ายเหนือ

พบวัดจุฬามณีเป็นวัดร้างพร้อมทั้งพบศิลาจารึกหลังมณฑป

วัดจุฬามณีจึงเป็นที่รู้จัก
วัดอยู่บนถนนบรมไตรโลกนารถ ถนนเลียบแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก

ข้อสังเกตุ

เมื่อได้ทราบว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเคยมาบวชที่วัดนี้

ทำให้จำชื่อถนนได้ง่าย
อันแม่น้ำแควน้อยนั้น ไหลมาจากทิศเหนือของอำเภอนครไทย

ผ่านอำเภอวัดโบสถ์


ส่วนแม่น้ำน่าน ไหลมาจากทางเหนือของจังหวัดน่าน

ผ่านน่าน เวียงสา นาน้อน นาหมื่น ลงเขื่อนสิริกิติ์

จากเขื่อนเข้าอุตรดิตถ์ ตรอน พรหมพิราม


เดิมมาบรรจบกันแถววัดจุฬามณีซึ่งเชื่อว่าเป็นเมืองเก่า

ที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำทั้งสอง จึงชื่อว่าเมืองสองแคว

หลักฐานในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม)

ว่า เมืองสองแควมีมาก่อน ราชวงศ์พระร่วง จะขึ้นครองกรุงสุโขทัย
จากตำนานการสร้างเมืองพิษณุโลกว่าไว้ว่า

ชาติปางก่อน

พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก หรือ พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไท

เป็นภิกษุได้สร้างพระธรรมไตรปิฎก เมื่อ ศาสนาพระกุสันทะเจ้า
*****ไปค้นอ่านเรื่อง ศาสนาพระกุสันทะเจ้า โดยตรงไม่เจอ

แต่หากคล้าย ๆ คือ

ใน กัปปัจจุบัน หรือ ภัทรกัป

มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือ

* พระกกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้า **

* พระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า

* พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า

* พระศรีศากยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 80 ปีก่อนพุทธกาล)

*
พระศรีอริยเมตไตรยสัมพุทธเจ้า (อนาคตอีกหลายล้านปีนับจากที่พระศรีศากยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน)*****ครั้นพระองค์ตรัสรู้ในพระไตรปิฎกทั้งสามพระองค์

จึงรู้ในพระทัยว่า

พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาต ทาง ตะวันออกและทางตะวันตก

แล้วเสด็จไปฉันจังหันใต้ต้นสมอ ... คือเขาสมอแครง

พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกจึงคิดสร้างเมือง ณ ที่แห่งนั้น


จึงมีพระราชโองการให้จ่านกร้อง ... โรงเรียนแห่งหนึ่งในพิดโลก ...

ให้พ่อค้าเกวียน 500 เล่มข้ามไปข้างตะวันตก

ให้ไพร่พลของตนรวมกันได้ 1000 คนทำอิฐ

จ่าการบุญ ... เป็นชื่อโรงเรียน ...

รวมไพร่พล 1000 คนกับเกวียน 500 เล่มข้ามฟากไปทางทิศตะวันออก ช่วยกันทำอิฐ

แล้วจึงให้หาชะพ่อพราหมณ์ อันเป็นเฒ่าแก่ตามไสยศาสตร์จึงให้

ถือศีลกินบวชเขนง 7 วัน

แล้วสระเกล้า

แล้วขึ้นโล้ถีบอัมพวายแก่พระอิศวรเจ้า ... ไม่เข้าใจ ???


@@@@@

ขอบคุณคุณ VET53 ค่ะ

คิดอยู่เหมือนกันว่าน่าจะเป็นพิธีโล้ชิงช้า

อ่านจากวิกิพีเดีย


พระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย

เป็นพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

เพื่อรับเสด็จพระอิศวรที่จะเสด็จมาเยี่ยมโลกมนุษย์ เป็นเวลา 10 วัน

ถือเป็นพิธีขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์


จากคัมภีร์เฉลิมไตรภพกล่าวไว้ว่า

พระอุมาเทวีทรงมีความปริวิตกว่าโลกจะถึงกาลวิบัติ

พระนางจึงทรงพนันกับพระอิศวร

โดยให้พญานาคขึงตนระหว่างต้นพุทราที่แม่น้ำ

แล้วให้พญานาคแกว่งไกวตัว

โดยพระอิศวรทรงยืนขาเดียวในลักษณะไขว่ห้าง

เมื่อพญานาค ไกวตัว เท้าพระอิศวรไม่ตกลง

แสดงว่าโลกที่ทรงสร้างนั้นมั่นคงแข็งแรง

พระอิศวรจึงทรงชนะพนัน


ดังนั้นพิธีโล้ชิงช้าจึงเปรียบเสาชิงช้าเป็น 'ต้นพุทรา'

ช่วงระหว่างเสาคือ'แม่น้ำ'

นาลีวันผู้โล้ชิงช้าคือ'พญานาค'

โดยมีพระยายืนชิงช้านั่งไขว่ห้างอยู่บนไม้เบญจมาศ


อีกตำนานหนึ่งเชื่อว่า

พระพรหมเมื่อสร้างโลกแล้ว

ได้เชิญให้พระอิศวรทดสอบความแข็งแรงของโลก@@@@@จึงเอาพระอิศวรเจ้าออกไปเลียบที่ตั้งเมือง

จึงให้พราหมณ์ ชักรอบ ทิศตั้งเมืองแล้ว

จึงเป็นหน้ายาว 50 เส้น สกัด 10 เส้น 10 วา

ปันหน้าที่ไว้แก่พราหมณ์จะได้เท่าใด

............ ครั้นปันหน้าที่แล้ว

พอได้ ณ วันพฤหัสบดี เดือน 3 ขึ้น 1 ค่ำปีฉลูศก

เวลาเช้าต้องกับเพลาเมื่อ พระพุทธเจ้าฉันจังหันใต้ต้นสมอ

จ่านกร้อง จ่าการบุรณ์ แข่งกัน สร้างเมือง 1 ปี 7 เดือน จึงแล้วเสร็จ

พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกยินดีหนักหนา

เสด็จจากเมืองเมื่อวันอาทิตย์เดือนอ้าย แรม 6 ค่ำ เพลาเช้าไปได้ 2 เดือน

จึงถึงตั้งพลับพลาริมน้ำห่างเมืองประมาณ 100 เส้น

พระองค์จึงตรัสถามชะพ่อพราหมณ์ว่าจะชื่อเมืองอันใดดี

พราหมณาจารย์จึงกราบทูลว่า

เมืองพระองค์เสด็จมาถึงยามพิษณุ

ต้องชื่อ พิษณุโลก

ถ้าจะว่าตาม พระพุทธเจ้า มาบิณฑบาต

ก็ชื่อเมือง โอฆบุรีตะวันออก ตะวันตกชื่อเมืองจันทบูรณ์*****ตำนานว่ากษัตริย์เมืองศรีสัชนาลัยทรงเบื่อหน่ายในราชสมบัติ

จึงเสด็จไปบวชยังเมืองโอฆบุรี (พิษณุโลก)

พระญาติวงศ์ได้นำพระเกศาที่ตัดออกบรรจุผอบทอง บรรจุในพระปรางค์

แล้วสร้างพระอาราม จึงได้ชื่อว่าวัดจุฬามณีและ


ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ

ทรงสร้างพระวิหาร

และเสด็จออกผนวชที่วัดนี้ เมื่อ พ.ศ. 2007 เป็นเวลา 8 เดือน 15 วัน

โดยมีข้าราชบริพาร ออกบวชตามเสด็จถึง 2,348 รูป

เนินพระตำหนัก
พระปรางค์

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ... ( พ.ศ.1501 -1800 )
ก่อด้วยศิลาแลงปรางค์

รองรับด้วยฐานบัวคว่ำ – บัวหงาย 3 ชั้น

แต่ละชั้นคั่นด้วยฐานหน้ากระดานตั้งอยู่ในกำแพงแก้วเกือบกึ่งกลาง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

บางแหล่งก็ว่า

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2007

ตรงที่เมืองเดิมแต่ครั้งขอม

และแปลงเทวสถานของขอม

เป็นพระปรางค์ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหารหลวง
แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม
มีมุขต่อยื่นออกไปจากปรางค์ประธานย่อมุม เช่นเดียวกับส่วนฐาน
ปรางค์ประธานมีประตูหลอกทั้ง 3 ด้าน


ทิศตะวันออกมาเป็นทางเข้าสู่ปรางค์
ซุ้มหน้าบันของประตูมี 2 ชั้นลดหลั่นกัน

มีลายปูนปั้น

เป็นรูปนาคสะดุ้ง มีรวยระกา

ตรงมุมทั้ง 2 ด้านปั้นเป็นรูปนาคเจ็ดเศียร
ยอดปรางค์หักลง

ซึ่งยังคงมีลวดลายบัวหงายและหน้ากระดาน

เป็นรูปดอกไม้ต่อเนื่องภายในกรอบสี่เหลี่ยมเหลือบางส่วน
ตรงส่วนปรางค์ทิศตะวันออกที่ติดกับมุขก็มีซุ้มลด 2 ชั้น


ลวดลายปูนปั้น

โบสถ์เก่า

วิหาร และ มณฑปพระพุทธบาท
วิหาร

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถให้สร้างวิหารวัดจุฬามณี พ.ศ. 2207

และมีการสร้างวิหารใหม่ทับลงไป พ.ศ. 2495

วิหารแต่ละห้องเจาะเป็นช่องๆ เพื่อให้แสงผ่านเข้าได้

ลักษณะศิลปะอยุธยาตอนต้น ตอนกลาง
มณฑปพระพุทธบาทจำลอง

โดย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้ผ้าทาบรอยพระพุทธบาท ( สระบุรี )

สลักลงบนแผ่นหิน พระราชทานไว้เป็นที่กราบไหว้ของฝูงชน
ตามแผ่นจารึก พ.ศ. 2221

ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ไปวัดจุฬามณีเมื่อ กันยายน 2555 หลังน้ำท่วม
Create Date : 28 กันยายน 2555
Last Update : 7 มกราคม 2562 15:30:42 น. 22 comments
Counter : 164 Pageviews.  

 
ตามมาเที่ยวคนค่า
เตยไปจังหวัดนี้ ครั้งเดียวเอง
วัดนี้ไม่เคยไปแน่นอน
สงสารหมาน้อยตัวนั้นเนอะ


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:16:25:27 น.  

 
ภาพใหญ่ไม่ได้ครับคุณตุ๊ก
นี่ภาพเล็กแล้วยังเจ้งเหน่งซะขนาดนั้น

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:16:43:59 น.  

 
ตรียัมปวาย ?

แผนที่ดีนะครับ ทำให้เข้าใจไปด้วย แต่การเห็นศาสสนถานขอมที่นี่ทำให้ผมงุนงง ว่าในยามนั้น สระหลวง สองแควน่าจะเป็นเมืองคู่ที่สำคัญต่อเนื่องมาจนถึงพ่อขุนรามคำแหง
ใยจึงมีศาสนสถานขอมที่นี่ได้ ???

พระบรมไตรโลกนารถบวชที่วัดนี้พร้อมกับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ทำให้เดาว่าน่าจะมีพระชนมายุใกล้เคียง

ไว้ค่อยมาต่อ


โดย: VET53 วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:16:47:47 น.  

 
วัดจุฬามณีไม่เคยไปเลยค่ะ
พระปรางค์ก็ยังมีร่องรอยที่สวยงามเช่นกันค่ะ

ถ้าอยากทำมากาฮองก็ลงมือเลยจ้า..โดย: เนินน้ำ วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:16:55:38 น.  

 


โดย: Kavanich96 วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:19:25:33 น.  

 
เอ๊ะ......บล็อกนี้ของท่านประธาน ไม่ธรรมดาเสียแล้ว....
หมายถึง การแต่งรูปให้ดูเด่นมากขึ้น
แหะ..แหะ..ฝีมือรุดหน้ามากนะครับ...
พายุสุริยะ ยังทำไม่เป็นเลย...อิ..อิ..


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:19:46:50 น.  

 
หนูตกสำรวจวัดนี้อีกแล้วค่ะ เคยได้ยิน แต่ไม่เคยหารายละเอียดเพิ่มเิติม ผ่านพิษณุโลก (คงใช้คำว่าผ่านค่ะ เพราะยังไม่ได้เที่ยวเป็นงานเป็นการ) ทีไร แวะไหว้พระพุทธชินราชแล้วไปเลยค่ะ

โล้ชิงช้า ตรียัมปวายรึป่าวคะ

ปรางค์ประธานมีประตูหลอกทั้งสามด้าน แปลว่าเข้าได้ด้านเดียว

ซุ้มหน้าบันประตู ลายนาคเจ็ดเศียร อีกภาพก่อนโบสถ์เก่า รูปหงส์ ? ละเอียดมากเลยค่ะ

ฝนตก น้ำท่วม แฉะ เละตุ้มเป๊ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:20:24:06 น.  

 
ชมโบราณสถานแล้วยังได้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วย ได้ทบทวนและบางส่วนเป็นความรู้ใหม่ครับ

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:20:52:00 น.  

 
สมัยก่อนบ้านเรามีพิธีโล้ชิงช้า หนูดูจากภาพ ยังกลัวๆ เลยนะคะ สูงเหมือนกัน

พระอิศวรนี่ก็ผาดโผนเหมือนกันนะคะนี่

เอ..หนูนึกหน้าวิเวียน ลี ไม่ออก ไปหาดูในกูเกิ้ล นึกออกแล้ว สวย คลาสสิคทั้งนั้นเลยค่ะ

เกรซ เคลลี่ เจ้าหญิงเกรซ แห่งโมนาโคนะคะ งามสง่ามาก พระธิดาสองคน ยังงามไม่เท่าเลย

ออเดรย์ เฮปเิบิร์น หวานๆ โครงหน้าแบบนี้ ถ้าเป็นยุคนี้หนูว่าหน้าเธอเก๋ แต่สาวๆ สมัยนี้ นิยมหน้ายาวๆ กันมังคะ

อลิซาเบธ เทย์เลอร์ คนนี้ยอมค่ะ สวยจริงๆ คนสวยคงเป็นแบบนี้ค่ะ ตา จมูก ปาก งามได้รูปไปหมด รูปเป็นทรัพย์นะคะ

หนูว่าต่อให้เราสนิทกันแค่ไหน เราต่างต้องการพื้นที่ส่วนตัวบ้างนะคะ หนูก็พวกประเภทมีโลกส่วนตัว พื้นที่ส่วนตัว เยอะเหมือนกันค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:21:12:31 น.  

 
แวะมาเที่ยวพิดโลกกับพี่ตุ๊กค่ะ


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:21:19:50 น.  

 
วันนี้เพิ่งถอยเลนส์มาครับพี่ตุ๊ก

เห็นอะไรแบบนี้แล้วบ้าพลัง อยากไปถ่ายจัง

เอิ้กๆ


ไปกาญจน์ ผมไม่ได้เข้าวัดเลยครับ

ใจอยากไปสังขละ แต่ไกลไปหน่อย


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:21:23:30 น.  

 
สวัสดีครับ

วัดจุฬามณี พิษณุโลก ยังไม่เคยไปเลย พระปรางค์หรือเจดีย์ ดูขลังดีนะครับ

สงสัยจะชอบประวัติศาสตร์ ใช่ไหมครับ


โดย: chaangfun2020 วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:21:43:11 น.  

 

วัดนี้เคยไปหนหนึ่งยังประทับใจไม่หายค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:21:43:18 น.  

 
ได้ตามมาเที่ยว ได้ความรู้ดีมากเลยครับ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: moresaw วันที่: 29 กันยายน 2555 เวลา:0:08:25 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณตุ๊ก


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 29 กันยายน 2555 เวลา:8:43:02 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก

พิดโลกไปไหว้แต่พระพุทธชินราชนะค่ะ แห่ะๆ
ส่วนมากจะแวะช่วงที่กลับมาจากเหนือ
ไม่ค่อยได้แวะเที่ยวที่ไหน เพราะจะเป็นทางผ่าน

วันนี้ขอมาชมวัดจุฬามณีด้วยค่ะ
เห็นพระปรางค์แล้วยังคงความงดงามอยู่เลยค่ะโดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 29 กันยายน 2555 เวลา:14:17:05 น.  

 
สวัสดีเช้าวันหยุดครับคุณตุ๊ก


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 30 กันยายน 2555 เวลา:8:36:51 น.  

 
สวัสดีสายๆครับคุณตุ๊ก

ตามมาเที่ยวเมืองสองแควครับ
Good Morning Sunday!โดย: Little Knight วันที่: 30 กันยายน 2555 เวลา:11:25:22 น.  

 
สวัสดีคร๊าคุณตุ๊ก

แวะมาส่งยิ้มในวันหยุดพักผ่อนอีกหนึ่งวันค่ะ
และขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตด้วยนะค่ะ
ปอยชอบเก็บสะสมหนังสือค่ะ แต่ไม่มีเวลาอ่านหรอกค่ะ อิอิ

ตอนนี้เวลาหมดไปกับหน้าจอคอมฯ กร๊ากกก
แวะมาส่งความสุขในวันหยุดค่ะ


โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 30 กันยายน 2555 เวลา:12:45:58 น.  

 
เสียดายงานปูนปั้น
แต่เข้าใจดีว่า
เป็นเรื่องอนิจจัง


โดย: ravio วันที่: 30 กันยายน 2555 เวลา:12:49:02 น.  

 
แวะมาเสนอหน้าค่ะพี่ตุ๊ก

ยังไม่ได้อัพบล็อกนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 30 กันยายน 2555 เวลา:14:28:45 น.  

 
Create Date : 28 กันยายน 2555
Last Update : 28 กันยายน 2555 20:23:38 น. 21 comments
Counter : 475 Pageviews.
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 15 ตุลาคม 2555 เวลา:11:15:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


อุทัยธานี - สุพรรณ ... วันเดียว


When The Smoke Is Going Down - Scorpions ... ความหมาย


ลำปาง - ตาก - นครสวรรค์ ... วันเดียว


โคราช - เชียงใหม่ ... วันเดียว


Hello Darling - Conway Twitty ... ความหมาย


อยากไปอุทัยธานี


Bachelor Boy - Cliff Richard ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ...โน่นนี่เรื่อยไป


In Trance - Scorpions ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ... หล่มสักไปพิดโลก แวะครัวครูกุ้งของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]