tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กุมภาพันธ์ 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
5 กุมภาพันธ์ 2558

เที่ยวอยุธยากับ ตุ๊ก-ตุ๊ก ... ตอน 6 วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ หมายถึง วัดอันเป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
จุดเด่นของวัดนี้คือเศียรพระพุทธรูปที่ปกคลุมด้วยรากต้นโพธิ์

อยู่ไหนหรือ ? ... ตรงที่มีนักท่องเที่ยวเดินไป และเกาะกลุ่มมุงกันอยู่นั่นแหละ
ข้างวิหารรายทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระเจดีย์ประธาน


พระราเมศวรพระราชโอรสพระเจ้าอู่ทองครองอยู่ลพบุรี

ลงมาครองอยุธยาเมื่อพระเจ้าอู่ทองสิ้นพระชนม์ได้ 1ปี

ขุนหลวงพะงั่วซึ่งเป็นพระปิตุลา ก็ยกทัพมาจากสุพรรณ

พระราเมศวรจึงถวายราชสมบัติให้แล้วกลับไปครองลพบุรี

เมื่อขุนหลวงพะงั่วสวรรคต

พระเจ้าทองลันราชโอรสครองราชย์ต่อได้ 7 วัน

พระราเมศวรได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองอยุธยาครั้งที่สอง


วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1917

ในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว (1913- 1931)

พระราเมศวร ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์ประธาน เมื่อปี พ.ศ. 1927

ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธาน

ซึ่งเป็นจุดที่พระองค์เคยทอดพระเนตรเห็น

พระบรมสารีริกธาตุเปล่งแสงสว่างและลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
เป็นวัดศูนย์กลางเมืองและใช้จัดพระราชพิธีต่างๆ ของกรุงศรีอยุธยา

มีสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีประทับอยู่ภายในวัด

ส่วนพระสังฆราช ฝ่ายอรัญวาสีนั้น ประทับอยู่ที่วัดป่าแก้ว (วัดใหญ่ชัยมงคล)

ประตูด้านทิศตะวันออก
ตะวันออกของพระเจดีย์เป็นพระวิหาร

ผนังก่ออิฐเหลืออยู่บางส่วน

ด้านหลังเป็นที่ตั้งของฐานชุกชี
เสาแปดเหลี่ยมใหญ่โตมาก ... ขนาดวิหารล่ะ
กำแพงวิหารที่ยังเหลืออยู่

ไม่มีหน้าต่างแต่เจาะเป็นช่อง คล้ายลูกระนาด


เล่าต่อเพราะได้อ่านต่อ


20 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2

ครองราชย์หลังพระมหาธรรมราชาสิ้นพระชนม์

21 สมเด็จพระเอกาทศรถ

มีทหารอาสาต่างชาติ เช่น กรมอาสาญี่ปุ่น กรมอาสาจาม กรมทหารแม่นปืน (โปรตุเกส)

สามารถหล่อปืนใหญ่สำริดที่มีคุณภาพสูง

ซึ่งน่าจะได้เรียนรู้มาจากโปรตุเกสและฮอลันดา

ขนาดที่โชกุนของญี่ปุ่น ได้มีหนังสือชมเชยพร้อมกับขอให้ช่วยหล่อปืนใหญ่ให้

23 พระศรีเสาวภาคย์ หรือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ 4

พระราชโอรสองศ์ที่สองของพระเอกาทศรถ

ได้ครองราชย์เพราะพระโอรสองศ์แรกเจ้าฟ้าสุทัศน์เสวยยาพิษ

ในรัชกาลนี้ถูกพวกญี่ปุ่นมาปล้น และให้ทำสัญญาว่าไม่ให้ผู้ใดทำร้ายญี่ปุ่น

ครองราชย์อยู่หนึ่งปีกับสองเดือน ทรงไม่สนพระทัยราชการบ้านเมือง

จึงถูกพระศรีสิน (สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม) จมื่นศรีเสาวรักษ์ พร้อมขุนนาง

ซุ่มพลที่ปรางค์วัดมหาธาตุ

ก่อนยกพลเข้าพระราชวังทางประตูมงคลสุนทร จับกุมพระศรีเสาวภาคย์

ปลดจากราชสมบัติและนำไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์

พระบรมศพถูกนำไปฝังที่วัดโคกพระยา

24 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

พระโอรสสมเด็จพระเอกาทศรถ

บางตำราว่าทรงเป็นพระโอรสสมเด็จพระนเรศวรกับแม่ขรัวมณีจันทร์

25 สมเด็จพระเชษฐาธิราช

เมื่อพระเจ้าทรงธรรมสวรรคต

ออกญาศรีวรวงศ์กับออกญาเสนาภิมุข (ยามาดะ นางามาซะ)

ได้จับพระศรีศิลป์พระอนุชาในพระเจ้าทรงธรรม พระมหาอุปราชสำเร็จโทษ

แล้วยก พระเชษฐาธิราชพระราชโอรสพระเจ้าทรงธรรม

ทรงมีพระชนมายุ 15 พรรษาขึ้นครองราชย์

ออกญาศรีวรวงศ์ ได้เลื่อนฐานะเป็น เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์

ทรงกลัวว่า เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จะแย่งชิงราชสมบัติจึงคิดกำจัด

เจ้าพระยากลาโหมรู้ก่อนจึงจับสมเด็จพระเชษฐาธิราชไปสำเร็จโทษ

แล้วทูลเชิญพระอาทิตยวงศ์พระอนุชาในสมเด็จพระเชษฐาธิราช

เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อไป

26 พระอาทิตยวงศ์

ทรงมีพระชนมายุ 9 พรรษา ทรงมีเจ้าพระยากลาโหมเป็นผู้สำเร็จราชการ

ขุนนางเห็นว่าบ้านเมืองจะเสียหาย จึงอัญเชิญออกจากราชสมบัติ

28 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

จากเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ เหล่าขุนนางได้เชิญขึ้นเป็นกษัตริย์

ในพงศาวดารฉบับวันวลิตกว่างว่า เป็นพระโอรสของพระเอกาทศรถ

กับนางอินหญิงบนเกาะที่่ได้เป็นบาทบริจาริกา

ครั้งที่พระองค์ถูกพายุพัดเรือล่มที่เกาะบางปะอิน

29 สมเด็จเจ้าฟ้าไชย หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6

พระราชโอรสพระเจ้าปราสาททอง

ถูกพระศรีสุธรรมราชา พระอนุชาพระเจ้าปราสาททอง

และพระนารายณ์ พระอนุชาต่างพระมารดา

ได้ร่วมกันชิงราชสมบัติ

แล้วจับกุมสมเด็จเจ้าฟ้าไชยไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ณ วัดโคกพระยา

30 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7

ภายหลังมีจิตเสน่หาต่อพระราชกัลยาณี พระราชนัดดาของพระองค์

และเป็นพระขนิษฐาของพระนารายณ์

โดยการสนับสนุนของ พระยาเสนาภิมุข พระยาไชยาสุระ

ทหารญี่ปุ่น ชาวมุสลิมจากเปอร์เซีย

เข้าต่อสู่ยึดอำนาจ สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาสู้ไม่ได้

ถูกพระนารายณ์จับกุมตัวและนำไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยา

31 พระนารายณ์มหาราช

มีพระสนมเอกคือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระขนิษฐาของพระเพทราชา

เมื่อสมเด็จพระนารายณ์สวรรคต

ได้จับพระปีย์พระโอรสบุญธรรมในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

และจับเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ไปสำเร็จโทษ

แล้วขึ้นครองราชย์เป็น

32 พระเพทราชา

ได้ขับไล่กำลังทหารฝรั่งเศสออกไปจากกรุงศรีอยุธยา

และส่งทรัพย์สิน ที่เป็นของกรุงศรีอยุธยาคืนทั้งหมด

ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศส สิ้นสุดลง

33 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือ

บ้างว่าเป็นพระโอรสของสมเด็จพระนารายณ์กับเจ้าทางเหนือ

ทรงให้พระเพทราชาไปเลี้ยง

เมื่อทรงขึ้นครองราชย์ได้ทรงสร้างวัดโพธิ์ประทับช้าง ที่พิจิตร

ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ประสูติ - ใต้ต้นมะเดื่อ ริมน้ำยม

34 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 หรือ พระเจ้าท้ายสระ

พระราชโอรสพระเจ้าเสือ

ทรงบูรณะวัดมเหยงคณ์

34 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หรือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3

พระราชโอรสพระเจ้าเสือ พระอนุชาพระเจ้าท้ายสระ

พระปรางค์ประธาน

สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ยอดพระปรางค์องค์ใหญ่ได้ทลายลงบางส่วน

และได้มีการบูรณะอีก 2 ครั้ง

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

และในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ

เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310

วัดมหาธาตุได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายเป็นอันมาก จนถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2499 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์

ได้พบกรุใต้ห้องเรือนธาตุของพระปรางค์

พบตลับทองรูปปลาภายในบรรจุสิงโตทองคำ

ด้านล่างกรุพบ ผอบศิลาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ภายในมีสถูปซ้อนกัน 6 ชั้น ชั้นในสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา


เจดีย์รายทรงพระปรางค์
ด้านหลังเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม มีซุ้มพระพุทธรูป
พระพุทธรูปรอบกำแพงแก้ว ขวามือฐานพระอุโบสถ
นั่งดูเจดีย์จนงงไปหมดว่าอยู่ตรงไหน ... คิดว่าองค์นี้อยู่ทางด้านเหนือ

เป็นเจดีย์ทรงระฆัง
ด้านนอกกำแพงแก้ว กับเจดีย์ราย
ประทับใจมากที่เมื่อไปถึงวัดนี้คนไทยเชิญเข้าได้เลย ฟรี

ในขณะที่ต่างชาติเข้าแถวซื้อตั๋ว


ขอบคุณของแต่งบล็อกจากคุณชมพรค่ะ

Create Date : 05 กุมภาพันธ์ 2558
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2558 10:27:29 น. 26 comments
Counter : 1325 Pageviews.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:16:43 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ

ตาลชอบไปเที่ยวโบราณสถานนะคะ
ไปแล้วก็นั่งนึกว่า เอ๊ะ.. เมื่อก่อนมันจะมีรูปร่างแบบไหนกันน๊าาาา

แล้วก็รู้สึกเสียดายทุกครั้งค่ะ ที่มันต้องเหลือเพียงเศษอิฐแบบนี้

.....

แปะหัวใจให้นะคะ เป็นการขอบคุณที่พาเที่ยวค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

โดย: LemonOnTheRock วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:43:52 น.  

 
แหม...อ่านประวัติศาสตร์นี้แล้ว เพลิน...
อยากรู้ว่า "วัดโคกพระยา" นั่นคือวัดอะไร ในปัจจุบันครับ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:55:47 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยครับ
tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: moresaw วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:27:41 น.  

 
หันฮูปในบล้อกพี่ตุ๊ก
แล้วอยากไปแอ่วพร้อมกล้องในมือเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:36:00 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

ตามมาแอ่วและแปะค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:38:37 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับคุณ tuk-tuk@koratโดย: ก้อนเงิน วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:04:38 น.  

 
ขอตามไปเที่ยวด้วยคนนะครับ ข้อมูลแน่นมากๆ
ผมก็ไปเที่ยวมา แต่คงเขียนได้ไม่เยอะขนาดนี้
เยี่ยมมมากๆๆๆเลยครับ ชอบๆๆๆ


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:35:17 น.  

 
เป็นวัดสำคัญของฝ่ายสงฆ์นี่เองค่ะ
วัดนี้สมัยที่ยังรุ่งเรืองคงใหญ่โตสวยงามมากๆเลย
ก็ขนาดเหลือแต่ซากปรักหักพังยังเห็นเค้าค่ะ

จุดขายก็ตรงเศียรพระในรากโพธิ์นะคะพี่
โด่งดังไปทั่วโลกเลยโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:46:35 น.  

 
วัดมหาธาตุนี่เป็นไฮไลท์ประเภทที่ว่าไม่ว่าคนไทย หรือคนต่างชาติมานี่ก็ต้องห้ามพลาดเลยแหละครับ คนเยอะตลอดเลย (ตรงบริเวณที่ถ่ายรูปกับเศียรพระ)


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:59:50 น.  

 
กำแพงวิหารที่เจาะเป็นช่องคล้ายลูกระนาดสวยจังค่ะพี่ตุ๊ก
นึกถึงอดีตสมัยสร้างเสร็จใหม่ๆนะคะ คงสวยงามมาก
นับเป็นอีกวัดที่น่าภาคภูมิใจมากค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:30:55 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
แวะมาแปะหัวขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:48:37 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:3:54:10 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:11:59 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
เอาหัวใจ มามอบให้ พี่ตุ๊ก ค้ะ


โดย: kwan_3023 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:42:59 น.  

 
ไม่เคยไปเลยพี่ตุ๊กเศียรพระในรากไม้นั่นอ่ะ เห็นแต่รูปจนชินตาไม่เคยเห็นของจริงเสียทีโดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:46:23 น.  

 
ตามมาเที่ยวค่ะคุณตุ๊ก
วัดนี้ในอดีตคงสวยงามอลังการมาก
ดูสงบ ร่มรื่นและสะอาด
อเมซิ่งเศียรพระพุทธรูปด้วย
วันนี้ลงชื่อไว้ก่อนนะคะ ไว้มาส่งกำลังใจอีกรอบค่ะ
วันนี้หมดตัวแย้วววววว


โดย: เนินน้ำ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:35:09 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


เสาแปดเหลี่ยม สูงและสวยดีนะคะ


โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:36:43 น.  

 
สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและภาพครับ


โดย: พี่ เมศร์ IP: 101.51.111.41 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:48:58 น.  

 
ขอบคุณค่ะพี่เมศร์


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:21:18 น.  

 
มาเกาะแข้งเกาะขาตามคุณตุ๊กเที่ยวค่ะ

เที่ยวเสร็จก็ฝากหัวใจไว้ให้ด้วยนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
foreverlovemom Art Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: พรหมญาณี วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:38:42 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog
รากต้นโพธิ์ที่พันรอบเศียรพระพุทธรูป คุ้นๆก็ตรงนี้แหละ
พวกโบราณสถาน ฟ้ายังตามเที่ยวได้ไม่กี่ที่เลย
อ่านประวัติแล้วน่าสนใจแท้


โดย: กาบริเอล วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:59:18 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


พระศรีเสาวภาคย์...หนูไม่คุ้นชื่อนี้ในประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยาเลย

สมัยอยุธยา โดนสำเร็จโทษ ด้วยท่อนจันทน์กันเป็นว่าเล่นเลยนะคะ

ภาพจำลอง การขุดพบเจอผอบ...ล้ำลึกมากค่ะ ความคิด กลอุบายอันแยบยลคนสมัยโบราณมีอะไรให้เราทึ่งได้ตลอดๆ นะคะ

วัดมหาธาตุใหญ่โตโอฬารมาก มีหลายเจดีย์ ปรางค์หลายองค์ พี่ตุ๊กเปรยว่างง หนูจะเหลือเหรอคะนี่

หลายครั้งที่เราไปวัดวาอาราม โบราณสถาน เราได้สิทธิ์พิเศษเข้าฟรี ในฐานะคนไทย แต่คนก็ยังเที่ยวสถานที่ประเภทนี้น้อยมากนะคะ ต่างชาติสิ เข้าแถวซื้อบัตร แต่เยอะกว่าคนไทยเรา น่าน้อยใจเนาะพี่ตุ๊ก


เคยไปที่วัดนี้ แล้วหาทางเข้าไม่เจอค่ะ สงสัยจะบุญน้อยมังคะ ป่านนี้ หนูยังไม่ได้ไปเยือนอยุธยาอีกเลยค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:52:55 น.  

 
อาทิตย์สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:45:05 น.  

 
มันจะงงตอนที่เค้าให้ซื้อบัตรเดินเข้าด้านข้างนี่ล่ะ ตอนหลัง ผมต้องเดินไปตั้งต้นจากถนนก่อนทุกที

วัดนี้เป็นวัดใหญ่ เจ้านายสิ้นพระชนม์ก็เอาอัฐิมาก่อเจดีย์ไว้ ฉนั้นที่นี่เป็นแหล่งศึกษาวิวัฒนาการเจดีย์ได้เลย

เจดีย์ประธานถ้าจำไม่ผิดเคยถล่มสมัยพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้ซ่อมอย่างด่วน แต่ก็ไม่เสร็จในรัชกาล


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:09:14 น.  

 
เสียดายเจดีย์ที่ทลายลงมามากเลยครับ ทั้งที่ใหญ่โตเป็นพระมหาธาตุของเมืองอยุธยาแท้ๆ ยังมีภาพถ่ายตอนที่ไม่พังอยู่ แต่ก็ตั้งแต่สมัย ร.6 แล้วอะนะ
ตรงเศียรพระถูกรากไม้คลุมเลยกลายเป็นจุดขายแทนพระธาตุไปเลยครับ หลายๆวัดพยายามเลียนแบบ อย่างวัดหน้าพระเมรุนี่ปั้นเศียรพระเข้าไปในรากไม้เลย (ทั้งที่รกาไม้พันเจดีย์อยู่ด้านบน เศียรพระจะไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเล่า?!!)


โดย: ชีริว วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:28:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


Exchange Of Hearts - David Slater ... ความหมาย


แวะวัดสุทธาวาส สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Happier - Ed Sheeran ... ความหมาย


วัดยางกวง ... วัดเก่าเมืองเชียงใหม่


Falling Slowly - Glen Hansard, Marketa Irglova ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย - ไปเขาค้อ


A World Without Love - Peter and Gordon ... ความหมาย


แวะโบราณสถานวัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง ลำพูน


Just So You Know - Jesse McCartney ... ความหมาย


วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว อำเภอป่าซาง ลำพูน


ภาพถ่ายในอดีต ... ในหลวงอานันทมหิดล
https://www.iltelaiodipenelope.it/materiale_grafico/img/mini_gif/kd63.gif
ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]