tuk...tuk more than one or cannot run
<<
มีนาคม 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
12 มีนาคม 2558

เที่ยวอยุธยากับ ตุ๊ก-ตุ๊ก ... ตอน 10 วัดชัยว้ฒนาราม

พระเจ้าปราสาททอง

เดิมทรงดำรงตำแหน่งจมื่นศรีสรรักษ์

จากจดหมายเหตุวันวลิต และ คำให้การกรุงเก่าเล่าว่า

พระบิดาของพระองค์คือ ออกญาศรีธรรมาธิราช

พี่ชายของพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม


พระเจ้าทรงธรรมทรงเป็นพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถพระองค์หนึ่ง

เดิมชื่อพระอินทราชา ได้ออกบวชอาจเพื่อหนีภัย มีชื่อตอนบวชว่า พระพิมลธรรม


หลังสมเด็จพระเอกาทศรถสิ้นพระชนม์

ขุนนางได้ยกเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคพระโอรสสมเด็จพระเอกาทศรถ

ครองราชย์ต่อ เป็นสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์

แต่ทรงเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอ

จมื่นศรีสรรักษ์จึงร่วมกับขุนนางจับ สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์สำเร็จโทษ

ยกพระพิมลธรรมขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่าพระเจ้าทรงธรรม

จมื่นศรีสรรักษ์ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นออกญาศรีวรวงศ์


หลังสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสวรรคต

ออกญาศรีวรวงศ์เรียกให้ขุนนางทุกคนมาเข้ามาประชุมในพระราชวังหลวง

ประกาศตาว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเพิ่งเสด็จสวรรคต

พร้อมทั้งประกาศให้สนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

โดยให้พระเชษฐาธิราช พระโอรสองค์ใหญ่สืบราชสมบัติต่อ

ได้กำจัดผู้ที่สนับสนุนพระศรีสิงห์ พระอนุชาพระเจ้าทรงธรรมที่ได้บวชเป็นพระ

ซึ่งรวมทั้งเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์

แล้วออกญาศรีวรวงศ์ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระยากลาโหมสุริยวงศ์แทน


พ.ศ. 2173 น้องชายของเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ถึงแก่กรรม

เจ้าพระยากลาโหมก็นำอัฐิของบิดามาเผาซ้ำอีกครั้งในงานศพครั้งนี้

มีการจัดงานศพขึ้นที่วัดมงกุฎหรือวัดกุฎธารามเป็นเวลา 3 วัน

ในวันที่ 3 ของงานศพ

เมื่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชเสด็จออกว่าราชการในท้องพระโรง

พบว่าข้าราชการที่ต้องเฝ้าประจำหายไปจำนวนมาก

ซ้ำมีขุนนางเพ็ดทูลว่า

เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ทำเอาการศพเข้ามาบังหน้า

เพื่อคิดประทุศร้ายต่อพระองค์

จึงมีพระราชโองการให้ทหารขึ้นประจำตามป้อม เตรียมกองทหารไว้

แล้วให้สมุหพระตำรวจในขวา ไปตามตัวเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์มาเฝ้า

เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ ได้รับทราบข่าวนี้ก่อน

จึงทำการปราบดาภิเษก

สถาปนาสมเด็จพระอาทิตยวงศ์พระโอรสพระเจ้าทรงธรรมอีกองค์ขึ้นครองราชย์

แล้วเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ เป็นผู่สำเร็จราชการแทน


สุดท้ายเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ก็ยอมรับตำแหน่งกษัตริย์

ส่วนสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ที่ออกบรรพชาไปอยู่วัดเดือน

ก็ถูกจับไปสำเร็จโทษที่่วัดโคกพญา

พระเจ้าปราสาททองได้สร้างวัดชัยวัฒนาราม

เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชมารดา

ในบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระราชมารดา


จากจดหมายเหตุวันวลิต ซึ่งอยู่ในอยุธยาช่วงปี 2176-2184

ยังกล่าวถึงพระมารดา แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่


จากจารึกวัดไชยวัฒนาราม

บอกวันสถาปนาวัดในปี พ.ศ. 2192 หรือวัดจะใช้เวลาสร้างถึง 20 ปี

ในส่วนตัวคิดว่าเมื่อทรงครองราชย์ได้ย้ายไปประทับในวังหลวง

จึงจะสร้างวัดลงบนที่ที่เคยประทับ

เพื่อไม่ให้ใครมาทำอาถรรพ์ที่ชั่วร้ายในบ้านที่เคยอยู่

แบบเดียวกับประวัติศาสตร์ล้านนา

พญาเม็งรายสร้างวัดเชียงมั่นขึ้นที่คุ้มของพระองค์

ปรางค์ประธาน

ความคิดอาจเปรียบดั่งเขาพระสุเมรุ

ซึ่งเป็นภูเขากลางจักรวาล

มียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งพระอินทร์อยู่

หรืออาจสื่อถึงสื่อถึงพระเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมรุ

รอบปรางค์มีบันไดขึ้นสู่เรือนธาตุที่มีมุขยื่นออกทั้งสี่ด้าน
ยอดปรางค์แบบกลีบขนุน ทำรัดประคดซ้อนกัน 7 ชั้น

เดิมคงมีการบุด้วยแผ่นโลหะปิดทอง ยึดกับองค์ประธานด้วยตะปู

จะสังเกตได้ว่าที่ผิวพระปรางค์มีรอยตะปูเต็มไปหมด

มีบันไดอิฐ ขึ้นไปสู่มุขด้านหน้า โดยมีบันไดขึ้นมุขทั้ง 4 ด้าน
ข้างปรางค์ประธานล้อมรอบด้วยปรางค์บริวารทั้งสี่

สื่อแทนทวีปที่มีอยู่ทั้งสี่

โดยตั้งอยู่บนลานประทักษิณเดียวกันรอบพระปรางค์ใหญ่ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคตสี่เหลี่ยม

มีเมรุคืออาคารทรงปราสาท (ยอดแหลมอยู่บนระเบียงแก้ว)

สร้างขึ้นไว้ในทิศทั้งแปดของระเบียงคต เรียก เมรุทิศและเมรุมุม


ภายในระเบียงคต มองลอดเมรุทิศ ถึงมุมกำแพงแก้วคือ เมรุมุม

ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่เคยลงรักปิดทองจำนวน 120 องค์

เป็นเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์
ภายในเมรุมุมมีพระพุทธรูปทรงเครื่อง เมรุละ 2 องค์

ภานในเมรุทิศมีพระพุทธรูปทรงเครื่อง เมรุละ 1 องค์

รวมทั้งหมด 12 องค์
ด้านนอกของเมรุมุม มีภาพปูนปั้นเรื่องพุทธประวัติองค์ละ 2 ภาพ

ด้านนอกของเมรุทิศ มีภาพปูนปั้นเรื่องพุทธประวัติองค์ละ 1 ภาพ
พระอุโบสถ

อยู่ทางด้านหน้ากำแพงเมรุทิศเมรุราย นอกระเบียงคต

ปัจจุบันเหลือแต่ฐาน


ข้างๆมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง 2 องค์

สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่บรรจุพระอัฐิ

พระราชมารดาและพระราชบิดาของพระเจ้าปราสาทอง
มีกำแพงล้อมรอบโบราณสถานสำคัญแหล่านี้ถึง 3 ชั้น

และ มีปรางค์เจดีย์ขนาดย่อมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสร้างเพิ่มในภายหลัง


เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์

สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์

จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัย

เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ้นพระชนม์ก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้


ก่อนกรุงแตก พ.ศ. 2310

วัดไชยวัฒนารามถูกแปลงเป็นค่ายตั้งรับศึก

และเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนารามจึงได้ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง


ขอบคุณของแต่งบล็อกจากคุณชมพรค่ะ
Create Date : 12 มีนาคม 2558
Last Update : 12 มีนาคม 2558 7:49:49 น. 28 comments
Counter : 1583 Pageviews.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog

ตั้งใจจะพาน้องซีไปค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:8:16:11 น.  

 
เป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งครับ

tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: moresaw วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:8:44:20 น.  

 
ตามไปเที่ยวกับคุณตุ๊ก
ภาพเปิดสวยจังเลย
เดี๋ยวนี้การจัดตกแต่งสถานที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล
เป็นระเบียบ สวยงามมากเลยคร้า
ไปเที่ยวชมกันได้สบายใจ ย้อนอดีตรำลึกประวัติศาสตร์
ขอบคุณค่่ะคุณตุ๊ก
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:9:03:24 น.  

 
อ่านเพลินเลยครับ ข้าราชบริพารบางท่านมีชื่อเกี่ยวพักับค่ายบางระจันด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ กรุงศรีฯแตกหลังบางระจันหนึ่งปี


โดย: พี่เมศร์ IP: 27.55.193.79 วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:11:11:25 น.  

 
วัดนี้ไปมาเหมือนกันครับ สวยมากจริงๆ
โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตก แจ่มมาก


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:12:10:18 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก ขอตามมาเที่ยวอยุธยาด้วยนะค่ะ ^^
ปฏิมากรรมยอดพระปรางค์ใหญ่สมัยอยุธยาสวยมากๆค่ะ
มีโหวตมาส่งกำลังใจให้ จขบ.ด้วยนะค่ะ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: mastana วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:12:24:58 น.  

 
สวัสดีครับคุณตุ๊ก

วัดนี้นี่มีเรื่องราวมากมายในประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องแยะมากเลยนะครับ

ทั้งการช่วงชิงอำนาจ เรื่องชู้สาว เรื่องการสู้รบแย่งชิงแผ่นดิน ผู้คนมากมาย ทั้งเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน ชาวบ้าน ทหารศึก

ถ้าเป็น อ.เต๊ะ นะครับ ต้องไปกลางวันสถานเดียวเลยละครับ พลบค่ำต้องรีบกลับ อยู่นานไม่ได้จริงๆ แค่พุดก็ขนลุกแล้วละครับ อิอิ

แล้วก็ อ.เต๊ะ ลองค้นดูไปเจอเวปนี้เข้า

มีภาพจำลองวัดไชยวัฒนาราม ตอนที่สมบูรณ์ด้วยนะครับ สุดยอดมากเลยอ.เต๊ะ เจอจากเวปนี้นะครับ

//www.ayutthayastudies.aru.ac.th/content/view/358/116/

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: multiple วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:14:29:02 น.  

 
วันนั้นได้อ่านเรื่องพระเจ้าปราสาททองปูพื้นมาก่อน อีกบล็อก
วันนี้เลยได้เที่ยว ในสถานที่ประวัติศาสตร์ต่อเลย


โดย: กาบริเอล วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:14:45:03 น.  

 
เป็นหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญของอยุธยา ที่ไม่น่าเชื่อว่า หนูยังไม่ได้ไปค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
moresaw Funniest Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
mastana Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:15:33:25 น.  

 
ทักทายยามบ่ายคะ


โดย: blog pu วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:15:38:08 น.  

 
อยุธยาเป็นเมืองแห่งตัวอย่างจริงๆนะครับพี่ตุ๊ก
ตั้งแต่รุ่งเรืองที่สุด
จนถึงเสื่อมโทรมที่สุดจริงๆโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:15:57:33 น.  

 
เป็นวัดที่หนูช้อบ ชอบค่ะ สวยนะคะพี่ตุ๊ก

ทั้งหมวดท่องเที่ยวและถ่ายภาพก็โหวตไปแล้ว

มีอีกหมวดที่เหมาะสม โหวตหมวดความรู้ให้นะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:16:43:35 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

บางระจันเพิ่งจบไปหมาดๆ ก่อนเสียกรุง


โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:18:00:40 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
ญามี่ Literature Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:18:09:31 น.  

 
ขอขอบคุณเช่นกันคร้าคุณตุ๊ก


โดย: Tui Laksi วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:20:27:40 น.  

 
ไปด้วยๆๆๆๆๆ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:22:09:08 น.  

 
วัดไชย สวยจังเลยค่ะ เค้าบูรณะดีมากเนาะ
พระปรางค์ใหญ่โตและสวยมากๆเลยค่ะพี่ตุ๊ก
ในยุคที่รุ่งเรืองคงอลังการมาก สถาปัตย์ละเอียดเลยค่ะโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:22:22:33 น.  

 
ไปอยุธยาทีไรต้องไปที่วัดนี้ทุกครั้งเลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:22:24:43 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

tuk-tuk@korat Travel Blog

สวยมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยจริงๆ เรื่องราวความหลังก็ซับซ้อน
ชอบการก่อสร้างขององค์พระปรางค์ที่เป็นเหลี่ยมมุมเท่าๆกันมากเลยค่ะ
เคยไปครั้งหนึ่งยังจำได้ แต่อยู่นานไม่ได้ วังเวง


โดย: ชลบุรีมามี่คลับ วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:23:07:17 น.  

 
เป็นวัดที่สวยมากเลยนะคะ
ผ่านกาลเวลาและเรื่องราวมามากมาย
เห็นแล้วก็ได้แต่ถามตัวเอง ว่าวัดงามๆ แบบนี้
เวลากลับไทยไม่หาโอกาสไปซักครั้ง
รูปสวยมากค่ะโดยเฉพาะภาพสุดท้าย

ขอบคุณที่ไปกดโหวตให้นะค๊า


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 13 มีนาคม 2558 เวลา:1:01:11 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 13 มีนาคม 2558 เวลา:3:47:59 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มีนาคม 2558 เวลา:6:41:28 น.  

 
สวยจังค่ะคุณตุ๊ก ภาพกับแสงอ่อน ๆ ตอนเย็น ... ปราสาทยังคงโครงสร้างแข็งแรง สวยงาม ... สงสารพระพุทธรูปโดนตัดเศียร นะคะ คนเราช่างทำได้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 13 มีนาคม 2558 เวลา:7:53:40 น.  

 
อรุณสวัสดิ์วันศุกร์ค่ะ
ส่งกำลังใจจ้ะคุณตุ๊ก
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 13 มีนาคม 2558 เวลา:8:08:48 น.  

 
ว่างๆ มาเที่ยว องค์พระบ้านซี


โดย: kae+aoe วันที่: 13 มีนาคม 2558 เวลา:8:33:19 น.  

 
ทักทายยามเช้าคะ


โดย: blog pu วันที่: 13 มีนาคม 2558 เวลา:8:53:31 น.  

 
ถ้าฤดูน้ำหลาก วัดนี้ต้องประกอบกำแพงเพื่อป้องกันน้ำท่วมทุกปี เพราะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ข่าวว่าจะสร้างถาวร มันจะบดบังความงามใช่ไหมครับ


โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 13 มีนาคม 2558 เวลา:10:25:44 น.  

 
ส่วนตัวว่าวัดนี้เป็นวัดที่สวยที่สุดในอยุธยา
ไปทีไรไม่เคยพลาด แต่เพิ่งมาได้อ่านประวัติเต็มๆ ที่นี่แหละค่ะ


โดย: narellan วันที่: 15 มีนาคม 2558 เวลา:8:09:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


แวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และวัดดอกไม้ สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Breaking Up Is Hard To Do ... ความหมาย


Exchange Of Hearts - David Slater ... ความหมาย


แวะวัดสุทธาวาส สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Happier - Ed Sheeran ... ความหมาย


วัดยางกวง ... วัดเก่าเมืองเชียงใหม่


Falling Slowly - Glen Hansard, Marketa Irglova ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย - ไปเขาค้อ


A World Without Love - Peter and Gordon ... ความหมาย


แวะโบราณสถานวัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง ลำพูน


ภาพถ่ายในอดีต ... ในหลวงอานันทมหิดล
https://www.iltelaiodipenelope.it/materiale_grafico/img/mini_gif/kd63.gif
ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]