tuk...tuk more than one or cannot run
<<
ตุลาคม 2559
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
8 ตุลาคม 2559

พิษณุโลก - วัดเสนาสน์ ... วัดโบราณเก่าแก่แห่งลุ่มแม่น้ำน้อยวิวนี้จากเมืองลำปางลงยังเขตอำเภอแม่ทะ บนถนนสาย วชิราวุธดำเนิน หรือ ทล.11
ถึงเขตอำเภอวัดโบสถ์ แวะวัดเสนาสน์
วัดโบสถ์และวัดเสนาสน์ตั้งอยู่บนแม่น้ำน้อย

มีตำนานร่วมกันมาแต่โบราณ คือ

วัดเสนาสน์และวัดโบสถ์ แข่งขันกันสร้างวัด

ถ้าวัดใดสร้างเสร็จจะได้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐาน

วัดเสนาสน์ได้ทำอุบายใช้ผ้าขาวมุงหลังคาเสร็จก่อน

จึงได้พระบรมสารีริกธาตุไปเก็บรักษาไว้


ปัจจุบัน วัดโบสถ์มีชื่อเสียงเรื่องจิตรกรรมฝาผนังแต่โบราณมีเรื่องเล่าว่าวัดเสนาสน์เป็นที่ฝังขุมทรัพย์ด้วยมีปริศนาลายแทงว่า

" สระสามสระ กระทะงวมไว้
ตะเข้สรรใหญ่ มาไข่สระกลาง
ม้วนหัวม้วนหาง เอาคางทับไว้ "

และมีผู้มาหาขุดสมบัติหลายครั้งแต่ไม่มีใครเจอ

สันนิษฐานว่าที่ตั้งของวัดเปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนทางไหลของแม่น้ำน้อย

จากอ้อมด้านหน้าวัดกลับตัดผ่านหลังวัดแทน 1 ไป 2 ในรูป

และเมื่อน้ำเซาะวัดจึงได้ขุดทางไหลแม่น้ำน้อยใหม่ จาก 2 เป็น 3 ในปีพ.ศ. 2526

ทางขวาของรูปยังมีร่องรอยของแม่น้ำเดิม (1) เคยผ่านหน้าวัดอยู่
ร่องน้ำหลังวัด ร่องรอยแม่น้ำน้อยเดิม (2)
ซึ่งกัดเซาะบ้านชาวบ้านและมาถึงวิหารหลวงพ่อโต จึงได้ขุดทางไหลของแม่น้ำใหม่ (3)
เจดีย์ด้านหลังวิหารหลวงพ่อโต
เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง รับเจดีย์ทรงระฆังกลม
ไม้ตะเคียน
เรือยาว พญาอินทรีย์ ขุดด้วยไม้ตะเคียงขนาดใหญ่ยาว 13 วา บรรจุ 48 ฝีพาย
อุโบสถศิลปะรัตนโกสินทร์

พระมหาเจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
จากเอกสารเขียนโดยพระเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค)

ได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือเรื่องพระปฐมเจดีย์

เรื่องพระมหาเถรไหล่ลาย

จะกล่าวถึงมหาไหล่ลายเป็นบุตรนายเชนกษัตริย์เป็นเชื้อวงศ์พระยาศรีสิทธิไชย

เมื่อมหาไหล่ลายยังไม่ได้บวช เป็นมหาดเล็กพระเจ้าแผ่นดินละโว้

แล้วกระทำชู้ด้วยนางพระสนมของพระยา ๆ

เธอจับได้จึงสักไหล่เสียข้างหนึ่ง แล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าม้า จึงได้นามปรากฏว่า มหาไหล่ลาย

ครั้นอยู่มามหาไหล่ลายกับบิดาได้หนีต่อไปถึงเมืองหลวงต่อแดนเมืองเชียงใหม่

มหาไหล่ลายไปหาท่านเจ้าอธิการจะขอบวชเป็นภิกษุ พระสงฆ์ไม่บวชให้

มหาไหล่ลายขอบวชเป็นสามเณร

ครั้นอยู่มารู้ข่าวว่าจะมีสำเภาไปเมืองลังกา เจ้าเณรไหล่ลายก็โดยสารสำเภาไป

ครั้นสำเภาไปถึงปากน้ำลังกาเข้า

เจ้าเณรไหล่ลายก็เอาบาตรกับไม้เท้าลงในกระโล่ ก็ลอยเข้าไปถึงเมืองลังกา

ในวันเดียวนั้น เจ้าเณรไหล่ลายก็ไปอาศัยพระภิกษุเฒ่าอยู่

พระภิกษุเฒ่าพาไปหาพระสังฆราชา ๆ จึงถามว่าเจ้าเณรมาในลังกานี้เพื่อประโยชน์สิ่งใด

เจ้าเณรแจ้งว่าจะขอบวชเป็นภิกษุ

พระสงฆ์ทั้งปวงว่าเจ้าเณรนี้เป็นนักโทษ

ท่านจึงสักไหล่เสียข้างหนึ่ง จึงหนีออกมาจากเมืองชมพูจะบวชให้นั้นมิได้

ดับนั้นเจ้าเณรไหล่ลายจึงว่า

พระผู้เป็นเจ้าจงนำข้าพเจ้าไปนมัสการไปหิยังคะเจดีย์ด้วยเถิด

พระสังฆราชแลสงฆ์ทั้งปวงจึงนำสามเณรไหล่ลายมาถึงต้นศรีมหาโพธิกระทำทักษิณสามรอบ

แล้วกิ่งพระมหาโพธิ ข้างทักษิณทิศ ก็น้อมลงมาให้เจ้าเณรไหล่ลายจับใส่เศียรเกล้า

แล้วพระสารีริกธาตุก็เสด็จออกมาปาฏิหาริย์ตั้งอยู่เหนือศีร์ษะเจ้าเณรมีพระรัศมีต่าง ๆ

พระสงฆ์ทั้งปวงประจักษ์แก่ตาแล้วก็ให้อุปสมบทเจ้าเณรไหล่ล่ายเป็นภิกษุ

พระมหาไหล่ลายจึงเที่ยวไปนมัสการพระพุทธบาทกับเจดีย์อื่น ๆ ทั่วแล้วจะกลับมาเมืองชมพู

พระสังฆราชก็ให้พระบรมธาตุ 650 องค์ ให้ไปบัญจุไว้ในเมืองทวีปโพ้นเถิด

สมณะชีพราหมณาจารย์ ท้าวพระยาประชาราษฏรทั้งปวงจะได้นมัสการบูชาสืบไป

เมื่อหน้ากว่าพระศาสนาจะได้ 5000 พรรษาแล

มหาไหล่ลายรับพระบรมสารีริกธาตุได้ 650 พระองค์กับพระศรีมหาโพธิแล้ว

ก็อำลาพระสังฆราชาแลสงฆ์ทั้งปวงกลับมายังชมพูทวีป

มาถึงเมืองนครไชยศรี วัดพระเชตุพนแล้ว

มหาไหล่ลายจึงเอาพระธาตุมาบัญจุไว้

ในมหาเจดีย์นั้นบ้าง ในพระสมาธิบ้าง ในพระเสดาทั้งสี่บ้างเป็นพระธาตุ 16 พระองค์

แล้วเอามามาบัญจุไว้ในพระไสยาสน์นอกพระประธานใหญ่นั้น 16 พระองค์

บัญจุไว้ในมหาโพธิเทพารักษ์นั้น 31 พระองค์

บัญจุไว้ในพระปาเลไลย์ 36 พระองค์

เอาขึ้นไปบัญจุไว้ในทรองเมืองไชนาท 36 พระองค์

แลผลมาโพธิมหาไหล่ลายเอามาแต่เมืองลังกา

ปลูกไว้ริมหนองทะเลนอกวัดเขมาปากน้ำจึงได้ปรากฏชื่อมหาโพธิมาแต่เมืองลังกานั้นแล

มหาไหล่ลายบัญจุไว้วัดหน้าพระธาตุเมืองอโยธยา 16 พระองค์ ในพระพุทธบาท 36 พระองค์ ในเขาครสวรรค์ 36 องค์

บัญจุไว้ที่ต้นมหาโพธิมหาไหล่ลายเอามาปลูกไว้ในอ่างทอง 36 พระองค์

อยู่ในเมืองครสวรรค์ เอาไปบัญจุไว้ในป่าดาผีคุด 36 พระองค์

มหาไหล่ลายขึ้นไปถึงเมืองสุโขทัย เอาบัญจุไว้ในพระธาตุหินตั้ง 36 พระองค์

เอาบัญจุไว้ในต่อม 36 พระองค์

เอาขึ้นไปบัญจุไว้เมืองหลวงลวงแก้ว 36 พระองค์ ... วัดเสนาสน์

บัญจุไว้ในวัดมหาสถาน 30 พระองค์

แลสามอารามนี้อยู่แดนเมืองพิษณุโลกนั้น

มหาไหล่ลายเที่ยวไปบัญจุพระบรมธาตุสิ้นแล้วกลับมาอยู่เมืองละโว้เล่า

เมื่อมหาไหล่ลายบัญจุพระบรมธาตุนั้นพระพุทธศักราชได้ 1432 พรรษา

วัดเสนาสน์มีอายุพันกว่าปีแล้ว
ปิดท้ายด้วยภาพตะแบกบานที่ ... ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกก่อนเลี้ยวไป อ.วังทอง


Create Date : 08 ตุลาคม 2559
Last Update : 7 มกราคม 2562 14:21:59 น. 22 comments
Counter : 86 Pageviews.  

 
วันนี้ไม่เน้นถนนหนทางเท่าไหร่นะครับ

ตามมาชมวััดด้วยคนครับ สมัยก่อนตอนสร้างวัดต้องทำกันขนาดนี้เชียว^^

tuk-tuk@korat Travel Blog
+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 8 ตุลาคม 2559 เวลา:23:06:58 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:0:51:21 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
zungzaa Travel Blog ดู Blog
NENE77 Literature Blog ดู Blog
กาบริเอล Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
mariabamboo Parenting Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

อุ้มขอเกาะล้อพี่ตุ๊กด้วยคนค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:12:32:33 น.  

 
เห็นคำว่า "ตะพุ่นหญ้าม้า" แล้วนึกถึงพวกข่านที่ใช้ม้าทำศึก เขาจะทำโทษโดยให้ไปหาหญ้ามาเลี้ยงม้า ดูจากเรื่องมู่หลานน่ะครับ
+


โดย: Insignia_Museum วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:13:41:24 น.  

 
ตามคุณตุ๊กไปเที่ยวด้วยค่ะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:14:15:29 น.  

 
น่าไปมากค่ะ ยิ่งอ่านประวัติยิ่งน่าสนใจ


โดย: sawkitty วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:18:41:10 น.  

 
อายุเป็นพันปีเลย ...

เจดีย์ไม่ได้ทาสีขาวจั๊วะ ดูสวย ขลังไปอีกแบบค่ะ แต่วัชพืชขึ้นแบบนี้ ไม่รู้จะทำให้พังเสียหายง่ายขึ้นหรือเปล่านะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Ces Travel Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
sawkitty Food Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Book Blog ดู Blog
mariabamboo Parenting Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:19:35:11 น.  

 
แวะมาเที่ยวพิษณุโลกด้วยคนจ้า
เมื่อก่อนแม่เราอยู่ที่อ.วังทอง ย้ายมาอยู่เมืองกรุงหลายสิบปีแล้ว
ตอนเด็ก ๆ เราเคยไปเที่ยวที่วังทองหลายหน
เห็นภาพสุดท้ายและอ่านคำบรรยายแล้วนึกถึงความหลังเลยค่ะ
กดไลค์กับโหวตให้จ้า
ขอบคุณมาก ๆ ที่แวะไปอ่านหนังสือและโหวตให้นะคะ


โดย: haiku วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:21:10:55 น.  

 
มาเกาะล้อไปกับพี่ตุ๊กด้วยคนค่าาา
ที่นี่ยังไม่เคยไปเลยค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:2:15:06 น.  

 
มาเที่ยววัดต่อกับพี่ตุ๊กค่ะ

พี่ตุ๊กดีจังอ้ะ ได้ไปทำบุญบ่อยเลยสิคะนี่

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:9:05:59 น.  

 
มาโหวตค่า
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: Close To Heaven วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:13:03:53 น.  

 
เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:15:52:30 น.  

 
วัดสวยค่ะ

ตามมาเที่ยววัดด้วย
ไปประจวบ ที่บางสะพานก็มีวัดสวยหลายแห่งเลยค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:20:00:06 น.  

 
เป็นวัดที่มีอายุกว่าพันปี แต่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีของเก่าเหลืออยู่ นอกจากเจดีย์ แต่ถ้ามาแล้วได้ไหว้สักการะพระบรมสารริกธาตุก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับ


โดย: หมุนตามไมล์ วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:20:57:23 น.  

 
ตำนานแข่งกันสร้างวัดนี่มีหลายจังหวัดเลยนะครับเนี่ย และวัดที่สร้างช้ากว่าก็จะต้องมีวิธีโกงทุกที สรุปว่าพวกสร้างวัดนี่ขี้โกงเนอะ
นอกตัวเมืองพิษณุโลกผมไม่ค่อยได้เที่ยวที่อื่นเลยครับ ปีใหม่นี้ว่าจะขึ้นเหนือไปแพร่-น่าน คงได้ผ่านพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ที่ไม่ค่อยได้ไปแน่ๆ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Home & Garden Blog ดู Blog
NENE77 Funniest Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ชีริว วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:23:15:11 น.  

 
ตามพี่ตุ๊กมาไหว้หลวงพ่อโต
และเที่ยวชมวัดด้วยค่ะ
พระมหาเจดีย์งดงามมาก

tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 11 ตุลาคม 2559 เวลา:2:00:35 น.  

 
คุณตุ๊ก แอ่วนักแต้ ๆ เนาะ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 11 ตุลาคม 2559 เวลา:7:39:17 น.  

 
อ่านจบครบถ้วนทุกกระบวนความ
มีความสุขดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้ค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เป็ดสวรรค์ Literature Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
mcayenne94 Home & Garden Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
Opey Funniest Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ว่าแล้วก็กลับไปเค้งสักหน่อย ขาซ้ายเดิน
ลำบาก เขาให้นอนเยอะๆ ไม่หลับก็ต้อง
นอน แงแงโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 11 ตุลาคม 2559 เวลา:12:56:54 น.  

 
มาโหวต

Best Review Blogger
อันดับ 1 : คนบ้านป่า
อันดับ 2 : อาคุงกล่อง
อันดับ 3 : tuk-tuk@koratโดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 12 ตุลาคม 2559 เวลา:0:08:57 น.  

 
ตามเที่ยวด้วยคนค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 12 ตุลาคม 2559 เวลา:10:27:20 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


สวยน่าไปเที่ยวมากเลยค่ะ
ความจริงอยากไปหลายแห่ง
แต่ก็ไม่ได้ไป เพราะหาเวลาว่าง
ได้ยากมาก


โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 12 ตุลาคม 2559 เวลา:11:13:54 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ขอบคุณที่พาไปเที่ยวค่ะโดย: หอมกร วันที่: 14 ตุลาคม 2559 เวลา:18:26:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


Breaking Up Is Hard To Do ... ความหมาย


Exchange Of Hearts - David Slater ... ความหมาย


แวะวัดสุทธาวาส สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Happier - Ed Sheeran ... ความหมาย


วัดยางกวง ... วัดเก่าเมืองเชียงใหม่


Falling Slowly - Glen Hansard, Marketa Irglova ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย - ไปเขาค้อ


A World Without Love - Peter and Gordon ... ความหมาย


แวะโบราณสถานวัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง ลำพูน


Just So You Know - Jesse McCartney ... ความหมาย


ภาพถ่ายในอดีต ... ในหลวงอานันทมหิดล
https://www.iltelaiodipenelope.it/materiale_grafico/img/mini_gif/kd63.gif
ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]