tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กุมภาพันธ์ 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
11 กุมภาพันธ์ 2558

เที่ยวอยุธยากับ ตุ๊ก-ตุ๊ก ... ตอน 7 วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่คู่กับวัดมหาธาตุ

ห่างจากพระราชวังโบราณไม่มาก
รูปแบบแผนผังของวัดทั้งสองก็คล้ายคลึงกันมาก

...เจดีย์เยอะอีกแล้วซิ...


วิหารหลวงทางทิศตะวันออก
ส่วนท้ายของวิหารหลวงยื่นเข้าไปในระเบียงคต

อันเป็นรูปแบบของอยุธยาตอนต้น
เสารับน้ำหนัก ฐานชุกชีองค์พระประธาน และพระพุทธรูปทำด้วยศิลาแลง
พระปรางค์วัดราชบูรณะ ... เป็นที่กล่าวถึงเล่าขานกันเรื่องกรุพระ
ไม่ได้ขึ้นไปชม เดี้ยงแล้ว

แต่ทราบว่ามีภาพเขียน ศิลปะจีน


สมเด็จพระนครอินทราธิราช หรือ เจ้านครอินทร์

ทรงเคยเสด็จไปเมืองจีนในปี พ.ศ. 1920

เมื่อครั้งยังครองเมืองสุพรรณบุรี

พระเจ้ากรุงจีนให้ความสนิทสนม

ทั้งยังยกย่องว่าเป็นกษัตริย์อีกองค์หนึ่ง

ซึ่งเคยออกพระนามพระองค์ว่า "เจียวลกควนอิน"

เมื่อขึ้นครองราชย์

ทรงโปรดเกล้าให้พระราชโอรสของพระองค์ทั้ง 3 พระองค์ได้แก่

เจ้าอ้ายพระยา (1) ปกครองเมืองสุพรรณบุรี

เจ้ายี่พระยา (2) ปกครองเมืองแพรกศรีราชา ... สรรค์บุรี ชัยนาท

เจ้าสามพระยา (3) ปกครองเมืองชัยนาท ... พิษณุโลก


ปี พ.ศ. 1967 สมเด็จพระนครอินทราธิราช เสด็จสวรรคต

ยังมิได้สถาปนาพระมหาอุปราช

เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาทราบข่าวการสิ้นพระชนม์

จึงยกกองทัพจากเมืองสุพรรณบุรีและเมืองแพรกศรีราชา

กระทำยุทธหัตถีเพื่อช่วงชิงราชบัลลังก์ที่เชิงสะพานป่าถ่าน

และสิ้นพระชนม์พร้อมกันในการชนช้าง

เจ้าสามพระยา

ได้ทรงสร้างวัดราชบูรณะณที่ถวายพระเพลิงศพให้กับพระเชษฐาทั้งสองด้านหลังเป็นพระอุโบสถ
เขียนมาถึงตรงนี้ก็ให้สงสัยว่าเจดีย์ของสมเด็จพระอินทราชาอยู่ตรงไหน ?


เจ้าสามพระยาได้สร้างเจดีย์สององค์ไว้ที่เชิงสะพานป่าถ่าน

ปัจจุบันคือเกาะกลางสามแยก ที่อยู่ระหว่างวัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ

ยังคงเหลือซากเจดีย์เล็ก ๆ 2 องค์ และซากสะพานป่าถ่านขอบคุณภาพจากกูเกิลสตรีทวิว35 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4

หรือ เจ้าฟ้าดอกเดื่อ (อุทุมพร หมายถึง "มะเดื่อ")

ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

หลังจากเจ้าฟ้ากุ้ง หรือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

ได้รับการสถาปนาที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

ต้องพระอาญาให้เฆี่ยนจนสิ้นพระชนม์

เพราะถูกหาว่าลักลอบเป็นชู้กับพระสนมของพระราชบิดาจึง

ครองราชย์ได้เพียงเดือนเศษ ก็ทรงสละราชสมบัติ

และทรงออกผนวช ประทับที่วัดประดู่ทรงธรรม

ภายหลังเสียกรุงถูกกวาดต้อนไปพม่า ซึ่งท่านได้เล่าเรื่องอยุธยา

ที่มีชื่อว่า คำให้การของขุนหลวงหาวัด

36 สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ)

หรือเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรี ครองราชย์ต่อมาจนเสียกรุงครั้งที่ 2ในเกาะเมืองอยุธยานั้นมีคลองขุดเชื่อมโยงกันเพื่อให้เรือสัญจรไปได้

นอกจากนั้นคลองจากทิศเหนือสู่ใต้ยังช่วยผันน้ำเข้าเมือง

เพื่อใช้ และระบายน้ำเสียออกสู่แม่น้ำใหญ่


คลองประตูข้าวเปลือก - คลองประตูจีน

เป็นคลองในเกาะเมืองศรีอยุธยา วางตัวในแนวเหนือ-ใต้

โดยทางทิศเหนือเชื่อมต่อกับแม่น้ำลพบุรี เรียกคลองประตูข้าวเปลือก

ปากคลองมีป้อมก่อรูปพัดสมุดอยู่สองฟากคลอง

คือประตูข้าวเปลือก ... คลองประตูข้าวเปลือกที่เหลือในวัดราชประดิษฐานขอบคุณภาพจากกูเกิลสตรีทวิว

คลองยังผ่านทางด้านหน้าวัดสำคัญของกรุงศรีอยุธยา

คือวัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ

เชื่อได้ว่าคลองประตูข้าวเปลือกเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญในยุคนั้น

ทางทิศใต้เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกคลองประตูจีน

ตลอดทั้งคลองมี 4 สะพาน


สะพานช้าง

... มีโรงช้างเรียงรายอยู่ใช่หรือไม่ ... ?

เป็นสะพานก่อด้วยศิลาแลง

อยู่ตอนข้ามคลองประตูข้าวเปลือกด้านทิศเหนือของเกาะเมือง

บริเวณด้านตะวันตกเชิงสะพานมีตลาดขายของสดเช้าเย็น

เป็นเส้นทางสัญจรจากพระราชวังหลวงไปวังหน้า


สะพานป่าถ่าน

สร้างข้ามคลองประตูข้าวเปลือก เชื่อมต่อถนนเจ้าพรหมสองฟากข้าง

ถนนที่ว่านี้สมัยอยุธยาเดิมสร้างจากอิฐ

ตั้งต้นจากวังหลวงหน้าพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ยาวไปทางตะวันออก

แบ่งเขตวัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะออกจากกัน

แล้วค่อยผ่านสะพานป่าถ่านออกประตูพระนครด้านตะวันออก

ที่เหนือบางเอียนตรงวังจันทน์

จากคำให้การขุนหลวงหาวัด

เล่าว่าย่านป่าถ่าน เป็นย่านที่มี ถ่าน เป็นสินค้าหลัก

มีร้านตลาดของสรรพผลไม้ส้มกล้วยของสวนในและสวนนอกต่างๆ

และมีร้านขายของสดเช้าเย็นชื่อตลาดป่าถ่าน

เมื่อใกล้จะสิ้นรัชการสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ

กรมพระราชวังบวรฯ (สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ)

ไม่พอพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ

ตรัสมอบราชสมบัติให้เจ้าฟ้าอภัย พระราชโอรส

ทั้งๆ ที่พระองค์มีสิทธิอันชอบธรรม ในฐานะวังหน้า


จึงเป็นเหตุแห่งที่มาของสงครามกลางเมือง

ระหว่างวังหลวงกับวังหน้า

โดยมีคลองประตูข้าวเปลือกเป็นแนวรบ

ฝ่ายเจ้าฟ้าอภัยกะเกณฑ์กำลังจากวังหลวง

ยกไปตั้งมั่นอยู่ฝั่งตะวันตกของคลอง ลงไปจนถึงประตูจีน

โดยให้ขุนศรีคงยศยกไปตั้งค่ายอยู่เชิงสะพานช้าง


ส่วนฝ่ายกรมพระราชวังบวรฯ ก็ยกกำลังจากวังหน้าไป

ตั้งค่ายคุมเชิงอยู่ฟากตะวันออกของคลอง

พอสมเด็จพระเจ้าท้ายสระเสด็จสวรรคต

ทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากทำสงครามกลางเมืองกันในทันที

สุดท้ายวังหลวงเป็นฝ่ายปราชัย

เจ้าฟ้าอภัยเสด็จหนีไปกับเจ้าฟ้าปรเมศร์พระอนุชา และมหาดเล็ก

แต่ก็ถูกทหารของฝ่ายวังหน้าตามจับมาได้

กรมพระราชวังบวรฯ จึงโปรดให้นำทั้งสองพระองค์ไปสำเร็จโทษ

แล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมโกศปิดท้ายด้วยภาพเขียนในปรางค์วัดราชบูรณะภาพหนึ่ง

ขอบคุณของแต่งบล็อกจากคุณชมพรค่ะ

Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2558
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2558 15:37:20 น. 62 comments
Counter : 2270 Pageviews.  

 
โหวดสาขาท่องเที่ยว
แปะหัวใจด้วยค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:52:08 น.  

 
ถ้าเลื่องลือเรื่องกรุพระ
ถ้าจะโดนชาวบ้านลักขุดไปนั๊กเลยเน้อครับปี้ตุ๊ก

ปล. อ้ายปะการังเขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่ม
น่าอ่านทั้งนั้นเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:48:07 น.  

 
หนูตามพี่น้อยเหมือนกันค่ะ...


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Book Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ก็น่าจะเดี้ยงอยู่หรอกค่ะพี่ตุ๊ก พลังหมดแล้วสิคะ ไปหลายวัด แต่ละวัดกว้างใหญ่ซะ ถ้าเป็นสนามกอล์ฟ ทางราบ แต่วัดอยุธยานี่มีปีนบันได้ด้วยนะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:55:09 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

ขอบคุณขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:15:04 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำๆค่ะคุณตุ๊ก
หัวใจดวงสุดท้ายของวันนี้ ฝากไว้ที่นี่นะคะ ^_^

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: phunsud วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:07:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ...

แวะมาเที่ยววัดด้วยคนค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:56:01 น.  

 
สวัสดีค่ะ...

แวะมาเที่ยววัดด้วยคนค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:57:48 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้ครับ ประวัติศาสตร์สอนใจเราดีจริงๆ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:03:05 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


แวะมาเยี่ยมและโหวตให้วัดเก่าแก่มากๆวัดนี้ มีสิ่งน่าสนใจให้ชมมากมาย แต่ก็มีส่วนที่สลักหักพังไปตามกาลเวลา น่าจะมีการบูรณะซ่อมแซมให้ใกล้เคียงของเก่า ก็คงจะงามน่าชมไม่น้อย


โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:23:27 น.  

 
สวัสดียามค่ำคืนครับโดย: ก้อนเงิน วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:43:13 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: ก้อนเงิน วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:13:25 น.  

 
เคยขึ้นไปด้านบนหนนึงครับ วัดนี้สมบัติเยอะขนาดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาได้เลย บ่งบอกความมั่งคั่งของอยุธยาตอนต้นจริงๆ
ชนช้างให้ตายคู่ได้นี่ในประวัติศาสตร์อาจจะมีอยู่คู่เดียว (ผมนึกไม่ออกว่าชนกันอีท่าไหน?)


โดย: ชีริว วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:16:17 น.  

 
ได้ไปเหมือนกันครับ อยุธยาผมเที่ยวบ่อยอยู่ มันรู้สึกเที่ยวไม่เบื่อเลย

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:39:30 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

มาแปะหัวใจให้ค่ะคุณตุ๊ก


โดย: AppleWi วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:20:15 น.  

 
เหมือนจะเที่ยวมากไปหน่อยป่าวเนี่ย
ระวังท่านนายพลจะบอกลาหน้าที่

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Klaibann Blog ดู Blog
anigia Parenting Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:1:24:44 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่าาาพี่ตุ๊ก


โดย: Close To Heaven วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:1:28:26 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:2:29:44 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:19:47 น.  

 
อรุณสวาทจร้าทั่นตุ๊กๆ
มาฝ่ะใจแต่เซ้าอั้บ
-------------------------
ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: smack วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:12:08 น.  

 
มาตามคุณตุ๊กไปเที่ยวอีกแล้วค่ะ
วัดนี้ปะป้าไปมาหลายครั้งแต่ไปแบบดม ๆ นะคะ
เพราะไม่เคยรู้ประวัติความเป็นมาแต่อย่างใด
ถึงชอบเกาะแข้งเกาะขาตามคุณตุ๊กไปเที่ยวไงคะ 555

เอาหัวใจมาปะ ๆ แปะ ๆ ให้แล้วนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mastana Literature Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

มีความสุขมาก ๆ นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:50:58 น.  

 

ทักทายยามเช้าคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:42:25 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: ริมน้ำ_VOUฟ้า (rimnam_kobfa ) วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:05:07 น.  

 
น่าเสียดายที่ไม่ได้ไปชมนะครับ ผมเองตอนดูเป็นแล้วก้ไม่ได้กลับอีกเลยเหมือนกัน แต่ก็คงมีอีกหลายวัดที่ต้องกลับไปเก็บ เดี๋ยวลงของเก่าเก็บตามคุณตุ๊กบ้างดีกว่า

จากใบเสมาที่หักตกอยู่ เป็นเสมายุคหลังการสร้างวัดนานมาก แสดงให้เห็นว่ามีการซ่อมแซมเป็นระยะ


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:28:21 น.  

 
วัดราชบูรณะทัวร์ชอบลงครับ คนเยอะ ไม่ได้ไปเที่ยวซะที


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:19:04 น.  

 
สวัสดีครับคุณตุ๊ก เข้ามาดูภาพเมืองเก่า

วันนี้ผมฟลุค ใช้เน็ทที่บ้านเข้าบล๊อก
ตัวเองโดยตรงได้ เลยมีโอกาสแวะมา
เยี่ยมคุณตุ๊กโดยตรง ได้ไวหน่อย

บล๊อกผมถูกบล๊อก หลังจากประกาศ
ผลรางวัล 555 ทุกขลาภจริง ๆ ยัง
แก้ไขไม่ได้

ยังไม่รู้ออกไปโหวต หรือรับหัวใจมาแปะ
จะเข้าได้อีกหรือเปล่า... ไม่กล้าออกครับ

เลยมาส่งใจให้คุณตุ๊กก่อนครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:20:52 น.  

 
เดินตามพี่ตุ๊กมาอีกค่ะ
แบบนี้นิคก็เดินเที่ยวอย่างเดียวละ
แต่กรุพระวัดราชบูรณะ เคยได้ยินอยู่นะวันนี้มาแปะค่ะ :)


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:42:29 น.  

 
เห็นแบบนี้อยากไปอยุธยาอีกจัง
เมื่อก่อนก็เที่ยวแต่ที่อื่น ไม่เคยมาวัดนี้เลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:51:37 น.  

 
ตามมาเที่ยวต่อกับคุณตุ๊ก พร้อมเรื่องเล่าประวัติศาสตร์
ขอบคุณคร้า...
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
lovereason Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:25:02 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

ส่งกำลังใจให้คุณตุ๊กครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:23:23 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: ริมน้ำ_VOUฟ้า (rimnam_kobfa ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:22:29 น.  

 
แวะมาเที่ยว+แปะใจให้ค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:29:46 น.  

 
มาแปะค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:11:13 น.  

 

ทักทายยามสายคะ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:39:56 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


สวัสดีค่ะ คุณตุ๊ก
วัดนี้ดูเก่ามากนะคะ
เป็นคนชอบชวัดเก่า
แต่โอกาสที่จะไปชมด้วย
ตัวเองไม่ค่อยมั จึงได้แต่
คอยขมภาพจากเพื่อนๆค่ะ
ขอบคุณพร้อมกำลังใจ
ให้คุณตุ๊กๆค่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:55:32 น.  

 
สวาทดีเจ๊า คุงตุ๊ก
แอ่วเจียงใหม่อยู่?
มีความสุขหลายๆเน้อ
----------------------------------
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: smack วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:53:19 น.  

 
มาแปะค่ะ

มีความสุขมาก ๆ นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:02:51 น.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=pHm7cwNwcdQ&feature=player_detailpageโดย: ริมน้ำ_VOUฟ้า (rimnam_kobfa ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:35:22 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: พันคม วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:02:54 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:20:41 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog

พระปรางค์ดูสูงนะคะ พอเห็นบอกขึ้นไม่ไหว เดี้ยงแล้ว ก็แอบเสียดายภาพวาดจีนบนนั้น

กรุพระ นี่ได้ยินมาตลอด ว่าต้องมีซุกมีซ่อนไว้ซักแห่ง ในสถานที่แบบนี้

เจ้านครอินทร์ เคยไปถึงจีน ... เพิ่งเคยได้ยิน หรือ (ไม่รู้เองนะเนี่ย) ปกติ ไม่ค่อยได้ยินว่าชางสยามเดินทางไปติดต่อที่ดินแดนโพ้นทะเลสักเท่าไหร่ แฮ่

อ่านแล้วสนุกดีค่ะ


โดย: กาบริเอล วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:13:09 น.  

 
สวัสดียามเช้าและสุขสันต์วันแห่งความรักครับ


โดย: **mp5** วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:51:59 น.  

 
สวาทดีจร้าทั่นดับเบิ้ลตุ๊ก
โผอาวหัวใจมาฝ่ะกั้บ
--------------------------------
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: smack วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:15:39 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: ริมน้ำ_VOUฟ้า (rimnam_kobfa ) วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:25:41 น.  

 
มาชมต่อครับคุณตุ๊ก สรุปย่อได้ถึงแก่นมากครับ

Hapy Valentines Day

tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:36:56 น.  

 
ตามไปเที่ยวต่อค่าาาา 5555+

สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะ

เอาหัวใจมาแปะให้ด้วยค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

ขอให้มีรักที่มีสุขนะคะโดย: LemonOnTheRock วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:44:22 น.  

 
อุ้มมาแปะหัวใจให้พี่ตุ๊กค่ะ
แปะผ่านมือถือน่ะค่ะ
ลำบากมากกกกกก
แต่ก็พยายามแปะให้ค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:02:04 น.  

 
25A

แวะมาเที่ยวอยุธยาด้วยคนค่า คุณตุ๊กพาเที่ยวจนทั่วแถมข้อมูลเพียบ อ่านแล้วได้ความรู้ดีจัง ขอบคุณมากค่ะ

สุขสันต์วันแห่งความรักค่า


โดย: haiku วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:41:37 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: ริมน้ำ_VOUฟ้า (rimnam_kobfa ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:41:54 น.  

 
มาแปะหัยวใจให้คุณตุ๊กด้วยฟามร๊ากกกก...ค่ะ

มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพด้วยนะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:29:28 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: ริมน้ำ_VOUฟ้า (rimnam_kobfa ) วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:23:01 น.  

 
เคยเข้าไปครั้งเดียว เมื่อน้านนานมาแล้วค่ะพี่ตุ๊ก

เห็นแล้วอยากไปอีกจังค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:47:48 น.  

 
วัดนี้ก็ยังไม่ได้ไปเลยครับพี่ตุ๊ก พลาดหลายที่เลยอยุธยา


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:05:27 น.  

 
มาแปะค้าบบบบบ และแจ้งไว้ว่า
ช่วงนี้สักหนึ่งอาทิตย์เรากำลังเตรียม
ไปเดินดงสักหน่อย แต่ก็จะเข้ามา
แปะหัวใจและโหวตแบบรีบมารีบ
ไปนะตัวเองโดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:04:40 น.  

 
สวาทดีจร้าทั่นตุ๊กๆ
มาแว้วจร้า
------------------------------
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: smack วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:36:54 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
เมื่อไรจะเดินทางอีกละคร๊าบ..


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:12:46 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับโดย: ก้อนเงิน วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:13:35 น.  

 

แวะมาแปะหัวใจให้คะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:53:44 น.  

 
ทักทายสวัสดีครับคุณตุ๊ก

มาเดินเที่ยวตามชมอยุธยาเมืองเก่า ด้วยคนครับ
การบูรณะสิ่งต่างๆ ที่พัง-ชำรุดไปแล้ว ดูว่าคงต้องใช้เวลากันอีกยาวนานอยู่นะครับ


โดย: ถปรร วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:15:44 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

พี่ตุ๊กเที่ยวยาวเหรอคะคราวนี้


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:53:54 น.  

 
คนไทยเรา เก่งมาตั้งแต่โบราณกาลเลยครับ คุณหมอ


โดย: พี่ เมศร์ IP: 101.51.76.248 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:00:32 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: ริมน้ำ_VOUฟ้า (rimnam_kobfa ) วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:38:19 น.  

 

Happy Chinese New Year 2015

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ tuk-tuk@korat เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:10:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


If You Remember Me - Chris Thompson ... ความหมาย


ตำราอาหารในอดีต ... คุณตาจดไว้ให้ลูกสาว หน้า 1 - 5


ขับรถชมประเทศไทย ... แวะน้ำผุดนาเลา อำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ


บ่อตกปลาลูกตาเกลี้ยง โคราชบ้านเอ็ง


Walk Away - Matt Monro ... ความหมาย


แวะวัดพระธาตุลำปางหลวง


Poetry in Motion - Johnny Tillotson และ Love Potion No. 9 - The Searchers ... ความหมาย


Ben - Michael Jackson ... ความหมาย


แวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย


Empty Rooms - Gary Moore ... ความหมาย


บึงละหาน บ้านดอนละนามของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]