tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กันยายน 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
4 กันยายน 2559

ชัยนาท ... วัดพระบรมธาตุ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี


จากตาคลีมุ่งหน้าชัยนาท
ชัยนาท แปลว่า ชัยชนะที่มีชื่อเสียงบันลือ

เป็นเมืองโบราณเมืองที่เดิมตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่ปากคลองแพรกศรีราชา ด้านใต้ของปากแม่น้ำน้อย

เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านใต้ของสุโขทัย

มีลำน้ำเจ้าพระยาเป็นคูเมืองและกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออก

มีน้ำน้อยเป็นคูเมือง และกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก

ทางด้านทิศใต้แต่ก่อนมีแนวกำแพงเมืองเป็นมูลดิน

แต่ปัจจุบันถูกทำลายไปหมดแล้วเมื่อครั้งสร้างประตูน้ำพระบรมธาตุ
ตั้งใจไปวัดพระบรมธาตุ แต่เข้าด้านหลังวัด

ผ่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

ซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหารก่อน


ด้วยพระชัยนาทมุนี (นวม สุทัตโต)

อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร

ได้รวบรวมศิลปวัตถุโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดชัยนาทและใกล้เคียงมาเก็บรักษาไว้

ต่อมาได้ยินดีมอบศิลปวัตถุ โบราณวัตถุดังกล่าวให้เป็นสมบัติของชาติ

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทย

ในปีพุทธศักราช 2509 กรมศิลปากรได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานขึ้น

ในบริเวณใกล้กับวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตั้งชื่อว่า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี เพื่อเป็นที่ระลึกแด่พระชัยนาทมุนี
ในเขตจังหวัดชัยนาท


มีร่องรอยแหล่งชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่

ภาชนะและเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบที่เผาในอุณหภูมิต่ำ

กำไลหิน ลูกปัด

ชิ้นส่วนของอาวุธหอกที่ทำด้วยหิน และโลหะ

และยังพบโครงกระดูกมนุษย์

กระจายอยู่ ตามลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำน้อย


มีร่องรอยสมัยทวาราวดี ได้แก่

หินบดยา และอิฐแบบทวารวดี ... มีเมล็ดข้าวปนอยู่
สิงห์ดินเผา
ใช้ปั่นด้าย
พระพุทธรูป มีธรรมจักรและเจดีย์อยู่ด้านข้าง


มีร่องรอยสมัยลพบุรีได้แก่


พระพุทธรูปศิลาทรายปางนาคปรก
ซึ่งอารยธรรมเขมรได้เข้าสู่ประเทศไทย ราวพุทธศตวรรษที่16-18 เรียกว่า สมัยลพบุรี

จากทางอีสานใต้ก่อน สู่ภาคกลาง และภาคเหนือ
เมืองชัยนาทเก่าน่าจะเป็นเมืองโบราณมาก่อนในลักษณะเมืองซ้อนเมือง

ดังดูได้จากองค์พระบรมธาตุที่วัดบรมธาตุวรวิหาร

ที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์เป็นสถาปัตยกรรมอู่ทองผสมกับสุโขทัย

พระนาคปรกที่ซุ้มทั้งสี่ด้านของเจดีย์เป็นศิลปลพบุรี

ทั้งสามองค์นี้เป็นจริงจากซุ้มขจรนำวัดพระบรมุธาตุทั้งสี่ด้าน

(หายไปองค์หนึ่งก่อนที่นำมาเก็บที่พิพิธภัณฑ์)

แต่ละองค์จะต่างกันไป
พระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะอู่ทองสรรคบุรี
ตู้พระธรรม
รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง เมื่อ พ .ศ.1890

ซึ่งเป็นปีที่พระเจ้าเลอไทสวรรคต

กรุงสุโขทัยเกิดการแย่งชิงราชสมบัติ

พระเจ้าอู่ทองโปรดให้ขุนหลวงพะงั่ว ซึ่งครองเมืองสุพรรณบุรียก

ทัพมาตีเมืองชัยนาทและเป็นผู้รักษาเมือง

เมื่อกรุงสุโขทัยสงบแล้ว พระยาลิไทครองกรุงสุโขทัย

ได้ส่งทูตมาเจรจาขอเมืองชัยนาทคืนให้แก่กรุงสุโขทัย

โดยต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระและมีสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน

กรุงศรีอยุธยายอมได้คืนเมืองชัยนาทให้แก่กรุงสุโขทัย

เพราะมีการศึกกับขอม ถ้ามีศึกกระหนาบสองด้านจะสร้างปัญหา

และมหาธรรมราชาลิไทได้สร้างหลวงพ่อเพชรเพื่อไถ่เมืองชัยนาทจากพระเจ้าอุ่ทอง
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
เดิมชื่อว่า วัดพระธาตุ หรือ วัดหัวเมือง

สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา

มีพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
น้ำหน้าวัดบรมธาตุถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดพระบรมธาตุ
พระนารายณ์
เจดีย์พระบรมธาตุ


ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครสร้าง แต่มีแต่ตำนานเล่าต่อกันมาว่า

ในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตริย์แห่งอินเดีย

ได้ให้พระสงฆ์มาเผยแผ่พระศาสนา มาทางสุวรรณภูมิ

และนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้

เป็นองค์เจดีย์ศิลาแลงทรงกลมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ใต้องค์ระฆังมีซุ้มจระขจรนำ 4 ด้าน

ในซุ้มประดิษฐานพระปรางค์นาคปรก ศิลปะลพบุรี 4 ทิศ (องค์จริงอยู่ในพิพิธภัณฑ์)
หน้าบันของซุ้มจระนำมีซ้อนกันสองชั้น มีปูนปั้นประดับเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัด
สมาธิราบ

เหนือย่อมุมระหว่างหน้าบันของซุ้มจระนำเป็นเจดีย์ขนาดเล็ก

เหนือฐานบัวหงายมีปูนปั้นประดับเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบมุมละ 4 องค์

จากนั้นถึงองค์ระฆังทรงกลม ปลี ฉัตร
ด้านหน้าเจดีย์เป็นวิหารเก้าห้อง
ข้างประตูวิหารด้านหลัง ด้านซ้าย

มีศิลาจารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท อักษรขอมอยุธยา

กล่าวถึง การปฏิสังขรณ์และก่อสร้างกำแพงล้อมพระบรมธาตุ ในพุทธศักราช 2260

ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ หรือ พระสรรเพชญ์ที่ 9 ครองกรุงศรีอยุธยา
พระวิหารเก้าห้อง

สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับเจดีย์พระบรมธาตุ และมีการบูรณะต่อ ๆ มา

ภายในวิหารมีบ่อน้ำผุด

มีถุง + ยางรัด ให้ใส่น้ำมนต์กลับบ้าน แต่เรารดน้ำมนต์ที่นั่นเสียเลย
พระประธาน ... หลวงพ่อเพชรจำลอง จากองค์จริงในพิพิธภัณฑ์


พระอุโบสถ
รอบนอกพระอุโบสถมีใยเสมาสลักด้วยหินทรายเป็นศิลปกรรมแบบอยุธยา
พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ลงรักปิดทองปางมารวิชัย ศิลปะแบบสรรคบุรี
ปิดท้ายด้วยภาพ ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าหน้าวัดพระบรมธาตุ อ.เมืองชัยนาท

Create Date : 04 กันยายน 2559
Last Update : 5 กันยายน 2559 15:09:30 น. 13 comments
Counter : 1949 Pageviews.  

 
พระบรมธาตุวัดนี้ สวยแปลกตาครับ


ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เรียวรุ้ง Funniest Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: moresaw วันที่: 4 กันยายน 2559 เวลา:18:38:05 น.  

 
สวัสดีคะคุณตุ๊ก..

ดีจัง...แต่ละจังหวัดจะมีพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดนั้นๆ..

ได้ท่องเที่ยวด้วย ได้ความรู้ด้วยโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 4 กันยายน 2559 เวลา:19:12:30 น.  

 
ภาพปิดท้าย หนูไม่เห็นค่ะ

พิพิธภัณฑ์ชัยนาทมุนี หนูไม่มีแววว่าจะได้ไปเลยค่ะ

วิหารเก้าห้อง ไม่ค่อยได้เห็นนะคะ

ป้ายหน้าบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บอกว่า สมัยศรีวิชัย อายุประมาณ 1500 กว่าปีเลย

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เรียวรุ้ง Funniest Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
sawkitty Travel Blog ดู Blog
praewa cute Parenting Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 กันยายน 2559 เวลา:19:42:34 น.  

 
ตามมาไหว้พระค่ะ วันนี้ฟ้าไม่เปิดนะคะมืดครึ้มเชียว
เพิ่งรู้ความหมายของเมืองชัยนาทและสถานที่น่าสนใจค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
comicclubs Literature Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
เจ้าการะเกด Food Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 4 กันยายน 2559 เวลา:20:15:46 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่เลยทีเดียวนะคะชัยนาทนี่ไม่ธรรมดาโดย: หอมกร วันที่: 4 กันยายน 2559 เวลา:21:17:09 น.  

 
ไปเที่ยวด้วยคนค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ประกายพรึก Photo Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Diarist ดู Blog
เรียวรุ้ง Funniest Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
comicclubs Literature Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 4 กันยายน 2559 เวลา:22:05:29 น.  

 
แวะมาเที่ยวชัยนาทกับคุณตุ๊กด้วยคนจ้า
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แบบนี้ชอบเลยค่ะ
ขอบคุณที่พาเที่ยวและเก็บภาพมาฝากกัน
กดไลค์กับโหวตให้ค่า
และขอบคุณมาก ๆ ที่แวะไปร่วมไว้อาลัยคุณลำพูนด้วยค่ะ


โดย: haiku วันที่: 4 กันยายน 2559 เวลา:23:48:12 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 5 กันยายน 2559 เวลา:4:41:54 น.  

 
โหวต Travel Blog ครับพี่ตุ๊ก

ชอบลายรดน้ำในตู้พระธรรมครับ
สวยงามมากๆ

ทรงเจดีย์ในภาพแรกก็สวยแปลกตาเช่นกันครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กันยายน 2559 เวลา:13:07:55 น.  

 
วัดนี้เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
พี่ตุ๊กใส่รายละเอียดไว้เยี่ยมเลย
ชอบภาพสุดท้ายค่ะ สวยมาก ดูร่มเย็นดีจังเลยนะคะ

ขอบคุณที่แวะฟังเพลงค่ะโดย: mambymam วันที่: 5 กันยายน 2559 เวลา:14:41:27 น.  

 
ภาพถ่ายริมแม่น้ำ สวยงามเสมอค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 5 กันยายน 2559 เวลา:16:03:10 น.  

 
อ้อ...ที่รีบมาชัยนาทเพราะตั้งใจไปวัดพระบรมธาตุ นี่เองน๊อ
เข้าใจผิดไปเยอะ นึกว่ามาหาร้านอาหารกินน้องลี แถวๆเขื่อนชัยนาท

Read more: https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuk-tukatkorat&month=04-09-2016&group=26&gblog=99#ixzz4JOE4BfIL


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 5 กันยายน 2559 เวลา:20:59:52 น.  

 
วัดพระบรมธาตุ ผมเคยไปเมื่อ 10 ปีก่อน ตอนนั้นสภาพชำรุดทรุดโทรม แต่เห็นภาพแล้วก็อุ่นใจ เดี๋ยวนี้บรูณะได้สวยงามเชียวครับ


โดย: ไอฟายน้อย (Ces ) วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:21:51:33 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


Exchange Of Hearts - David Slater ... ความหมาย


แวะวัดสุทธาวาส สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Happier - Ed Sheeran ... ความหมาย


วัดยางกวง ... วัดเก่าเมืองเชียงใหม่


Falling Slowly - Glen Hansard, Marketa Irglova ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย - ไปเขาค้อ


A World Without Love - Peter and Gordon ... ความหมาย


แวะโบราณสถานวัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง ลำพูน


Just So You Know - Jesse McCartney ... ความหมาย


วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว อำเภอป่าซาง ลำพูน


ภาพถ่ายในอดีต ... ในหลวงอานันทมหิดล
https://www.iltelaiodipenelope.it/materiale_grafico/img/mini_gif/kd63.gif
ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]