tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กรกฏาคม 2563
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
24 กรกฏาคม 2563

กำแพงเพชร - กำแพงเพชร


กำแพงเพชร หมายถึงเมืองที่มีกำแพงที่แข็งแรงและสวยงามดั่งแก้ววิเชียร

นักวิชาการได้สรุปแล้วว่า กำแพงเพชรตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิงส่วนชากังราวตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำน่าน

ชากังราวจึงไม่ใช่กำแพงเพชร


ลุ่มน้ำปิงในบริเวณนี้ มีความสำคัญทางการค้าทางสายน้ำปิงมาแต่โบราณ

อยู่ตรงกลางระหว่างอยุธยา สุพรรณภูมิ สุโขทัย และล้านนา

เป็นเส้นทางการค้าจากอ่าวตังเกี๋ยไปอ่าวเมาะตะมะ


เมืองที่เกิดขึ้นก่อนคือ นครชุม ตามจารึกศิลาจารึกหลักที่ 3 (จารึกนครชุม)

กล่าวถึงการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระศรีมหาโพธิ ไว้ที่กลางเมืองนครชุม

โดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 ลิไท แห่งกรุงสุโขทัย


ขุนหลวงพงั่ว แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ ได้บังคับให้พญาลิไทไปบวช

สถาปนาพระขนิษฐาของพญาลิไทขึ้นเป็นเจ้า แล้วอภิเษกด้วย

สุโขทัยจึงตกอยู่ในอำนาจของอยุธยา

ทำให้สุโขทัยถูกแบ่งออกเป็น 2 อาณาเขต ปกครองตนเอง

ลุ่มน้ำปิง ได้แก่ กำแพงเพชร ระแหง (ตาก) และพระบาง (นครสวรรค์)

ลุ่มน้ำ ยม-น่าน ได้แก่ สองแคว สวรรคโลก พิจิตร

ถึงสมัยพระเจ้านครอินทร์ ซึ่งเป็นโอรสของขุ่นหลวงพงั่ว

จึงได้ได้สร้างเมืองกำแพงเพชรขึ้น ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง
ข้อมูลจากรายการ ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว ‘กำแพงเพชร’ เกิดยุดจิ๋นซีฮ่องเต้: Matichon TV
https://www.youtube.com/watch?v=jnhX0-skkGQ
กำแพงเมืองกำแพงเพชร

สร้างจากศิลาแลงที่มีมาในบริเวณนั้น ก่อเป็นกำแพงที่แน่นหนา โดยพระเจ้านครอินทร์
ในกำแพงเมืองกำแพงเพชร มีโบราณสถานที่ได้ไปสองแห่งคือ


โบราณสถานวัดพระธาตุ

ผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามแนวตะวันออก - ตะวันตก

ฐานวิหารก่อศิลาแลง ส่วนท้ายของวิหารล้ำเข้ามาในระเบียงคตของเจดีย์ - นิยมในสมัยอยุธยาตอนต้น

เป็นเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐ มีระเบียงคตล้อมรอบพบพระพุทธรูปสำริดอิทธิพลล้านนา - พระพุทธสิหิงส์

และเสมาวัดพระธาตุกำแพงเพชร ในพิพิธภัณฑ์
วัดพระแก้ว


ตำนานว่าเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วก่อนไปยังเมืองเชียงราย

สิ่งก่อสร้างหลายอย่าง เรียงจาก ตะวันออกมาตะวันตก สร้างขึ้นในระยะเวลาต่างกัน

ฐานพระอุโบสถ ฐานอาคารย่อมุมตั้งอยู่บนฐานไพทีขนาดใหญ่
ถัดไปเป็นฐานของวิหาร ด้านหลังมีบันไดทางขึ้นสู่วิหาร
ทางตะวันออกมีบันไดสู่โขงพระเจ้าหรือกู่

น่าจะที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ หรือจะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้ว ?
ถัดไปเป็นวิหาร อยู่ด้านหน้าของเจดีย์ทรงระฆังฐานเขียงสี่เหลี่ยม

ฐานปัทม์ยืดสูงขึ้นประดับด้วยสิงห์ล้อม สิงห์พังไปหมดแล้ว

ถัดไปเป็นฐานแปดเหลี่ยม

ใต้ฐานบัวถลากลมประดิษฐานซุ้มพระพุทธรูปโดยรอบ

บัวถลาหรือบัวคว่ำ - นิยมสุโขทัย และ ล้านนา

องค์ระฆังกลม บัลลังก์ ปล้องไฉน - แบบลังกา
ถัดไปเป็นฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

และถัดไปเป็นวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่สามพระองค์ มารวิชัย 2 องค์พระนอน 1 องค์
รอบวิหารตกแต่งปูนปั้นเรื่องรามเกียรติ์ ปัจจุบันกระเทาะเกือบหมด
ท้ายวัดมีเจดีย์ทรงระฆังประดับช้างครึ่งตัง 32 เชือก - เจดีย์ช้างเผือก
นอกกำแพงเมืองกำแพงเพชร

มีวัดที่มีขนาดที่สร้างด้วยศิลาแลง มีขนาดใหญ่โตโดยเฉพาะเสามีขนาดใหญ่มาก

ผู้สร้างต้องมีบารมีมาก คือ คนสร้างต้องสำคัญ และรวยมาก วัดมีพระมาก มีประชาชนอยู่มาก

ส่วนมากทุกวัดจะมี บ่อน้ำ ส้วม
วัดพระนอน

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางตะวันออก มีอุโบสถ วิหาร และเจดีย์อยู่เรียงกันไป
อุโบสถมีเสาแปดเหลี่ยมทำด้วยศิลาแลง - ขนาดใหญ่ ... มาก
เสมาหินชนวนสลักลวดลายอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชร
วิหารพระนอน เสาในวิหารเป็นสี่เหลี่ยม และ ภาพฐานชุกชี

เจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่

ฐานสี่เหลี่ยม และแปดเหลี่ยมลดหลั่นกัน รับบัวถลาหรือบัวคว่ำสามชั้น

ท้องไม้ของบัวถลาแบ่งเป็นช่อง

องค์ระฆังกลม มีบัลลังก์
วัดพระสี่อิริยาบถ

วิหารสร้างบนฐานประทักษิณขนาดใหญ่

ด้านหลังวิหารเป็นมณฑปที่เป็นเจดีย์ประธานของวัด
มณฑป มีผนังทั้ง 4 ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถ เดิน นั่ง ยืน และนอน

ปัจจุบันเหลือเฉพาะพระยืนที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ประดิษฐานด้านทิศตะวันตก

พระพักตร์มีลักษณะศิลปะสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร
วัดสิงห์

เคยเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์

กำแพงโกลนจากศิลาแลง ปักเรียงกันเป็นแนวกำแพงมีทับหลัง
พระอุโบสถขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าวัด

เดิมเป็นวิหารแบบสุโขทัย ภายหลังได้ใช้เป็นพระอุโบสถตามแบบแผนอยุธยา

ตั้งอยู่บนฐานหน้ากระดานล่างโดยรอบเป็นบัวลูกแก้วอกไก่

พระประธานซึ่งประดิษฐานบนฐานชุกชี ผิวขององค์พระได้กะเทาะออกไป เหลือแกนในที่โกลนจากศิลาแลง

มีทวารบาล
วัดช้างรอบ

ตั้งอยู่บนยอดเนินสูงสุด มีหัตถีปราการ - กำแพงช้าง

ด้วยคติที่ว่า ช้างแบกจักรวาล - ใช้ช้างทำให้เจดีย์นี้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล
ด้านหน้าเจดีย์มีวิหาร
และบ่อแลง
เจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว

ฐานสี่เหลี่ยมด้านล่างสูงใหญ่ มีบันไดอยู่ที่กลางด้านทั้งสี่เพื่อขึ้นไปถึงลานด้านบนหรือลานประทักษิณ
ฐานล่างประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก

ตัวช้างทรงเครื่อง เป็นลายดาวล้อมเดือน - ลายเงินพดด้วงสมัยพระเจ้าทรงธรรม

ลายกำไลเท้า เป็นลายรัดร้อยอิทธิพลอิหร่าน

ลายปูนปั้นที่แผงคอ โคนขา และข้อขา อิทธิพลเขมร - สมัยพระเจ้าปราสาททอง ถึง พระนารายณ์

ระหว่างช้างแต่ละเชือกตกแต่งลายปูนปั้นนูนสูงรูปต้นไม้ ... แห่งชีวิต - อิทธิพลเปอร์เซีย พบได้ในตู้พระธรรมสมัยอยุธยา
มีทวารบาลและสิงห์ อิทธิพลเขมร
ฐานเขียงเหนือผังแปดเหลี่ยมเคยประดับลวดลายปูนปั้น เล่าเรื่องพระพุทธประวัติ

ใต้ภาพมีปูนปั้นหงส์โดยรอบ หายหมดแล้ว
อุโบสถเล็กๆ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
เล่าเรื่องจากภาพเก่าที่เคยได้ไปกำแพงเพชร หลายครั้ง หลาย ๆ ปีที่ผ่านมา

แต่ได้เรียนรู้มากขึ้นเมื่ออ่านมากขึ้น เลยเพิ่งสรุปได้ว่า

ที่เคยไปได้อะไรติดตัวมามั่งCreate Date : 24 กรกฎาคม 2563
Last Update : 24 กรกฎาคม 2563 15:27:38 น. 22 comments
Counter : 210 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnonnoiGiwGiw, คุณSai Eeuu, คุณSleepless Sea, คุณทนายอ้วน, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณKavanich96, คุณnewyorknurse, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณtoor36, คุณSweet_pills, คุณRinsa Yoyolive, คุณหอมกร, คุณอุ้มสี, คุณวลีลักษณา, คุณตะลีกีปัส


 
ไม่ว่าจะเป็นกำแพง เพชร
หรือกำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชร

แต่พูดถึงกำแพงเพชรแล้วน้อง
คิดถึงกล้วยตากเลยค่ะพี่ 555+
เอ.. หรือน้องจะหิว


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 24 กรกฎาคม 2563 เวลา:16:20:59 น.  

 
พยายามมโนภาพเจดีย์มีฐานช้างปูนปั้นและหงส์ สมัยนั้น คงจะสวยมากนะคะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 24 กรกฎาคม 2563 เวลา:17:11:02 น.  

 
กล้วยตากเล็กๆ ที่มันเหมือนกล้วยเล็บมือนางตาก อาหย่อยอ่าพี่น้องชอบกิน อิอิ


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 24 กรกฎาคม 2563 เวลา:17:40:53 น.  

 
สวัสดีครับ

มาเที่ยวด้วยครับ
เห็นร่องรอยอารยธรรมแบบนี้
แล้วทำให้คิดไปถึงยุคนั้นครับ
โดย: Sleepless Sea วันที่: 24 กรกฎาคม 2563 เวลา:18:01:44 น.  

 
อยากทราบว่าโบราณสถานในเขตอรัญญิกของกำแพงเพชรนี่เอารถยนต์เข้าไปได้มั๊ยครับ ครือไม่สะดวกขี่จักรยานชม แต่ถ้าให้เดินเองนี่อาจถึงตายได้เพราะมันกว้างมากๆครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 24 กรกฎาคม 2563 เวลา:18:13:35 น.  

 
เวลาทำให้ทุกสิ่งพังทลายไป
โชคดีที่ยังเหลือร่องรอยให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตอยู่นะครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:31:13 น.  

 

"ฐานล่างประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก
ตัวช้างทรงเครื่อง เป็นลายดาวล้อมเดือน - ลายเงินพดด้วงสมัยพระเจ้าทรงธรรม
ลายกำไลเท้า เป็นลายรัดร้อยอิทธิพลอิหร่าน
ลายปูนปั้นที่แผงคอ โคนขา และข้อขา อิทธิพลเขมร - สมัยพระเจ้าปราสาททอง ถึง พระนารายณ์
ระหว่างช้างแต่ละเชือกตกแต่งลายปูนปั้นนูนสูงรูปต้นไม้ ... แห่งชีวิต - อิทธิพลเปอร์เซีย พบได้ในตู้พระธรรมสมัยอยุธยา"

แสดงว่าในยุคนั้น"ศิลปะเครื่องประดับกายฯลฯ"มีความทันสมัยม้๊กๆมาก ถึงมากที่สุดโดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 24 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:35:17 น.  

 
มาเที่ยวด้วยคนครับ พี่ตุ๊ก
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผมยังลงรูปไม่หมดเลยครับโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 24 กรกฎาคม 2563 เวลา:23:26:55 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 25 กรกฎาคม 2563 เวลา:3:23:20 น.  

 

มาเที่ยวด้วยค่ะ
ภาพสวยงาม ได้ความรู้ด้วย
ยังไม่เคยไปเลยค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 25 กรกฎาคม 2563 เวลา:6:17:14 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:05:14 น.  

 
สมัยที่ยังรุ่งเรืองนี่น่าจะสวยงามมากเลยนะครับ แต่ก็เป็นไปตามกาลเวลา

บ่อน้ำน้ำเป็นสีฟ้าเลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 25 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:50:53 น.  

 
เคยไปอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรช่วงเย็นก่อนปิด
มีเวลาชมสั้นๆแล้วเดินทางต่อค่ะ

ขอบคุณพี่ตุ๊กที่พาชมรายละเอียดและให้ความรู้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 25 กรกฎาคม 2563 เวลา:12:51:20 น.  

 
ไม่เคยไปกำแพงเพชรเลย น่าไปค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 25 กรกฎาคม 2563 เวลา:16:27:20 น.  

 
จังหวัดนี้ยังไม่เคยแวะไปเลยค่า
พอดีไม่ได้เป็นทางผ่านตอนกลับบ้าน เลยไม่เคยได้แวะ
มีที่เที่ยว โบราณสถานเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
เห็นแล้วนึกถึงเพื่อนชีริวในทันทีโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 25 กรกฎาคม 2563 เวลา:17:24:01 น.  

 


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กรกฎาคม 2563 เวลา:18:58:57 น.  

 
ที่บ้านถ้าทำตามสูตรเดิมก็จะตำเต้าเจี้ยวครับ แต่ตัวเองจะรู้สึกว่าถ้ามีเต้าเจี้ยวเป็นเม็ดๆด้วยจะน่ากินกว่าครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 25 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:19:03 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ตอนแดดเปรี้ยงนี่ร้อนมากค่ะพี่ตุ๊กโดย: หอมกร วันที่: 25 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:50:44 น.  

 
อุ้มตามมาเที่ยวกำแพงเพชรค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:4:35:19 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:8:51:01 น.  

 
ตามค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:38:34 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

เคยไปชมเจดีย์ที่มีรูปปั้นช้าง
เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วค่ะ ส่วนอื่นจำไม่ได้เลย


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:21:00:32 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


กำแพงเพชร ... แวะเที่ยวรายทาง - วัดกะโลทัย และวัดคูยาง


The River is Wide - The Kingston Trio ... ความหมาย


พิจิตร - วัดบางคลาน อำเภอโพทะเล


พิจิตร - ขึ้นเหนือเที่ยวนี้ได้รู้จักเมืองแห่งสายน้ำ - โอฆะบุรี


Danny's Song - Loggins and Messina ... ความหมาย


Operator (That's Not the Way It Feels) - Jim Croce ... ความหมาย


เชียงใหม่ - นครราชสีมา ... ร้านลุงติ๊ก , เขาทราย - ท่าข้าม - แยกราหุล ไปหาเพื่อนที่ปากช่อง


เชียงใหม่ - ร้านอาหารที่เพิ่งไปชิมมา ; ร้านอาหารต้นน้ำ , ก๋วยเตี๋ยวเฮือนไม้ที่แม่ริม


Achy Breaky Heart - Billy Ray Cyrus ... ความหมาย


วันหนึ่งเพื่อนชวนไปกินลาบ ร้านปลื้มลาบเป็ด ... โคราชบ้านเอ็ง

ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]