happy memories
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2561
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
13 ธันวาคม 2561
 
All Blogs
 
"กราบ สักการะ"...องค์สมเด็จพระภูมิพลมหาราช
”กราบ / สักการะ หมายเลข P14”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐
สมบัติของ คุณชฎาทิพ จูตระกูล


ภาพจาก
เพจเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

พระบรมฉายาทิสลักษณ์จาก เพจสยามพารากอนooiooiนิทรรศการ “กราบสักการะ” ผลงานของ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทย โดยได้รับเกียรติจากศิลปินมากความสามารถ อาทิ ประทีป คชบัว สุรเดช แก้วท่าไม้ นิติกร กรัยวิเชียร และวัชระ กล้าค้าขาย มาร่วมเขียนภาพบนผืนผ้าใบเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนความสามัคคีของปวงชนชาวไทย ซึ่งยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย นอกจากนั้น ยังมีการสร้างงานจิตรกรรมที่ผสมผสานกับกระบวนการภาพพิมพ์ลงบนผืนผ้าใบ เพื่อสื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาอันล่วงพ้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จัดแสดงนิทรรศการ ‘กราบ สักการะ’ นำเสนอจิตรกรรมภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผลงานของศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ จำนวน ๑๙ ผลงาน ในรูปแบบจิตรกรรมผสมผสานเทคนิคกระบวนการของงานภาพพิมพ์ลงบนผืนผ้าใบ สื่อให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการกราบสักการะ ซึ่งถือเป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงสุดตามคติความเชื่อแบบชาวตะวันออกด้วยความน้อมรำลึกอาลัยที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย

ในนิทรรศการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ นำกวีนิพนธ์ชุด “ทศพิธราชธรรม” จำนวน ๕๐ บท ที่ประพันธ์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจ จากพระจริยวัตรอันสูงส่งทรงสง่าของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยเรื่องราวเนื้อหาคำกวีสอดรับกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม พรรณนาถึงความเป็นมหาราชผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมอันยิ่งใหญ่ ในรูปแบบของร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ขับขานราชธรรม ๑๐ ประการ อันได้แก่ ทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม โน้มนำให้ถ้อยความจากตัวอักษรและเส้นสีจากภาพวาด แนบประสานไปพร้อมกันด้วยความจงรักภักดีเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

นิทรรศการจัดตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ สยามพารากอน


ข้อมูลจาก
portfolios.net
hisoparty.com
siamrath.co.thooiooi


(ซ้าย) “กราบ / สักการะ หมายเลข P21”
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ
๘๐ x ๖๐ ซม. ๒๕๖๐
(ขวา) ”กราบ / สักการะ หมายเลข P18”
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ
๘๐ x ๖๐ ซม. ๒๕๖๐


(ซ้าย) “กราบ / สักการะ หมายเลข P20”
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ
๘๐ x ๖๐ ซม. ๒๕๖๐
(ขวา) ”กราบ / สักการะ หมายเลข P19”
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ
๘๐ x ๖๐ ซม. ๒๕๖๐


(ซ้าย) “กราบ / สักการะ หมายเลข P5”
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ
๘๐ x ๖๐ ซม. ๒๕๖๐
(ขวา) ”กราบ / สักการะ หมายเลข P9”
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ
๘๐ x ๖๐ ซม. ๒๕๖๐


(ซ้าย) “กราบ / สักการะ หมายเลข P8”
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ
๘๐ x ๖๐ ซม. ๒๕๖๐
(ขวา) ”กราบ / สักการะ หมายเลข P7”
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ
๘๐ x ๖๐ ซม. ๒๕๖๐


(ซ้าย) “กราบ / สักการะ หมายเลข P10”
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ
๘๐ x ๖๐ ซม. ๒๕๖๐
(ขวา) ”กราบ / สักการะ หมายเลข P17”
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ
๘๐ x ๖๐ ซม. ๒๕๖๐๑๐๑๑๑๒๑๓


”กราบ / สักการะ หมายเลข P14”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐
สมบัติของ คุณชฎาทิพ จูตระกูล๑๔


”กราบ / สักการะ หมายเลข P19”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐๑๕๑๖


“กราบ / สักการะ หมายเลข P22”
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ
๘๐ x ๖๐ ซม. ๒๕๖๐๑๗


"กราบ / สักการะ หมายเลข P16”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐
สมบัติของ คุณกมลลักษณ์ อรวัฒนศรีกุล๑๘๑๙๒๐


(ซ้าย) “กราบ / สักการะ หมายเลข ๗”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐
(ขวา) “กราบ / สักการะ หมายเลข ๑”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐๒๑๒๒


”กราบ / สักการะ หมายเลข ๔”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐๒๓


”กราบ / สักการะ หมายเลข ๑๗”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐๒๔๒๕๒๖๒๗๒๘๒๙๓๐


”กราบ / สักการะ หมายเลข ๖”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐
สมบัติของ คุณวิเชียร จันทรภาพ๓๑


”กราบ / สักการะ หมายเลข ๑๐”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐๓๒๓๓๓๔๓๕


”กราบ / สักการะ หมายเลข ๓”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐๓๖


”กราบ / สักการะ หมายเลข ๒”
ภาพพิมพ์และสีอะคริลิคบนผ้าใบ
๑๐๐ x ๗๕ ซม. ๒๕๖๐๓๗


พระบรมสาทิสลักษณ์จาก เพจ ARDEL Gallery of Modern Art


๓๘


พระบรมสาทิสลักษณ์จาก เพจ Thai PBS
ภาพข่าววันเปิดนิทรรศการจากเวบ hisoparty.com


๓๙๔๐๔๑๔๒๔๓๔๔


ในงานมีโปสเตอร์ภาพพิมพ์ (ไม่แน่ใจว่าเรียกแบบนี้หรือเปล่าค่ะ) จำหน่ายด้วย
วันที่ไปชมนิทรรศการ อาจารย์ถาวร แจกพระบรมฉายาทิสลักษณ์ ให้คนละสององค์
ที่ดีใจมาก ๆ ก็ตรงที่ท่านนั่งแจกลายเซ็นด้วยตัวเองด้วย
กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงผ่านบล็อกนี้ค่ะ๔๕๔๖๔๗๔๘


ooiooi

ถาวร โกอุดมวิทย์
เกิดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๙

การศึกษา
ชั้นประถมศึกษา – มัธยมปีที่ ๓ โรงเรียนทวีธาภิเศก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเพาะช่าง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. ๒๕๒๓
และศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ในสาขาและจากมหาวิทยาลัยเดียวกันในปี พ.ศ. ๒๕๒๙
ได้รับทุนการศึกษาและดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจาก ASIAN Cultural Council (J.D. Rockefeller 3 rd) ปี พ.ศ. ๒๕๒๕

ประวัติการทำงาน
๒๕๒๕ อาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๐-๒๕๓๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๐ Nagoya University of Fine Arts ประเทศญี่ปุ่น
๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Department of Art & Design, The University of Alberta –ประเทศแคนาดา
๒๕๔๔ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงงานครั้งสำคัญ
๒๕๕๓ .เหลือง = แดง = แดง = เหลือง",หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล กรุงเทพ
๒๕๕๓ "ฝันถึงสันติภาพ" หอศิลวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
๒๕๕๓ : "See Saw seen III " ,ดีโอบี หัวลำโพง แกลเลอรี่
๒๕๕๒ : "รอยยิ้มสยาม : ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก" หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร
๒๕๕๓ นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ

รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
๒๕๒๔ รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี ๒๕๒๔ โดยการสนับสนุนของธนาคากสิกรไทย
๒๕๒๙ รางวัลที่ ๑ ประเภทจิตรกรรมไทยร่วมสมัย, จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 10
๒๕๓๔ รางวัลที่ ๑ ในงาน 4th Biennail Exhibition of Printing, Wakayama,Japan
๒๕๓๕ ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ์จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ
๒๕๓๗ Grand Prix, 3rd Graphic Arts, Biennial Belgrade 94, Yugoslavia


ข้อมูลจาก
psgati.su.ac.th
positioningmag.com


คลิกอ่านบทสัมภาษณ์ของอาจารย์
ถาวร โกอุดมวิทย์ จัดการกับศิลปะ


อีกเวบค่ะ ขออภัยที่แปะลิงค์ไม่ได้
ชื่อบทความ "ถาวร โกอุดมวิทย์ : เขาหาว่าผมเป็น Art มาเฟีย"
https://www.portfolios.net/forum/topics/art-mafia


ooiooiบีจีและไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii และคุณ KungHangGerman

Create Date : 13 ธันวาคม 2561
Last Update : 13 ธันวาคม 2561 9:01:03 น. 0 comments
Counter : 340 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณmastana, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณmambymam, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณอุ้มสี, คุณกะว่าก๋า, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณTui Laksi, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณตะลีกีปัส, คุณ**mp5**, คุณInsignia_Museum, คุณSweet_pills, คุณJinnyTent, คุณmcayenne94, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณวลีลักษณา, คุณเริงฤดีนะ, คุณtoor36, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณสองแผ่นดิน, คุณล้งเล้งลัลล้า, คุณnewyorknurse, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณsawkitty, คุณALDI, คุณmariabamboo, คุณเนินน้ำ, คุณtuk-tuk@korat, คุณkae+aoe, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณจากเพื่อนถึงเพื่อน


haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 151 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.