Group Blog
 
<<
เมษายน 2558
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
22 เมษายน 2558
 
All Blogs
 
ฝังแร่กัมมันตรังสี
การฝังแร่กัมมันตรังสี (Brachytherapy)

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลายวิธี ซึ่งการฝังวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน – 125 เป็นการรักษาโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ วิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ โดยเฉพาะการรักษาโรคมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก ซึ่งในประเทศไทยมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญค่อนข้างน้อย บางส่วนจึงนิยมเดินทางไปรับการรักษาในต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จะทำให้อาการกำเริบได้มากกว่าเดิม และที่สำคัญ การฝังแร่ไอโอดีน 125 ซึ่งมีสารกัมมันตภาพรังสีผสมอยู่ลงไปในร่างกาย จะทำให้รังสีแผ่ออกมาจากตัวผู้ป่วย จนเป็นอันตรายส่งต่อไปยังคนรอบข้างได้โดยไม่รู้ตัว

ชนิดของมะเร็งที่สามารถรักษาด้วยการฝังแร่กัมมันตรังสี

การฝังแร่กัมมันตรังสีสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิด เช่น 

- มะเร็งต่อมลูกหมาก
- มะเร็งปากมดลูก
- มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
- มะเร็งปอด
- มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งช่องคลอด
- มะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ
- มะเร็งผิวหนัง
- มะเร็งทวารหนักวิธีการฝังแร่กัมมันตรังสี

การรักษาด้วยการฝังแร่กัมมันตรังสีแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

การฝังแร่แบบถาวร (permanent implantation)

การฝังแร่แบบถาวร ตัวแร่จะค้างอยู่ในอวัยวะและปล่อยรังสีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยปล่อยรังสีน้อยลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาครึ่งชีวิตของแร่ประเภทนั้น ที่ใช้ในปัจจุบัน คือแร่ไอโอดีน-125 แบบถาวรในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยเม็ดแร่หุ้มอยู่ในแคปซูลไททาเนียม ขนาดกว้าง 1 ม.ม. ยาว 5 ม.ม. มีค่าครึ่งชีวิต 60 วัน ให้รังสีแกมม่าพลังงานต่ำเพียง 28 กิโลอิเล็คตรอนโวลท์ (KeV)  ซึ่งเทียบเท่ากับรังสีที่ได้รับจากการตรวจเอ็กซเรย์เต้านม และสามารถแพร่รังสีถึงบุคคลข้างเคียงได้ ปริมาณรังสีที่แพร่ขึ้นอยู่กับจำนวนเม็ดแร่ที่ฝัง

- การฝังแร่แบบชั่วคราว (temporary implantation)

การใส่แร่แบบชั่วคราว จะใส่ในอวัยวะที่เป็นมะเร็งหรือใกล้เคียง ให้ตัวแร่ปล่อยรังสีออกมาตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วดึงแร่ออก ไม่มีเม็ดแร่และรังสีตกค้างในตัวผู้ป่วยไม่เกิดอันตรายแก่บุคคลรอบข้าง ที่ใช้บ่อยคือ อิริเดียม-192, ซีเซียม-137 นิยมใช้รักษามะเร็งปากมดลูกและมดลูกข้อดีของการฝังแร่กัมมันตรังสี 

- เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา เนื่องจากสามารถให้รังสีได้ตรงตำแหน่งที่ต้องการรักษา
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงน้อย เนื่องจากสามารถใส่ต้นกำเนิดของรังสีภายในก้อนมะเร็งโดยตรงหรือใกล้ๆ กับก้อนมะเร็ง จึงช่วยลดความเสียหายของเนื้อเยื่อรอบๆ ได้ 
- เป็นหัตถการขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้การผ่าตัดใหญ่ 
- สามารถทำการรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ 
- ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้น โดยทั่วไปประมาณ 1-5 วัน 
- ใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวสั้นกว่าการรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้เร็ว 


ความเสี่ยงและผลข้างเคียงของการรักษา

การฝังแร่กัมมันตรังสีอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ โดยผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการและความรุนแรงของผลข้างเคียงแตกต่างกัน ขึ้นกับชนิดของมะเร็ง ระยะของโรค และปัญหาสุขภาพอื่นๆ หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ทันที

ผลจากรังสี เนื่องจากแร่มีพลังงานสูง ดังนั้นห้องฝังแร่ต้องเป็นห้องปิดและมีเครื่องกั้นรังสี
- อาจมีอาการไข้ต่ำๆ หลังการใส่แร่
- อาการปวดท้องบริเวณที่ใส่แร่
- มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
- อาจมีอาการเลือดออกหลังการใส่แร่

ข้อมูลจากสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงปัจจุบันมีแล้วมากกว่า 35 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการฝังแร่แบบถาวรนั้น กัมมันตภาพรังสีสามารถแผ่รังสีออกมาได้ ผู้ใกล้ชิดคนในครอบครัวเสี่ยงสัมผัสรังสีโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์และเด็กจะเป็นอันตรายมากกว่ากลุ่มอื่น ที่สำคัญเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต แร่ก็จะยังอยู่ในศพและในเถ้ากระดูกคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสาหรับผู้ป่วยฝังแร่แบบถาวร (กรณีปริมาณรังสีเกินกว่าค่ามาตรฐาน)

1. ในช่วง 2 เดือนแรกหลังจากการฝังแร่ ผู้ป่วยต้องสวมใส่เสื้อตะกั่วที่มาจากโรงพยาบาลเดิมตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆรวมทั้งเวลาที่ออกมาภายนอกหรือมาพบแพทย์

2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสตรีมีครรภ์ และเด็กเล็ก โดยเฉพาะ 2 เดือนแรกหลังจากการฝังแร่ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากปริมาณรังสีที่ออกมาจากแร่ที่ฝัง

3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว โดยให้อยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตรในช่วง 2 เดือนแรกหลังการฝังแร่

4. หลีกเลี่ยงการใช้รถบริการสาธารณะ และการอยู่ในที่ชุมชน เช่น โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

5. ต้องไม่หยิบจับหรือสัมผัสโดยตรงกับเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี ในกรณีพบเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีหลุดออกมาจากตัวผู้ป่วย ให้ใช้ช้อนตักและคีมหนีบ แล้วเก็บไว้ในภาชนะปิดชนิดโลหะหรือ สแตนเลส และแจ้งกลุ่มกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทางการแพทย์ กองความปลอดภัยทางรังสี สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 3515-3517หรือ 02-596-7699 หรือ 089-2006243

6. หากผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาโรคต่อเนื่องที่โรงพยาบาลอื่นให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนั้นๆทราบด้วยข้อแนะนำสำหรับญาติผู้ป่วย

1. ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ใกล้กับสตรีมีครรภ์และเด็ก เป็นเวลานานๆ

2. กรณีที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยให้กระทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

3. การพูดคุย สนทนา กับผู้ป่วยควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

4. ควรให้ผู้ป่วยแยกพักต่างหาก ไม่ควรพักรวมกับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

5. ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้แจ้งแพทย์เจ้าของไข้โดยทันที
กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตให้ติดต่อ กลุ่มกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทางการแพทย์ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหมายเลขโทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 3515-3517
ทั้งนี้หากมีข้อประสงสัยประการใด หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ //www.oaep.go.thคำแนะนำของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต

1. กรณีที่ผู้ป่วยที่มีการรักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีเสียชีวิต ญาติผู้ป่วยจะต้องแจ้งแพทย์ผู้ให้การรักษา และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบ เพื่อทำการประเมินความปลอดภัยก่อนดำเนินการใดๆ

2. ต้องมีเอกสาร หลักฐานที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการฝังวัสดุกัมมันตรังสี เช่น ชื่อผู้ป่วย แพทย์ผู้ให้การรักษา วันที่ฝังวัสดุกัมมันตรังสี ชนิดของวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ จานวน ปริมาณกัมมันตภาพรังสี หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตลอดเวลา และข้อแนะนาเบื้องต้นสาหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย เป็นต้น แนบไปกับใบมรณะบัตร

ข้อแนะนำในการฝังหรือการฌาปนกิจศพ

1. กรณีการฌาปนกิจศพ สามารถดำเนินการได้ หากฝังวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน-125 มาไม่น้อยกว่า 1 ปีฝังแพลเลเดียม-103 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือฝังซีเซียม-131 ไม่น้อยกว่า 50 วัน

2. ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนระยะเวลาตามข้อ 1 ควรได้รับการผ่าตัดนาอวัยวะที่ได้รับการฝังวัสดุกัมมันตรังสีออกก่อนที่จะดำเนินการฌาปนกิจศพ

3. หากไม่สามารถทำได้ผู้ที่ทำการเก็บอัฐิหรือเถ้ากระดูกหลังจากการฌาปนกิจศพ ต้องสวมหน้ากากและถุงมือ เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี โดยอัฐิและเถ้าถ่านที่เหลือต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะโลหะอย่างน้อย 1 ปี

4. ไม่ควรแพร่กระจายอัฐิสู่สิ่งแวดล้อม จนกว่าระยะเวลาผ่านไปประมาณ 20 เดือน สำหรับไอโอดีน-125 หรือ 170 วัน สำหรับแพลเลเดียม-103 หรือ 100 วัน สำหรับซีเซียม-131 โดยนับจากวันที่ฝังวัสดุกัมมันตรังสีหวังให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

Create Date : 22 เมษายน 2558
Last Update : 24 เมษายน 2558 23:34:19 น. 72 comments
Counter : 3570 Pageviews.

 
เจิม เจิม เจิม

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
แวะมาส่งกำลังใจให้คุณปานค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: หอมกร วันที่: 25 เมษายน 2558 เวลา:17:36:53 น.  

 
โหวตหมวดสุขภาพให้คุณปาน พร้อมเสิร์ฟมื้อค่ำค่ะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 25 เมษายน 2558 เวลา:19:42:37 น.  

 
เป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมากค่ะ
แต่ประโยชน์ก็มีมากพอๆกับอันตรายเลย
แถมค่ารักษาด้วยวิธีนี้คงแพงมากด้วย

แวะมาทักทายค่ะ
คิดถึงนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ฝากเธอ วันที่: 25 เมษายน 2558 เวลา:22:24:14 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: ก้นกะลา วันที่: 25 เมษายน 2558 เวลา:23:14:28 น.  

 
สวัสดีค่ะ เพิ่งได้ดูทีวีที่คุณหมอท่านหนึ่งได้อธิบายการรักษาด้วยแร่กัมมันตรังสีค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: เนินน้ำ วันที่: 25 เมษายน 2558 เวลา:23:24:04 น.  

 
ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะน้องปาน
ขอบคุณนะคะ
ส่งกำลังใจค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

pantawan Health Blog ดู Blog
_________________
นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ


โดย: Sweet_pills IP: 171.96.170.139 วันที่: 26 เมษายน 2558 เวลา:0:30:03 น.  

 
แวะมาส่งกำลังใจค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ALDI Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: newyorknurse วันที่: 26 เมษายน 2558 เวลา:4:31:00 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog
อรุณสวัสดิ์นะครับ


โดย: ผมไม่ได้บินคนเดียวสู่โลกปัจจุบัน (เตยจ๋า ) วันที่: 26 เมษายน 2558 เวลา:5:12:22 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


น้องปานหายไปนานนนนนมากเลยนะคะ
เข้ามาตามดูหลายครั้งแล้ว เผลอเดี๋ยวๆกลับมาแล้ว เรื่องฝังแร่นี่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะรังสีสามารถแผ่จากคนป่วยไปสู่คนปกติที่ใกล้ชิด น้อยคนจะรู้เรื่องนี้นะคะ เอ็นทรี่นี้ของน้องปานมีประโยชน์มากค่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 26 เมษายน 2558 เวลา:9:35:53 น.  

 
ข้อมูลล้วนๆ ขอบคุณค่ะคุณปาน
นิคเคยได้ยินแต่ฝังแร่ๆ ไม่รู้ว่าเป็นงัย
หลายวันก่อนเพิ่งอ่านข่าวว่าการฝังแร่สามมารถรั่วถึงผู้อื่นได้ด้วย
น่ากลัวนะคะ ถ้าเค้าไม่ปฎิบัติตัวอย่างระมัดระวังน่ะ
ถึงจะน่าเห็นใจแต่ก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยแหละโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 26 เมษายน 2558 เวลา:21:53:07 น.  

 
มีทั้งประโยชน์และอันตรายที่ต้องระวังมาก ๆ เลยนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
เตยจ๋า Topical Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 26 เมษายน 2558 เวลา:22:58:04 น.  

 บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ญามี่ Literature Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Education Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะน้องปานขอบคุณมากนะคะที่แวะไปทักทาย ว่าแต่น้องปานไม่ไปงานเลียงบล็อกแกงค์หรือคะ พี่กิ่งดูแล้วน่าสนุกค่ะ

หลับฝันดีค่ะ


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 27 เมษายน 2558 เวลา:0:49:57 น.  

 
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะคุณปาน


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 27 เมษายน 2558 เวลา:5:05:24 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณปาน.. สำหรับคะแนนโหวต
เราไม่ได้เข้าหลายมาวัน.. พอกลับมอีกที่รีบเดินหาเพื่อนๆ
งบหมดแล้วค่ะ.. ขอติดไว้ก่อนนะค่ะ


โดย: โอพีย์ (Opey ) วันที่: 27 เมษายน 2558 เวลา:6:31:05 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
เป็นเรื่องที่อยากรู้มากๆ
ขอบคุณที่เอามาฝากครับผม
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: moresaw วันที่: 27 เมษายน 2558 เวลา:9:26:15 น.  

 
สวัสดีจ้าน้องปาน

มะเร็งต่อมลูกหมากนี่ ผู้ชายเป็นกันแยะ

หมอบอกว่า 10 คนเป็นซะ8 คนเลยทีเดียว

นี่พี่เต๊ะ ว่าจะไปตรวจอยู่เหมือนกันจ้า

แล้วก้การฝังแร่นี่ คนที่เดินปะปน อยู่กับเราทุกวันนี่ เราไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะ

ทำไงดีอ่า แบบนี้ ไม่ต้องออกไปไหนกันแล้ว อยู่บ้านปลอดภัยที่สุดเนอะ555บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

pantawan Health Blog ดู Blogโดย: multiple วันที่: 27 เมษายน 2558 เวลา:19:43:40 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปานตะวันคนน่ารัก
มาโหวตส่งกำลังใจให้คนน่ารักจ้า
ไว้ค่อยมาเก็บดีเทลอิๆ ฝันดีนะค่ะ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
เตยจ๋า Topical Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: mastana วันที่: 27 เมษายน 2558 เวลา:21:37:15 น.  

 
น่ากลัวเหมือนกันนะคะน้องปาน ... มีทั้งผลดี และผลเสียด้วย ... คนที่มีสารนี้ในตัวสำหรับรักษาโรค คงต้องระวังผู้ใกล้เคียงด้วย

พี่มาแบบหมดโควต้า ไว้จะกลับมาโหวตอีกทีนะคะ


โดย: Tristy วันที่: 27 เมษายน 2558 เวลา:23:50:10 น.  

 
สวัสดีจ้ะคุณปาน


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: mambymam วันที่: 28 เมษายน 2558 เวลา:7:09:14 น.  

 
ใช่ค่ะ ก่อนไปเขาก็ตามข่าวเหมือนกัน


โดย: kae+aoe วันที่: 28 เมษายน 2558 เวลา:13:30:03 น.  

 
ใช่ค่ะ ก่อนไปเขาก็ตามข่าวเหมือนกัน


โดย: kae+aoe วันที่: 28 เมษายน 2558 เวลา:13:30:03 น.  

 
เรื่องนี้กำลังเป็นที่สนใจมากนะน้องปาน

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Karz Music Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

มีเวลาก็แวะเวียนมาบ้างนะคะ น้องปาน
บางที่พี่รู้สึกเหมือนเพื่อนเก่าๆหายไปแล้ว
หายไปเลย บ่อยๆเข้าชักใจเสีย แงแงโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 28 เมษายน 2558 เวลา:14:57:33 น.  

 
G night! ค่ะน้องปาน

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
prizella Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 28 เมษายน 2558 เวลา:20:15:19 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องปาน
โรคมะเร็งนี่น่ากลัวสุด ขั้นตอนรักษาก็ซับซ้อนแหวกแนวกันไป
พึ่งรู้ครั้งแรกว่ามีการฝังสารรังสีแบบนี้ หน้าตาเช่นนี้
เป็นความรู้ใหม่เลยค่ะ

ส่งกำลังใจให้เลย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: anigia วันที่: 28 เมษายน 2558 เวลา:22:03:37 น.  

 
สวัสดียามดึกครับโดย: ก้อนเงิน วันที่: 28 เมษายน 2558 เวลา:22:11:48 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

สวัสดีค่ะน้องปาน
เมื่อหลายวันก่อนได้ดูข่าวในทีวี
พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ


โดย: AppleWi วันที่: 28 เมษายน 2558 เวลา:23:09:35 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

แวะมารับทราบข้อมูลดีๆค่ะโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 28 เมษายน 2558 เวลา:23:42:54 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

แวะมารับทราบข้อมูลดีๆค่ะโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 28 เมษายน 2558 เวลา:23:42:54 น.  

 
โหวตหมวดสุขภาพให้ค่า


โดย: haiku วันที่: 28 เมษายน 2558 เวลา:23:44:36 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog
มาส่งกำลังใจ ในยามเช้าขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:6:54:51 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปานตะวัน

ขอบคุณที่แวะไปทักทายเที่ยวชมดินแดนแห่งความรักท่ามกลางขุนเขา ด้วยกันนะคะ
และขอบคุณสำหรับโหวตด้วยค่ะ

การฝังแร่กัมมันตรังสี ถึงจะมีข้อดี แต่ก็ยังดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะ

pantawan Health Blogโดย: ดาวริมทะเล วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:13:12:09 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีดี


โดย: Opey วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:17:07:18 น.  

 
เดี๋ยวนี้หมอเขาเก่ง

แต่ขอให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคร้ายแรงค่ะ

pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 29 เมษายน 2558 เวลา:19:30:36 น.  

 
การรักษาโรคมะเร็งก้าวไปไกล แต่มีผลกับคนข้างเคียงก็แปลกดีครับ
มาโหวตให้ครับ คุณปาน
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:0:42:33 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะน้องปาน

ขอบคุณน้องปานสำหรับกำลังใจค่ะ
ทำงานอย่างมีความสุขในวันนี้นะคะ
จะได้หยุดยาวแล้ว


โดย: Sweet_pills วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:8:19:39 น.  

 โดย: Phet (ไหมพรมสีสวย ) วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:21:08:07 น.  

 

Like & vote ให้ก่อนนอนเลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Diarist ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: อุ้มสี วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:23:42:23 น.  

 
มอร์นิ่งจร้า แพนทะแวน
ไอ้มะตัวนี้ มันแผงฤทธิ์ได้สุดโต่ง
แม้ผลพวงจากการรักษาก็ยังอันตราย
สุดฤทธิฺยันเตาเผา เฮ่อ..ภาวนา
ขออย่าได้เจอกันเลยทั้งชาตินี้ชาติไหนๆ
อั๊วกัวจีๆนะ เหอ ๆ
---------------------------------------
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: smack วันที่: 1 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:32:18 น.  

 
ข้าราชการทำงานวันแรงงานจ้าโดย: หอมกร วันที่: 1 พฤษภาคม 2558 เวลา:10:44:11 น.  

 
ขอบคุณกำลังใจครับคุณปาน


โดย: moresaw วันที่: 2 พฤษภาคม 2558 เวลา:6:17:38 น.  

 
เป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยทราบมาก่อน
ขอบคุณครับคุณปาน
pantawan Health Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 2 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:57:49 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องปาน
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ
สุขสันต์วันหยุดด้วยจ้า


โดย: เนินน้ำ วันที่: 3 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:50:35 น.  

 
ขอบคุณที่แวะฟังเพลงจ้ะคุณปาน


โดย: mambymam วันที่: 4 พฤษภาคม 2558 เวลา:5:06:02 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปาน


โดย: moresaw วันที่: 4 พฤษภาคม 2558 เวลา:10:17:47 น.  

 
แวะมาทักทายคุณพี่ปานครับผม
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆด้วยนะครับ
ปล.ขอบคุณที่แวะไปโหวตให้น้องด้วยครับผม
วันหยุดแว๊บไปเที่ยว ตจว.มาเลยพึ่งได้แว๊บเข้ามาวันนี้นี่เอง อิอิ


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 4 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:34:18 น.  

 
ตามมาทักทายด้วยความคิดถึงค่ะ


โดย: ป้าเยาว์ค่ะ วันที่: 4 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:21:36 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

และส่งเข้านอนเลยค่ะ


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 4 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:11:06 น.  

 
ได้ความรู้เพิ่มเติมเลย

ขอบคุณครับ


โดย: pumpgusso วันที่: 5 พฤษภาคม 2558 เวลา:18:14:42 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: **mp5** วันที่: 6 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:50:28 น.  

 
ทานไอติมด้วยกันในวันที่อากาศยังคงร้อนอยู่นะคะ คุณปาน
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 6 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:12:33 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะคุณปนตะวัน สบายดีนะคะ

ไม่ได้มาทักทายนานเลย 5555

หายไปกะอะไรหลายๆอย่าง กลับมาระจำการแล้วนะคะ

เดี๋ยวนี้การรักษามีเยอะจังนะคะ

มีฝังแร่ด้วย เพ่งรู้จักค่ะ


โดย: ลอยละล่อง บล็อกแกงค์ วันที่: 6 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:51:22 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

เป็นความรู้ใหม่จริงๆ ค่ะคุณปาน เพิ่งรู้จักนะคะเนี่ย แต่ค่ารักษาคงจะแพงมากๆนะคะ

ขอบคุณสำหรับโหวตที่บล็อกมาการองของเรานะคะ


โดย: LoveParadise วันที่: 7 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:06:11 น.  

 
มาเยี่ยมเจ๋ยเจ๋ย อิอิโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 7 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:57:14 น.  

 
มะเร็งนี่น่ากลัวจริงๆเลยนะคะ ไม่ว่าการรักษาด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม

ยังไงก็ต้องขยันป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เป็นมะเร็งดีกว่า


โดย: คนสวยที่ไม่เคยสวย วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:38:23 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปาน

ขอบคุณกำลังใจด้วยครับผม


โดย: moresaw วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:44:52 น.  

 
ขอบคุณนะคะโดย: หอมกร วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:52:33 น.  

 
สวัสดีวันฝนตก แต่ยังร้อนๆๆๆค่ะ


ปล.แล้วมี่มาใหม่นะคะ


โดย: ญามี่ วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:04:13 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องปาน
เข้ามาทักทาย ยังไม่มีบล็อกใหม่เนาะ
ยังเป็นเรื่องการฝังแร่เหมือนเดิม ^__^โดย: เนินน้ำ วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:30:29 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปาน


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:49:10 น.  

 
แวะมาทักทายแป๊บนึงค่ะ
คิดถึงนะคะ

ทักทายแล้วก็ขอไปอ่านเรื่องการฝังแร่ซะหน่อย


โดย: PrettyNovember วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:48:10 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

ไว้กลับมาใหม่นะคะ


โดย: newyorknurse วันที่: 10 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:44:42 น.  

 
ทักทายในวันหยุดค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 10 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:46:13 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปานตะวัน

เพิ่งมีเวลาแวะมาทักทายค่ะ
เข้ามาจำได้ว่าบล็อกนี้อ่านแล้วนี่นา
อ้าว ยังไม่ได้อัพบล๊อกใหม่นี่เนาะ

ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวด้วยกันนะคะ
และขอบคุณสำหรับโหวตด้วยค่ะ

มีความสุขวันหยุดสบายๆนะคะ


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 10 พฤษภาคม 2558 เวลา:17:55:08 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ


โดย: **mp5** วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:8:07:43 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ

ขอบคุณสำหรับการทักทายตลอดเวลาที่ผ่านๆ มา

ขอบคุณมากๆ ครับ


(ช่วงนี้นานๆ มาทีนะครับ)


โดย: grilled chicken วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:51:04 น.  

 


โดย: grilled chicken วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:58:19 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะคุณปาน ว่าแต่เอ็นทรี่นี้วางยาวเลยนะคะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:41:21 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
ขอบคุณกำลังใจครับ
มาเชียร์เปลี่ยนเรื่องใหม่หน่อยนะ


โดย: moresaw วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:18:47 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นสวัสดีวันร้อนๆราวพายุจะมาค่ะคุณปาน

โดย: ญามี่ วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:09:32 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะน้องปาน ... ขอให้เคีลยร์งานลงตัวไว ๆ นะคะ


โดย: Tristy วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:11:04 น.  

 
แปลกดีนะคะ ไม่เคยได้ยินเลย


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
pantawan Health Blog


โดย: kae+aoe วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:12:46:54 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: grilled chicken วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:29:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

pantawan
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 63 คน [?]
free counters
เริ่มทำ Blog ครั้งแรกเมื่อ 27 ก.ค.54
เริ่มนับ 2 มี.ค.55
ขอบคุณภาพประกอบจากบล็อค คุณญามี่ คุณยายเก๋า คุณนุช oranuch_sri กรอบภาพจากบล็อค คุณ Lozacat คุณ KungGuenter
New Comments
Friends' blogs
[Add pantawan's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.