Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2558
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
2 สิงหาคม 2558
 
All Blogs
 
ความผิดปกติทางด้านการอ่านDyslexia คืออะไร

Dyslexia หรือดิสเล็กเซีย คือความผิดปกติทางด้านการอ่าน อันมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์สมองซีกซ้ายในส่วนของระบบประสาทด้านการตีความ และความจำระยะสั้น ซึ่งมีมาแต่กำเนิด โดยอาการนั้นจะแสดงให้เห็นชัดในช่วงวัยเรียน เพราะจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้เท่าที่ควร อีกทั้งยังอาจจะมีผลต่อภาวะอารมณ์อีกด้วย

มีผลการวิจัยว่า โรคดังกล่าวอาจสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เพราะอาการนี้มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในโครโมโซมตัวที่ 7 แต่ก็ยังไม่มีผลการยืนยันแน่ชัด ไม่เพียงเท่านั้น อาการของโรคดิสเล็กเซียยังสามารถเชื่อมโยงกับโรคทางพันธุกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก หรือความบกพร่องทางสติปัญญา ขณะที่สิ่งแวดล้อมภายในบ้านก็อาจทำให้เด็กเกิดความผิดปกติได้อีกด้วย เช่น บ้านที่ไม่มีการส่งเสริมในเรื่องการอ่านหนังสือ หรือผู้ที่มีโอกาสทางการศึกษาน้อย ก็อาจจะมีการพัฒนาของเซลล์สมองที่ไม่ดีเท่าที่ควร และทำให้การเรียนรู้บกพร่องได้


          ในประเทศไทย ความผิดปกติของโรค Dyslexia ถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ ๆ ดังนี้

1. ความบกพร่องทางด้านการอ่าน (Reading Disorder)

          เป็นความผิดปกติที่เกิดกับด้านทักษะการอ่าน ผู้ป่วยจะมีความสามารถในการอ่านต่ำกว่าคนอายุเท่า ๆ กัน โดยอาการที่เห็นได้ชัดคือ จะไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างคล่องแคล่วเช่นเดียวกับคนทั่วไป หรืออาจจะสามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถจับใจความได้ จึงทำให้ผู้บกพร่องทางด้านนี้มีระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่าคนอายุเท่า ๆ กันอยู่ประมาณ 2 ระดับชั้นเรียน โดยความบกพร่องนี้จะพบในเด็กมากที่สุด

2. ความบกพร่องทางทักษะการเขียน การสะกดคำ การสร้างคำ หรือการสร้างประโยค (Written expression disorder) 

ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีทักษะในด้านการเขียน การสะกดคำ รวมทั้งการสร้างประโยคที่บกพร่อง โดยจะไม่สามารถสะกดคำได้ถูกต้อง รวมทั้งยังไม่สามารถสร้างประโยคที่มีความหมายเข้าใจได้ หรือเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเป็นต้น โดยอาการนี้สามารถพบร่วมกับความบกพร่องทางด้านการอ่านได้อีกด้วย

3. ความบกพร่องทางด้านทักษะการคำนวณ (Mathematic disorder)

          ความบกพร่องนี้เป็นความบกพร่องทำให้ผู้ป่วยขาดทักษะในด้านการคำนวณ และทำให้ไม่เข้าใจถึงกระบวนการในการคำนวณต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บวก ลบ คูณ หรือหาร โดยผู้ป่วยจะไม่เข้าใจว่า การบวกเลขจะต้องทำอย่างไร ลบออกจะต้องหักออกอย่างไร นอกจากนี้ยังอาจมีบางกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการทดเลข และการตีโจทย์ปัญหา กล่าวคือ สามารถแก้โจทย์เลขบวกลบได้ตามปกติ แต่หากเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นสถานการณ์สมมติ ผู้ป่วยก็จะไม่เข้าใจว่าจะต้องแก้โจทย์อย่างไร


อาการของโรค Dyslexia เป็นอย่างไร

อาการของโรคดังกล่าวมักจะแสดงให้เห็นได้ชัดตั้งแต่ยังเล็ก โดยอาการทั่วไปของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ก็คือ เด็กจะเริ่มพูดช้ากว่าเด็กคนอื่น ๆ และจะพูดน้อย ไม่สามารถเข้าใจคำว่าซ้าย-ขวาได้ หรือบางครั้งก็อาจจะพูดติดอ่าง

          นอกจากนี้เด็กบางคนยังอาจจะมีการเขียนตัวอักษรที่กลับด้าน รวมทั้งในบางรายอาจจะมีความพิเศษที่เกินกว่าคนอื่น ๆ เช่น มีความฉลาดสูง หรือมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ด้านกีฬา หากเป็นในผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการออกแบบ การสร้าง การบริหาร หรือการขายที่โดดเด่นมาก แต่ก็จะเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ขี้เกียจ สมาธิสั้น มีความนับถือตัวเองต่ำ อีกทั้งยังมีอาการไฮเปอร์ร่วมด้วย หรืออาจจะมีอาการในด้านอื่น ๆ ที่สามารถสังเกตได้ดังนี้

1. ด้านทัศนคติ การอ่าน และการสะกดคำ

          โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่มีอาการของโรค Dyslexia จะมีอาการที่แสดงถึงความบกพร่อง คือ มักจะมีอาการคลื่นไส้ ปวดหัว ปวดท้องเวลาที่ต้องอ่านหนังสือ ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข คำ วลีสั้น ๆ หรือแม้แต่การอธิบายใด ๆ อีกยังทั้งมีปัญหาในการเรื่องการตีโจทย์ ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าปัญหาคืออะไรและต้องแก้ไขอย่างไร รวมทั้งในเรื่องการสะกดคำก็จะมีปัญหาตามไปด้วย

2. การได้ยิน และการพูดจาสื่อสาร

อาการในด้านนี้ที่จะเห็นได้ชัดก็คือ จะได้ยินเสียงมากกว่าคนทั่วไป และทำให้เกิดอาการฟุ้งซ่านได้ง่าย มีปัญหาในด้านการพูด ไม่สามารถพูดให้คนอื่นเข้าใจความหมายได้ รวมทั้งอาจจะมีน้ำเสียงและโทนเสียงสูงต่ำที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติ พูดติดอ่างหรือพูดตะกุกตะกัก ขณะที่ในการพูดจาสื่อสารนั้นก็อาจจะพูดไม่จบประโยคอีกด้วย

3. การเขียน และการเคลื่อนไหวร่างกาย

          มีปัญหาในด้านการเขียน หรือการคัดลอกข้อความ มีลักษณะการจับดินสอที่ผิดปกติ ลายมือที่เขียนออกมาไม่สามารถอ่านออกได้ อีกทั้งยังอาจมีอาการซุ่มซ่ามกว่าปกติ เกิดอาการสับสนระหว่างซ้าย-ขวา และบน-ล่างอยู่เสมอ


4. ด้านการคำนวณและการจัดการเวลา

ส่วนใหญ่ที่มีอาการบกพร่องทางการอ่านจะไม่สามารถบอกเวลาได้ อีกทั้งยังไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ถูกต้อง มักจะพบว่ามีปัญหาด้านการตรงต่อเวลาอีกด้วย ในเรื่องของการคำนวณ จะสามารถคำนวณโดยการนับนิ้วหรือวิธีอื่น ๆ ได้ แต่จะไม่สามารถเขียนวิธีในการคำนวณลงในกระดาษได้เหมือนคนทั่ว ๆ ไป สามารถนับสิ่งของที่เป็นรูปธรรมได้ แต่จะไม่สามารถนับสิ่งอื่น ๆ ที่ยากกว่าปกติ เช่น การนับเงินได้ เป็นต้น

5. ด้านความจำและความรู้ความเข้าใจ

          แม้จะมีความบกพร่องในการอ่านและการสื่อสาร แต่ผู้ที่มีความผิดปกตินี้มักจะมีความจำระยะยาวที่ดีเยี่ยม สามารถจดจำประสบการณ์ สถานที่ และใบหน้าคนได้อย่างแม่นยำ แต่จะมีปัญหาในเรื่องความจำระยะสั้น และมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้มักจะคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพ และความรู้สึก แต่จะไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นรูปแบบของเสียงหรือการเขียนได้

6. ด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพและสุขภาพโดยรวม

ในด้านพฤติกรรมการวางตัว บุคลิกภาพ ของผู้ที่มีความบกพร่องนี้ จะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจน เพราะจะมีปัญหาในเรื่องการวางตัวในสังคม และมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ มีพัฒนาการในการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ มีความอดทนต่ำ อารมณ์อ่อนไหว แต่ก็มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจน ทั้งนี้ในเรื่องของสุขภาพ จะมีความไวต่ออาหาร และสารเคมีทุกชนิด และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่หูมากกว่าปกติ นอกจากนี้อาจจะยังมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงอีกด้วยวิธีการรักษา Dyslexia ทำอย่างไร

          โรคดิสเล็กเซียแม้จะเป็นอาการบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติทางพันธุกรรม แต่ก็สามารถรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ได้ ด้วยวิธี Phonological Intervention ซึ่งวิธีนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายสักเท่าไรนัก จึงทำให้วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นก็คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้าง โดยเฉพาะต้องเปลี่ยนทัศนคติไม่ว่าจะผู้ป่วยหรือคนรอบข้างว่า ภาวะความบกพร่องนี้ไม่ได้เกิดจากระดับสติปัญญาหรือปัญหาเรื่องความรับผิดชอบ แต่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม อีกทั้งหากเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในวัยเรียน

ทางที่ดีไม่ควรนำเด็กไปเรียนรวมกับเด็กปกติ เพราะอาจจะยิ่งทำให้เกิดความกดดันได้ แต่ควรนำเด็กไปเรียนในสถาบันที่มีการเรียนการสอนสำหรับที่บกพร่องโดยเฉพาะ หรืออาจจะจัดการเรียนการสอนด้วยตัวเองที่บ้านตาม พ.ร.บ การศึกษา เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้โดยไม่ต้องรับแรงกดดันจากคนรอบข้าง

          ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีอาการบกพร่องโดยส่วนใหญ่จะมีความถนัดหรือความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าเด็กโดยทั่วไป ดังนั้นครอบครัวควรสนับสนุนในเรื่องของความถนัดนั้น ๆ ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีการพัฒนาที่ดีขึ้น อีกทั้งยังควรหมั่นพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ และจิตแพทย์เพื่อติดตามอาการและตรวจหาความผิดปกติทางจิตที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพจิตใจของผู้ป่วยด้วย และที่สำคัญที่สุด ควรพาผู้ป่วยไปขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสือรับรองความพิการ เพราะปัญหาความบกพร่องทางการอ่านหนังสือ ถือเป็นความพิการอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการฟื้นฟูและช่วยเหลือตามกฎหมาย

ความบกพร่องทางการอ่านแม้จะดูเป็นอาการที่ไกลตัว และมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนกลุ่มนี้อยู่เลย อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า เขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดเช่นกัน ทางที่ดีหากเริ่มเห็นว่ามีใครที่ใช้คำผิด ๆ หรือเขียนหนังสือผิดก็ไม่ควรจะไปต่อว่าหรือซ้ำเติมเขาจะดีกว่า เพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือผู้ที่มีความผิดปกติหรือไม่ และคำต่อว่านั้นอาจจะยิ่งกลายเป็นบาดแผลในใจให้ผู้ที่มีความผิดปกติยิ่งกว่าเดิมก็ได้ แค่เพียงเราตักเตือนและช่วยแก้ไขน่าจะดีกว่าหวังให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ


Create Date : 02 สิงหาคม 2558
Last Update : 2 สิงหาคม 2558 0:36:04 น. 45 comments
Counter : 1244 Pageviews.

 
ขอบคุณครับ คุณปาน
ต้องหมั่นสังเกต และ เฝ้าติดตามพฤติกรรมของเด็กตามวัยพัฒนาการ
โหวต pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:1:01:22 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: ก้นกะลา วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:1:32:36 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ป้าเก๋า (ชมพร ) วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:13:51:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณปาน

เม้นท์และโหวตของคุณปาน เป็นเม้นท์สุดท้ายที่บล๊อกของปอป้าพอดีเลยค่ะ
เมื่อกี้ปิดเม้นท์ในบล๊อกนั้นไปแล้ว เพราะเปิดเอ็นทรี่ใหม่แแล้วค่ะ

อ่านเรื่องที่คุณปานนำมาให้อ่านวันนี้ ดีมากเลยค่ะ
เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก อย่างปอป้านี่แหละเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จักเลย
ตัวปอป้ามีปัญหาเรื่องการคิด การคำนวณ มาตั้แต่เป็นเด็กแล้วค่ะ
เป็นคนคิดช้า คิดนาน ยิ่งตัวเลขนี่แย่สุด ๆ เลยค่ะ
แต่ดันถูกจับไปเรียนเอกบัญชี ชีวิตช่วงนั้นทรมานใจที่สุด
ไปขอเปลี่ยนมาเรียนภาษาที่ชอบ อาจารย์ก็ไม่ยอม
เพราะสมัยก่อนเค้าเรียนกันด้วยหน่วยวัดความโง่ฉลาดเป็นเปอร์เซ็นต์
โดยการเอาคะแนนทุกวิชามารวมกันแล้วคิดเฉลี่ยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์
ปอป้าดันมีเปอร์เซ็นต์สูง ก็เลยโดนจับไปเรียนบัญชี
ทั้ง ๆ ที่คะแนนสูง ๆ นั้น ล้วนมาจากภาษาทั้งสิ้น กรรรม สิคะงานนี้ คริ ๆ

โหวตให้คุณปานนะคะ


pantawan Health Blog ดู Blogโดย: พรหมญาณี วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:15:06:59 น.  

 
เด็กข้างบ้านก็มีปัญหาเรื่องการอ่านเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องให้แม่เค้ามาอ่านแล้วล่ะ
จะได้รักษาถูกบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: mambymam วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:16:07:55 น.  

 
เข้ามาโหวตให้กับสาระดีๆครับ

pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: PZOBRIAN วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:17:02:25 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆด้านสุขภาพที่ได้อ่านกันเป็นประจำครับ

pantawan Health Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:19:15:48 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

สมัยก่อนเลี้ยงลูกก็แค่ส่งเสียเลี้ยงดู

แต่เดี๋ยวนี้ต้องสังเกตุพฤติกรรมเด็กด้วย
เจอแล้วจะได้รีบรักษาโดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:19:38:26 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog
อืมส์ มีประมากเลยครับ ....


โดย: ผมไม่ได้บินคนเดียวสู่โลกปัจจุบัน (เตยจ๋า ) วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:21:43:28 น.  

 
จองที่ก่อนนะคะ ไว้ค่อยมาอ่าน

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
สมาชิกหมายเลข 861805 Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:21:46:31 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog
เดียวนี้คนเราเป็นโรคแปลกๆเรียกชื่อก็ยากลำบากมากขึ้น


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:3:00:22 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


สวัสดีวันจันทร์ที่ยุ่งๆอีกครั้งค่ะ


ปล.ขอโทษ เพื่อนๆที่ต้องรีบร้อนทักทาย เนื่องจากเอาเวลางานยุ่งๆมาอัพสิ อิอิโดย: ญามี่ วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:9:42:39 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปาน


pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:9:52:25 น.  

 
คงต้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมทั้งที่บ้านและโรงเรียนนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:12:16:44 น.  

 
น้องปานตะวันครับ

ขอโทษมาก ๆนะครับ บล็อกน้องป่วนไปแล้ว

ลบทิ้งแล้วลองดูหลังไมค์อีกทีนะครับโดย: find me pr วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:12:51:11 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะน่าสนใจๆ


โดย: โอพีย์ (Opey ) วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:17:04:48 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

ผู้ปกครองคงต้องใส่ใจ และค้นหาศักยภาพในตัวเด้กเพื่อที่จะหาทางส่งเสริมได้อย่างถูกต้องนะคะ


ขอบคุณสำหรับเรื่องราวสุขภาพที่เป็นประโยชน์ค่ะ คุณปาน

...........................................

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:18:54:09 น.  

 
ได้ความรู้ดรค่ะ


โดย: praewa cute วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:19:11:30 น.  

 
เป็นโรคใหม่ที่เพิ่งรู้จัก
ถ้าเจอคนที่เป็นก็คงไม่ว่าเค้าซ้ำเติมเค้า
แต่ควรตักเตือนช่วยแก้ไข
ขอบคุณคำแนะนำครับผม
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: moresaw วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:19:59:23 น.  

 
อ่านไว้เป็นความรู้ค่ะคุณปาน
โรคแปลกๆแบบนี้เราไม่ค่อยพบเห็น
ถ้ารู้ไว้บ้าง เวลาเจอใครมีอาการในกลุ่มนี้ได้รักษาให้ถูกทาง
สำคัญที่พ่อแม่เลยค่ะ ต้องเอาใจใส่และสังเกตุเด็ก
ถ้ารู้เร็ว และรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ ก็มีทางหายนะคะคุณปานโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:22:20:01 น.  

 
เป็นโรคที่น่าสนใจมากๆ ค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 4 สิงหาคม 2558 เวลา:18:34:19 น.  

 
สวัสดีจ้าคุณปานตะวันผู้น่ารัก
เค้ามาส่งพลังไว้ก่อนน๊าาาาจุ๊บๆๆๆ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เตยจ๋า Topical Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: mastana วันที่: 4 สิงหาคม 2558 เวลา:21:11:08 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Sports Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: newyorknurse วันที่: 5 สิงหาคม 2558 เวลา:1:54:08 น.  

 
โรคนี้ติดตัวมาแต่กำเนิด
การดูแล รักษา ต้องอาศัยความเข้าใจจากคนรอบข้างมากทีเดียวนะคะน้องปาน

เมื่อวานพี่ต๋าแวะมาส่งกำลังใจผ่านมือถือค่ะ

04-08-2015
pantawan Health Blog

ขออภัยค่ะ ระบบจะไม่บันทึกการโหวตนี้
เพราะได้บันทึกคะแนนโหวตให้ Blog นี้
ในสาขา Health Blog ในวันที่ผ่านมาไปแล้วค่ะ

----------------------------


โดย: Sweet_pills วันที่: 5 สิงหาคม 2558 เวลา:9:16:35 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

แวะมาโหวตให้คุณพยาบาลค่ะ เด็กๆ เดี๋ยวนี้
มีโรคภัยแปลกๆ มาเบียดเบียนมากมายนะคะโดย: หอมกร วันที่: 5 สิงหาคม 2558 เวลา:15:55:28 น.  

 
โหวตสุขภาพให้นะคะ

มีเด็กตัวเล็กๆ ก็ต้องคอยสังเกตเค้านะคะนี่


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 6 สิงหาคม 2558 เวลา:8:50:25 น.  

 
เด๋วนี้ผมเองก็เริ่มบกพร่องด้านการอ่านเหมือนกันครับ อ่านหนังสือสองหน้าก็ง่วง สมาธิขาด จับใจความยาก ความอดทนน้อยลงเยอะเลยไม่รู้เป็นไงทีอ่านจากเน็ตกลับอ่านได้ครับ แปลกดี


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 6 สิงหาคม 2558 เวลา:9:54:50 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณปาน

บล๊อกใหม่ของปอป้ามาแล้วนะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 6 สิงหาคม 2558 เวลา:12:54:32 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลดีๆ นะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา Photo Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
pantawan Health Blog


โดย: kae+aoe วันที่: 6 สิงหาคม 2558 เวลา:13:50:53 น.  

 
คุณpantawan คิดถึงจังเลยค่ะ ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมที่บ้าน ขอบคุณที่ไม่ลืมกันเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวมาคุยด้วยใหม่นะคะ คิดถึงๆๆๆเสมอค่ะ


โดย: สัญญาลมปาก IP: 14.207.179.103 วันที่: 6 สิงหาคม 2558 เวลา:20:47:27 น.  

 
พ่อแม่รุ่นใหม่ต้องใส่ใจลูกมาก ๆ เลยนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 6 สิงหาคม 2558 เวลา:23:59:02 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะคุณปานตะวัน ขอให้มีความสุข สดชื่น สดใส นะคะ เช็คหลังไมค์ด้วยนะคะโดย: สัญญาลมปาก วันที่: 7 สิงหาคม 2558 เวลา:9:10:44 น.  

 
ขอบคุณคะแนนโหวตนะคะ คุณปาน

เมื่อไรจะอัพบล๊อกใหม่คะ ปอป้ารออ่านอยู่นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 7 สิงหาคม 2558 เวลา:12:43:32 น.  

 
อรุณสวัสดิ์นะครับ


โดย: ผมไม่ได้บินคนเดียวสู่โลกปัจจุบัน (เตยจ๋า ) วันที่: 8 สิงหาคม 2558 เวลา:4:33:42 น.  

 
อ่านแล้วก็น่าเห็นใจเด็กที่มีปัญหาในเรื่องนี้นะคะน้องปาน ... ผู้ปกครองด้วย คงต้องช่วย ๆ กัน ... มองกว้าง ๆ ก่อนตัดสินอะไร ให้กำลังใจกันไป


ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 8 สิงหาคม 2558 เวลา:10:29:21 น.  

 
ขอบคุณที่แวะฟังเพลงนะคุณปานโดย: mambymam วันที่: 8 สิงหาคม 2558 เวลา:19:56:11 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog

น่าอ่าน น่าติดตามมากสำหรับคนเป็นแม่อย่างแม่โมขอบคุณข้อมูลดี ๆ ค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 8 สิงหาคม 2558 เวลา:22:15:01 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

มาส่งกำลังใจให้น้องปานสำหรับสาระความรู้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝ้นดี ราตรีสวัสดิ์นะคะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 8 สิงหาคม 2558 เวลา:23:09:39 น.  

 
มาช้าดีกว่าไม่มา
ขอบคุณกำลังใจด้วยครับโดย: moresaw วันที่: 9 สิงหาคม 2558 เวลา:6:44:27 น.  

 
pantawan Health Blog

เป็นกรรมพันธ์ นี่แย่เลยค่ะโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 9 สิงหาคม 2558 เวลา:20:50:29 น.  

 
แวะมาขอบคุณครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 9 สิงหาคม 2558 เวลา:23:50:48 น.  

 
ขอบคุณน้องปานมากค่ะสำหรับกำลังใจให้พี่ต๋า
นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 10 สิงหาคม 2558 เวลา:0:38:22 น.  

 
สวัสดียามเย็นครับโดย: moresaw วันที่: 10 สิงหาคม 2558 เวลา:17:57:43 น.  

 
ขอบคุณค่ะน้องปาน ... G night ฝั่งโน้นนะคะ


โดย: Tristy วันที่: 10 สิงหาคม 2558 เวลา:20:38:52 น.  

 
ขอบคุณสาระดีๆค่ะคุณปานตะวัน

pantawan Health Blog


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 11 สิงหาคม 2558 เวลา:0:17:08 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

pantawan
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 63 คน [?]
free counters
เริ่มทำ Blog ครั้งแรกเมื่อ 27 ก.ค.54
เริ่มนับ 2 มี.ค.55
ขอบคุณภาพประกอบจากบล็อค คุณญามี่ คุณยายเก๋า คุณนุช oranuch_sri กรอบภาพจากบล็อค คุณ Lozacat คุณ KungGuenter
New Comments
Friends' blogs
[Add pantawan's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.