กรรมเก่า คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.เป็นเจ้าบทบาทเดิม จากนั้น การศึกษาอาศัยปรโตโฆสะ ซึ่งมีคติว่า "คนเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ปรุงปั้น" และโยนิโสมนสิการ ซึ่งมีคติย้อนกลับว่า "ถ้าเป็นคนรู้จักคิด แม้แต่ฟังคนบ้าคนเมาพูด ก็อาจสำเร็จเป็นพระอรหันต์"
space
space
space
<<
กรกฏาคม 2565
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
space
space
18 กรกฏาคม 2565
space
space
space

มงคลจักรวาลใหญ่170มงคลจักรวาลใหญ่

   สิริธิติมติเตโชชยสิทฺธิมหิทฺธิมหาคุณาปริมิตปุญฺญาธิการสฺส สพฺพนฺตรายนิวารณสมตฺถสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯลฯ


   คำแปลทั้งหมด:    ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระมงคลลักษณะ ๑๐๘ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมี ๖ สี ด้วยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปบารมี ๑๐ ด้วยอานุภาพแห่งพระศีล พระสมาธิ และพระปัญญาของพระผู้ทรงพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมีความสำเร็จแห่งเดโชชัย อันเกิดแต่ความดีความรู้ความเห็นชอบ มีพระฤทธิมาก มีพระคุณใหญ่ มีพระบุญญาธิการอันประมาณมิได้ ผู้สามารถป้องกั้นอันตรายทั้งปวงได้

ด้วยอานุภาพแห่งพระพระพุทธเจ้า
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมเจ้า
ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆเจ้า
ด้วยอานุภาพแห่งพระเดช
ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์
ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง
ด้วยอานุภาพแห่งพระไญยธรรม
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘๔,๐๐๐
ด้วยอานุภาพแห่งพระโลกุตรธรรม ๙
ด้วยอานุภาพแห่งพระอริยมรรคมีองค์ ๘
ด้วยอานุภาพแห่งพระสมาบัติ ๘
ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖
ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณ ในพระอริยสัจ ๔
ด้วยอานุภาพแห่งพระทศพลญาณ
ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ
ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตาพระกรุณาพระมุทิตาและพระอุเบกขา
ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งสรณะ คือพระรัตนตรัย
    ขอสรรพโรค สรรพโศก สรรพอุบาทว์ และความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจทั้งปวงของท่าน จงสูญหายไป
แม้อันตรายทั้งปวง  ก็จงสูญหายไป    ขอความดำริทุกประการของท่าน จงสำเร็จด้วยดี
ขอความมีอายุยืนจงมีแก่ท่าน
ขอท่านจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่ตลอด ๑๐๐ ปี ในกาลทั้งปวง
ขออารักขเทวดาทั้งหลาย ผู้อยู่ในอากาศ อยู่ ณ ภูเขา ลำเนาป่า ณ พื้นดิน ณ แม่น้ำ และมหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลาย ทุกเมื่อ เทอญ ฯ


    หมายเหตุ.   บทนี้แปลกอยู่ตรงที่มีชื่อไทยๆ ว่า “มงคลจักรวาฬ” เป็นบทสำหรับพระที่สวดมนต์ทำสัจจกิริยา อ้างอานุภาพของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ให้กำจัดทุกข์โศกโรคภัยอันตราย จาระไนออกไปละเอียดตามที่ปรากฏอยู่นั้นแล้ว

   บทมงคลจักรวาฬนี้ เข้าใจว่าแต่งในเมืองไทยเรานี่เอง เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นไทย ยังมีคู่กันอีกบทหนึ่งเรียก มงคลจักรวาฬน้อย (สัพพะพุทธา) ใช้สวดเป็นบทอนุโมทนา ที่เติมคำว่าน้อยนั้น หาได้หมายความว่าเป็นจักรวาฬอีกอันหนึ่งไม่
แต่หมายความว่า เป็นบทสวดแบบมงคลจักรวาฬอีกแบบหนึ่ง ซึ่งน้อยกว่าสั้นกว่าเท่านั้น เมื่อเรียกแบบนั้นว่าน้อย  ก็ต้องเรียกแบบนี้ว่าใหญ่  เป็นคู่กัน  บทนี้มีปัญหามาก ตั้งต้นแต่ชื่อมงคลจักรวาฬไปทีเดียว จะขออธิบายไว้ตามที่ทราบ

   อันสัทธาของพุทธศาสนิกชนแต่ครั้งก่อนๆนั้น ดำเนินตามแนวทางที่พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายไว้อย่างมั่นคง ปลงจิตใจลงว่าจักรวาฬในเวหามีนับเป็นแสนโกฏิ
แต่ในจักรวาฬต่างๆนั้น  ไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ  เมื่อพระพุทธเจ้าไม่เสด็จอุบัติแล้ว พระธรรม พระสงฆ์ ก็เป็นอันไม่มี
แต่ในจักรวาฬที่เราอาศัยกันอยู่เดี๋ยวนี้ มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ตรัสสอนพระธรรม และมีพระสงฆ์สาวก ดำรงพระธรรมสืบต่อมา ดังนั้น จักรวาฬนี้จึงเรียกว่า มงคลจักรวาฬ บทสวดนี้อ้างอานุภาพของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ซึ่งปรากฏมีแต่ในจักรวาฬนี้เท่านั้น จึงได้นามว่า มงคลจักรวาฬด้วย

 


 Create Date : 18 กรกฎาคม 2565
Last Update : 18 กรกฎาคม 2565 19:56:52 น. 10 comments
Counter : 888 Pageviews.

 
Gratitude to all of you. krunker


โดย: flattrek (สมาชิกหมายเลข 7456198 ) วันที่: 10 มีนาคม 2566 เวลา:23:59:10 น.  

 
The universe is vast and auspicious. Where people have quiet moments that not everyone has Drift Boss


โดย: สมาชิกหมายเลข 7536200 วันที่: 3 พฤษภาคม 2566 เวลา:12:28:17 น.  

 
The vast universe brings peace. This is definitely only in fleeing the complex


โดย: สมาชิกหมายเลข 7537461 วันที่: 4 พฤษภาคม 2566 เวลา:8:38:07 น.  

 
Very soulful and religious place i have ever seen wiki page service


โดย: สมาชิกหมายเลข 7635006 วันที่: 10 กรกฎาคม 2566 เวลา:21:55:37 น.  

 
Looks really solemn and majestic Five Nights at Freddy's 4


โดย: สมาชิกหมายเลข 7655564 วันที่: 25 กรกฎาคม 2566 เวลา:13:35:44 น.  

 
The great website and information shared are also very appreciable. Pagan Mc Vest


โดย: Lorena Duran (สมาชิกหมายเลข 7686725 ) วันที่: 15 สิงหาคม 2566 เวลา:13:45:09 น.  

 
The great website and information shared are also very appreciable. Pagan Mc Vest


โดย: สมาชิกหมายเลข 7686725 วันที่: 15 สิงหาคม 2566 เวลา:13:45:29 น.  

 
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site. Luke Skywalker Poncho


โดย: George Mark (สมาชิกหมายเลข 7699485 ) วันที่: 23 สิงหาคม 2566 เวลา:20:00:07 น.  

 
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site. [url=https://www.jacketmakers.com/product/star-wars-a-new-hope-luke-skywalker-poncho/]Luke Skywalker Poncho[/url]


โดย: George Mark (สมาชิกหมายเลข 7699485 ) วันที่: 23 สิงหาคม 2566 เวลา:20:01:11 น.  

 
Join the game the backrooms and feel the fascinating music combined with attractive challenges. Escape the maze of empty rooms. This needs to be done within the time limit


โดย: Reed Kelley (สมาชิกหมายเลข 7677249 ) วันที่: 28 สิงหาคม 2566 เวลา:17:50:43 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
space

BlogGang Popular Award#19


 
สมาชิกหมายเลข 6393385
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 6393385's blog to your web]
space
space
space
space
space