Group Blog
ธันวาคม 2564

 
 
 
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ทนายอ้วนชวนเที่ยวอยุธยา - วัดวรเชษฐาราม (วัดวรเชษฐ์) ในเกาะเมือง อยุธยา
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดวรเชษฐาราม (วัดวรเชษฐ์) ในเกาะเมือง อยุธยา, อยุธยา Thailand
พิกัด GPS : 14° 21' 25.23" N 100° 33' 11.96" E

 


ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม  อยู่บ้านตลอดครับ  ออกไปหน้ารั้วบ้านยังไม่ค่อยออกไปเพราะก่อนเข้าประตูบ้านจะต้องพ่นแอลกอฮอร์ทั้งตัว  ถูเจลทีมือถึงข้อศอก  แล้วก็รีบเข้าไปล้างมือด้วยสบู่พร้อมกับร้องเพลง  “ช้าง  ช้าง  ช้าง”  2 รอบ  อิอิอิ
 
 
 
 
 
ช่วงนี้เลยเป็นการเคลียร์คลังรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปมา  (นาน)  แล้ว  แต่ยังไม่ได้เอามาโพสครับ
 
 


 
วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกลับมาเที่ยววัดเก่าๆกันเหมือนเดิมนะครับ
 
 
 

วัดวรเชษฐาราม (วัดวรเชษฐ์)  อยุธยา
 
  

วัดวรเชษฐาราม  เดิมชาวบ้านเรียกว่า  วัดเจ้าเชษฐฺ  หรือ  วัดวรเชษฐ์  เป็นวัดร้าง   ตั้งอยู่ภายในเกาะเมือง  ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยอยู่ระหว่างวัดโลกยสุธาราม และวัดวรโพธิ์  ทางทิตะวันตกของพระราชวังโบราณ  ภายในเขตกำแพงเมืองเก่าในสมัยอยุธยาซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังพระราชวังโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา  หรือที่เรียกว่า  “สวนกระต่าย”
 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา   
วัดวรเชษฐาราม   มีฐานะเป็นพระอารามหลวง สมเด็จพระเอกาทศรถทรงสร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2136 
 
พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ถือเป็นเอกสารฉบับที่เก่าที่สุดฉบับหนึ่งที่พูดถึง  
วัดวรเชษฐาราม  โดยระบุว่า สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดให้สร้าง ‘วัดวรเชษฐารามมหาวิหาร’  โปรดให้สร้างพระพุทธรูป  มหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  กุฏิ  กำแพงล้อมรอบ  และทรงนิมนต์พระสงฆ์อรัญวาสีหรือพระสายวัดป่ามาเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้


 

พระอุโบสถ
 
 

พระอุโบสถตั้งขนานกับพระวิหาร  เหลือแต่ผนังเพราะก่อด้วยอิฐ  ส่วนเครื่องหลังคาพังลงหมดแล้ว


 
 
ยังคงหลงเหลือร่องรอยให้เห็นว่ามีการประดับตกแต่งผนังด้านหน้าพระอุโบสถด้วยเครื่องถ้วยชามเหมือนที่วัดมหาธาตุ

 
 
มีการเจาะช่องหน้าต่างให้มีลักษณะสอบด้านบน  ส่วนด้านล่างจะกว้างกว่าด้านบนนิดหน่อย  ซึ่งเป็นลักษณะยอดฮิตมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาประมาณพุทธศตวรรษที่  23  มาถึงปัจจุบัน  (ลองสังเกตตามบ้านเรือนไทยภาคกลางดูนะครับ  หน้าต่างจะมีลักษณะสอบบนแบบนี้แทบทั้งนั้น)

 
 ภานในพระอุโบสถมีแท่นสำหรับพระนั่ง
ใบเสมารอบพระอุโบสถคล้ายใบเสมาที่วัดพระศรีสรรเพชญ  คือเป็นหินทรายที่มีเนื้อละเอียด  แต่มีความหนาน้อยกว่า  และมีขนาดเล็กกว่า  น่าจะมีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่  22  ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง  ทำให้เชื่อได้ว่า  วัดวรเชษฐาราม  สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ  แต่มีการบูรณะปฎิสังขรณ์พระอุโบสถสมัยถัดๆลงมา

พระประธานในพระอุโบสถปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่กว่าขนาดพระอุโบสถมาก  คงเป็นสาเหตุให้ทำฐานชุกชีเตี้ยมากๆ  เพราะถ้าทำฐานชุกชีสูงกว่านี้เศียรพระคงทะลุขื่อบน
 
 

มองเผินๆเหมือนพระพุทธรูปจะแย้มพระโอษฐ์นะครับ  แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะปูนบริเวณพระโอษฐ์กระเทาะหลุดออกไป  จึงมองเผินๆเหมือนกับว่ากำลังแย้มพระโอษฐ์อยู่ครับ


 
 


 

พระวิหาร  และ  พระเจดีย์ประธาน
 


 
พระวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์ประธาน  เป็นอาคารทรงเกือบๆจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีมุขทางด้านหน้า  มีทางขึ้นอยู่ติดกับมุขทั้ง  2  ข้าง  พระประธานในพระวิหารชาวบ้านเรียกกันว่า 
“หลวงพ่อหน้าบึ้ง”
 
เจดีย์ประธาน  เป็นเจดีย์ทรงลังกา  หรือระฆังขนาดใหญ่  มีลักษณะอ้วนป้อมบนฐานเตี้ย ศิลปะอยุธยาตอนกลาง  ตั้งอยู่บนฐานไพทีสูง


 
 
แม้จะได้รับการปฏิสังขรณ์มาแล้วในอดีต ดูได้จากฐานด้านล่างที่ถูกก่ออิฐหุ้มฐานเอาไว้  แต่ปัจจุบันมีการเปิดให้เห็นฐานด้านในบางส่วนที่เคยถูกก่อหุ้ม  แต่ก็ยังรักษารูปแบบที่เทียบได้กับเจดีย์ทรงระฆังรุ่นเก่า  เช่น  วัดมเหยงคณ์  (สร้างเมื่อ พ.ศ. 1981)  หรือวัดพระศรีสรรเพชญ์  (สร้างเมื่อ พ.ศ. 2035)  รูปแบบนี้ยังถูกใช้กับเจดีย์ในศิลปะอยุธยาอีกร้อยปีถึงสมัยพระเจ้าปราสาททองโดยที่รูปร่างไม่ได้แตกต่างกันมากนัก  ก่อนที่เจดีย์จะมีรูปทรงที่ผอมเพรียวมากขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ดังนั้นอายุของเจดีย์นี้จึงอาจต้องตีอายุกันกว้างๆไว้ก่อน  คือพุทธศตวรรษที่ 20 – 22
 
ด้านหลังพระอุโบสถและด้านซ้ายสุดชนกำแพงแก้ว  มีซากอาคารหลงเหลืออยู่  2  แห่ง


 
 

และที่ริมกำแพงแก้วหน้าวัดมีเจดีย์อยู่คู่หนึง  ตั้งอยู่บนฐานไพทีเดียวกัน  แม้ส่วนบนจะหักหายไปเหลือแต่ฐาน  แต่การที่เจดีย์ทั้งสององค์นี้ใช้ฐานสิงห์  ฐานสิงห์นี้ถือเป็นหนึ่งในฐานเอกลักษณ์ที่นิยมกันมากๆ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย  อีกทั้งการที่เจดีย์ยังมีการย่อมุมไม้ 20  (ย่อมุมไม้เป็นคำที่ใช้อธิบายการหยักมุม ย่อมุมไม้ 20 หมายความว่ามีทั้งหมด 20 มุม หรือก็คือด้านละ 5 มุมนั่นเอง)  การทำย่อมุมมากๆ  นี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นกัน  ดังนั้นอายุของเจดีย์คู่นี้จึงอยู่ที่พุทธศตวรรษที่ 23    
 


 
อาคารทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วเอาไว้  โดยมีคูน้ำล้อมรอบบริเวณ  และมีกำแพงแก้วอีกชั้นหนึ่ง
 

 
 มีข้อสันนิษฐานมากมายว่า  วัดวรเชษฐาราม  แห่งนี้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  แต่ก็ยังไม่เป็นที่แจ้งชัดว่าจริงตามข้อสันนิษฐานหรือไม่  เจ้าของบล็อกเลยยังไม่เอาข้อถกเถียงเหล่านั้นมาใส่ในบล็อกนะครับ

ขอขอบคุณท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ที่ทำให้การท่องเที่ยวของเรามีสาระขึ้นมากเลยครับ


 
  

133134135


 Create Date : 01 ธันวาคม 2564
Last Update : 1 ธันวาคม 2564 11:02:33 น.
Counter : 1330 Pageviews.

20 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหอมกร, คุณThe Kop Civil, คุณเริงฤดีนะ, คุณtuk-tuk@korat, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณกะว่าก๋า, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณเนินน้ำ, คุณตะลีกีปัส, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณmariabamboo, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณKavanich96, คุณnewyorknurse, คุณkae+aoe, คุณกิ่งฟ้า, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา

  
เพลงโบราณเข้ากับรูปโบราณดีคุณบอล

โดย: หอมกร วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:10:00:29 น.
  
อยุธยาสมัยก่อนน่าจะรุ่งเรืองมากเลยนะครับ ถ้าไม่โดนเผาผมว่าน่าจะสวยงามมาก ๆ เลย
โดย: The Kop Civil วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:10:33:20 น.
  
ผมเพิ่งแวะไปเองครับ แต่ไม่รู้ว่าคือวัดอะไร แต่เห็นรูปนี่จำได้เลยครับว่าเพิ่งไปวัดนี้มา

ขุนเขาสเตชั่นดีมาก ๆ ครับ เหมาะกับครอบครัวมากครับ มีลิฟต์ด้วย ดีตรงนี้แหละครับรู้สึกว่าร้านเค้าแคร์ทุกคนในครอบครัว เลยทำให้ facility มัน Universal

ถ้ามีอุบัติเหตุ หรือคนในครอบครัวเจ็ยป่วยในทริปเที่ยวนี่เซ็งเลยครับ เพราะเราก็แค่อยากมาเที่ยวให้ทุกคนมีความสุข ไม่ได้อยากให้มีเรื่องแบบนี้เลย

ไปเขาใหญ่คราวนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับ อยู่แต่ในโรงแรมอย่างเดียว ไม่มีคาเฟ่ หรือร้านอาหารที่หนาแน่นเลย คิดว่าน่าจะปลอดภัยแหละครับ อยากใช้ชีวิตให้ได้บ้าง ถึงจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่อยากขาดอะไรไป
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:11:20:56 น.
  
จะตามมาชิมอาหาร
กลายเป็นบล็อกท่องเที่ยวแล้ว..
จัดไป 1 vote
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:12:39:30 น.
  
น่าจะยังไม่เคยไปค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:13:22:14 น.
  
ซากอิฐซากปูน ร่องรอยอารยธรรม ก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะคะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:13:31:14 น.
  
มีองค์พระที่ดูสมบูรณ์
ท่ามกลางอาคารที่เหลือเพียงโครงเก่าแก่
ในอดีตวัดแห่งนี้ต้องสวยงามอลังการมากๆเลยนะครับคุณบอล

ปล ผมก็ชอบเพลง Listen เสียงร้องของบียอนเซ่สุดยอดมากๆ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:14:05:52 น.
  
หลัง ๆ มานี่ไม่ได้ไปเลยค่า ทั้ง ๆ ที่ใกล้แค่เนี้ย
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:14:12:44 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ
โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:14:29:06 น.
  
ในอดีตพุทธศาสนารุ่งเรืองวัดวาอารามก็คงงดงามมากนะคะ
แต่ก็ได้สัจจธรรมว่าทุกสิ่งล้วนพ่ายแพ้แก่กาลเวลา
เพลงประกอบบล็อกก็ไพเราะยิ่งนักค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:14:35:24 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

งดงามแม้เปลือกหลุดร่อนหมดแล้ว
ดูด้วยใจรักในศิลปและพุทธศาสนาของเราค่ะ
ไปเดินแล้ว ยาวค่ะ ไม่อยากกลับ
ชอบต้นพุทรา ที่มีลูกสุกหล่นใต้ต้น
เก็บกินด้วย โบรารณดีค่ะ
เพลงเข้ากับเนื้อหาและภาพเลยค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:15:14:17 น.
  
ตามมาเที่ยวครับ
เคยไปมาแล้วครับ
วัดวรเชษฐ เคยเป็นข่าวช่วงหนึ่่ง ที่คนกลุ่มหนึ่งเข้าไปทำพิธีกรรมบางอย่าง
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 1 ธันวาคม 2564 เวลา:23:07:42 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 2 ธันวาคม 2564 เวลา:1:59:04 น.
  

มาเที่ยวด้วยค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 2 ธันวาคม 2564 เวลา:3:14:14 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 ธันวาคม 2564 เวลา:5:59:32 น.
  
ตามเที่ยวด้วยค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 2 ธันวาคม 2564 เวลา:6:04:53 น.
  
สวัสดีค่ะคุณทนาย ขอบคุณที่ไปชิมเมนูไก่สับผัดพริกสดและให้กำลังใจนะคะ
ตามมาชมทริปอยุธยาค่ะ ดูขลังอลังการมากค่ะอยุธยายังไม่เคยเข้าไปเที่ยวเลยค่ะเคยแต่ผ่านขอบคุณที่นำมาให้ชมนะคะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 2 ธันวาคม 2564 เวลา:22:24:13 น.
  

สวัสดียามเช้าครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 ธันวาคม 2564 เวลา:6:24:30 น.
  
กระแส เบลล่าและบุพเพฯ 2
จะมาอีกแล้ว
ไปอยุธยา..กันค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 3 ธันวาคม 2564 เวลา:10:11:06 น.
  
ที่นี่ได้ไป เหมือนกันครับ ไปแทบทุกครั้งที่ไปอยุธยาเลยมั้ง
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 3 ธันวาคม 2564 เวลา:16:54:17 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]