Group Blog
มิถุนายน 2566

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
ทนายอ้วนทัวร์ - ตึกราชินี อ่างศิลา
สถานที่ท่องเที่ยว : ตึกราชินี อ่างศิลา, ชลบุรี Thailand
พิกัด GPS : 13° 20' 24.47" N 100° 55' 31.87" E

 


ตึกราชินี  อ่างศิลา 


 
ตึกราชินี  หรือ  ตึกแดง  ตั้งอยู่ตำบลอ่างศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ตั้งอยู่ริมทะเล  บริเวณโค้งถนนเลียบชายทะเลอ่างศิลา  ทางเข้าตลาดเก่าอ่างศิลาเลยครับ
 
 ท่านที่จะไปเยี่ยมชมรบกวนจอดรถไว้ริมถนนทางเข้าตลาดเก่าอ่างศิลานะครับ  เพราะภายในบริเวณ  ตึกราชินี  หรือ  ตึกแดง  ไม่มีที่จอดรถครับ 
 
 อ่างศิลา  เป็นหมู่บ้านประมงริมฝั่งทะเล เดิมชื่อ  อ่างหิน  เนื่องจากมีแอ่งหินแกรนิตผสมหินทรายขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน  เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  เสด็จฯ  ประพาสเมืองชลบุรี  ได้ประทับพักค้างแรมที่ค่ายหลวงอ่างศิลา  ได้มีพระราชหัตเลขา  ลงวันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2419  พรรณนา  อ่างศิลา  ไว้ตอนหนึ่งว่า ...

 
 
 

“ ... เรียกชื่อว่า  อ่างศิลา  นั้น  เพราะมีแผ่นดินสูงเป็นลูกเนิน  มีศิลาก้อนใหญ่ๆ  เป็นศิลาดาด  และเป็นสระยาวรีอยู่  2  แห่ง ๆ  หนึ่ง  ลึก  7  ศอก  กว้าง  7  ศอก  ยาว  10  วา  แห่งหนึ่งลึก  6  ศอก  กว้าง  1  วา  2  ศอก  ยาว  7  วา  เป็นที่ขังน้ำฝน  น้ำฝนไม่รั่วไม่ซึมไปได้”
 
 จริงๆแล้ว 
ตึกราชินี  หรือ  ตึกแดง  มี  ตึกขาว  หรือ  ตึกมหาราช  สร้างคู่กันมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่  4  โดย  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค)  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์สมุหกลาโหม  ได้สร้าง  ตึกหลังใหญ่ขึ้นหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วย   เจ้าพระยาทิพากรวงศ์  (เจ้าคุณกรมท่า)  จึงได้ก่อสร้างตึกอีกหลังหนึ่ง  แต่มีขนาดเล็กกว่าของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์     ต่อมาได้ชำรุดทรุดโทรมลง  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีในระหว่างที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซ่อมแซมอาคาร  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติพระนครจากการเสด็จพระพาสยุโรปแล้ว  จึงพระราชทานนามให้อาคารทั้ง  2  หลัง โดยโปรดเกล้าให้เรียกอาคารหลังใหญ่ว่า  ตึกมหาราช  และอาคารหลังเล็กเรียกว่า  ตึกราชินี 
 
ต่อมาภายหลังคนทั่วไปเรียกกันว่า 
ตึกราชินี  -  ตึกแดง  และ  ตึกขาว -  ตึกมหาราช   คงเป็นเพราะเรียกตามสีที่ใช้ทาตึกทั้งสองหลัง  ตึกมหาราช  ทาสีขาวทั้งตึก  จึงเรียกว่า  ตึกขาว  ส่วน  ตึกราชินี  ทาสีแดงทั้งตึก  จึงเรียกว่า ตึกแดง
  
ปัจจุบันทั้ง 
ตึกราชินี  -  ตึกแดง  และ  ตึกขาว -  ตึกมหาราช  จัดตั้งเป็น   พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช  ตึกราชินี  -  ตึกแดง   ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมแล้ว  ใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์  ส่วน  ตึกขาว -  ตึกมหาราช  อยู่ในขั้นตอนการบูรณะซ่อมแซม
 
ตึกราชินี  -  ตึกแดง  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น  ทาสีแดงทั้งหลัง  ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโคโลเนียลแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่  4  หลังคาทรงปั้นหยา  ยกจั่ว  มีส่วนที่เป็นระเบียงติดกับพื้นดินรองรับส่วนหน้าของอาคารที่สัมพันธ์กับพื้นที่ดินที่เอียงลาด   มีมุขยื่นออกมาทั้งชั้นล่างและชั้นบน  บริเวณมุขชั้นล่างเป็นผนังทึบ  มีประตูรูปซุ้มโค้งส่วนบนเป็นกระจกช่องแสง  ส่วนล่างเป็นบานลูกฟักทำจากไม้  ลักษณะหน้าต่างเป็นบานคู่ส่วนบนเป็นกระจกช่องแสง  ลูกกรงและระเบียงเป็นปูนปั้นลูกมะหวด  ส่วนของเฉลียงระเบียงลูกกรงนั้นใช้เป็นทางสัญจรและที่รับลมซึ่งมีลักษณะเหมือนบ้านกงสุลอังกฤษ และโปรตุเกสในสมัยนั้น  ตึกราชินี  -  ตึกแดง  นับเป็นที่พักตากอากาศแห่งแรกไทย  เนื่องจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  พระสนมเอกในรัชกาลที่  5  ได้เสด็จมาพักรักษาพระองค์ที่  ตึกราชินี  หรือ  ตึกแดง  เมื่อปีพุทธศักราช 2449  เพื่อรักษาโรคพระปัปผาสะพิการในระยะเริ่มแรก  (โรคปอด)   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์หลวงรักษาโดยด่วนและได้เสด็จไปประทับที่  ตึกราชินี  ที่  ต.อ่างศิลา  จ.ชลบุรี  ซึ่งเป็นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เพื่อรักษาพระองค์  ระหว่างที่เจ้าดารารัศมีประทับรักษาพระองค์ที่อ่างศิลา  ได้ทรงมีดำริว่า  ที่ตำบลอ่างศิลาเป็นที่กันดารน้ำจืด  จึงได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสร้างบ่อน้ำจืดพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานชื่อบ่อว่า  “บ่อนพรัฐ”  และมีพระราชดำรัสให้กรมสมมตอมรพันธ์ทำจารึกไว้ที่บ่อ พร้อมกับจัดงานพิธีฉลองบ่อด้วย  จึงนับได้ว่า ตึกราชินี  -  ตึกแดง   เป็นที่พักตากอากาศแห่งแรกของไทย 
 

 
ด้านบน 
ตึกราชินี  -  ตึกแดง  มีการแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ  โดยรักษาบรรยากาศเดิมๆเอาไว้  มีการจัดแสดงภาพและนิทรรศการต่างๆ  ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอ่างศิลา  บางส่วนของ  ตึกราชินี  หรือ  ตึกแดง  สามารถเดินชมได้ภายนอกเท่านั้น  
 
 
  
 
จากพระราชหัตเลขาเกี่ยวกับ 
อ่างศิลา  ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  เมื่อครั้งที่ประพาสเมืองชลบุรี  และได้ประทับพักค้างแรมที่ค่ายหลวงอ่างศิลา  ในปี  พ.ศ. 2419  เจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโยธาธิบดีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง  จึงให้หลวงศักดิ์ฤทธิ์ชลเขตร  ปลัดเมืองชลบุรีเป็นนายงาน  ก่อเสริมปากบ่อกั้นน้ำมิให้น้ำที่สกปรกไหลกลับลงไปในบ่อได้  ราษฎร  ชาวบ้าน  หรือชาวเรือ  ผ่านไปมาได้อาศัยน้ำฝนในอ่างศิลานั้นบริโภคดื่มกิน


 
 
 
ใกล้ๆกับบ่อน้ำ  มีกินก้อนหนึ่ง  มีรอยคล้ายรอยเท้าคนเหยียบเอาไว้  ชาวบ้านจึงเอาไปผูกกับนิทานพื้นบ้านว่าเป็นรอยเท้าของพรานบุญ  บางคนก็ว่าเป็น 
รอยพระพุทธบาท
 


 
คนเฒ่าคนแก่ที่เป็นชาวอ่างศิลาโดยกำเนิดเล่าต่อๆกันมาว่า  เมื่อครั้งที่  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  เสด็จฯ  ประพาสเมืองชลบุรี  ใน  พ.ศ. 2419   ได้ประทับพักผ่อนพระอิริยาบทบนก้อนหินก้อนนี้ครับ

 
เปิดวันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09.00 - 16.30
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวครับ 
 
 
 
 
 

ตึกมหาราช ตึกราชินี อ่างศิลา – กรมศิลปกร


 
ตึกแดง ตึกขาว อ่างศิลา – ไปด้วยกัน.com


 
ตึกมหาราช-ตึกราชินี – mronline

 

เที่ยวอ่างศิลา ชมตึกแดง-ตึกขาว คุณค่าทางประวัติศาสตร์ –  Knight-errant

 

ตึกแดง – สำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลั

 
140139138Create Date : 23 มิถุนายน 2566
Last Update : 23 มิถุนายน 2566 9:40:49 น.
Counter : 1143 Pageviews.

33 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณเนินน้ำ, คุณโฮมสเตย์ริมน้ำ, คุณtuk-tuk@korat, คุณnonnoiGiwGiw, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณผู้ชายในสายลมหนาว, คุณtoor36, คุณhaiku, คุณกะว่าก๋า, คุณปัญญา Dh, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณtanjira, คุณหอมกร, คุณJohnV, คุณ**mp5**, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณThe Kop Civil, คุณkatoy, คุณเริงฤดีนะ

  
ตึกแดง ... บางภาพสีไม่ค่อยแดงนะคะ
นึกถึง ตึกแดง จันทบุรี ก็มีตึกแดงกับเขาเหมือนกัน
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 มิถุนายน 2566 เวลา:10:16:17 น.
  
ชาวอ่างศิลาตามมาเที่ยวตึกแดงค่ะ ^__^
โดย: เนินน้ำ วันที่: 23 มิถุนายน 2566 เวลา:11:03:18 น.
  
กำลังลุ้นว่าไปวัดอ่างศิลาด้วยหรือเปล่า
สวยมากค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 23 มิถุนายน 2566 เวลา:14:07:09 น.
  
อยากได้ครกใหม่ อยากไปกินอาหารทะเลด้วย อยากตามรอย อิอิ
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 23 มิถุนายน 2566 เวลา:14:10:15 น.
  
สวัสดีค่ะคุณบอล..

ไปตึกนี้มาบ่อยคะ..

เวลาผ่านไปทางอ่างศิลา

จะแวะซื้ออาหารทะเลที่ตลาดคะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 23 มิถุนายน 2566 เวลา:15:18:44 น.
  
ไปมานานยังครับ วันก่อนส่อง google map เห็นปิดปรับปรุง

บอกเสร็จ กพ 66 เลยไม่แน่ใจ
โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 23 มิถุนายน 2566 เวลา:16:31:26 น.
  

จะบอกว่า.. ข้อดีของความอ้วนอย่างหนึ่งคือ
เวลาล้มมันไม่กระดูกหักนี่แหละ
พี่ที่ทำงานเราเลยล้มสะดุดฟุตบาทถึงกับกระดูแตก

ขอให้หายไวๆ นะค้าา
ส่งกำลังใจค้าาา
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 23 มิถุนายน 2566 เวลา:16:34:55 น.
  
ตึกสวยงามมีคนมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งด้วย
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 23 มิถุนายน 2566 เวลา:21:29:14 น.
  
ตึกราชินีสวยงามครับคุณบอล
สร้างมานานแล้วด้วย
คนมาถ่ายภาพเวดดิ้ง
ต้องได้ภาพสวยๆกลับไปแน่นอน

โชคดีมากเลยนะครับที่ไม่ล้ม
เพราะขนาดไม่ล้มยังมีอาการตามมาด้วย
ขอให้หายดีในเร็ววันนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มิถุนายน 2566 เวลา:22:45:11 น.
  
ตามเที่ยวครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 23 มิถุนายน 2566 เวลา:23:39:06 น.
  
ตึกแดงสวยโดดเด่นมากค่ะคุณบอล
คุณบอลถ่ายภาพสวยมากยิ่งทำให้ความสวยของตึกแดงสะดุดตาค่ะ

ภายในจัดนิทรรศการน่าชมและให้ความรู้
ขอบคุณคุณบอลที่พาเที่ยวนะคะ

ขอบคุณคุณบอลสำหรับกำลังใจค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 24 มิถุนายน 2566 เวลา:0:18:25 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 มิถุนายน 2566 เวลา:5:11:08 น.
  
สวัสดีค่ะคุณบอล

ตึกแดง แดงจริงๆนะคะ แต่พี่ชอบที่คุณบอลแต่งภาพเป็นซีเปียมากกว่าค่ะ
ดูขลังดีค่ะ ....

คุณบอลดู Itaewon Class แต่ก็ไม่ใช่ซีรีส์แนวอาหารโดยตรงนะคะ
เป็นเกมธุรกิจมากกว่าค่ะ แต่พี่ว่าสนุก ลองดูนะคะ เผื่อจะชอบ


โดย: tanjira วันที่: 24 มิถุนายน 2566 เวลา:7:15:04 น.
  
ที่นี่ไม่เคยไปเลยคุณบอล

โดย: หอมกร วันที่: 24 มิถุนายน 2566 เวลา:8:37:00 น.
  
สวัสดียามสายค่ะ คุณบอล

ตึกราชินีทาสีบูรณะใหม่สีสวยเลยค่ะ
นี่รอดูตึกมหาราชเลยนะคะ
โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 24 มิถุนายน 2566 เวลา:10:48:00 น.
  

สวัสดียามเช้าครับคุณบอล

เมื่อวานผมเหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้
ทุ่มนึงบอกมาดามว่าขอนอนพักสายตาเล่นๆแป๊บนึง
ตื่นมาอีกทีก็ 6 โมงเช้าเลยครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มิถุนายน 2566 เวลา:6:20:30 น.
  
ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนหลังฝนตกครับคุณบอล
ส่วนใหญ่จะลงมาถ่ายภาพหยดน้ำหลังฝนตก
อันนี้บ่อยเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มิถุนายน 2566 เวลา:13:36:00 น.
  
สวัสดียามบ่ายค่ะ คุณบอล

หลานบอก แบ่งให้พี่บอล 1ชิ้นเลยค่าาาา
โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 25 มิถุนายน 2566 เวลา:13:51:20 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 มิถุนายน 2566 เวลา:5:08:28 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะคุณบอล

อิแทวอน พี่ว่าคุณบอลน่าจะชอบ ลองดูต่อค่ะ
พราะสนุกมาก (สำหรับพี่)

โดย: tanjira วันที่: 26 มิถุนายน 2566 เวลา:7:14:30 น.
  
สวัสดียามสายค่ะ คุณบอล

วันนี้ขอให้เป้นวันดีดีนะคะ
โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 26 มิถุนายน 2566 เวลา:9:48:55 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องบอล

มาเที่ยวตึกราชินี หรือตึกแดง กับบอลด้วย จ้ะ ครูเคยไปเที่ยวอ่าง
ศิลา น่าจะหลายหนนะ แต่ยังไม่เคยได้ไปที่ตึกแดง ที่บอล พาเที่ยวเลย
เป็นตึกโบราณที่หาดูได้ยากนะ เห็นมีภาพคนที่แต่งงานไปถ่ายรูปด้วย
ตัวตึกดู คลาสสิคดีจัง บอลให้ความรู้ ข้อมูล เกี่ยวกับตึกแดงได้ดี จ้ะ
ครูเลยได้รับความรู้เกี่ยวกับตึกนี้เลย ขอบใจ จ้ะ
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 26 มิถุนายน 2566 เวลา:11:07:38 น.
  
ตึกแดงที่แดงจริง แต่ไม่น่าเกลียดดูเหมาะ เคยแวะไปครับคุณบอล

เรื่องปลาพลวงที่น้ำตกพลิ้ว เขาว่าไม่มีใครกล้ากินกลัวมืนเมาเพราะ
กินลูกไม้ร่วงผมก็ได้ยินคำเตือนที่พลิ้วเช่นกัน

เพื่อนกลุ่มที่ทำงานสายที่คุณบอลศึกษามา เขาไปที่พลิ้วแล้วกลับ
มาเงียบ ๆ ไม่แพร่งพรายให้ใครรู้ หุ หุ.. บังเอิญสายสืบแผนกผม
ไปรู้ สองสามคนแอบไปจับปลาเลยถูกปรับ 500 บาท
เลยถามเพื่อนซี้ในนั้น มานเอามือปิดปากตัวเองทำนอง อย่าอึงไป
ผมเลย เมิงไม่ชวนกรูเลยเสียเงิน 555

โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 26 มิถุนายน 2566 เวลา:18:47:22 น.
  
ผมถ่ายภาพชุดนี้ที่กวนอิมสถานธรรม เชียงใหม่ครับคุณบอล
ส่วนจะเป็นพระบัวเข็มหรือไม่
ผมไม่มีความรู้ด้านพระเครื่องเลยครับ

ผมก็ว่าจะไปจัดกระดูกอีกสักรอบ
เจ็บฝ่าเท้าตั้งแต่หายจากโควิดครับ
หลงเหลืออาการเจ็บเท้าทิ้งไว้ไม่หายสักที

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 มิถุนายน 2566 เวลา:21:10:25 น.
  
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ
โดย: ปัญญา Dh วันที่: 26 มิถุนายน 2566 เวลา:21:12:10 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มิถุนายน 2566 เวลา:5:03:22 น.
  
สวัสดียามสายค่ะ คุณบอล

หิ้วมาไม่ถึงแน่นอนค่ะ หมดกลางทาง 5555
โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 27 มิถุนายน 2566 เวลา:8:35:37 น.
  
ยังไม่เคยไปที่นี่เลยครับ ตอนผมไปวิ่งงานบางแสนเหมือนเห็นป้ายทางเข้าแวบ ๆ เหมือนกัน
โดย: The Kop Civil วันที่: 27 มิถุนายน 2566 เวลา:10:08:46 น.
  
ภาพชุดนี้เป็นวัดถ้ำปลา อ.แม่สาย เชียงรายครับ
ผมไปวัดนี้ทุกครั้งที่ไปบ้านมาดามครับ
ตอนที่ไปเป็นหน้าฝนพอดี มอสเลยขึ้นเขียวชะอุ่มเลย

งานบ้านถ้าทำทั้งวันนี่เหนื่อยมากจริงๆครับ
และส่วนใหญ่ก็ต้องยืนทำงานเป็นส่วนใหญ่ด้วย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มิถุนายน 2566 เวลา:21:39:30 น.
  
ที่มาคุย ดีแล้วครับที่ตัดบทแบบดีๆ แบบนั้น ทางนั้นถ้าเราไม่ซื้อเขาก็อยากให้เราตัดบทเร็วๆ น่ะแหละ จะได้ไปหาคนอื่นแทนไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่าย
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 27 มิถุนายน 2566 เวลา:22:10:32 น.
  
ขอบคุณกำลังใจครับ
โดย: ปัญญา Dh วันที่: 28 มิถุนายน 2566 เวลา:2:46:52 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 มิถุนายน 2566 เวลา:5:24:40 น.
  
เห็นตึกแดงแ้วคิดถึงแม่ค่ะ
เคยมาทั้งครอบครัวด้วยกัน
บางครั้งเจอ คุณวรรณ
หรือ ดาวริมทะเล
เพื่อนบล็อกที่อยู่ อ่างศิลา..ด้วยค่ะ

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 28 มิถุนายน 2566 เวลา:9:01:51 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 157 คน [?]