Group Blog
กันยายน 2565

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
ทนายอ้วนชวนเที่ยว - ชวนไปเที่ยววัดจีนในเมืองแปดริ้ว - วัดจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา Thailand
พิกัด GPS : 13° 42' 0.77" N 101° 5' 28.33" E

 

บล็อก  “ท่องเที่ยวไทย”  ในบล็อกนี้เจ้าของบล็อกยังคงขอกลับไปคง  concept  การท่องเที่ยวแบบเดิมๆนะครับ  คือ  การไปเที่ยวชม  วัดเก่าๆ  โบราณสถานต่างๆ  ครับ

 
ใน  entry  นี้  จะพาไปเที่ยวชมวัดจีนในจังหวัดฉะเชิงเทรากันที่มีความเก่าแก่  อายุร้อยกว่าปีแล้วครับ  จะเป็นวัดอะไร  มีความสวยงามแค่ไหน  ....  ไปครับ  ....  เราไปเที่ยวชมกันเลยครับ
 
 

 

วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)  ฉะเชิงเทรา
 
 

 

วัดจีนประชาสโมสร   หรือ  เล่งฮกยี่  (龍福寺)   ตั้งอยู่เลขที่  291 ถนนตลาดบ้านใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  อยู่ใกล้ๆกับตลาดร้อยปีบ้านใหม่  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นวัดพุทธนิกายมหายาน  ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีอายุร้อยกว่าปีแล้วครับ 

วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)  สร้างขึ้นราวปี  พ.ศ.  2449  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5   เป็นสถาปัยกรรมแบบจีน   เดิมมีชื่อว่า  เล่งฮกยี่  (ฮก แปลว่าโชคลาภ วาสนา จึงมักมีคนเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดมังกรแห่งโชคลาภ วาสนา”
 

 วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)  ถูกสร้างขึ้นโดยตามเจตนารมณ์ของบูรพาจารย์จีน  พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง)  ปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดมังกรกมลาวาส  หรือ  วัดเล่งเน่ยยี่  และปฐมบูรพาจารย์แห่งนิกายมหายานในประเทศไทย  เป็นความประสงค์ที่จะสร้างวัดคู่บ้านคู่เมืองให้แก่ชาวไทยเชื้อสายจีน  จึงคิดสร้างวัดขึ้น 3  วัด โดยทั้ง  3  วัดนี้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งตามหลักฮวงจุ้ยของจีน ได้แก่
วัดมังกรกมลาวาส  (เล่งเน่ยยี่)  กรุงเทพฯ  ในย่านเยาวราช  ที่เป็นดินแดนแห่งการค้าขาย  เป็นวัดที่สร้างขึ้นเป็นวัดแรก  เปรียบเป็นส่วนหัวของมังกร
 
 

วัดจีนประชาสโมสร  (เล่งฮกยี่)  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีแม่น้ำบางปะกงที่คดเคี้ยว  เปรียบได้กับส่วนท้องของมังกร
 
 

วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั่วยี่)  จังหวัดจันทบุรี  เป็นดินแดนแห่งความมั่งคั่ง  เมืองแห่งอัญมณี  เปรียบได้กับส่วนหางมังกร
 
 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  ได้เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเพื่อทรงเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา  ได้พระราชดำเนินทรงเยี่ยม 
วัดเล่งฮกยี่  แห่งนี้  และทรงมีจิตศรัทธาพระราชทานเงินเพื่อบำรุงวัด  พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า  วัดจีนประชาสโมสร   อันมีความหมายถึงว่า วัดแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของคนจีน

 
 
 ตามหลักฮวงจุ้ยจีน  กล่าวว่า
วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)  ถือเป็นตำแหน่งท้องมังกร  และด้วยชื่อเดิมของวัดมีคำว่า  ฮก  ซึ่งหมายถึง  โชคลาภ วาสนา   วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)  จึงเปรียบเสมือนเป็น  มังกรแห่งวาสนาหรือมังกรแห่งโชค  จึงมีผู้นิยมมาสักการะวัดนี้เพื่อขอโชคลาภวาสนา  เมื่อมองตามตำแหน่งฮวงจุ้ยก็เปรียบเสมือนท้องมังกรที่หากใครมาสักการะบูชาก็จะได้รับความเจริญรุ่งเรือง  และความอุดมสมบูรณ์กลับไป
 


 
 
เมื่อเข้ามาภายในวิหารแล้วจะเห็น  ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ที่หน้าประตูวิหาร  ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองทิศต่างๆ  ทั้ง  4  ทิศ  เป็นรูปหล่อปูน  แต่งกายชุดนักรบจีนถืออาวุธและสิ่งของต่างๆ กัน เช่น พิณ ดาบ ร่ม เจดีย์
 
 เจ้าของบล็อกเที่ยว  วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)  มา  2 – 3  ครั้งแล้ว  ค้นดูรูปเก่าๆ  เห็นว่ามีรูปท้าวจตุโลกบาลที่ยังไม่มีผ้าทรงด้วย  เลยเอามาให้ดูความสวยงามของเครื่องทรงของท้าววิรุฬหกมหาราชกับท้าววิรุฬปักมหาราชครับ


  
ท้าวจตุโลกบาลทั้ง  4   เป็นหัวหน้าเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช  มีหน้าที่รักษาโลกในทิศทั้ง  4   
 
ท้าวธตรฐ จอมภูตหรือจอมคนธรรพ์ รักษาโลกด้าน ทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก
 
 

ท้าววิรุฬหก จอมเทวดา หรือจอมกุมภัณฑ์ รักษาโลก ด้านทิศทักษิณ หรือทิศใต้
 
 

ท้าววิรูปักษ์  (บางที่เรียก  วิรุฬปักษ์)  จอมนาค  รักษาโลกทางทิศประจิม  หรือทิศตะวันตก
 
 

ท้าวกุเวร  หรือ  ท้าวเวสสุวัณ  จอมยักษ์  รักษาโลกทางทิศอุดร  หรือ  ทิศเหนือ
 
  

พระประธานของวิหาร  ตั้งอยู่กลางพระวิหาร  เป็นจุดแรกที่ควรจุดธูปสักการระบูชา
 
 พระประธานของ 
วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)  มี   3 องค์ คือ  พระศากยมุนีพุทธเจ้า  พระอมิตาภพุทธเจ้า  และ  พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า  โดยพระทั้ง  3  องค์นี้  เปรียบเหมือนไตรรัตน์ของฝ่ายมหายาน  นำเข้ามาจากเมืองเซี่ยงไฮ้  ประเทศจีน  สร้างขึ้นจากกระดาษแล้วปิดทองทำให้มีน้ำหนักเบา 

พระอรหันต์  18  องค์  ที่อยู่ด้านในพระวิหารก็ทำด้วยกระดาษและนำมาจากประเทศจีนเช่นกัน มีอายุเก่าแก่ราว 200 ปี
 

ระฆังใบใหญ่  ที่ชาวจีนแต้จิ๋วที่อยู่ในประเทศจีนมีศรัทธานำมาถวาย  หนักกว่า 1 ตัน ซึ่งรอบระฆังใบนี้มีอักษรมหาปรัชญาปารมิตาสูตร ถือกันว่าผู้ใดตีระฆังก็เหมือนกับการสวดมนต์บทนี้ ซึ่งจะได้บุญได้กุศลเป็นอย่างมาก
 
 

 
 
 
 
 
ภายใน 
วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้สักการบูชาตามธรรมเนียมการไหว้ของคนจีนที่จะมีการไหว้บูชาจะมีอยู่หลายจุด  นับรวมๆ  ได้   20  กว่าจุด แต่สามารถเดินถึงกันได้ในระยะใกล้ๆ  แต่ละจุดจะมีป้ายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและแนะนำ
 
 
 
เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
 
 
 
 

ขอขอบคุณท่านผู้มีรายนามต่อไปนี้ที่ทำให้การท่องเที่ยวของเรามีสาระขึ้นอีกมากเลยครับ
 
วัดจีนประชาสโมสร – FB  วัดจีนประชาสโมสร-เล่งฮกยี่ ฉะเชิงเทรา

 
วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) – จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
วัดจีนประชาสโมสร - สวัสดีแปดริ้ว.คอม

 
วัดจีนประชาสโมสร - วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 
วัดจีนประชาสโมสร - trip.com

 
ท้าวจตุโลกบาล: เทวดารักษาโลก - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


 

 
136139138Create Date : 12 กันยายน 2565
Last Update : 12 กันยายน 2565 9:13:39 น.
Counter : 1276 Pageviews.

18 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหอมกร, คุณเริงฤดีนะ, คุณปัญญา Dh, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณhaiku, คุณJohnV, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกิ่งฟ้า, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณkae+aoe, คุณnewyorknurse, คุณอุ้มสี

  
เป็นวัดแบบมหายานจ้าคุณบอล

โดย: หอมกร วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:10:04:28 น.
  
กราบ กราบ กราบ
วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)
มองเผินๆ นึกว่าวัด มังกรกมลาวาส เลยค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:10:39:03 น.
  
สวัสดีครับคุณบอล

แดดจ้า ฟ้าใส ถ่ายรูปออกมาสวยครับ
ชอบลวดลายจิตกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะนอกอาคาร
แต่เสียดายเค้าไปตั้งร่มขายล็อตเตอรี่ชิดไป บดบังทัศนียภาพเลยเนาะ
โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:11:55:30 น.
  
สวัสดีค่ะ..

ไปไหว้พระที่วัดนี้มา 4-5 ครั้งล่ะ..สวยดีคะ

ครั้งสุดท้าย เมื่อปลายปีที่แล้ว..

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:13:37:54 น.
  
วัดจีนอันนี้ผมเคยไปครับ ตอนเด็ก ๆ ไม่เด็กก็เคยไป
ไปวัดหลวงพ่อโสธรนั่นแหละแล้วแวะไปครับ ผมชอบเดินเลา่นวัดจีนครับ หน้าตากลมกลืนเลย 555555

จากบล๊อก

ขอบคุณมาก ๆ ครับพี่บอลสำหรับเรื่องคุณยาย งานเรียบร้อยสวยงามดีมากครับ ^^
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:17:23:11 น.
  
พระพุทธปางข้างบน ดูน่าเกรงขามนะครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:18:58:36 น.
  
ลงเกี่ยวกับศาลเจ้าจีนเหมือนกันเลยครับ

แต่ผมลง ศาลเจ้าพ่อนาคราช จังหวัดนครสวรรค์

นายแว่นขยันเที่ยว
โดย: นายแว่นขยันเที่ยว วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:21:34:45 น.
  
เหมือนผมจะเคยไปมาแล้ว
แต่ก็นานมากจนจำอะไรไม่ค่อยได้

กลับมาทบทวนความทรงจำด้วยบล็อกคุณบอลเลยครับน้ำปิงมีทั้งติวเตอร์ มีทั้งลุงบอลช่วย
เกรดต้องสูงมากแน่นอนครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:21:41:16 น.
  
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับคุณบอล

โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:23:08:26 น.
  
เคยทำงานที่แปดริ้ว แต่ไม่เคยไปวัดนี้เลยครับ
โดย: JohnV วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:23:09:26 น.
  
มาเที่ยว ไหว้พระ ด้วยครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:23:25:12 น.
  
วัดนี้เคยไปค่ะคุณบอล
ภาพสวย ฟ้าใสดีจังค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 13 กันยายน 2565 เวลา:0:50:41 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กันยายน 2565 เวลา:5:19:32 น.
  
สวัสดีค่ะคุณบอล ขอบคุณที่ไปให้กำลังใจบล็อกแจ้ซ้อนนะคะ

ตามมาเที่ยววัดจีนด้วยค่ะ ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับพระจีนมากเลยค่ะ

ชอบเสียงระนาดมากค่ะไพเราะมาก

Travel Blog

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 13 กันยายน 2565 เวลา:7:54:08 น.
  
วัดสวยค่ะ ตามมาเที่ยวด้วยคน
โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 13 กันยายน 2565 เวลา:9:26:59 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:5:08:33 น.
  
ชอบเพลงค่ะ มาไหว้เจ้ากับคุณบอลด้วยคน
โดย: sawkitty วันที่: 15 กันยายน 2565 เวลา:11:32:54 น.
  
ตามน้องบอลมาเที่ยวจ้า
โดย: อุ้มสี วันที่: 19 กันยายน 2565 เวลา:4:55:37 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 154 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร