Group Blog
กรกฏาคม 2565

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ทนายอ้วนพาเที่ยวแม่กลอง - วัดเจริญสุขาราม บางนกแขวก สมุทรสาคร
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดเจริญสุขาราม บางนกแขวก สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม Thailand
พิกัด GPS : 13° 30' 3.90" N 99° 55' 37.39" E

 
บล็อก  “ท่องเที่ยวไทย”  ในบล็อกนี้เจ้าของบล็อกยังคงขอกลับไปคง  concept  การท่องเที่ยวแบบเดิมๆนะครับ  คือ  การไปเที่ยวชม  วัดเก่าๆ  โบราณสถานต่างๆ  ครับ
 


 
 
อาการเส้นเอ็นที่พาดตั้งแต่ไหล่ซ้ายไปจนถึงนิ้วนางและนิ้วก้อยซ้ายอักเสบยังไม่หายดีนะครับ  แต่ขอหยุดการไปทำกายภาพไปก่อนนะครับ  แต่เจ้าของบล็อกก็พยายามหาวิธีออกกำลังเส้นเอ็นที่อักเสบในอินเตอร์เน็ทอยู่เป็นประจำครับเพื่อให้เส้นเอ็นแข็งแรงมากขึ้น  อาการก็ดีขึ้นนิดหน่อยครับ  อาการชาที่นิ้วก้อยมือและสันมือน้อยลงครับ  เจ้าของบล็อกก็ยังไม่กล้าพิมพ์คอมมากนะครับ 
 
 
บล็อก 
“ท่องเที่ยวไทย” ใน  entry  นี้ก็ขอพาๆไปเที่ยววัดที่ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  หรือมีเรื่องที่ต้องเล่าเยอะๆนะครับ  ถือว่าเป็นการพาไปเที่ยววัด  (ที่เจ้าของบล็อกคิดว่า... )  สวย  แบบสบายๆครับ
 
 
 

วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  สมุทรสาคร 
 

วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  สมุทรสาคร  ตั้งอยู่เลขที่  52  หมู่  5  ตำบลบางนกแขวก  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ถึงแม้ 
วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  สมุทรสาคร  จะตั้งอยู่ริมคลองบางนกแขวก  หรือ  คลองดำเนินสะดวก  ซึ่งขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่  4  เพื่อเชื่อมแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองที่ตำบลบางนกแขวก  แต่  วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  สมุทรสาคร ไม่ได้อยู่ใกล้ปากคลองนะครับ  อยู่ลึกเข้าไปจากปากคลองซักกิโลเมตรนึงได้ครับ  เพราะฉะนั้นการเดินทางมา วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  สมุทรสาคร  ต้องแยกออกจากถนนหลักเข้าไปในสวนผลไม้หน่อยหนึ่งครับ
  

วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  สมุทรสาคร  เดิมเป็นวัดร้างไม่ทราบว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด  แต่มาได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในปี  พ.ศ.  2416  โดยพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น  แล้วขออนุญาตตั้งวัดในปี  พ.ศ. 2426  เรียกกันว่า  "วัดกลางคลอง"  หรือ  "วัดต้นชมพู่"  เมื่อกระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นมีการสร้าง  "ประตูน้ำบางนกแขวก"  ในปี  พ.ศ.  2451  ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "วัดประตูน้ำบางนกแขวก"  ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น  "วัดเจริญสุขาราม"  ในสมัยของ  พระอธิการอาจ เป็นเจ้าอาวาส และได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2471
  

วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  สมุทรสาคร  นี้ได้รับการยกฐานะเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารในปี   พ.ศ.  2500
  

พระวิหารจัตุรมุข สร้างมาประมาณ  40  ปี แล้ว  หลังวิหารมีเจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าอาวาสองค์แรก

  

พระอุโบสถ  มีขนาดใหญ่  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศิลปะแบบไทยประเพณี  หน้าบันลวดลายสลักเป็นรูปพระนารายณ์ ๔ กร ทรงสุบรรณ  (ครุฑ)  หลังคาซ้อน  3  ชั้น  มุงกระเบื้องดินเผา  ด้านสกัดหน้า - หลังชักปีกนกยื่นออกมาบรรจบกับตับหลังคาด้านข้างคลุมโดยรอบอาคาร มีเสาซีเมนต์ตั้งรับชายคาเป็นระยะ มีประตูทางเข้าเป็นซุ้มบรรแถลง  3  ประตู   ภายในพระอุโบสถมีศิลปะการก่อสร้างเฉพาะตัว เพดานโบสถ์เป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ 
 
ภายในประดิษฐาน
หลวงพ่อโต  ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  สร้างด้วยศิลาแลงขนาดหน้าพระเพลากว้าง  178  เซนติเมตร  สูงจากพื้นรองประทับถึงยอดพระเกศา  208  เซนติเมตร
 


 
 

หลวงพ่อโต   เป็นพระพุทธรูปโบราณ  หลวงพ่ออาจ  เจ้าอาวาส  วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  สมุทรสาคร  รูปแรก ได้นิมิตเห็นองค์พระพุทธรูปคือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ถูกทิ้งภายในวัดร้างแห่งหนึ่ง  และในนิมิตหลวงพ่อโตยังบอกอีกด้วยว่าให้มาอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดกลางคลอง แล้วจะทำให้วัดกลางคลองเจริญรุ่งเรือง  หลวงพ่ออาจ  เจ้าอาวาส ได้ชวนชาวบ้านแจวเรือไปในแม่น้ำแม่กลอง  เข้าเขตเมืองราชบุรีก็พบวัดร้าง ชื่อวัดหลุมดิน  (วัดสุรชยาราม)  ตำบลท่าแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  และองค์พระพุทธรูปตามนิมิตจริง ๆ  และได้ประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโตมาประดิษฐานที่วัดกลางคลองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
 


ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  คลองดำเนินสะดวกเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญ  เนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธ  ยุทโธปกรณ์  ต่างไปยังจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเป็นเป้าหมายที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะต้องโจมตี  มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับหลวงพ่อโตองค์นี้ว่าเป็นพระประธานองค์เดียว  ที่เหตุระเบิดลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้องค์พระได้ จึงเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไปมาจนทุกวันนี้ 
 
พอพูดถึงสงครามโลกครั้งที่ 2  แล้วก็เลยจะพาไปดู 
ลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  ใน  วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  สมุทรสาคร  ครับ
 
 ประวัติความเป็นมาของลูกระเบิด


 
คลองดำเนินสะดวกเป็นคลองที่เชื่อมต่อระว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง โดยสมเด็จประจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) เป็นผู้ดูแลอำนวยการขุดคลองดังกล่าวขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2409 และได้ทำพิธีเปิดคลอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2411 คลองดำเนินสะดวกมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 35.8 กิโลเมตร มีประตูน้ำสองแห่ง คือ ประตูน้ำบางยาง และประตูน้ำบางนกแขวก มีหน้าที่เก็บกักน้ำไว้เพื่อการคมนาคม และเพื่อการเกษตรกรรม จึงทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี
 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ระหว่างปีพ.ศ. 2482-2488) ได้เกิดการสู้รบระหว่างฝ่ายอักษะ โดยมีแกนนำโดยประเทศเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น กับทางฝ่ายพันธมิตร โดย มีแกนนำคือ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียด สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ในทวีปเอเชียญี่ปุ่นได้บุกยึดประเทศต่างๆ  ในทวีปเอเชียได้เกือบหมด ประเทศไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้เล็งเห็นแล้วว่าไม่สามารถขัดขืนได้ จึงได้ทำสัญญาร่วมเป็นพันธมิตรกับทางประเทศญี่ปุ่น ทางญี่ปุ่นจึงได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพเพื่อรุกรานไปยังประเทศพม่าต่อไป
 


ในการรุกรานประเทศพม่านั้น ทางญี่ปุ่นได้มีการสร้างทางรถไฟสายมรณะขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ใช้คลองดำเนินสะดวกในการลำเลียงยุทธปัจจัยต่างๆ  ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการป้องกันและทำลายเส้นทางลำเลียงยุทธปัจจัยของทางญี่ปุ่น  ฝ่ายพันธมิตรจำได้ให้เครื่องบินมาทิ้งระเบิดทำลายประตูน้ำบางนกแขวก เพื่อตักเส้นทางลำเลียงยทธปัจจัยต่างๆ ของญี่ปุ่นลง ประมาณกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2488 และทางฝ่ายอักษะได้แพ้สงคราม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488
 รัฐบาลไทยได้ทำการซ่อมแซมประตูน้ำบางนกแขวกขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2489 และได้ขุดพบลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จมอยู่ในบริเวณก้นคลอง จำนวน 3 ลูก และขณะที่นำดินระเบิดออกจากลูกระเบิดได้เกิดระเบิดขึ้นหนึ่งลูก ทำให้มีผู้เสียชีวิตสองคน  หลังจากนั้นได้มีคนมาเอาลูกระเบิดจากทางเจ้าอาวาสไปจำนวนหนึ่งลูก ที่เหลืออีกหนึ่งลูกได้ถูกตัดแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหัวปัจจุบันได้ตั้งอยู่ที่คลองบางนกแขวก และส่วนท้ายขณะนี้ได้อยู่ที่หอระฆังที่วัดเทียนดัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 
 


 


เมื่อตอนที่เจ้าของบล็อกไปเที่ยว 
วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  สมุทรสาคร ที่หน้าวัดด้านติดกับคลองบางนกแขวก  หรือ  คลองดำเนินสะดวก  มีตลาดน้ำเล็กๆครับ  ตามประวัติแล้วสมัยก่อนเป็นตลาดน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าตลาดปัจจุบันมาก  เรียกว่าตลาดน้ำบางนกแขวก  แต่ปัจจุบันเหลือแต่เพียงตลาดน้ำขนาดเล็กไว้ต้อนรับนักท่องที่ยวเท่านั้นครับ
  
ที่หน้า 
วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  สมุทรสาคร  วังมัจฉาซึ่งมีปลาตะเพียนเงินและตะเพียนทองอยู่อย่างชุกชุมมากด้วยครับ
 
 


 
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ ที่ทำให้การท่องเที่ยวของเรามีสาระมากขึ้นครับ
วัดเจริญสุขารามวรวิหาร - tourismthailand.org


รีวิว วัดเจริญสุขารามวรวิหาร – Wootthikrai kirengkraiyos

 
วัดเจริญสุขารามวรวิหาร - thailandtourismdirectory.go.th

 
วัดเจริญสุขารามวรวิหาร – สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

 
วัดเจริญสุขารามวรวิหาร – เทศบาลตำบลบางนกแขวก


ย้อนวันวาน วัดเจริญสุขารามวรวิหาร บางนกแขวก สมุทรสงคราม – หนุ่ม สุทน
 


 
138139133 Create Date : 18 กรกฎาคม 2565
Last Update : 18 กรกฎาคม 2565 11:02:27 น.
Counter : 373 Pageviews.

15 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหอมกร, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณปัญญา Dh, คุณตะลีกีปัส, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณtanjira, คุณเริงฤดีนะ, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณกะว่าก๋า, คุณสองแผ่นดิน, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณhaiku, คุณtuk-tuk@korat, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse

  
รูปที่นำมาฝากกันสวยมากคุณบอล

โดย: หอมกร วันที่: 18 กรกฎาคม 2565 เวลา:11:34:05 น.
  
วัดสวยมากค่ะ
อ่านประวัติลูกระเบิดแล้วก็อเมซิ่งไทยแลนด์นะคะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 18 กรกฎาคม 2565 เวลา:12:37:51 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

มาเที่ยววัดด้วยค่ะ
ขอให้อาการชานิ้วและเจ็บสันมือหายไวๆค่ะ
ต้องหยุดใช้คอมพ์ หรือพิมพ์มือถือเลย เด็ดขาด
นวด และจุ่มมือในพาราฟินอุ่นๆทุกวันเอาค่ะ
เคยเป็น ตอนนี้ ก็ยังมีอาการอยู่ เพราะยังใช้คอมพ์
ใช้มือถืออยู่
พอเจ็บขึ้นมาก็จุ่มน้ำอุ่น กับนวดๆๆๆๆเอาค่ะ และพักไปสัก1 สัปดาห์
ผลสืบเนื่องจากการทำผลงานเพื่อเลื่อนขั้นตอนที่ยังทำงาน ที่ต้องพิมพ์คอมพ์เองหลายเล่มค่ะ
ตอนนี้ข้อมือตรงติดกับสันมือด้านนอก เจ็บตลอดที่พิมพ์นานๆ
หรือเล่นมือถือนานๆค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 18 กรกฎาคม 2565 เวลา:13:58:16 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ
โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 18 กรกฎาคม 2565 เวลา:16:01:09 น.
  
น่าไปๆค่ะ
ไม่ไกลจาก กทม.เท่าใดนัก
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 18 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:35:16 น.
  
สวัสดีค่ะคุณบอล
เป็นวัดที่สวยงามนะคะ
ฝีมือคนถ่ายรูปด้วยแหละค่ะ

พี่อาการดีขึ้นแล้วค่ะ 2-3 วันแรกแทบแย่
แต่ก็ผ่านมาได้ค่ะ ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ
ขอให้มีความสุขมากๆค่ะคุณบอล
โดย: tanjira วันที่: 18 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:35:51 น.
  
ช่วงก่อนโควิดรึเปล่าครับ เดาว่าเป็นอย่างนั้นเพราะคนยังไม่ใส่หน้ากากกัน
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 กรกฎาคม 2565 เวลา:20:09:56 น.
  
เป็นอารามหลวงชั้นตรี
แถมยังเก็บลูกระเบิดสมัยสงครามโลกเอาไว้ด้วย
น่าสนใจมากๆเลยครับคุณบอล

ปล.โควิดระบาดหนักมากนะครับ
หลาย รร.ในเชียงใหม่ตอนนี้กลับมาเรียนออนไลน์แล้วครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:30:46 น.
  
มาเที่ยว ไหว้พระหลวงพ่อโตด้วยครับ สาธุ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 18 กรกฎาคม 2565 เวลา:22:39:50 น.
  
ถ้ามีโอกาศผมจะตามไปบ้างนะครับ

จากนายแว่นขยันเที่ยว ><
โดย: นายแว่นขยันเที่ยว วันที่: 18 กรกฎาคม 2565 เวลา:23:06:01 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กรกฎาคม 2565 เวลา:5:30:00 น.
  
อ่านเพลินเลยค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 19 กรกฎาคม 2565 เวลา:10:51:52 น.
  
"วันนี้ที่บ้านบาน 2 ดอกครับ สีส้มๆ เหลืองๆ ดอกนึงกับสีขาวดอกนึงครับ"

อยากเห็นเลยค่ะ อิอิ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 19 กรกฎาคม 2565 เวลา:13:55:49 น.
  
กราบพระค่ะคุณบอล
อารามหลวงงดงามมาก อยากไปบ้างค่ะ

ขอบคุณคุณบอลสำหรับกำลังใจนะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 19 กรกฎาคม 2565 เวลา:23:26:09 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา:5:33:03 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 153 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร