Group Blog
กุมภาพันธ์ 2559

 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
All Blog
ทนายอ้วนพาเที่ยวเชียงใหม่ - ดี๋ใจยิ่งแล้ว .. แขกแก้วมาเยือนอีกเตื้อ - วัดพระธาตศรีจอมทองวรวิหาร
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดพระธาตศรีจอมทองวรวิหาร, เชียงใหม่ Thailand
พิกัด GPS : 18° 25' 13.46" N 98° 40' 46.21" Eหายหน้าหายตาไปอาทิตย์นึงเต็มๆมีทริปไปเชียงใหม่มาครับไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคไม่ดีกันแน่ที่ตอนอยู่เชียงใหม่อากาศเย็นลงกระทันหันขนาดในเมืองเชียงใหม่อุณหภูมิต่ำกว่า10 องศา แถมฝนตกปรอยทั้งวันหนาวยะเยือกกันทีเดียวครับไปเชียงใหม่คราวนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวกับร้านอาหารมากมายมาฝากกันผ่านซีรีย์ “ดี๋ใจ๋ยิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน” หวังว่าคงจะมีสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ถูกใจกันบ้างนะครับ
พระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อยู่ที่อำเภอจอมทองครับ จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสาย 108 ผ่านอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรครับ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเป็นวัดที่อยู่กลางใจอำเภอจอมทองเลยครับ อยู่บนถนนเส้นหลักที่ผ่านตัวอำเภอจอมทองเลย


วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินดินสูงเดิมเรียกว่า “ดอยจอมทอง” ตามตำนานการก่อสร้างวัดกล่าวเอาไว้ว่าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารได้สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะของสิ่งก่อสร้างภายในวัดเป็นศิลปกรรมหลังพุทธศตวรรษที่ 24 หรืออยู่ช่วงยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐาน “พระทักษิณโมลีธาตุ” หรือพระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีขนาดเมล็ดข้าวโพด สัณฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือนสีดอกบวบหรือสีดอกพิกุลแห้ง และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีชวดตามความเชื่อของชาวล้านนา


ตำนานของพระบรมธาตุจอมทองนั้นสามารถย้อนกลับไปได้ถึงสมัยพุทธกาลเลยครับ ในสมัยนั้นบริเวณดอยจอมทองนั้นมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อ “เมืองอังครัฎฐะ” มีเจ้าผู้ครองนครชื่อ “พระยาอังครัฎฐะ” ทรงได้ทราบจากพ่อค้าชาวอินเดียที่เข้ามาค้าขายว่าได้มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้ว พระยาอังครัฎฐะรู้สึกเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้ทรงอธิษฐานขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรด เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณจึงได้เสด็จมาโปรดพระยาอังครัฎฐะพร้อมทั้งได้ตรัสพยากรณ์ไว้ว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วพระทักษิณโมลีธาตุหรือพระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของพระองค์จะมาประดิษฐานอยู่ที่ดอยจอมทองแห่งนี้ พระยาอังครัฎฐะจึงได้สร้างสถูปไว้บนยอดดอยจอมทองเพื่อนรอพระธาตุจะมาประดิษฐานแต่สิ้นไปก่อน

เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานและได้มีการถวายพระเพลิงแล้วพระมหากัสสัปปะเถระได้ขอเอาพระทักษิณโมลีธาตุมาประดิษฐานไว้ ณ สถูปบนยอดดอยจอมทองตามที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์เอาไว้

ใน พ.ศ. 218 พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จมายังยอดดอยจอมทองได้สั่งขุดอุโมงค์ สร้างสถูปไว้ในอุโมงค์นั้นแล้วอัญเชิญพระทักษิณโมลีธาตุจากสถูปที่พระยาอังครัฎฐะสร้างขึ้นไปไว้ในสถูปที่พระองค์สร้างใหม่ นำหินมาปิดปากถ้ำพร้อมกับอธิษฐานว่าถ้าต่อไปข้างหน้ามีพระเจ้าแผ่นดินและประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขอให้พระบรมธาตุเสด็จออกมาปรากฎให้ประชาชนได้กราบไหว้แล้วเสด็จกลับ

พ.ศ. 1995 นายสร้อย นางเม็ง สองสามีภริยาที่อาศัยอยู่ใกล้ดอยจอมทองได้มีศรัทธาสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งให้ชื่อว่า “ศรีจอมทอง” แต่ยังไม่แล้วเสร็จนายสร้อยกับนางเม็งก็ถึงแก่กรรมลงไปเสียก่อน ต่อมาในพ.ศ. 2009 ได้มีชาวบ้าน 2 คนคือนายสิบถั่วกับนายสิบพันได้บูรณะวัดศรีจอมทองจนเสร็จสิ้น
ในปี พ.ศ. 2042 ในสมัยพระธัมมปัญโญเถระเป็นเจ้าอาวาส ได้มีตาปะขาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในวัดฝันไปว่าเทวดาได้มาเข้าฝันว่าภายใต้พื้นดินที่วัดศรีจอมทองมีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ ตาปะขาวคนนั้นได้เอาความฝันไปเล่าให้พระธัมมปัญโญเถระฟังพระธัมมปัญโญเถระจึงได้ทำการอธิษฐานจิตให้พระบรมปรากฎให้เห็นแล้วก็เก็บไว้เป็นความลับเอาไว้แค่ 2 คนไม่บอกให้ใครรู้

พ.ศ. 2058 พระศีลปัญโญเถระเป็นเจ้าอาวาส ได้มีพระอานันทะจากเมืองพุกามมาสืบค้นที่วัดศรีจอมทองว่ามีพระธาตอยู่หรือไม่ พระอานันทะได้อธิษฐานจิตพระศีลปัญโญเถระเห็นดังนั้นจึงอัญเชิญพระบรมธาตุออกมาให้เห็น พระอานันทะจึงนำความไปการบทูลพระดิลกปนัดดา (พระเมืองแก้ว) เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ให้ทรงทราบ

ครั้งถึง พ.ศ. 2060 พระเมืองแก้วเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ขอให้พระมหาพุทธญาโนเถระดำเนินการปฎิสังขรณ์และสร้างพระวิหารจตุรมุขและก่อปราสาทหลังหนึ่งภายในพระวิหารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ แล้วสั่งให้ช่างทองสร้างโกศทองคำสำหรับบรรจุพระบรมธาตุบรรจุไว้ในปราสาทในพระวิหารพระราชทานเครื่องวัตถุไทยทานและข้าคนไว้ปฎิบัติรักษาทำนุบำรุงวัดพระธาตุศรีจอมทองเสร็จแล้วจึงจัดงานสมโภชยิ่งใหญ่
พระธาตศรีจอมทองนี้มีความพิเศษยิ่งกว่าพระธาตุองค์อื่นๆเพราะพระบรมธาตุมิได้ฝังอยู่ใต้พื้นดินหรือมิได้บรรจุอยู่ในพระมหาเจดีย์อย่างเช่นพระธาตุองค์อื่นๆ แต่ประดิษฐานอยู่ในพระโกศทอง 5 ชั้นภายในปราสาทสีทองที่อยู่ภายในพระวิหารจตุรมุขหลังพระประธานในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 และ 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปีจะมีงานสรงน้ำพระบรมธาตุซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของอำเภอจอมทองทีเดียวพระวิหารจัตุรมุข เป็นที่ประดิษฐานปราสาทที่บรรจุพระบรมธาตุไว้ภายใน ตามประวัติกล่าวไว้ว่าสร้างในสมัยพระเจ้าดิลกปนัดดาธิราชหรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์ราชวงศ์มังราย ราว พ.ศ. 2060 ภายในพระวิหารนอกจากจะมีปราสาททองคำสำหรับบรรจุพระบรมธาตุแล้วยังมีสิ่งของล้ำค่าอีกมากมายที่พระราชวงศ์และประชาชนนำมาเป็นเครื่องบูชาพระธาตุ
ด้านหลังพระวิหารจตุรมุขคือพระเจดีย์พระธาตุศรีจอมทอง ศิลปะแบบล้านนา ฐานเป็นสี่เหลี่ยม หุ้มทองจังโก้ทั้งองค์
ด้านข้างพระเจดีย์ศรีจอมทองคือ พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยหน้าบันลงรักปิดทองบริเวณประตูทางเข้าพระอุโบสถได้มีการฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ตามความเชื่อของชาวล้านนาจึงห้ามผู้หญิงขึ้น

หอพระไตรปิฎกตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ บูรณะในปี พ.ศ. 2534เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ครับ

Chubby Lawyer Tour .................... เที่ยวไป ...... ตามใจฉัน

SmileySmiley
Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2559 15:54:43 น.
Counter : 1829 Pageviews.

8 comments
  
นาน ๆ จะมาทีมาแปะหัวหัวใจให้แล้วนะคะคุณบอล
โดย: We Are FroM BeLGiUM วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:16:51:33 น.
  
สวยจังเลยค่ะคุณบอล
โดย: sawkitty วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:20:07:16 น.
  
สวยจังค่ะ
แปะหัวใจให้นะคะ คืนนี้ฝันดีค่ะ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ทนายอ้วน เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:0:05:59 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:3:16:42 น.
  
ตามพี่บอลไปเที่ยวด้วยคนค่า
โดย: Hathi วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:11:07:15 น.
  
ตามไปเที่ยวด้วยคนค่ะ
โดย: กางเกงยักษ์ลอยฟ้า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:22:42:52 น.
  
มีโอกาสต้องไปบ้าง แปะใจให้ครับ
โดย: แมวเซาผู้น่าสงสาร วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:18:20:26 น.
  
ต้องไปไหว้ ให้ได้สักครั้ง พระธาตุศรีจอมทอง
โดย: จันทร์ฉาย (janchay ) วันที่: 4 พฤษภาคม 2559 เวลา:9:32:27 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 132 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร