Group Blog
มกราคม 2565

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ทนายอ้วนพาเที่ยวเชียงใหม่ - ดี๋ใจยิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนอีกเตื้อ- วัดผาลาด (สกทาคามีวนาราม) เชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดผาลาด (สกทาคามีวนาราม) เชียงใหม่, เชียงใหม่ Thailand
พิกัด GPS : 18° 47' 57.76" N 98° 56' 2.95" E

 ช่วงนี้น้องโคกลับมาระบาดอีกแล้วครับ  เจ้าของบล็อกก็ยังคงปฎิบัติตัวเหมือนเดิมครับ  คือ  ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น  ถ้าออกนอกบ้าน  พอกลับมาก่อนเข้าประตูบ้านจะต้องพ่นแอลกอฮอร์ทั้งตัว  ถูเจลทีมือถึงข้อศอก  แล้วก็รีบเข้าไปล้างมือด้วยสบู่พร้อมกับร้องเพลง  “ช้าง  ช้าง  ช้าง”  2 รอบ  และอาบน้ำ  สระผม  เพราะที่บ้านมีทั้งผู้สูงอายุและเด็กต่ำกว่า  12  ปี  อย่างที่คุณหมอบอกครับ  ถึงแม้จะฉีดวัคซีนครบแล้วก็สามารถติดเชื้อได้ 
 
 
  
วันนี้จะพาไปเที่ยวในเชียงใหม่อีกซักบล็อกนึงนะครับ  เป็นวัดโบราณที่อยู่คู่กับดอยสุเทพมานานนับร้อยๆปี  และยังมีบรรยากาศที่สงบเงียบ  ทิวทัศน์สวยงามอีกด้วยครับ
 
  

วัดผาลาด  (สกทาคามีวนาราม)  ดอยสุเทพ  เชียงใหม่
 
  

วัดผาลาด  (สกิทาคามี)   ตั้งอยู่เลขที่  101  บ้านห้วยผาลาด  หมู่  1   ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  อยู่ระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพ  สามารถขับมาบนถนนที่ขึ้นมายังดอยสุเทพได้เลย  โดยวัดจะอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ประมาณ  5  กิโลเมตร  ก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ
 
 


 

วัดผาลาด  (สกิทาคามี)  เป็นวัดป่า  1  ใน  3  วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย  โดยมีการกันพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา  ปี พ.ศ.  2525 
 
 ชื่อ  
วัดผาลาด  สันนิษฐานว่าคงมาจากลานหินที่กว้างและลาดลงเป็นทางยาว  มีธารน้ำที่ไหลลงน้ำตกที่สวยงามอยู่ใจกลางวัด
  
ในเอกสารของ
วัดผาลาด  (สกิทาคามี) ในการเชิญร่วมทำบุญบูรณะวัดผาลาดได้อ้างตำนานพระเจ้าเลียบโลกไว้ว่า  ...
 
 

“พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ยังดินแดนแห่งนี้  ได้มาเทศนาโปรดชาวลัวะใต้ต้นบุนนาค  จากนั้นทรงเสด็จไปทางทิศตะวันออก  ทอดพระเนตรเห็นลานหินในลำธาร  ทรงประทับนั่ง  ทอดพระเนตรและรำพึงว่าเมืองนี้จะเป็นมหานครใหญ่  ศาสนาของพระตถาคตจะมารุ่งเรืองมั่นคงที่เมืองนี้  จากนั้นก็ประทับรอยพระบาทลงบนหินก้อนหนึ่งให้เทวดาไปเก็บรักษาไว้ในถ้ำ  และรอยพระบาทนี้จะปรากฏออกมาเมื่อถึงกาละเวลาอันควร”
 
 นอกจากนี้  วัดผาลาด  ยังมีประวัติศาสตร์ร่วมกับพระธาตุดอยสุเทพอีกด้วย  
 

ในตำนานพระธาตุพระมหาธาตุเจ้าสุเทพ เชียงใหม่ กล่าวไว้ว่า ....
 
“เมื่อพระสุมนเถระรับอาราธนานิมนต์จากพระญากือนา  ได้ตั้งศาสนาไวัที่วัดพระยืน  นครหริภุญไชยแล้ว  ก็มาอยู่ที่วัดสวนดอก  โดยพระญากือนาได้สร้างถวายไว้ยังบริเวณสวนดอกไม้พะยอมของพระองค์  พระสุมนเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุจากสุโขทัยมายังเชียงใหม่  และเมื่อครั้งนั้นพระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย์แตกออกมาเป็นองค์ย่อยๆ  หลายองค์  ส่วนหนึ่งได้ประจุไว้ในพระธาตุวัดสวนดอก  อีกส่วนหนึ่งในตำนานมูลศาสนากล่าวว่าได้ไปประดิษฐานไว้ที่เมืองตาก  โดยให้เมืองตากเป็นเมืองกลางที่คนล้านนาและสุโขทัยต่างเดินทางไปนมัสการพระธาตุได้โดยเสรี  หลังจากที่เมืองตากขึ้นกับล้านนาในสมัยพระญาฅำฟูเป็นต้นมา  อีกส่วนหนึ่งพระญากือนาก็ตั้งจิตอธิษฐานหาสถานที่อันจะตั้งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  โดยให้ช้างเผือกนำพระบรมสารีริกธาตุเสี่ยงทายสถานที่อันจะตั้งพระบรมสารีริกธาตุ  ช้างเผือกเดินทางมายังทิศตะวันตก  แล้วไปหยุดอยู่ยังสถานที่หนึ่ง  จึงบอกให้ช้างนอน  ช้างก็ไม่นอน  แล้วเดินทางต่อไป  สถานที่แห่งนั้นเรียกว่า  ดอยช้างนูน  ต่อมาเรียกว่าดอยหมากหนุน  (บริเวณนี้ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของเอกชน)  จากนั้นช้างก็เดินทางต่อไปยังยอดดอยที่หนึ่ง  มีสัณฐานราบเสมอกัน  ก็กราบนบพระธาตุ  3  ที  ว่าจะของตั้งพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่แห่งนี้  ช้างก็หยุดอยู่ที่นั้น  ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนั้นว่า  “สามยอบ”  ต่อมาเรียกใหม่เป็น  “สามยอด”  แล้วช้างเดินทางต่อไปจนถึงยอดดอยสุเทพ”
 
  ในเอกสารของทางวัดฉบับที่อ้างมาแล้วข้างต้นยังกล่าวอีกว่า  ...
  
“ช้างมงคลมาหยุดพักยังที่แห่งนี้ก่อนที่จะขึ้นสู่ดอยสุเทพ  บางสำนวนก็เล่าว่า  มาถึงจุดนี้คนที่ติดตามมา “ลื่น”  หรือภาษาล้านนาเรียกว่า  “ผะเลิด”   เพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นลานหินกว้างๆ  มีน้ำไหลผ่าน  จึงเรียกว่า  “ผาลาด”   ก็มี  จากจุดนี้ขึ้นไปจะเป็นทางที่ชันมาก บริเวณนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งทีจะเป็นจุดพัก  และยังเป็นจุดพักครึ่งทางในการเดินขึ้นดอยสุเทพพอดี”
 

เมื่อพระเจ้ากือนาทรงสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพสำเร็จ   ทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดตามรายทางที่เป็นเส้นทางอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นอนุสรณ์ ขึ้นอีก 3 แห่ง คือ
  
1. วัดโสดาปันนาราม  หรือ  สามยอบ  ปัจจุบันเป็นวัดร้างในบริเวณของวัดผาลาด2.  วัดสกทาคามีวนาราม หรือ ผาลาด
 
 

3.  วัดอนาคามี  ซึ่งได้สาบสูญไป  ปัจจุบันมีการบูรณะขึ้นใหม่  เป็นพุทธอุทยานอนาคามี
 


 
เมื่อรวมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ  ซึ่งถือว่าเป็น  วัดอรหันต์  จึงครบ 
“อริยบุคคล”
 
 
นอกจากนั้น 
วัดผาลาด  (สกิทาคามี)   ยังไม่มีการกล่าวไว้ใน  “ค่าวฮ่ำตำนานดอยสุเทพเจ้า”   (ค่าว  หมายถึง  การขับกลอนของทางภาคเหนือ)  ของขนานหลวงเป็ง กาวิโล   และปริวรรตโดยพระครูสิริพัฒนานุกูล   วัดพวกหงส์  ได้พรรณนาการเดินทางขึ้นไปไหว้สาพระธาตุดอยสุเทพในเส้นทางเดินเดิมก่อนที่จะมีการสร้างถนนศรีวิชัยขึ้นไปบนดอยสุเทพ  ....
  
“...ที่ผาลาดหลวง  อารามที่พัก  เป๋นวัดเก่าเกื้อ  บัวราณ  มีเจติยะ  ศาลาวิหาร  ริมหนทาง  ขึ้นไปธาตุเจ้า  อกพุทโธ  คนโซแก่เฒ่า  หัวใจ๋ดีใน  ชื่นย้าว  พ่องเอาอาหาร  กล้วยไข่กล้วยค้าว  ไปใส่เข้า  ปูชา  พ่องเอาดอกไม้  ธูปเทียนบุบผา  ไปถวายปูชา  องค์พระที่ไหว้  พระเจ้าเกิ๊ดก๋า  ชื่อนามบอกให้  เป๋นที่คนไป  ยั้งพัก...”
 ในค่าวเรื่องนี้ได้บรรยายถึงการหยุดพักบริเวณวัดผาลาดโดยเฉพาะในเทศกาลเดินขึ้นดอยว่า มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของและมีการละเล่นกันบริเวณจุดพักแห่งนี้ และถือว่าเป็นจุดวัดบุญของแต่ละคนด้วย หากใครบุญไม่ถึงก็จะเกิดเหตุให้ไม่สามารถเดินทางไปต่อได้
 
 ดังนั้นจากคำบอกเล่า  ตำนานของทางภาคเหนือหลายเรื่อง  และ  “ค่าว”  เรื่องดังกล่าว  พอจะสรุปได้ว่า  วัดผาลาด สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากือนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทายเพื่อหาสถานที่สำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุ  เมื่อนับอายุโดยประมาณจนถึงปัจจุบัน  วัดผาลาด  มีอายุกว่า  500  ปี  แล้วครับ  เคยถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไปช่วงหนึ่ง  จนในสมัยของครูบาศรีวิชัยก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์  ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่  ให้มีสถานภาพเป็นวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม
 
 


 
เจ้าของบล็อกต้องบอกก่อนว่าเจ้าของบล็อกไปเที่ยว 
วัดผาลาด  (สกิทาคามี)   ในฤดูหนาว  ซึ่งถือว่าเป็นฤดูแล้ง  ลำธารที่อยู่กลางวัดจึงแห้ง  ไม่มีน้ำไหลแบบสวยๆ  ที่สำคัญคือ  เจดีย์ที่วัดนี้ที่เคยมีต้นมอสปกคลุมเขียวก็แห้งตายหมดครับ  ซ้ำตอนที่เจ้าของบล็อกไปเที่ยวมาเค้ากำลังบูรณะเจดีย์อยู่  มีนั่งร้านเต็มไปหมดครับ  ....  เสียดายสุดๆครับ
 
 
ที่หน้าวัดมี 
นรสิงห์ทรงพม่า  ตัวโต  ตั้งเด่นเป็นสง่าเฝ้าปากทางเข้าวัด  เพื่อให้นรสิงห์คอยอารักขาศาสนสถานตามความเชื่อของคนโบราณเพราะกลัวอมนุษย์จะมาทำลายนั่นเอง
 

 

เจดีย์  เป็นศิลปะพม่า  สร้างขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย  โดยช่างชาวพม่า  สันนิษฐานว่ารูปทรงน่าจะคล้ายกันกับวัดมหาวัน  ถนนท่าแพ  เชียงใหม่   
 


 
ในสมัยสงคราโลกครั้งที่สอง  ได้ถูกขุดเจาะเอาของสำคัญที่บรรจุอยู่ภายในเจดีย์ไปจนเป็นเหตุให้ยอดเจดีย์พังลงมา องค์เจดีย์เป็นรูใหญ่
  
 
ที่ 
วัดผาลาด  (สกิทาคามี)   โดยเฉพาะบริเวณเจดีย์นี้  เคยใช้เป็น  location  ในการถ่ายทำละคร  “รากนครา”  เวอร์ชั่นช่อง  3  นำแสดงโดย  หมาก  ปริญญ์  และ  แต้ว  ณฐพร  โดยเป็นฉากที่พระเอกคือ  เจ้าศุขวงศ์  (หมาก  ปริญญ์)  มากราบลาพระธาตประจำเมืองเวียงพระคำ  ซึ่งเป็นเมืองของเจ้าศุขวงศ์  เพื่อเดินทางไปเชียงเงิน  ซึ่งเป็นเมืองของนางเอกคือ  แม้นเมือง  (แต้ว  ณฐพร)  ซึ่งเป็นฉากตอนเปิดเรื่องเลยครับ
 
 

 
ในรูปที่แคปมาจากยูทูปจะเห็นได้ว่าเจดีย์ในหน้าฝนที่มีมอสปกคลุมอยู่สวยงาม  คลาสสิค  มากๆครับ  รูปของเจ้าของบล็อกเทียบไม่ติดเลยจริงๆ  ถ้ามีโอกาสกลับไปเชียงใหม่หน้าฝนอีกรับรองว่าเจ้าของบล็อกจะไปถ่ายรูปเจดีย์  วัดผาลาด  มาแก้ตัวใหม่แน่ๆครับ

  ขอบคุณรูปจากช่องยูทู้ปของช่อง  3  ด้วยครับ
 
 
เดินลงบันไดมาไม่ไกลก็จะเจอลำธารนะครับ  อย่างที่บอกไปแล้วครับ  ว่าช่วงที่เจ้าของบล็อกไปเที่ยว  วัดผาลาด  เป็นช่วงฤดูหนาว  ซึ่งเป็นฤดูแล้ง  เพราะฉะนั้นน้ำในลำธารจะน้อยไปหน่อยครับ  (แปลว่าแห้งมากกกกก)  ถ้าเป็นหน้าฝนคงสวยน่าดูนะครับ  เพราะต่อไปจากแอ่งเล็กๆนี้จะเป็นลานหินกว้างๆครับ  ถ้ามีสายน้ำไหลมาเรื่อยๆในหน้าน้ำคงสวยมากทีเดียวครับ


 

เดินเลาะแอ่งน้ำนี้ไปอีกฝากหนึ่งจะเป็น 
พระพุทธรูปหน้าผา
 


 
เป็นวิหารสี่เหลี่ยมตามแนวผา  ศิลปะพม่าแบบร่วมสมัย   มีผู้เล่าว่าสมัยก่อนพระที่อยู่ตรงหน้าผาเป็นพระแบบเชียงแสน   และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์องค์หนึ่งเรียกว่า  พระไล่กา  ภาษาล้านนาเรียกว่า พระเจ้าเกิ๊ดก๋า  เหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่า  คนโบราณลงอาคมไว้เพื่อไม่ให้กาที่เชื่อกันว่าเป็นสัตว์แจ้งเหตุร้ายและนิสัยไม่ดีไม่สามารถบินผ่านวัดขึ้นไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพได้  ผู้คนที่ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพ   หากนำอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ติดตัวมาไม่ว่าสุกหรือดิบจะไม่สามารถเอาผ่านวัดนี้ไปได้   มักจะมีอาการปวดหัว  ปวดท้อง  ต่อมาภายหลังมีชาวไทยใหญ่หลบภัยสงครามมาอยู่ที่ถ้ำผาลาดนี้  จึงพากันสร้างพระพุทธรูปไว้สักการะและป้องกันภัย
 
 
 
 
 


 
  

เชียงใหม่นิวส์ – “วัดผาลาด” ความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ

 
www.topchiangmai.com - วัดผาลาด สวย สงบและร่มเย็น

 
histours.co.th - วัดผาลาด พิกัดลับบนดอยสุเทพ สงบ ร่มรื่น ชุ่มชื่นหัวใจ

 
trueid  - วัดผาลาด วัดสวย เก่าแก่ เชียงใหม่ ชมศิลปะอันงดงาม ของประวัติศาสตร์ ภาคเหนือ

 
เทศบาลตำบลสุเทพ – วัดผาลาด

 
thailandtourismdirectory.go.th - วัดผาลาด (สกทาคามี)
 133134135Create Date : 17 มกราคม 2565
Last Update : 17 มกราคม 2565 13:37:17 น.
Counter : 1951 Pageviews.

18 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณnewyorknurse, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณKavanich96, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณThe Kop Civil, คุณเริงฤดีนะ, คุณkae+aoe, คุณอาจารย์สุวิมล

  
เป็นอีกหนึ่งวัดที่ผมชอบมากครับ
ชอบเส้นทางธรรมชาติที่เดินจากวัดไปทะลุถึงอ่างเก็บน้ำได้
ผมยังเดินไม่สุดทางครับ
ลูกเหนื่อยซะก่อน 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มกราคม 2565 เวลา:13:57:40 น.
  
สวยงามตามท้องเรื่อง
ศิลปะพม่ากับวัดทางเหนือดูจะเข้ากันดีนะคะ
ชอบพวกรูปปั้นต่าง ๆ แปลกและเป็นเอกลักษณ์สวยงามค่ะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 17 มกราคม 2565 เวลา:16:03:37 น.
  
มาเที่ยววัดด้วยครับ
เพิ่งเคยเห็นจากบล๊อกนี้ครับ
โดย: wicsir วันที่: 17 มกราคม 2565 เวลา:18:41:10 น.
  
เส้นทางที่ว่าเดินไปได้หลายทางครับคุณบอล
นักวิ่งเทรลชอบวิ่งเส้นนี้กันนะครับ
เสียดายที่มีโควิด
ผมเลยไม่ค่อยได้ไปอีกเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มกราคม 2565 เวลา:20:02:27 น.
  
มีเสียงน้ำไหลด้วย ฟินเลยครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 17 มกราคม 2565 เวลา:20:18:57 น.
  
ทักทายสวัสดีครับ วัดผาลาด ผมน่าจะไปเดินเล่นถ่ายรูปอยู่สักแค่ 3 ครั้งเองครับ ไว้มีโอกาสกลับไปตามรอยเที่ยวชมกันใหม่ครับ

ขอบคุณสำหรับเรื่องดอกไม้ที่เล่าสู่กันฟังที่ blog ด้วยครับ

ดอกคอสมอส ที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษ เจอะเจอได้ไม่บ่อยครั้งนัก หากว่างพอทำภาพดอกไม้ชุดที่ 4 ได้ จะตามหาภาพดอกคอสมอสมาให้ชมกันอีกทีครับ
โดย: ถปรร วันที่: 17 มกราคม 2565 เวลา:20:46:36 น.
  
มาเที่ยว ไหว้พระด้วยครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 17 มกราคม 2565 เวลา:22:14:30 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มกราคม 2565 เวลา:6:19:37 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 18 มกราคม 2565 เวลา:7:35:42 น.
  
ตามมาเที่ยววัดค่ะ
สงบ ร่มรื่น สบายใจดี

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 18 มกราคม 2565 เวลา:10:26:52 น.
  
มาชม วัดผาลาดด้วยคนครับ ไม่เคยไปเลย บรรยากาศแอบน่ากัวนิดนึง แต่ตอนนี้ไม่ได้บูรณะน่าจะสวยนะครับ ถึงได้เป็น location ละครด้วย
เมื่อก่อนผมชอบแต้วนะครับ ตอนที่ยังใสๆ อยู่ ตอนนี้เปลี่ยนไปชอบใบเฟิร์นละครับ55555555
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 18 มกราคม 2565 เวลา:11:58:24 น.
  
ขอบคุณครับคุณบอล

มีคนเคยทักว่าลายมือผมเหมือนลายมือพระด้วยครับ 555
สมัยที่ผมใช้ลายเซ็นเก่า
เคยไปต่อบัตรใบขับขี่
ผมเซ็นนานมากจนเจ้าหน้าที่สงสัยว่าผมเขียนอะไร ทำไมไม่เสร็จซะที
พอยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ถามว่า
เซ็นแบบนี้จริงเหรอ 5555
ลายเซ็นนั้นเหมือนยันต์เลยล่ะครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มกราคม 2565 เวลา:14:21:46 น.
  
ไม่เคยไปเชียงใหม่ เห็นแล้วอยากเที่ยวเลยค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 18 มกราคม 2565 เวลา:14:51:00 น.
  
ตามมาเที่ยวและส่งกำลังใจ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 18 มกราคม 2565 เวลา:15:51:56 น.
  
ด้วยความยินดีครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มกราคม 2565 เวลา:20:39:15 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มกราคม 2565 เวลา:6:08:41 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องบอล

มาเที่ยววัดผาลาด จ้ะ เป็นวัดที่เก่าแก่มากเลยนะ ดูจากภาพที่
บอลถ่ายมาให้ชม จ้ะ วัดนี้ ครูก็ยังไม่เคยไป จ้ะ แต่จากข้อมูลที่บอล
ค้นคว้ามา ได้ความรู้มากเลย จ้ะ

โหวดหมวด ท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 19 มกราคม 2565 เวลา:10:13:52 น.
  
จากบล๊อก

อ้าวหลานก็เคยชอบแต้วเหมือนกันหรอครับ
มาชอบสาวเอวเอสอย่างดาวิกา กันดีกว่าครับ อิอิ เป็นคนที่ยืนยันประโยคที่ว่า "หล่อมักนก ตลกมักได้" 55555555
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 19 มกราคม 2565 เวลา:10:35:23 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 155 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร