Group Blog
ตุลาคม 2565

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ทนายอ้วนชวนเที่ยว - เที่ยวเมืองโอ่ง ... ราชบุรี - พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน โพธาราม ราชบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว : พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน โพธาราม ราชบุรี, ราชบุรี Thailand
พิกัด GPS : 13° 43' 34.65" N 99° 50' 40.97" E

 

บล็อก  “ท่องเที่ยวไทย”  ในบล็อกนี้เจ้าของบล็อกยังคงขอกลับไปคง  concept  การท่องเที่ยวแบบเดิมๆนะครับ  คือ  การไปเที่ยวชม  วัดเก่าๆ  โบราณสถานต่างๆ  ครับ
 
 


 
บล็อก  ท่องเที่ยวไทย  ใน  entry  นี้  จะต่อจากที่พาไปเที่ยว 
วัดขนอน  ราชบุรี  ในบล็อกที่แล้วนะครับ
  
เจ้าของบล็อกสัญญาเอาไว้ว่าจะพาไปเที่ยวสถานทีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีที่อยู่ภายใน 
วัดขนอน  ราชบุรี  กันครับ
 
 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่  วัดขนอน  ราชบุรี
 
 
 

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่  วัดขนอน  ราชบุรี  ตั้งอยู่ภายใน  วัดขนอน  ราชบุรี  ตำบลสร้อยฟ้า  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
 


 
 
สามารถเดินทางจากตัวเมืองราชบุรีระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร  ใช้ทางหลวงหมายเลข  3090  เข้าอำเภอโพธาราม  พอข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนหลวงหมายเลข  3089  ไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะเจอ วัดขนอน อยู่ทางด้านขวา  พอจอดรถที่ลานวัดแล้วก็เดินมาหลังศาลากรเปรียญที่เป็นเรือนไทยหลังใหญ่ๆเลยครับ
 
ตัวอาคาร  
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่  วัดขนอน  เป็นอาคารทรงไทยทำด้วยไม้  ได้ผาติกรรมหอสวดมนต์เก่า ซึ่งเป็นเรือนไม้ทรงไทยมาสร้าง  ตัวเรือนพิพิธภัณฑ์ออกแบบโดย ผศ.สมใจ นิ่มเล็ก  กว้าง  15.50 เมตร  ยาว  19 เมตร   และตกแต่งภายในโดย รศ.พงศ์ศักดิ์ อารยางค์กูร  จัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่   กรรมวิธีการแกะสลักตัว  และจัดแสดงตัวหนังใหญ่อายุกว่า  100  ปี ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์  ส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์  


 
 
หนังใหญ่   คือออะไร  .....  ต้องลองนึกภาพ  หนังตะลุง  ครับ  แต่หนังใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่ามากๆ  เวลาแสดงต้องใช้คน  2 – 3  คนในการถือแสดง  จะทำเป็นภาพของตัวละครสำคัญในฉากนั้นๆพร้อมด้วยองค์ประกอบให้ทราบว่าเป็นตัวละครตัวไหน  หนังใหญ่ไม่นิยมลงสี  ส่วนใหญ่จะมีสีธรรมชาติของหนังและสีดำ  และข้อแตกต่างที่สำคัญจากหนังตะลุงคือ  หนังใหญ่ขยับปาก  ขยับแขนไม่ได้ครับ 


 

 
เวลาจะแสดงก็จะแตกต่างจากหนังตะลุงมากๆ  เพราะหนังใหญ่มีขนาดที่ใหญ่กว่า  จึงต้องใช้จอที่ใหญ่กว่า  ผู้เชิดก็ต้องใช้มากกว่า  ผู้เชิดจะต้องมีพื้นฐานในการแสดงโขนทั้งตัวยักษ์  ตัวลิง  และที่สำคัญหนังใหญ่จะสามารถออกมาแสดงหน้าฉากได้ ไม่เหมือนกันกับหนังตะลุงที่จะต้องแสดงอยู่หลังฉากเท่านั้น
 
  

จากปากคำบอกเล่าว่ากันว่า 
หนังใหญ่  มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  แต่มามีหลักฐานการแสดงหนังใหญ่ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
 
 ในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่  2   มีหลักฐานการสร้างตัวหนังใหญ่และบทวรรณคดีที่ใช้ในเรื่องรามเกียรติ์สำหรับใช้แสดงหนังใหญ่ชุดพระนครไหว  ซึ่งต่อมาได้มีการนำมาเก็บไว้  ณ  โรงละครแห่งชาติหลังเก่าแต่ถูกไฟไหม้เกือบหมด
  
ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) พบการทำหนังใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี และหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
 


 

หนังใหญ่  ถือว่าเป็นมหรสพชั้นสูง  เพราะเป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนงคล้ายกับการแสดงโขน  ได้แก่  ด้านศิลปะการแกะสลักตัวหนังใหญ่  และเมื่อทำการแสดงก็จะมีการนำศิลปะทางนาฏศิลป์ – โขน  เข้ามาร่วม  โดยผู้แสดงหนังใหญ่จะต้องมีความรู้ทางด้านโขนด้วยครับ
 
 
หนังใหญ่  วัดขนอน  สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที  5   โดยท่านพระครูศรัทธาสุนทร  (หลวงปู่กล่อม)  เป็นผู้ริเริ่มที่จะสร้างหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม  จึงได้ชักชวนครูอั๋ง  ช่างจาด  ช่างจ๊ะ  และช่างพ่วง  มาร่วมกันสร้าง  ชุดแรกที่สร้างคือ  ชุดหนุมานถวายแหวน  ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีกรวม  9  ชุด  ปัจจุบันมีตัวหนัง  313  ตัว  
 
 
ใน พ.ศ.  2532  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นคุณค่าในการแสดงและศิลปะในตัวหนังใหญ่ ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ทั้งหมด และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นแสดงแทน โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบงานช่างจัดทำหนังใหญ่ทั้งหมด และได้นำหนังใหญ่ชุดใหม่ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2538  ณ โรงละครแห่งชาติ
 
สำหรับการจัดสร้าง  
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่  วัดขนอน  นั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการ โดยได้ปรับปรุงบูรณะหมู่เรือนไทยที่เป็นกุฏิสงฆ์และศาลาการเปรียญ ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาตัวหนังใหญ่ชุดเก่าอย่างถูกวิธี สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าวิทยาการแขนงนี้แก่ผู้สนใจทั่วไป และใน พ.ศ. 2540 - 2542  ได้ดำเนินการตกแต่งภายในเพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6  รอบ  ในวันที่  5  ธันวาคม 2542 
 

 

 

หนังใหญ่  วัดขนอน  ได้รับรางวัลการขึ้นทะเบียนโดย องค์การยูเนสโก   (UINESCO  -  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)  ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ACCU)  เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550
 


 

และในวันที่  8  มิถุนายน  2550 องค์การยูเนสโก   (UINESCO  -  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)  โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกประกาศให้  "
การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอน"  ได้รับการยกย่องให้เป็น  1  ใน  6  ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม  (The safeguarding of Intagible Cultural Heritage : ICH)
 
 

วัดขนอนได้เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการหนังใหญ่ พร้อมทั้งการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ เพื่อสนองโครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบต่อไป
 
 
 
 
 
เปิดเข้าชม  : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.30 น. (เปิดการแสดงหนังใหญ่ ณ โรงละครหนังใหญ่ ทุกวันเสาร์ เริ่ม 10.00 น.)  ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณข้อมูลด้วยคราบ 
 
 
 
 
 
 

วัดขนอนหนังใหญ่  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี – เที่ยวราชบุรี.คอม

 
วัดขนอน จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย – palanla.com

 
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน – museumthailand.com

 
หนังใหญ่วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี – สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี

135138139


 Create Date : 24 ตุลาคม 2565
Last Update : 24 ตุลาคม 2565 12:46:14 น.
Counter : 343 Pageviews.

12 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtuk-tuk@korat, คุณThe Kop Civil, คุณSleepless Sea, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณปัญญา Dh, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณกะว่าก๋า, คุณเริงฤดีนะ, คุณkae+aoe, คุณหอมกร, คุณtoor36, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณJohnV, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว

  
ชอบที่นี่มากค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:13:31:00 น.
  
พอเห็นภาพหนังใหญ่แล้ว ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าเคยไปที่นี่มาแล้วเหมือนกันครับ ตอนนั้นไปกับคณะของกันตนาครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:13:48:12 น.
  
สวัสดีครับ

มาชมหนังใหญ่ด้วยครับ สวยมากครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:15:40:45 น.
  
ดูสวยงามมีคุณค่าตรงเป็นของเก่านี่แหละคุณบอล

โดย: หอมกร วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:19:35:16 น.
  
หนังใหญ่ วัดขนอน ขึ้นชื่อมากเลยค่ะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:21:04:51 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

หนังใหญ่เป็นศิลปะพื้นบ้านที่สวยงาม
และควรอนุรักษ์เอาไว้ให้ดีเลยนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 ตุลาคม 2565 เวลา:5:26:36 น.
  
ตามมาทัวร์วัดค่ะ
หนังใหญ่สวยงดงาม
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 25 ตุลาคม 2565 เวลา:6:25:12 น.
  
ตามเที่ยวค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 25 ตุลาคม 2565 เวลา:8:11:04 น.
  
มีพื้นที่กว้างใหญ่ เรือนไม้สวยงามให้ได้เยี่ยมชม คนชอบบรรยากาศเก่าๆ ความร่มรื่นอยู่ได้นานเลย

ขอบคุณที่แวะมาโหวตให้ครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 25 ตุลาคม 2565 เวลา:14:12:41 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปนะครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 25 ตุลาคม 2565 เวลา:15:49:30 น.
  
อาคารทรงไทยสวยงาม
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่น่าชมมากค่ะคุณบอล
ขอบคุณคุณบอลที่พาเที่ยวนะคะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 27 ตุลาคม 2565 เวลา:0:19:26 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่า
โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 27 ตุลาคม 2565 เวลา:9:29:20 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#18ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 153 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร